SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Analýza stavu na úseku a stavebního řádu a územního plánování

Odkaz na webové stránky Ústavu územního rozvoje v Brně, kde najdete celý text analýzy za léta 2008-2010, zpracované v návaznosti na usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 346/2010. Informace z letošního dotazníkového šetření za rok 2011 budou k dispozici pravděpodobně v srpnu 2012. Analýza, která zohlední data za rok 2011, by měla být předložena vládě v lednu 2013. Dosavadní výstupy analýzy budou také podkladem pro dokončení reformy veřejné správy.
 

Soubor ke staženíKonference Starosti starostů s evropskými fondy 22. 6. v Senátu

Konferenci pořádá Výbor pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR a Svaz měst a obcí ČR pod záštitou místopředsedy Evropského parlamentu a místopředsedy Svazu pro evropské záležitosti Ing. Oldřicha Vlasáka. Konference, zaměřená na čerpání evropských fondů v programovacím období 2014+ z pohledu měst a obcí, se koná v pátek 22. června 2012 od 10.00 do 12.00 hod. v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR. Svoji účast potvrďte do pondělí 18. června 2012 na e-mail: lysak@smocr.cz
 

Soubor ke staženíSpolečné stanovisko k transformaci České pošty

Ke stažení tisková zpráva o stanovisku Spolku pro obnovu venkova ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Svazu měst a obcí ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR ze dne 5. června, odmítajícím aktuální snahy Českého telekomunikačního úřadu v této věci. Toto téma bylo předmětem jednání schůze Spolku (ke stažení výpis ze záznamu, přehled výdejních míst a pošt "Partner" a informace o jejich činnosti s odkazem na www.cpost.cz).

 

 
Ředitelka úseku poštovní služby Ing. Emília Bobková, generální ředitel České pošty Ing. Petr Zatloukal a předseda Spolku pro obnovu venkova Mgr. Eduard Kavala.
 

Soubor ke staženíPodepsáno memorandum Venkov jako důstojné místo pro život

Předseda Svazu měst a obcí ČR Ing. Dan Jiránek, předseda Národní sítě místních akčních skupin ČR Ing. František Winter, předseda Sdružení místních samospráv ČR Ing. Josef Bartoněk, předseda Spolku pro obnova venkova ČR Mgr. Eduard Kavala a Ing. Jana Juřenčáková, místopředsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, podepsali 5. června v budově Senátu v Praze společné memorandum (ke stažení zde) pro další společný postup při přípravě programovacího období EU 2014 – 2020. Fotogalerie zde.
 

Soubor ke staženíVýstupy z pracovních skupin k přípravě PRV 2014-2020

Ke stažení shrnutí podle jednotlivých priorit Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Podrobnosti  o pracovních skupinách MZe a harmonogramu projednávání programových dokumentů najdete zde.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 6/2012

V 6. čísle roku 2012 si například můžete přečíst:
- Stát dá obcím více peněz z daní, čtyři velká města ztratí méně, než se čekalo
- O titul „Vesnice roku 2012“ soutěží v krajích 278 obcí. Je to o 27 méně než vloni
- LEADERFEST v Levoči předvedl slovenský folklor a řemesla. MAS jednaly o partnerství a sítích. Účastníci přispěli k formování budoucí strategie rozvoje venkova
- Příprava strategií 2020 je velká příležitost pro venkov, aby ukázal, že dokáže být soběstačný a samostatný. Rozhovor s Janem Florianem ml., místopředsedou NS MAS
- Spolek se v květnu zabýval vodou v krajině
- Čeští starostové hned napoprvé vyhráli fotbalové EURO
- Nová soutěž „O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2011“
- V PORV MMR získá podporu 531 projektů za 161 milionů

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_6-2012_hr

 

ČlánekChat na téma "Táta dneska frčí" v úterý 19.6.2012 v 9 hodin

Diskusní chat připravený ve spolupráci se Sítí mateřských center se vrátí k letošní kampani "Táta dneska frčí" a Dni otců 17. června, a to v rámci pokračující diskuse k tématické oblasti Programu obnovy rodiny "Rodina a vzory". Na chat vstoupíte zde.
 

