SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 7/2012

V 7. čísle roku 2012 si například můžete přečíst:
- Zástupci profesních organizací obcí a regionů podepsali memorandum „Venkov jako důstojné místo pro život“. Na rozvoj obcí směřovat nejméně 50% z PRV 2014-2020
- V krajích již znají vítěze soutěže Vesnice roku 2012
- Spolek se dál staví proti snaze zredukovat počet pošt na třetinu
- Národní síť MAS nesouhlasí s procesním ani obsahovým řešením letošního hodnocení MAS ze strany MZe a SZIF. Rozhovor s předsedou komise pro hodnocení MAS M. Olivou
- Soutěž pro Zemi živitelku: Nejkrásnější fotografie z území MAS
- Venkovské školy zatím přežijí. Nový ministr školství vyslyšel petici a odmítl nekoncepční návrh reformy
- Rozpočtové určení daní mezi prvním a druhým čtením ve sněmovně. Hledá se nejohleduplnější podoba nového RUD
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_7-2012

 

Soubor ke staženíNovela stavebního zákona doručená 25. června 2012 Senátu

Její projednání je zařazeno na 24. schůzi Senátu, která bude zahájena 18. 7. 2012 pod bodem 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony - senátní tisk č. 377. Garanční Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Pavel Eybert, ji projedná 11. 7. přibližně v 11.10 hodin, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu , jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, 12. 7. přibližně v 11 hodin a Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, 11. 7. v 9 hodin. 
 

ČlánekDen řemesel 2012 v Chanovicích 7.7.2012

Zveme Vás na 10. ročník tradiční přehlídky řemeslných dovedností Plzeňského kraje v sobotu 7. července 2012 od 10.00 do 18.00 hodin v zámeckém areálu a skanzenu Chanovice. Vstupné 50,- Kč.
 

Soubor ke staženíOdborný seminář "Podpora rozvoje venkova v ČR" 31.8.2012

Ke stažení pozvánka na seminář v rámci doprovodného programu 39. ročníku výstavy Země živitelka 2012 v Českých Budějovicích (zářijová schůze Spolku nebude). Další seminář "Pozemkové úpravy - šance venkova v příštím programovém období" uspořádá Spolek ve spolupráci s Ústředním pozemkovým úřadem ve čtvrtek 30. 8. 2012 od 14 do cca 16.30 hodin v pavilonu "Z". Rámcový program výstavy najdete zde.
 

Vládnout nám musí osobnosti

Na vedoucích místech v národě musí stát osobnosti, nikoliv mravní trosky. Vraťme úctu k rodině, posilujme pevné svazky otec-matka-děti. Je-li rodina nepevná ve své struktuře, marně budeme hledat sebevědomí v jednotlivcích. To jsou podle eseje katolického kněze a bývalého politického vězně Antonína Huvara z roku 2009 hodnoty, na kterých by měla stát naše společnost.
 

ČlánekBude hůř – ujišťování, že nebude zrušen ani jediný stavební úřad jsou jen plané sliby, vládě předloží MV ve shodě s MMR něco zcela jiného?

Navzdory řečem o tom, že kroky vlády nepovedou k likvidaci stávajících stavebních a matričních úřadů na menších obcích, zadání, na kterém pracuje odbor veřejné správy Ministerstva vnitra svědčí o pravém opaku. Zveřejňujeme stanovisko senátora a člena Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Karla Šebka k dané problematice. Ke stažení je také dopis Antonína Metála, MPA, ředitele odboru veřejné správy MV, na který pan senátor bezprostředně reaguje.
 

ČlánekVlašim znovu hostila zástupce Škol obnovy venkova

Ve dnech 14. a 15. června 2012 se ve Vlašimi sešlo 35 zájemců o venkov z celé České republiky. Účastníci všech věkových kategorií byli převážně reprezentanty tzv. Škol obnovy venkova. Tentokrát se jednalo o jubilejní 10. ročník setkání, které se koná jednou za rok.
 

