SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

27. listopadu 2008

Kandidatura Ladislava Mlatečky (starosta obce Býšť) do předsednictva SPOV ČR

 
Návrh programu a priorit SPOV Pardubického kraje
 
1. Usilovat o změnu rozpočtového určení daní ve prospěch menších sídel
2. Usilovat o zachování stávajících školských zařízení v obcích
 
3. Podporovat údržbu a obnovu silnic II. a III. tříd
 
4. Podporovat urychlené dokončení výstavby rychlostní komunikace R 35
 
5. Podporovat subjekty podnikající v zemědělství a lesnictví v zájmu zachování kulturní krajiny venkova
 
6. Podporovat standardní venkovské vztahy mezi občany, podporovat tradiční spolkové dění na obcích
 
7. Usilovat o dostatečnou dopravní obslužnost venkova
 
8. Usilovat o posílení rozpočtu programu obnovy venkova Pardubického kraje
 
9. Usilovat o zlepšení spolupráce mezi Krajským úřadem Pardubice a obcemi kraje
 
10. Podporovat prodejny základních potravin na malých obcích
 
Listopad 2008