SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke stažení10. ročník celostátního setkání obcí, škol obnovy venkova a dalších zájemců ve Vlašimi 14. - 15. června 2012

Letošní ročník pořádá Mikroregion Podblanicko ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova Středočeského kraje. Jeho hlavním tématem je Sdílení zkušeností s různými přístupy v zapojování veřejnosti, realizací projektů a tvorby strategií v rámci dotačních programů EU. Setkání, na němž budou představeny sociologické/facilitátorské metody, může být inspirativní zejména pro ty, kteří se chystají aktualizovat strategie LEADER a zapojit do tohoto procesu místní aktéry a veřejnost. Vložné 500,- Kč (bez ubytování). Přihlášku pošlete nejlépe ihned, nejpozději do 8. června 2012 na info@spolkovydum.cz.
 

ČlánekO dotacích z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova rozhodnuto

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svém webu přehledy žádostí podle jednotlivých dotačních titulů z rozlišením na doporučené a nedoporučené tak, jak je schválil ministr pro místní rozvoj rozhodnutím č. 62/2012.
 

ČlánekPřipomínky k prioritě č. 1 "Předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech" do 16.5.2012

Připomínky k podkladovým materiálům pro jednání, které se uskuteční ve čtvrtek 17.5.2012 v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, Praha 1 v místnosti č. 101 od 10.00 hodin, zašlete do 16. 5. 2012 Ing. Milanu Benovi, CSc. (milan.bena@centrum.cz).
 

ČlánekNovela stavebního zákona znovu do výborů PSP ČR

Hospodářský výbor ji projedná ve středu 16. května orientačně v 15,45 hodin, výbor pro životní prostředí na zasedání ve Výzkumném ústavu vodohospodářském, Podbabská 2582/30 v Praze-Dejvicích v úterý 22. května v 9,30 hodin a gesční výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj ve středu 23. května ve 13 hodin. Ke stažení pozvánky, podkladové materiály a výsledky projednávání ve vztahu k návrhům SPOV ČR.
 

Soubor ke stažení13. května Den matek a 17. června Den otců

Ke stažení dopis vedoucího pracovní skupiny Programu obnovy rodiny Bc. Jana Tomiczka, starosty obce Třanovice, předsedy Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje a člena předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR.
 

ČlánekResuscitace modelu vlády 1+9

Před sedmi lety představil think-tank eStat.cz koncept restrukturalizace ústředních orgánů státní správy. Představa eStat.cz o podobě řízení státu, tehdy hovořila o modelu 1+9, tedy devíti ministerstvech a jednom centru vládnutí, kterým by měl být Úřad vlády.
 

Soubor ke staženíKonference Ochrana půdního fondu, vodních zdrojů a ochrana proti povodním 5.-6. června v Tuchlovicích u Kladna

Pozvánka na konferenci, pořádanou Celostátní sítí pro venkov Středočeského kraje v hotelu ASTRA Srby, jejíž první den je věnován tématům Možnosti zachování plnohodnotného života v aridních oblastech (Jihomoravský kraj), Ochrana půdního fondu, vodních zdrojů a ochrana proti povodním (Středočeský kraj), Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině (Ústecký kraj) a Eroze a voda v krajině (Pardubický kraj) a druhý den exkurzi do 3 zemědělských subjektů, které realizovaly projekty z PRV. Více informací Dr. Věra Libichová, vedoucí Agentury pro zemědělství a venkov v Kladně, tel. 312 247 935, 602 3569 375.
 

ČlánekPřipomínky k prioritám 4 a 5 do 9.5.2012

Podrobnosti o prioritách Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, pracovních skupinách MZe a harmonogramu projednávání programových dokumentů najdete zde. Pracovní skupina Přírodní zdroje bude jednat 10. 5. Vaše odpovědi k níže uvedeným otázkám, které budou východiskem pro diskusi, zašlete spolu s případnými připomínkami k podkladovým materiálům, které si můžete stáhnout na konci článku, do 9. 5. 2012 Ing. Milanu Benovi, CSc. (milan.bena@centrum.cz).
 

Soubor ke staženíMá vlast 2012 v sobotu 12. května od 10 hod. na Vyšehradě

Má vlast 2012 v sobotu 12. května od 10 hod. na Vyšehraděxxx

4. ročník slavnostního setkání krajů a vernisáž putovní výstavy "Má vlast 2012" pořádá o.s. Asociace Entente Florale CZ – Souznění a Národní kulturní památka Vyšehrad s organizačním partnerem letošního ročníku - Plzeňským krajem za spolupráce Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje a řady dalších institucí.

Výstavu doprovází ochutnávka regionálních potravin a nápojů, bohatý kulturní program a ukázky krajových řemesel.

