SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekProjdou nové definice manželství v Poslanecké sněmovně?

Podle webu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR by měly být poslanecký návrh Radky Maxové a dalších na změnu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /sněmovní tisk 201/, který umožní uzavírání manželství gayů a lesbiček a poslanecký návrh Marka Výborného a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, který definuje manželství jako svazek muže a ženy /sněmovní tisk 211/ projednány v 1. čtení ve středu 14. listopadu odpoledne. Funkční odkazy níže v původním článku "Veřejné slyšení k petici o manželství místo registrovaného partnerství a petici na podporu manželství – novely na 20. schůzi PS od 24. října" z 13. října 2018.
 

Soubor ke staženíSudoměřice u Bechyně 22.11.2018: "Pozitivní vlivy na rozvoj obcí"

Ke stažení pozvánka na seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu od 14 hod. na Farmě u lesa v Sudoměřicích u Bechyně 6. Farma je držitelem titulu Farma roku 2016. Seminář pořádá SPOV ČR ve spolupráci se SPOV Jihočeského kraje v rámci projektu MMR "Podpora obnovy venkova 2018". Přihlášky na obec@sudomerice.cz, informace Stanislav Houdek, místopředseda správní rady TO Toulava, tel. 724 180 824.
 

Soubor ke staženíHlavenec 29. listopadu 2018: seminář "Obce a odpady"

Ke stažení pozvánka na seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 29. 11. od 10,00 hodin v obci Hlavenec – Vesnici Středočeského kraje roku 2011. Seminář pořádá Spolek pro obnovu venkova České republiky ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova Středočeského kraje v rámci projektu MMR "Podpora obnovy venkova 2018".
 

Soubor ke stažení50. Den malých obcí v Olomouci (20.11.2018) a Praze (27.11.2018)

Ke stažení pozvánka. Dny malých obcí se pořádají od roku 1994, vždy na jaře a na podzim, pro účastníky z českých krajů v Praze a pro starostky a starosty z Moravy a Slezska tentokrát poprvé v Olomouci na Výstavišti Flora (dříve v Brně, Vyškově či Prostějově). Pravidelně se na nich scházejí zástupci (nejen malých) obcí a měst s členy vlády, náměstky rezortních ministerstev, představiteli Komory obcí Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR a odborníky na oblast rozvoje venkova, dotační politiku a financování, životní prostředí, státní správu a samosprávu a další aktuální otázky. Nedílnou součástí konference je i tradičně velmi rozsáhlá doprovodná výstava firem (až 40 vystavovatelů). Využijte možnosti online registrace na https://denmalychobci.cz/do/reg.
 

Implementace Strategického rámce ČR 2030 a Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj schváleny

Ve středu 17. října 2018 vláda ČR schválila usnesením č. 669 Implementační plán Strategického rámce Česká republiky 2013 a usnesením č. 670 Implementaci Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje OSN) v České republice. Odkaz na webové stránky Strategického rámce ČR 2030, kde lze tyto a další související dokumenty stáhnout.
 

5.–6. listopadu Skalský dvůr: "Budoucnost zemědělství po r. 2020"

s podtitulem "Co nás čeká a nemine". Pozvánka na tradiční podzimní setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělání v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.
 

ČlánekVeřejné slyšení k petici o manželství místo registrovaného partnerství a petici na podporu manželství – novely na 20. schůzi PS od 24. října

Dne 9. října 2018 proběhlo v Poslanecké Sněmovně v rámci 12. schůze petičního výboru veřejné slyšení k "Petici na podporu přijetí zákona o uzavírání manželství gayů a lesbiček" (https://www.jsmefer.cz/o_nas) s více než sedmdesáti tisíci podpisy a "Petici na podporu manželství" (http://podporamanzelstvi.cz/wordpress/) s více než padesáti tisíci podpisy. Oba poslanecké návrhy mají být projednány 31. října 2018 – podrobnosti v článku, který se otevře po rozkliknutí nadpisu.
 

Soubor ke staženíJak se proměňuje rodinná politika členských států EU s ohledem na roli otců v kontextu ČR aneb Rozšíření pohledu EU na otcovství – co dodat?

