SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

4. listopadu 2011

Kandidáti do předsednictva Spolku, jednání a zastupování na valné hromadě

Na schůzi Spolku pro obnovu venkova ČR 1. listopadu t.r. ve Vyškově bylo dohodnuto, že návrhy kandidátů do předsednictva budou podobně jako na poslední volební valné hromadě v roce 2008 zveřejněny na webu Spolku. K tomuto účelu může kterýkoliv člen Spolku zaslat návrhy svých kandidátů, stejně jako každý člen Spolku může ohlásit svou kandidaturu s krátkou představou o své práci v předsednictvu. Návrhy zasílejte do 20. listopadu 2011 na adresu kkapkova@tiscali.cz nebo spov@belotin.cz.
 
 
Došlé návrhy kandidátů budou operativně vyvěšovány na webu Spolku (www.spov.org). 
 

Ze současného 21 členného předsednictva bylo na poslední valné hromadě voleno 9 členů (podle stanov je valnou hromadou voleno nejméně 5 členů předsednictva), ostatní jsou delegováni krajskými organizacemi.

Pokud se nebudete moci valné hromady zúčastnit a budete se přesto chtít podílet na hlasování, můžete k tomu zplnomocnit některého jiného člena Spolku. Vzor plné moci si stáhněte zde.

Pozvánka na schůzi s programem je zveřejněna v pravém sloupci webu v rubrice Pozvánky (ke stažení je také zde). Způsob jednání se řídí jednacím řádem, schváleným valnou hromadou 6. 12. 2005 - ke stažení zde.