SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Péče o rozvoj osobnosti žáka není něco navíc, je i prostředkem pro lepší učení

17. pokračování kapitol z publikace Mýty ve vzdělávání PhDr. Jany Nováčkové, CSc., na www.stridavka.cz. Odkazy na předcházející kapitoly v podrubrice Obnova rodiny – Škola.
 

Penězovod si rozvracet nedáme

Ještě se neví, jaký balík eurodotací přijde na český venkov v příští sedmiletce, ale už se tvrdě bojuje. Článek v Týdeníku EURO 42/2012 odkazuje také na stanoviska členů předsednictva SPOV ČR Kavaly, Juřenčákové a Wintera.
 

ČlánekPozvánka na diskusní chat "Rodina a média" 20. listopadu v 9 hodin

Diskutovat můžete ze svého počítače v klidu své kanceláře nebo domova. Účast dosud přislíbili PhDr. Viera Kačinová, PhD., Fakulta masmediální komunikace UCM v Trnavě,  Mgr. Milan Fridrich, programový ředitel České televize, PhDr. Tomáš Trampota, PhD., ředitel Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK v Praze, doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol., Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D., Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU v Brně, Mgr. Zdenek Sloboda, katedra žurnalistiky Filozofické fakulty UP v Olomouci, Tomáš Feřtek, novinář, dramaturg a spolupracovník neziskové organizace EDUin a Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center. Na chat vstoupíte zde.

 

Soubor ke stažení20. listopadu v Praze: Místní Agenda 21 v praxi obcí

19. konference Národní sítě zdravých měst, pořádaná ve spolupráci s MŽP a MMR bude přehlídkou nejlepších místních Agend 21. Venkovské obce bude reprezentovat obec Křižánky (385 obyvatel, vítěz soutěže Vesnice roku 2012 v kraji Vysočina a 3. místo v rámci ČR) a mikroregion Drahanská vrchovina. Konference bez účastnického poplatku je otevřena všem. Nutná registrace na www.ZdravaMesta.cz/konference/registrace nejpozději do 9.11. Přehled krajů, měst, obcí a mikroregionů, které jsou členy Národní sítě zdravých měst najdete zde.
 

ČlánekVýzva pro Ministerstvo financí k RUD

Spolek pro obnovu venkova ČR písemně vyzval Ministerstvo financí (odbor financování územních rozpočtů), aby mu sdělilo, co všechno musejí starostové obcí, které byly po změně RUD znevýhodněny (velký katastr), doložit, popř. vypracovat, když chtějí požádat o vyrovnání rozdílu nového RUD. Jakmile přijde z MF odpověď, Spolek ji bude prostřednictvím svých krajských organizací tlumočit všem svým členským obcím.
 

Pavel Bělobrádek: "Jednou za 14 dní - já osobně bych hodně strádal."

Předseda KDU-ČSL o péči o děti po rozchodu rodičů.
 

Volby 2012

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev a Senátu na webu Novinky.cz. Podrobnější výsledky včetně všech kandidátů na webu Českého statistického úřadu: www.volby.cz.

 

Druhé kolo senátních voleb

Anketa webu Střídavka, ve které odpovídají senátorští kandidáti na otázku o podpoře střídavé péče.
 

ČlánekZáznam chatu z 16.10. 2012 na téma "Rok 2012 - Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity"

Jeho hosty byli Ing. Marta Koucká z MPSV, Jana Marešová ze SFRB, sociolog RNDr. Pavel Rusý, Mgr. Štěpánka Beníčková, ředitelka SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice, Ing. Zuzana Pěchotová, ředitelka o.s. Život 90 – Jihlava a zástupci konzultačních středisek virtuální univerzity třetího věku. Příští chat na téma Rodina a média se uskuteční třetí listopadové úterý tj. 20. 11. 2012 v 9 hodin.
 

Seminář Rodina v etických otázkách dnešní doby

Ke stažení shrnutí semináře z 3. října 2012 a prezentace k přednáškám PhDr. Anny Šabatové; PhDr. Mirky Nečasové, PhD.; Doc. Jindřicha Šrajera, Dr. teol.; Prof. MUDr. Jozefa Mikloška, PhD.; Mgr. Ing. Lenky Doubravové; Ing. Otakara Hampla, Ph.D.; PhDr. Ing. Marie Oujezdské a PhDr. Simony Hoskovcové, Ph.D.

 

ČlánekTvář venkova 2012 – náměty venkovských staveb do 5.11.2012

SPOV ČR letos vydává již potřetí publikaci ediční řady "Tvář venkova". Bude rozdělena do těchto kapitol: 1. stavby nominované na Zlatou cihlu v SVR 2012, 2. obnovené sakrální památky, 3. obnova původních vesnických staveb (lidová architektura), 4. nové stavby ve venkovském prostředí, 5. úpravy veřejného prostranství.

 

Přehled otevřených výzev ke 30. září 2012

Aktuální přehled otevřených výzev v operačních programech cíle 1 Konvergence, cíle 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a v OP Přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika (cíl 3) kohezní politiky EU realizované v České republice.

 

ČlánekSpolek pořádal národní konferenci Venkov 2012 v Nových Hradech

Ve dnech 1. až 3. října 2012 se v Nových Hradech na Českobudějovicku uskutečnila pod hlavičkou SPOV ČR národní konference Venkov 2012. Na její organizaci spolupracoval Spolek s tamním krajským sdružením Národní sítě MAS ČR. Akce přilákala 289 účastníků.

 

ČlánekKrajští vítězové SVR 2012 si přijeli pro zlatou stuhu do vítězné Řepice

Všech třináct krajských vítězů soutěže Vesnice roku 2012 si v pátek 5. října převzalo zlatou stuhu v jihočeské obci Řepice, jež si letos vybojovala celostátní prvenství.
 

ČlánekPředseda Spolku poděkoval premiérovi za vyřešení problému RUD

S předsedou vlády ČR Petrem Nečasem se v úterý 2. října 2012 setkal v Lichtenštejnském paláci v Praze předseda SPOV ČR Eduard Kavala.