Angažovanost otce ve výchovně vzdělávací péči má velmi široký kontext: je nezastupitelná nejen pro zdravý rozvoj dítěte ve všech fázích jeho života, ale vytváří společně s matkou jedinečné vztahové zázemí, které má vliv na osobní spokojenost celé rodiny a významně ovlivňuje klima ve společnosti. Ke stažení pozvánka na seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 6. 11. od 10 do 15 hodin, pořádaný Národním centrem pro rodinu ve spolupráci s Hanns Seidel Stiftung pod záštitou poslankyně Parlamentu České republiky Mgr. Pavly Golasowské. Přihlásit se můžete do 31. 10. 2018 na https://goo.gl/forms/xyx1sIZE3i4KzrGN2.
 

Je potřeba řešit chudobu na venkově, shodují se odborníci

Odkaz na tiskovou zprávu na webu Národní sítě MAS ČR – 19. září, u příležitosti Národní konference Venkov 2018, podepsali ve Strážnici představitelé NS MAS ČR a Agentury pro sociální začleňování memorandum k řešení sociálního vyloučení na venkově.
 

Soubor ke staženíMons. Jan Graubner: Rodina a obecní pospolitost

Ke stažení úvodní vystoupení arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského 20. září 2018 na Národní konferenci Venkov 2018 ve Strážnici. Další referáty zaměřené na vodu a zeleň v krajině, obnovu center malých měst, zemědělskou politiku a komunitně vedený místní rozvoj najdete na www.konferencevenkov.cz/2018.
 

Soubor ke staženíNárodní konference VENKOV 2018: Podporu Komunitně vedeného místního rozvoje razantně zvýšit!

Území místních akčních skupin (MAS), jejichž prostřednictvím je možno čerpat podporu v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (angl. zkratka CLLD), zaujímá 89 % území republiky s 56 % jejího obyvatelstva. Z ankety "12 problémů českého venkova" vyplynula nutnost reflexe potřeb území definované strategiemi MAS. Nejvíce požadavků se dále týkalo snižování byrokracie a administrativní náročnosti, zadržování vody v zemědělských areálech a krajině, podpory zemědělců "z místa" a také života, podnikání a bydlení v centrech malých sídel.
 

Dolní Němčí, Šumvald a Nový Kostel na stupních vítězů "Vesnice roku 2018"

Vítězem letošního ročníku soutěže Vesnice roku se stala obec Dolní Němčí ze Zlínského kraje. Druhé místo patří obci Šumvald z Olomouckého kraje. Na třetí příčce se umístila obec Nový Kostel z Karlovarského kraje. Výsledky byly vyhlášeny 15. září 2018 na Jarmarku venkova v Luhačovicích za účasti ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, místopředsedy Spolku pro obnovu venkova ČR Eduarda Kavaly, zástupkyně Svazu měst a obcí ČR Dagmar Novosadové, zástupce ministerstva zemědělství Josefa Taberyho a zástupce partnera ŠKODA AUTO Miroslava Bláhy.
 

Soubor ke staženíZávěrečná zpráva o sympoziu "Venkov v proměnách času 1918 - 2018"

1. – 2. srpna 2018, pořádaném Spolkem pro obnovu venkova ČR a Národním zemědělským muzeem u příležitosti 100. výročí vzniku Československa a tohoto muzea, 25 let České republiky a SPOV ČR. Diskuse u kulatých stolů se týkaly naplňování závěrů Národní konference VENKOV 2017.
 

11. října: Emauzský klášter v Praze: SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V ESF+

Jakým směrem se bude ubírat podpora sociálního podnikání v Evropě a v ČR? Odkaz na stránky mezinárodní konference MPSV s podrobným programem a registrací. Konference je určena zástupcům sociálních podniků, zástupcům členských sítí, zástupcům krajů, obcí a dalším z oblasti veřejné správy a všem, které téma zajímá nejen v kontextu České republiky. Klade si za cíl seznámit veřejnost s informacemi a trendy ze zahraničí, zkušenostmi ze stávajícího období a zahájit veřejnou diskusi o zaměření podpory sociálního podnikání v novém programovém období.
 

Soubor ke staženíFINANCOVÁNÍ MATRIK 2019+

aneb DOJDE K EKONOMICKÉ LIKVIDACI MATRIK V MENŠÍCH OBCÍCH? Pozvánka na seminář pořádaný poslankyněmi Ing. Věrou Kovářovou a Ing. Veronikou Vrecionovou 17. září 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.