ČlánekEvropská komise hodnotila Ratměřice – Vesnici roku 2010

Evropská komise hodnotila Ratměřice – Vesnici roku 2010xxx

V pátek 15. června, půl hodiny po poledni, přivítaly Ratměřice vzácnou návštěvu – hodnotitele Evropské soutěže obnovy vesnice 2012. Do jejího finále postoupila tato obec jako vítězka soutěže Vesnice roku 2010 společně s Komňou, která nese titul Vesnice roku 2011. Tu navštívila jiná skupinka eurokomisařů v úterý 22. května.

 

Pořadatelem evropské soutěže, která se koná každým druhým rokem, je Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.

 

ČlánekMinistr zemědělství Ing. Petr Bendl zahájí Festival středočeského venkova 2012 26. června ve Všeradicích

V úterý 26. 6. 2012 se ve Všeradicích, v regionu MAS Karlštejnsko, o.s., na Berounsku, uskuteční již 3. ročník Festivalu středočeského venkova. S Národní konferencí Venkov 2011 je to už čtvrté setkání Středočechů, kterým není lhostejný rozvoj a obnova jejich domovů, středočeských obcí, městysů a měst.

 

Soubor ke staženíProgram obnovy rodiny – červen 2011-2012

Prezentace Bc. Jana Tomiczka, předsedy pracovní skupiny POR, k bodu 5. programu schůze SPOV ČR 5. 6. 2012.
 

ČlánekZáznam chatu ze dne 19. 6. 2012 na téma "Táta dneska frčí"

Hosty chatu byly představitelé rodinných/mateřských center a obcí, zapojených do stejnojmenné kampaně. Příští diskusní chat o rodině bude na téma "Rodina a prostředí pro život" třetí úterý v září, tj. 18. 9. 2012, v 9 hodin dopoledne. 
 

ČlánekNovela stavebního zákona v Poslanecké sněmovně schválena

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve třetím čtení 15. června akceptovala jen zrušení přesunu části kompetencí z obecných stavebních úřadů na úřady obcí s rozšířenou působností, návrh na úpravu § 135 odst. 6 nebyl schválen. Také ostatní návrhy Spolku se nepodařilo prosadit.
 

Soubor ke staženíKe stažení páté číslo dvouměsíčníku VENKOV

V informačním periodiku Ministerstva zemědělství m.j. najdete:

-    Nové opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění v PRV

-    Rozhovor s předsedou NS MAS ČR Františkem Wintrem

-    Leader po roce 2014 – komunitě vedený místní rozvoj

-    SPOV ČR – rozvoj vesnic a kvalita jejich života

-    SZIF – MAS a metoda LEADER v PRV

-    Informace o aktivitách MAS

Periodikum, které vychází také v tištěné podobě, lze stáhnout na adresách www.eagri.cz/venkov a www.denik.obce.cz.
 

Analýza stavu na úseku a stavebního řádu a územního plánování

Odkaz na webové stránky Ústavu územního rozvoje v Brně, kde najdete celý text analýzy za léta 2008-2010, zpracované v návaznosti na usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 346/2010. Informace z letošního dotazníkového šetření za rok 2011 budou k dispozici pravděpodobně v srpnu 2012. Analýza, která zohlední data za rok 2011, by měla být předložena vládě v lednu 2013. Dosavadní výstupy analýzy budou také podkladem pro dokončení reformy veřejné správy.
 

Soubor ke staženíKonference Starosti starostů s evropskými fondy 22. 6. v Senátu

Konferenci pořádá Výbor pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR a Svaz měst a obcí ČR pod záštitou místopředsedy Evropského parlamentu a místopředsedy Svazu pro evropské záležitosti Ing. Oldřicha Vlasáka. Konference, zaměřená na čerpání evropských fondů v programovacím období 2014+ z pohledu měst a obcí, se koná v pátek 22. června 2012 od 10.00 do 12.00 hod. v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR. Svoji účast potvrďte do pondělí 18. června 2012 na e-mail: lysak@smocr.cz