SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

9. března 2010

Dopis ministru financí k rozpočtovému určení daní

Na základě výsledků trojstranného jednání představitelů Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR 22. února 2010 v Kyjově požádaly tyto organizace ministra financí o obnovení činnosti pracovní skupiny pro RUD (dopis ke stažení zde).

 

Na jednání, kterého se zúčastnili za SMO ČR jeho výkonný místopředseda Jaromír Jech a předseda Komory obcí Josef Bezdíček, předseda Finanční komise Ivan Černý a Jaroslava Kypetová z legislativně-právního oddělení, za SMS ČR předseda Josef Bartoněk, tajemník Tomáš Chmela a místopředseda Pracovní skupiny pro financování samospráv Jiří Šulák a za SPOV ČR předseda Eduard Kavala, zúčastněné strany potvrdily zájem na znovuobnovení činnosti pracovní skupiny při Ministerstvu financí.

V rámci činnosti této pracovní skupiny již byla vysokými školami zpracována analýza financování. Nový zákon, jehož příprava je úkolem Ministerstva financí, by měl být v největším možném rozsahu koncipován na základě této analýzy. Stávající výstupy by měly být zejména doplněny o data za roky 2008 a 2009, kdy se projevila nejen poslední změna ve sdílení daní, ale také dopady snížení inkasa daňových příjmů v důsledku ekonomického poklesu. V této fázi není nutné zadávat další studii, prodloužení již existujících časových řad mohou zajistit odborníci ministerstva financí.

S ohledem na blížící se volby parlamentní i komunální, stávající nestabilitu daňových příjmů a prohlubující se deficit veřejných rozpočtů pravděpodobně nelze očekávat účinnost změn ve financování obcí před rokem 2012.

Součástí další činnosti pracovní skupiny by se měla stát rovněž diskuze nad současným dotačním systémem. Projednávaly se proto také možnosti přesměrování prostředků z některých dotačních titulů s cílem posílit objem prostředků rozdělovaných ve formě sdílených daní se závěrem, že do konce března t.r. na podkladě existujících úvah SMO ČR a SMS ČR zúčastněné strany dohodnou seznam dotačních titulů, které by bylo možno z pohledu samosprávy zrušit a jejich současný finanční objem převést do RUD.