SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíSetkání svazků obcí Královéhradeckého kraje 8. února

8. února 2013 od 8.30 hod. se na krajském úřadě uskuteční setkání svazků obcí a představitelů kraje k problematice zastavení podpory svazků obcí z POV. Na setkání bude připravena výzva představitelům kraje k obnovení finanční podpory svazků obcí. Účast potvrďte na adrese tajemnice@obnovavenkova.cz nebo telefonicky na čísle 493 691 538 (Hana Rozsévačová).

   
 

ČlánekSpolek pozval ministra Bendla. Navštívil čtyři vesnice.

Návštěvu, zaměřenou na zemědělství, připravil Spolek pro ministra Petra Bendla na čtvrtek 24. ledna. Významný host navštívil postupně Tučín, Bělotín, Rouské a Partutovice v Olomouckém kraji. Podebatoval s tamními představiteli samospráv i soukromými zemědělci, informoval je o vizích svého ministerstva do budoucna a slíbil podporu živočišné výroby a s ní související vznik nových pracovních příležitostí.
 

ČlánekSpolek se i letos prezentoval na veletrhu Regiontour v Brně

Spolek pro obnovu venkova ČR se ve dnech 17. – 20. ledna 2013 aktivně zúčastnil veletrhu cestovního ruchu Regiontour, který se jako tradičně konal na brněnském výstavišti. Za podpory Ministerstva pro místní rozvoj sdílel stánek s Folklorním sdružením ČR a Národní sítí Místních akčních skupin ČR.
 

ČlánekBrainstorming k Programu obnovy rodiny 12. února v Brně

Setkání účastníků loňských chatů a dalších sympatizantů Programu obnovy rodiny se uskuteční v úterý 12. 2. 2013 od 10 hodin v Brně–Tuřanech v zasedací místnosti AGRO Brno–Tuřany, a.s., Dvorecká 521/27. Přihlášky do 5. 2. na ing.florian@gmail.com.
 

Soubor ke staženíZástupci SPOV Středočeského kraje jednali s hejtmanem

V úterý 8. ledna 2013 se uskutečnilo jednání hejtmana Středočeského kraje pana MVDr. Josefa Řiháka s předsedou a místopředsedou Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje Radomírem Hanačíkem a Ing. Milanem Benou, CSc.
 

MZe v nové strategii podporuje živočišnou výrobu

Ministerstvo zemědělství představilo 21. ledna návrh strategie českého zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU pro období 2014–2020. Schválena by měla být v roce 2013.
 

ČlánekZáznam chatu z 15.1.2013 a pozvánka na chat 19.2.2013

Příští otevřené setkání členů pracovní skupiny Programu obnovy rodiny a jeho krajských koordinátorů se uskuteční na chatu třetí úterý v měsíci únoru – tj. 19. 2. 2013 v 9 hodin dopoledne. Jak se na chat dostanete? Do virtuální "chatové místnosti" vstoupíte zde.
 

ČlánekVzniká nová pracovní skupina – obchod a služby na venkově

V prosinci se v Bělotíně uskutečnilo setkání SPOV ČR, SMS ČR, SMO ČR, NS MAS ČR a SD Jednota COOP s cílem vytvořit novou pracovní skupinu, která by se zabývala rozvojem služeb venkovského charakteru a společným řešením aktuálních problémů na venkově.
 

ČlánekSpolek pozval ministra Bendla do Olomouckého kraje

Předseda Spolku Eduard Kavala pozval ministra zemědělství Petra Bendla na návštěvu do Olomouckého kraje. Mimo jiné mu nabídl seznámení s obcemi, které v minulých letech bodovaly v soutěži Vesnice roku. Těšit se na něj mohou ve čtvrtek 24. ledna.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 1/2013

V 1. čísle roku 2013 si například můžete přečíst:
- Vítězové Vesnice roku 2012 se tradičně sešli v adventní Praze
- ČR je místopředsednickou zemí ELARD - Evropské asociace LEADER pro rozvoje venkova
- SPOV ČR na valné hromadě: Partneři potvrdili přátelské vztahy, smutnění z nedobrého výhledu POV v krajích
- „Jsem jedinou obyvatelkou své vesnice Pohoří na Šumavě. A chtěla bych jí pomoci vrátit život.“ Rozhovor s Blankou Milfaitovou z novohradské manufaktury Naše dobroty
- Obce usilující o energetickou soběstačnost zakládají klub
- SZIF převzal agentury pro zemědělství a venkov
- Svaz měst a obcí vyzval vládu, aby zachovala stavební úřady a matriky občanům co nejblíže!
- Jeseníky mají své originální zážitky certifikované jako první v ČR
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_1-2013
 

Soubor ke staženíPrvní Akční plán udržitelné energetiky pro více obcí

U příležitosti udělení České sluneční ceny EUROSOLAR obci Kněžice, vyhlašované letos již podvanácté národní sekcí této evropské asociace, vyhlásil 19. prosince 2012 její starosta Milan Kazda společné rozhodnutí obcí Kněžice, Chroustov, Záhornice, Chotěšice a Sloveč přistoupit  k evropské Úmluvě starostů a primátorů "Pro místní udržitelnou energii" a zahájení práce na společném Akčním plánu udržitelné energetiky.
 

ČlánekZáznam z valné hromady 4.12.2012

Ke stažení: Záznam
Přílohy:      1. Program valné hromady (pozvánka)
                 3. Zpráva pokladníka o plnění rozpočtu
                 4. Návrh na úpravu podílu členských příspěvků
                 5. Zpráva revizní komise
                 6. Termínový kalendář jednání SPOV ČR na rok 2013
                 7. Rozpočet na rok 2013
 

ČlánekČeská republika bude místopředsednickou zemí ELARD

Česká republika bude v roce 2013 místopředsednickou zemí Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova (ELARD). Bude mít ojedinělou příležitost ovlivnit směřování politiky venkova i využití komunitně vedeného místního rozvoje v budoucím období a prosadit priority a zájmy České republiky v této oblasti.
 

ČlánekZáznam chatu z 18.12.2012 na téma "Rodina a trvalé hodnoty"

Hosty byli PhDr. Ing. Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu v Brně, Ing. Miloš Poborský, národní koordinátor kurzů pro rodiny, Bc. Lucie Cmarová a Marcela Anežka Kořenková z Centra pro rodinný život Olomouc, Petr Raus, dramaturg České televize, Tvůrčí producentská skupina náboženské tvorby, Jan Satke, evangelický farář Přeštice a Mgr. Tomáš Tyrlík, pastor Slezské církve evangelické a.v. Třanovice.