SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíZávěry VII. Fóra Venkovského parlamentu na Slovensku

Ke stažení závěry z jednání Vidieckeho parlamentu 22. – 23. září 2012 v Mošovcích.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 10/2012

V 10. čísle roku 2012 si například můžete přečíst:
- Vesnicí roku 2012 je jihočeská Řepice. K vítězství pomohli hasiči, děti i „babči“. Přinášíme rozhovory se zástupci tří nejúspěšnějších obcí a zhodnocení soutěže.
- Hodnocení místních akčních skupin 2012 potvrdilo trendy kvality, MAS se zlepšily. Na vrcholu žebříčku jsou čtyři moravské regiony. 90% MAS je v kategorii A nebo B
- Modlitba za domov na téma: „Spolupráce – klíč k rozvoji a udržitelnosti venkova“
- Plánovaná reforma veřejné správy ohrožuje fungování menších měst a obcí, znělo v Senátu
- Nepodpořené a nové MAS mohou získat peníze na rozjezd v novém opatření PRV
- Brusel opět obnovil přísun dotací

Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_10-2012

 

ČlánekStavební zákon: Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát

19. září 2012 přehlasovala Poslanecká sněmovna 122 hlasy pozměňující návrh Senátu k novele stavebního zákona se zapracovanými připomínkami Spolku (Senát ho schválil výraznou většinou 63 z 66 přítomných senátorů a senátorek). Vládní koalici při hlasování pomohlo 17 poslanců ČSSD a 6 poslanců Věcí veřejných. K podpisu prezidentu půjde zákon ve znění původně schváleném Poslaneckou sněmovnou - ke stažení zde.

 

ČlánekPlánovaná reforma veřejné správy ohrožuje fungování menších měst a obcí

Účastníci semináře "Veřejná správa - součást života měst a obcí" 11. září 2012, který svolal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, považují současný návrh "Koncepce dokončení reformy veřejné správy" za nepřipravený a ohrožující fungování veřejné správy zejména na menších městech a obcích. Negativní stanovisko k plošnému rušení stavebních úřadů na semináři shodně vyjádřili ve svých vystoupeních předseda SMO ČR Ing. Dan Jiránek, předseda SMS ČR Ing. Josef Bartoněk a Ing. arch. Jan Florian, člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR.
 

ČlánekZáznam chatu ze dne 18. 9. 2012 na téma "Rodina a prostředí pro život"

Hosty byli MUDr. Anna Kováčová-Habovštiaková, dětská psychiatřička a členka Světového hnutí matek, Libuše Pavelková, viceprezidentka Academia Via Familia o.s. a Mgr. Josef Záboj, vedoucí Centra pro rodinný život Olomouc. Příští diskusní chat o rodině bude na téma "Rok 2012 - Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity" třetí úterý v říjnu, tj. 16. 10. 2012, v 9 hodin dopoledne. 
 

ČlánekVesnice roku 2012 je jihočeská obec Řepice

Absolutním vítězem osmnáctého ročníku soutěže Vesnice roku se stala Řepice na Strakonicku v Jihočeském kraji. Na druhém místě skončila Tvarožná Lhota z Jihomoravského kraje a třetí stupínek obsadila obec Křižánky z Vysočiny. Putovní pohár Folklorního sdružení ČR získala obec Žlutava ze Zlínského kraje za nejvýraznější program dlouhodobé péče o místní lidové tradice. Koláčovou cenu sklidila Strážov z kraje Plzeňského za výborné dvojctihodné koláčky. Fotogalerie zde.
 

ČlánekSpolek se zúčastnil 39. ročníku výstavy Země živitelka 2012

Ve dnech 30. srpna až 4. září 2012 se Spolek pro obnovu venkova ČR zúčastnil výstavy Země živitelka 2012 v Českých Budějovicích. Jeho expozice byla umístěna v pavilonu "Z" – Pavilonu venkova. SPOV ČR sdílel výstavní prostory společně s Národní sítí Místních akčních skupin ČR a SR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem. Spolek jako tradičně nabízel návštěvníkům informativní brožurky o své činnosti a publikace o průběhu a výsledcích jednotlivých ročníků soutěže Vesnice roku. Fotogalerie zde.
 

