SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Návrh místního programu obnovy rodiny

Diskusi k návrhu místního programu obnovy rodiny - manuálu pro starosty malých obcí a aktuální složení Pracovní skupiny Programu obnovy rodiny SPOV ČR najdete v podrubrice Program obnovy rodiny rubriky Obnova rodiny (viz levý sloupec).
 

ČlánekObce usilující o energetickou soběstačnost zakládají svůj klub

Pět obcí na Nymbursku, členů místní akční skupiny Mezilesí, se dohodlo na zpracování společného Akčního plánu udržitelné energetiky. Budou základem klubu podobně orientovaných venkovských obcí a regionů? Chcete se připojit?
 

Soubor ke staženíKe stažení osmé číslo dvouměsíčníku VENKOV

Informační periodikum Ministerstva zemědělství je zaměřeno na témata:

- Konference Venkov 2012

- Obec Rudka získala titul Oranžová stuha ČR 2012

- Česko – polská konference v Olomouckém kraji

- Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova

- Zajímavé aktivity Celostátní sítě pro venkov v krajích

Periodikum, které vychází také v tištěné podobě, lze stáhnout na adresách www.eagri.cz/venkov a www.denik.obce.cz.
 

ČlánekHledáme zajímavé projekty krajinářské architektury za posledních 5 let

10 z nich bude s podporou grantu Visegrádského fondu prezentováno na putovní výstavě v Polsku, České republice, Slovensku a Maďarsku prezentovat nejlepší realizované projekty krajinářské architektury za posledních 5 let. Projekty můžete přihlásit do 8. ledna 2013.
 

ČlánekPozvánka na chat "Rodina a trvalé hodnoty" 18.12. v 9 hod. ráno

Poslední ze série diskusních chatů k jednotlivým částem Programu obnovy rodiny se uskuteční v úterý 18. prosince od 9 do 10.30 hod. Účast přislíbili PhDr. Ing. Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu v Brně, Ing. Miloš Poborský, národní koordinátor kurzů pro rodiny, Bc. Lucie Cmarová a Marcela Anežka Kořenková z Centra pro rodinný život Olomouc, Petr Raus, dramaturg České televize, Tvůrčí producentská skupina náboženské tvorby, Jan Satke, evangelický farář Přeštice, Mgr. Tomáš Tyrlík, pastor Slezské církve evangelické a.v. Třanovice, a Miroslav Ujčík, pastor Křesťanského centra víry. Na chat vstoupíte zde.

 

ČlánekLetošní vítězové Vesnice roku se jako tradičně sešli v adventní Praze

Slavnostní den, kdy se do Prahy sjeli držitelé všech letošních stuh SVR, připadl na 6. prosince, stejně jako vloni. Všichni společně navštívili Senát, absolutní vítězové pak i Pražský hrad a Poslaneckou sněmovnu. Večer se pobavili u komedie v divadle Na Fidlovačce.
 

Soubor ke staženíSborník z konference "Program obnovy rodiny"

Ke stažení sborník z konference, uspořádané 7. – 8. listopadu 2011 Školou obnovy venkova v Třanovicích a Spolkem pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje v hotelu KAM v Malenovicích.
 

ČlánekKonference k pozemkovým úpravám odložena

Avizovaná konference k pozemkovým úpravám, která se měla konat ve čtvrtek 13. prosince na Ministerstvu zemědělství ČR, se prozatím ruší.
 

Debata s prezidentskými kandidáty

Debata s prezidentskými kandidátyPartnerské Sdružení místních samospráv ČR pořádalo včera v Praze diskusi se čtyřmi prezidentskými kandidáty. Část diskuse týkající se rodinné politiky zachytil ve svém příspěvku člen SPOV ČR Ing. Aleš Hodina.
 

Soubor ke staženíKalendář akcí na prosinec

Kalendář Ústavu zemědělské ekonomiky a informací nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekologie.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 12/2012

V 12. čísle roku 2012 si například můžete přečíst:
- Čerpání evropských dotací se zjednoduší. Vláda vymezila pro léta 2014-2020 osm operačních programů
- O nových krajských vládách je rozhodnuto. Jak na tom bude Program obnovy venkova?
- Český a moravský LEADER má v Evropě dobrý zvuk, Národní síť MAS v ní chce posílit, říká v rozhovoru Radim Sršeň
- Reforma veřejné správy je pro Spolek stále aktuálním tématem
- Česko–polská konference Leader bez hranic 2012 přinesla sblížení pro MAS obou zemí
- Finanční konference SMO: Využijme evropské peníze efektivně a odpovědně!
- Program obnovy a rozvoje venkova MMR má pro rok 2013 jen 3 dotační tituly
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_12-2012

 

ČlánekSpolupráce a sdílení aktivit v oblasti přípravy programového období 2014+

Na toto téma jednali v pondělí 26. 11. 2012 zástupci SMS ČR, SMO ČR, SPOV ČR a NS MAS ČR. Za Spolek pro obnovu venkova ČR se jí zúčastnil místopředseda JUDr. Radan Večerka.
 

Starostové proti rušení stavebních úřadů v ČT

Další reportáž České televize k návrhu MV na dokončení reformy státní správy najdete v Událostech 1. prosince 2012. Viz také článek "Plánovaná reforma veřejné správy ohrožuje fungování menších měst a obcí" ze dne 19. září 2012.
 

ČlánekSpolupráce partnerů Spolku probíhá i na krajské úrovni

Celostátní síť pro venkov Olomouckého kraje uspořádala ve středu 28. listopadu slavnostní setkání se svými partnery ve Smržicích u Prostějova. Pozván byl i předseda SPOV ČR Mgr. Eduard Kavala.

 

ČlánekDva diskusní semináře Sdružení místních samospráv ČR 4.12.

V úterý 4. prosince se v hotelu Jalta v Praze uskuteční od 12 hodin seminář "Církevní restituce přede dveřmi: co přinesou obcím?" a od 14 do 16 hodin diskuse s kandidáty na prezidenta republiky "Kudy kam, český a moravský venkove?! aneb debata starostů s prezidentskými kandidáty". Registrace účastníků (nejen členů SMS ČR) na adrese bartonicka@smscr.cz nejpozději do středy 28. listopadu.