SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

18. ledna 2011

Dopřejme zvěři v lesích klid

Výzva z regionu MAS Království - Jestřebí hory promlouvá z duše každému milovníku přírody. Přečtěte si ji.
 
 
Náš region oplývá přírodními krásami a podmínkami pro rekreaci a sportovní vyžití v přírodě. Nemalými finančními prostředky je podporována tvorba cyklotras a běžeckých tratí.
Chceme-li i nadále užívat krás přírody, musíme si uvědomit svou spoluzodpovědnost za jejich zachování - chovat se k přírodě tak, abychom ji nepoškozovali. Měli bychom si předně uvědomit, že se pohybujeme bezplatně po cizích pozemcích a v mnoha případech po pozemcích soukromých. Kdo z nás by byl rád, kdyby mu cizí lidé pobíhali po jeho zahrádce?
Mějme proto na paměti, kde jsme a podle toho se chovejme. Pohybujme se jen po vyznačených cestách. Příroda je domovem divoce žijící zvěře. Buďme k lesní zvěři ohleduplní a dopřejme jí klidu.
Lesní zvířata se lidí prostě bojí. V zimním období je obzvlášť problém v tom, že štvaná nebo vyrušená zvěř v mnoha případech uhyne na zápal plic, i když se majitelům psů může zdát, že se nic významného nestalo, když pes "jenom zvěř prohnal".
Rozhodně by se lidé neměli pohybovat v okolí krmelců, kde se zvěř nejvíce zdržuje. Má tam potravu a je pro ni ideální, když v její blízkosti i odpočívá.
Na tyto skutečnosti pamatuje i naše legislativa zákonem o myslivosti č. 447/2001 Sb., podle kterého je m.j. zakázáno jakýmkoliv způsobem rušit zvěř a hlavně nechat volně pobíhat psy. Při prokázaném stržení srnčí zvěře hrozí náhrada škody přes 10 000 Kč za jeden kus a eventuelně další postihy.
Přeji všem ohleduplným návštěvníkům přírody radost a načerpání nových sil uprostřed naší krásné přírody.
 
Ing. Luboš Tyrner
Myslivecký hospodář