ČlánekÚčast na chatu k rodině v úterý 18. září v 9 hodin dopoledne

Prosíme o potvrzení účasti na zářijovém chatu. Pozvánku najdete v předchozím článku.
 

Výstava 10 let ENTENTE FLORALE v České republice v Klementinu

Srdečně vás zveme na výstavu, prezentující 10 let účasti českých sídel (vesnic a měst) v prestižní evropské soutěži Entente Florale Europe - Evropská kvetoucí sídla. Výstava otevřená slavnostní vernisáží 5. září v Praze v prostorách Výstavní chodby v přízemí a na Révovém nádvoří Národní knihovny ČR v Klementinu. Expozice zobrazující snímky z 10 vesnic a 10 měst, oceněných v této soutěži, dvou sídel, která usilují o přízeň v letošní soutěži, v knihovně zůstane do 12. října 2012.
 

Soubor ke staženíVyhlášení Vesnice roku 2012 v sobotu 15. září v 16 hodin Luhačovicích

v rámci jubilejního XX. Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů "Písní a tancem Luhačovice 2012". Ke stažení program festivalu od pátku 14. do neděle 16. září. Na festivalu vystoupí zahraniční soubory z Arménie, Bulharska, Indie a Lotyšska; z České republiky dětské soubory Děcka z Buchlovic (Buchlovice), Dětský soubor Heleny Salichové (Ostrava), Javorníček (Brno) a Malé Zálesí (Luhačovice). V pátek také Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 9/2012

V 9. čísle roku 2012 si například můžete přečíst:
- Vítěze soutěže Vesnice roku 2012 vyhlásí ministr opět v Luhačovicích
- Národní síť MAS podepsala memorandum Venkov jako místo pro rozvoj podnikání
- Na Zemi živitelce 2012 se aktéři venkova a MAS prezentovali nově v pavilonu „Z“
- Konference Venkov 2012 bude „na hranici“ států i období. Pojede se také do Rakouska. Rozhovor se Zuzanou Guthovou, manažerkou MAS Sdružení Růže
- Pracovní skupina Spolku vydala pro starosty obcí manuál k Programu obnovy rodiny
- Ministerstvo zemědělství a obchodníci chtějí posílit vztah spotřebitelů k potravinám z jejich regionu
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_9-2012

 

Venkov po roce 2014 aneb Komunitně vedený místní rozvoj

Ke stažení prezentace ze semináře Národní sítě MAS ČR 3. 9. 2012 na Výstavišti v Českých Budějovicích.
 

ČlánekChat "Rodina a prostředí pro život" v úterý 18. září 2012 v 9 hodin

Po prázdninách opět zahajujeme pravidelné diskusní chaty, na kterých se setkáváme každé třetí úterý v měsíci v 9 hodin dopoledne. Diskutovat můžete ze svého počítače v klidu své kanceláře nebo domova. Diskuse se nebude dotýkat jen "prostředí" (např. jeho společenské nebo enviromentální stránky), dotkne se také morálky, etiky a rodiny jako základu pro šťastný a smysluplný život. Účast přislíbili matka sedmi synů MUDr. Anna Kováčová-Habovštiaková, dětská psychiatřička a členka Světového hnutí matek, Libuše Pavelková, viceprezidentka Academia Via Familia o.s. a Mgr. Josef Záboj, vedoucí Centra pro rodinný život Olomouc. Na chat vstoupíte zde.
 

ČlánekExkurze do Rakouska 17. – 19. září: Štěstí přeje připraveným – proč je dobré mít vlastní energetickou koncepci

V rámci vzdělávacího projektu, zaměřeného na lokální energetickou soběstačnost, jehož partnerem je Spolek pro obnovu venkova, se mohou představitelé obcí, mikroregionů, místních akčních skupin a místní aktivisté zúčastnit exkurze do regionu Waldviertler Kernland. Program, strava a ubytování v Rakousku jsou hrazeny z prostředků projektu, účastníci si vlastními prostředky zajistí dopravu. Více informací poskytne, přihlášky přijímá a případnou spolupráci při zajištění dopravy koordinuje Liga ekologických alternativ - Karel Merhaut, tel. 723 573 738, mail: lea@ecn.cz.