Druhé čtení novely stavebního zákona na pořadu 40. schůze PSP ČR

Schůze začíná v úterý 5. června, novela je zařazena v bodě 7. Ke stažení vládní návrh (tisk 573) a usnesení výborů s pozměňovacími návrhy: hospodářského (tisk 573/1), životního prostředí (tisk 573/2), pro veřejnou správu a regionální rozvoj (tisk 573/3).
 

Soubor ke staženíZa záchranu regionálního školství v Senátu 6. června

Pozvánka na veřejné slyšení k stejnojmenné petici ve středu 6. června 2012 od 14,30 hodin v Senátu Parlamentu ČR. Slyšení pořádá jeho Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Petice ke stažení zde.
 

Soubor ke staženíŠkola lásky v rodině

Ke stažení skripta PhDr. Jiřiny Prekopové. Další informace o autorce najdete na stránkách po ní pojmenovaného nadačního fondu.
 

ČlánekČeští starostové hned napoprvé vyhráli fotbalové EURO

Dvacet českých starostů, mezi nimiž převládali účastníci minulých ročníků soutěže Vesnice roku, sklidilo obrovský úspěch na své premiéře ve fotbalovém mistrovství Evropy. Probojovali se až do finále, kde porazili Slováky 4:1 a tím si zajistili absolutní vítězství. Státní hymnu jim do Polska přijel zazpívat spolu se svým sborem předseda SPOV ČR.

 

ČlánekO titul "Vesnice roku 2012" soutěží 278 obcí

Celkem 278 obcí ze třinácti krajů České republiky soutěží o titul "Vesnice roku 2012". Všechny přihlášené obce budou v měsíci květnu a červnu hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postoupí za každý kraj vždy jedna obec, které bude uděleno ocenění Zlatá stuha - za vítězství v krajském kole. V rámci celostátního kola budou vyhodnocena první tři místa.
 

Soubor ke staženíNení to úplné vítězství, ale život je otázkou kompromisu

Ke stažení rozhovor Deníku s předsedou Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduardem Kavalou o úpravě rozpočtového určení daní, zveřejněný 29. května 2012.

 

Soubor ke staženíMá vlast 2012 – cestami proměn

Má vlast 2012 – cestami proměnxxx

Slavnostní setkání krajů na Vyšehradě zahájilo v sobotu 12. května čtvrtý ročník jedinečné akce svého druhu v České republice, národní výstavy Má vlast 2012. Výstava fotografií zvelebování opomíjených míst je společným dílem lidí z celé země. Organizačním partnerem letošního ročníku je Plzeňský kraj. Slavnostní setkání krajů na Vyšehradě probíhalo opět v příjemné přátelské atmosféře utvářené patnácti sty návštěvníky z celé ČR, a zejména dvěma sty padesáti energickými talentovanými členy vystupujících souborů, od malých dětí po zralé dospěláky. Putovní výstava Má vlast 2012 zahájila svou roční pouť po české zemi 16. května v Senátu ČR. Do 23. května byla umístěna ve Valdštejnské zahradě u jezírka, 24. května se přesunula na 3. nádvoří a poté do atria krajského úřadu v Plzni, kde byla přivítána 29. května u příležitosti Festivalu regionálních potravin.

 

ČlánekEvropská komise hodnotila Komňu - Vesnici roku 2011

Evropská komise hodnotila Komňu - Vesnici roku 2011xxx

V úterý 22. května navštívila Komňu čtyřčlenná komise Evropské soutěže obnovy vesnice 2012. Do jejího finále postoupila tato obec jako vítězka soutěže Vesnice roku 2011 společně s Ratměřicemi, které nesou titul Vesnice roku 2010. Do druhé jmenované obce se eurokomisaři chystají v pátek 15. června. Pořadatelem evropské soutěže, která se koná každým druhým rokem, je Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice. V Komni ji reprezentovali dva Rakušané, jeden Ital a pracovnice Ministerstva pro místní rozvoj ČR.