SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

6. února 2011

Dnes jsou tomu tři roky, co náhle odešel Ivan Dejmal

Ing. Ivan Dejmal (17.10.1946 – 6.2.2008) byl zakládajícím členem Spolku pro obnovu venkova a jeho prvním předsedou. Vzpomínáme.

 

Ivan Dejmal se narodil se 17. října 1946 v Ústí nad Labem. Po ukončení základní školy se vyučil zahradníkem a roce 1965 složil maturitní zkoušku na Střední zahradnické škole v Děčíně. V letech 1965–1970 studoval na Vysoké škole zemědělské v Praze, odkud ho vyloučili, protože byl zatčen pro činnost ve studentském hnutí.
Po čtyřletém vězení za podvracení republiky a ohrožování morálního a politického stavu jednotky (1970 – 1972 a 1974 – 1976) až do konce roku 1989 pracoval v různých dělnických povoláních. Rehabilitován byl v roce 1990, kdy také dokončil studium na VŠZ.
Mezi lety 1970 a 1990 se aktivně podílel na politické práci v opozici a v ekologickém hnutí. V roce 1976 se účastnil vzniku Charty 77 a posléze byl vedoucím její ekologické komise. Od roku 1987 vydával a redigoval samizdatový časopis Ekologický bulletin.
V roce 1988 se účastnil založení Hnutí za občanskou svobodu a podílel se na založení první nezávislé ekologické organizace – Ekologické společnosti, která na podzim roku 1989 iniciovala vznik sdružení ekologických organizací Zelený kruh.
V prosinci 1989 se účastnil založení Konfederace politických vězňů. Od listopadu 1989 do voleb v roce 1990 vedl ekologickou sekci programové komise Občanského fóra. Od prosince 1989 do roku 1992 byl členem Křesťansko-demokratické strany. Po jejím zániku byl do roku 1998 členem Občanské demokratické aliance, od roku 2004 členem Strany zelených. V prosinci 2007 byl zvolen členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů a stal se jejím výkonným místopředsedou.
V únoru 1990 nastoupil na Ministerstvo životního prostředí. Od února 1991 do července 1992 byl ministrem životního prostředí České republiky. Do roku 1994 pracoval v Českém ekologickém ústavu jako vedoucí sekce strategických studií, v letech 1994 až 1995 byl ředitelem Českého ústavu ochrany přírody. Od roku 1995 působil jako nezávislý projektant v oboru územního plánování a krajinářské tvorby jako člen České komory architektů.
Podílel se na založení řady nevládních organizací: v roce 1992 Společnost pro udržitelný život, kde byl od jejího vzniku členem předsednictva; v roce 1993 Ligu ekologických alternativ; v roce 1993 založil a po tři roky vedl Spolek pro obnovu venkova; v roce 2000 Společnost pro krajinu, kde byl až do smrti předsedou.
Byl členem ekologické sekce České křesťanské akademie od jejího založení v roce 1996.
Do roku 1990 publikoval odborné články v ochranářských časopisech. Po roce 1990 publikoval a vystupoval i v rozhlasových a televizních pořadech. Účastnil se řady odborných konferencí a publikoval v jejich sbornících. Od roku 2000 zorganizoval tři ročníky konference Tvář naší země a připravoval její 4. ročník. O různých otázkách životního prostředí často přednášel pro ekologickou i širší veřejnost. Od roku 1992 do roku 2000 přednášel na Politologickém ústavu Karlovy University předmět politické aspekty ekologie.

(převzato z www.prokrajinu.cz/ivan-dejmal)