SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekNavrhněte svůj projekt k publicitě

Technická pracovní skupina Publicita výstupů Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství připravuje celostátní propagaci úspěšných a zajímavých projektů.

 

Soubor ke staženíDopady návrhu reformy systému financování regionálního školství v mikroregionu Hranicko

Prezentace doprovázející vystoupení Mgr. Eduarda Kavaly, předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR na veřejném slyšení 20. února 2012 v Senátu PČR.
 

Vesničko má přestavovaná

Pořad (ke stažení) dokumentuje stavební vývoj naší vesnice. Upozorňuje na hrozbu uniformity a ztrátu původního charakteru vesnic a na projevy obecného nevkusu. Varuje před chybami, stavebními nešvary, tvarovými exhibicemi a rozpory mezi individuálními a veřejnými zájmy. Ukazuje také řadu příkladů prokazujících odbornost, citlivost k prostředí a péči o obraz obce, o místní ráz. Pořad dává podnět k zamyšlení a k diskusi, má povzbudit zájem o zdravý vývoj venkova. Autoři pořadu jsou Jan Kruml a Jarmila Kocourková.
 

ČlánekZáznam chatu ze dne 22. února 2012 na téma Úmluva o právech dítěte a sociálně-právní ochrana dětí v ČR

Seznamte se se stanovisky PhDr. Miloslava Macely, ředitele odboru rodiny a dávkových systémů MPSV a JUDr. Zdeňka Kapitána, Ph. D., ředitele Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. Březnový chat bude na téma Rodina a škola.
 

Soubor ke staženíZměnit financování regionálního školství?

Redakce Literárních novin vedle sebe postavila dvě stanoviska – "pro" 1. náměstka ministra školství mládeže a tělovýchovy Ladislava Němce & "proti" předsedy SPOV ČR a starosty Bělotína Eduarda Kavaly.

 

Soubor ke staženíPřipomínky a pozměňovací návrhy SPOV ČR k vládnímu návrhu novely stavebního zákona

Zvláště upozorňujeme na pozměňovací návrhy, uvedené v bodě "2. Přesun některých agend na obecné stavební úřady obcí s rozšířenou působností" dopisu předsedy Spolku, který si můžete stáhnout. Návrhy podle bodu "5. Přezkum veřejnoprávní smlouvy" tohoto dopisu vzal Spolek po neformálním vysvětlení jednoho ze spoluautorů novely na semináři Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 23.2.2012 zpět.

 

ČlánekPřijeďte na seminář k novele stavebního zákona v Poslanecké sněmovně 23. února 2012 v 10 hodin

a pomozte tím prosadit nesouhlas Spolku pro obnovu venkova ČR s přesunem části působnosti obecných stavebních úřadů na úřady obcí s rozšířenou působností, což otevře cestu k rušení stavebních úřadů.
 

Soubor ke staženíKe stažení třetí číslo dvouměsíčníku VENKOV

V informačním periodiku Programu rozvoje venkova, vydávaném MZe, naleznete články:
-    Spolupráce s výzkumem v zemědělské škole v Kostelci nad Orlicí
-    Prezentace Agrární komory České republiky
-    Aktivity pro děti a mládež na Strážnicku
-    Virtuální univerzita třetího věku MAS Hradecký venkov
-    Školy obnovy venkova
-    Vzdělávací aktivity v Pošumaví
-  Vzděláváním k vyšší efektivitě cestovního ruchu na Třeboňsku
-     Záchrana technických památek – vzdělávací cyklus v pivovaře
-    Oživené tradice pod Blaníkem
-    Vzdělávací cykly na území MAS Moravský kras
-    Inovační projekty v zemědělství a potravinářství
-    Farmářské trhy – módní výstřelek nebo vzkříšená tradice?
-    Prezentace Programu rozvoje venkova v Brně
Periodikum, které vychází také v tištěné podobě, lze stáhnout na adresách www.eagri.cz/venkov a www.denik.obce.cz.
 

Soubor ke staženíPenzijní reforma 2011-2013 v ČR

Prezentace MPSV k bodu 1. programu schůze SPOV ČR 7.2.2012 v aplikaci Microsoft Power-Point. Ve formátu PPTX ke stažení zde.
 

Televizní cyklus Náš venkov: Poslední zvonění?

Aktuální pořad ČT 2 v sobotu 11.2.2012 ke koncepčnímu záměru reformy financování regionálního školství. Záměr, tak jak je navržen, v sobě skrývá potenciální likvidaci mnoha venkovských škol.
 

ČlánekProč se ČR nezavázala k ratifikaci smlouvy o fiskální unii

Předseda vlády Petr Nečas nechal vypracovat neoficiální překlad Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii, tzv. fiscal compact. Českou i anglickou verzi lze stáhnout z webu Úřad vlády. Odtud převzatý článek přináší i souhrn hlavních argumentů premiéra, proč se zatím Česká republika nezavázala k podpisu.
 

Soubor ke staženíObce na prodej

K 1. lednu 2012 bylo v České republice 6246 obcí. Pět jich je podle článku Profitu v platební neschopnosti nebo v riziku této neschopnosti. Příčiny autor podrobně nezkoumá. Vypadá to na velký problém… I tak o nás píší.
 
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).