Záštitu poskytli předseda vlády Petr Nečas, ministryně kultury Alena Hanáková, ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, ministr zemědělství Petr Bendl, ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, předsedkyně PSP ČR Miroslava Němcová, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova a Asociace krajů ČR.

Více na www.aefcz.org. Ke stažení plakáty ve formátu A1 a B1.

 

Soubor ke staženíZeleň pro obce – kvalita pro občana

je název platformy, kterou zakládá Sdružení pro zahradní a krajinářskou tvorbu s cílem vytvořit podmínky pro širokou spolupráci pracovníků správ zeleně obecních a městských úřadů. Iniciátoři vzniku platformy předpokládají následné setkání všech zájemců k širší odborné diskusi. O termínu budou všichni zájemci informováni. Přihlásit se můžete zde.
 

Kompromis o RUD připraven

Podle zprávy ČT se vládní koalice shodla na novém rozpočtovém určení daní. Díky němu si polepší hlavně obce a města s jedním až deseti tisíci obyvateli. Naopak čtyři největší města, Praha, Brno, Ostrava a Plzeň přijdou celkem o víc než miliardu.

 

ČlánekSlovenští starostové se přijeli inspirovat na Moravu

Tři slunečné dny strávilo zjara putováním po Moravě sedmnáct starostek a starostů z území celého Slovenska. Přijeli obdivovat přírodní krásy i památky, ale především zkušenosti v nejrůznějších oblastech venkovského života. Program pro ně ve dnech 26. až 28. dubna zajistil Spolek pro obnovu venkova ČR, v čele se svým předsedou Eduardem Kavalou. Hosty doprovázel jeho slovenský kolega, předseda Spolku pre obnovu dediny SR František Ďurčenko.
 

ČlánekChat na téma "Rodina, vzory a práce" 15.5.2012 v 9 hodin

Tento den byl v roce 1992 OSN vyhlášen Mezinárodním dnem rodiny. Chat bude zaměřen na tématické oblasti Programu obnovy rodiny "Rodina a vzory" a "Rodina a práce". Jeho hosty budou Mgr. Vít Liška z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR; PhDr. Ing. Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu v Brně; představitelé ve své kategorii nejúspěšnějších obcí v soutěži Obec přátelská rodině 2011: Lenka Hozová, starostka obce Suchovršice (okr. Trutnov); Petra Dvořáčková, předsedkyně o.s. Centrum pro rodinu Veselá beruška v městysi Černá Hora (okr. Blansko); Mgr. Monika Žídková a Gabriela Šnajdrová z Rodinného centra U Rosničky v obci Malenovice (okr. Frýdek-Místek); Mgr. Ivana Majíčková, starostka města Kunovice (okr. Uherské Hradiště); Mgr.  David Šimek, starosta města Svitavy a Mgr. Monika Čuhelová, vedoucí mateřského a rodinného centra Krůček ve Svitavách a dále Vladimír Buchta, starosta obce Vendolí (okr. Svitavy); Silvie Serbousková, radní města Jablonné nad Orlicí (okr. Ústí nad Orlicí) a ředitelka rodinného centra Jablíčko a Marek Michalčík, výkonný ředitel slovenského občanského sdružení Fórum života. Na chat vstoupíte zde.
 

Soubor ke staženíTáta dneska frčí

Ke stažení průvodce kampaní Sítě mateřských center o.s. a Ligy otevřených mužů, o.s., připravené na období 1. - 17. června 2012, jejímž ústředním bodem je Den otců, který v roce 2012 připadá na neděli 17. června. Letos je orientována na táty – dědy. Rozšíření kampaně o generaci praotců (tedy dědů) je příležitostí k zamyšlení o tom, že prožívat dětství s dědečkem není samozřejmost, ale velmi často vzácný dar.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 5/2012

V 5. čísle roku 2012 si také můžete přečíst:
- Spolek řeší nové plánovací období EU i vzdělávání starostů a zastupitelů
- Rád pokračuji v práci započaté spolu s Dejmalem, Krumlem a Kutějem. Rozhovor se spoluzakladatelem Spolku pro obnovu venkova Janem Florianem st.
- Národní síť MAS je dobrovolná práce, je potřeba zapojit více lidí do celostátních úkolů
- Ministr zemědělství: Podporu obcí a zemědělců nelze oddělovat, společně tvoří venkov
- Starostové apelují na poslance: RUD je prioritou - Nenechte nás vykrvácet! Píší premiérovi.
- Farmářské slavnosti podporují kvalitní potraviny a jejich cestu k zákazníkům
- MÁME VYBRÁNO - památky soutěží o peníze na obnovu
- V 15. kole PRV je 1236 žádostí za 2,4 miliardy
Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_5-2012