SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

27. listopadu 2008

Kandidatura Františka Wintera do předsednictva

 
Kandiduji do předsednictva Spolku pro obnovu venkova České republiky, abych podpořil snahu o obnovu a rozvoj venkova svými znalostmi a zkušenostmi, svou životní energií a dosavadní prací pro venkov.
 
Mám zkušenost s aktivitami zaměřenými na venkovský prostor díky svému působení jako: 
-        současný předseda Národní sítě místních akčních skupin České republiky
-        člen krajského předsednictva Krajského spolku pro obnovu venkova
-        člen správní rady Národní observatoře venkova ČR
-        místopředseda  organizace s celorepublikovou působností PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců
-        správce Regionálního centra PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců
-        člen představenstva okresní Agrární komory ČR
-        předseda správní rady MAS Horní Pomoraví o.p.s.
 
 
Návrh programu SPOV ČR:
představa o směřování SPOV ČR a o prioritách jeho činnosti na příští volební období

-        podpora zachování stávajících ověřených rozvojových aktivit – Program obnovy venkova, Vesnice roku
-        posílení spolupráce s ostatními subjekty zabývajícími se rozvojem venkova v rámci Celonárodní sítě rozvoje venkova
-        podpora a rozvoj iniciativy LEADER v ČR
-        rozšíření vzdělávacích a osvětových činností Škol pro obnovu venkova a posílení jejich schopnosti financování vzdělávacích aktivit z dostupných dotačních programů
-        tlak na změnu Zákona o rozpočtovém určení daní ve prospěch malých obcí
-        zachování a další rozšíření prezentace venkovských regionů na výstavách a veletrzích nejen v ČR