SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

27. listopadu 2008

Kandidatura JUDr. Radana Večerky do předsednictva

 
Vážení členové Spolku pro obnovu venkova ČR,
 
Po rozhovorech s mnohými z Vás jak v Karlovarském kraji, tak i v ostatních krajích, jsem se rozhodl znovu kandidovat na funkci místopředsedy SPOV ČR.
Po svém případném zvolení bych se rád v budoucích dvou letech výkonu svého mandátu zaměřil na pokračování a rozvoj aktivit, které jsem i již v uplynulých dvou letech pomáhal v činnosti SPOV ČR nastartovat či posílit a byly pro mne následně každodenní náplní činnosti:
 1. postupná profesionalizace činnosti SPOV:
  1. postupný přechod na projektové řízení v činnostech SPOV a zajišťování nárůstu zdrojů financí pro činnost SPOV z jednotlivých dílčích projektů při zajištění koordinace těchto činností profesionály
  2. organizační posílení funkcí sekretariátů SPOV ČR a krajských organizací
  3. zajištění informovanosti o činnosti pomocí www stránek a tištěného čtvrtletníku
 
 1. zvýšení důrazu na ovlivňování legislativního procesu spojeného s cíly SPOV:
  1. právní zakotvení pojmu „venkov“,
  2. definování kompetencí vrcholného orgánu státní správy – „ministerstvo venkova“
  3. navyšování finančních prostředků v rozpočtech malých obcí – změna RUD
 
 1. zastupování zájmů SPOV a venkova ČR v evropských fondech
  1. v Monitorovacím výboru PRV (EAFRD)
  2. v Monitorovacím výboru ROP
 
 1. prosazení účasti dalších rezortů (např. MŠMT, MŽP) v soutěži „Vesnice roku“
 2. užší spolupráce SPOV s místními akčními skupinami.
 
Do všech těchto aktivit bych rád zapojil co nejvíce ostatní členy SPOV ČR a všechny ostatní příznivce českého venkova.
 
JUDr. Radan Večerka
Místopředseda SPOV ČR
Předseda KO SPOV KvK