SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíKonference "Pozemkové úpravy" 26. března 2013 na MZe

Na konferenci tematické pracovní skupiny "Pozemkové úpravy", spolupořádané Spolkem pro obnovu venkova ČR na Ministerstvu zemědělství v Praze se dozvíte o postavení a úkolech nově vzniklého Státního pozemkového úřadu, realizaci pozemkových úprav s podporou z Programu rozvoje venkova 2007–2013 a výhledu na období 2014–2020, zapojení MAS, obcí, mikroregionů a zemědělských podnikatelů a příkladech dobré praxe. Návratku zašlete do 22. 3. 2013 na adresu kkapkova@tiscali.cz.
 

Partnerské vztahy aneb návod na přežití

Odkaz na stránky seriálu z roku 2008, jehož vysílání zahájila ČT 2 ve čtvrtek 14. února dvacetiminutovým dílem "Seznamování" . Další díly budou vysílány do 1. března 2013 každý všední den v 8:30 hodin.
 

ČlánekZa poslední dva dny 260 podpisů pod Druhou zlínskou výzvu

Podle tiskové zprávy signatářů výzvy ji k 11. únoru podepsalo přes 700 lidí, kterým záleží na tom, jestli se budou v budoucnu rozdělovat evropské dotace smysluplněji. K dnešnímu dni jich, převážně starostů venkovských obcí, je již 963. Přehled signatářů najdete zde.
 

ČlánekKlub obcí s vizí čisté energie

U příležitosti Fóra starostů na téma "Energie a obec" proběhlo 7. února na veletrhu Střechy/Solar v Praze-Letňanech neformální setkání zájemců o práci v Klubu obcí pro zelenou energetiku (KOZE). Je označován též jako Klub RURENER podle evropské sítě malých obcí orientovaných na energetickou nezávislost - Network of RURal communities for ENERgetic neutrality, jejíž by měl být český klub součástí.
 

ČlánekSpolek se prezentoval na veletrzích v Bratislavě a Praze

Svou činnost, včetně soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova, prezentoval Spolek ve dnech 24. až 27. ledna na největším veletrhu cestovního ruchu na Slovensku – ITF Slovakiatour Bratislava. Představil se tam spolu se svou partnerskou organizací, Folklorním sdružením ČR. Podobně se Spolek prezentoval v únoru na veletrhu Holiday World v Praze.
 

ČlánekSpolek nesouhlasí s návrhem záměru zákona o stavebních úřadech

Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduard Kavala odeslal ministru pro místní rozvoj Ing. Kamilu Jankovskému dopis, ve kterém uvádí důvody nesouhlasu Spolku s věcným záměrem zákona o stavebních úřadech a možné úspory státu v daném segmentu veřejné správy.
 

Soubor ke staženíDruhá zlínská výzva

Ke stažení text výzvy předsedovi vlády ČR "Evropské peníze přímo obcím, městům a jejich sdružením", týkající se zvýšení podpory venkovských obcí z evropských fondů, ke které se mohou jejich představitelé on-line připojit zde.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 2/2013

V 2. čísle roku 2013 si například můžete přečíst:
- Lednová schůze Spolku byla ve znamení bouřlivé debaty o reformě veřejné správy
- Role MAS je vyjasněna již dávno. Stanovisko Národní sítě MAS ČR k názorům Svazu měst a obcí
- Regiontour v Brně. V době internetu vsadil na autentické zážitky – regionální gastronomii, folklor a řemeslný jarmark
- Jak se žije na vesnici, která je „pouze“ místní částí města? Drahotuše u Hranic. Rozhovor s Romanem Prokešem, loutkořezbářem a hercem ze Studia Bez kliky
- Ministerstvo zemědělství v nové strategii pro růst podporuje živočišnou výrobu. Je to krok vpřed. Otevřeně řeší problémy venkova
- Řešme budoucnost MAS otevřeně a bez předsudků! Svaz měst a obcí káže o metodě LEADER, ale moc dobře ji nezná

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_2-2013

 

Vláda podpořila města a obce v posilování jejich pozice v evropských fondech. Jednání se týkalo také koncepce reformy veřejné správy.

Zástupci Svazu měst a obcí ČR se 30. ledna shodli s premiérem Petrem Nečasem a jeho ministry, že je nutné v příštím programovacím období 2014+ více zdůrazňovat roli měst a obcí (odkaz na www.euractiv.cz). Odkaz na tiskové prohlášení na webu SMO ČR, kde obě strany potvrzují, že není reálný důvod pro plošné rušení stavebních a matričních úřadů a odebírání dalších kompetencí výkonu státní správy obcím I. a II. typu, najdete zde. Video z briefingu premiera a předsedy SMO ČR po jednání najdete zde.
 

Soubor ke staženíPrvní setkání zakladatelů klubu RURENER 7. února v Praze

u příležitosti veletrhu Střechy/Solar v PVA Letňany od 15 hodin v návaznosti na Fórum starostů "Energie a obec", které je plánováno od 10 do 15 hodin. Prosíme o avizo Vaší účasti na tel. 723 573 738 (Karel Merhaut).

 

Soubor ke staženíKonference "Sociální podnikání a rozvoj venkova" 19.2.2013 zahajuje projekt "Rodina a zaměstnání – inovace pro venkov"

Mezinárodní konferenci v Českých Budějovicích s podporou MPSV (Evropský sociální fond) pořádá Novohradská občanská společností, o.s, ve spolupráci s MAS Sdružení růže, Jihočeskou hospodářskou komorou a Úřadem práce v Českých Budějovicích. Příklady z ČR, Walesu a Polska. Vložné se nevybírá, on-line přihláška zde. Další informace tel. 386 327055, 608 608 334, e-mail chytrova.magda@gmail.com.

 

Soubor ke staženíSeminář Venkov 2013 ve středu 6. února v 10 hodin v Praze

Pozvánka na každoroční seminář České geografické společnosti na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, Albertov 6. Referáty budou zaměřeny na vymezování venkova, státní správu na venkově, přípravu strategických a programových dokumentů a multifunkční zemědělství. Vložné se nevybírá, přihlášky posílejte na adresu perlin@natur.cuni.cz.

 

Soubor ke staženíMMR zpochybnilo současný model státní správy

Ke stažení věcný záměr zákona o stavebních úřadech a Závěrečná zpráva z hodnocení dopadu regulace (RIA), který ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský rozeslal k meziresortnímu připomínkovému řízení s termínem podání připomínek do 12. února 2013. Stavební úřady obcí by se měly vyčlenit z obecních úřadů a zůstat jen na úrovni dnešních obcí s rozšířenou působností – stavební úřady na ostatních obcích by se mohly stát jejich detašovanými pracovišti, které Nejvyšší stavební úřad zveřejní ve Sbírce zákonů.
 

Soubor ke staženíSetkání svazků obcí Královéhradeckého kraje 8. února

8. února 2013 od 8.30 hod. se na krajském úřadě uskuteční setkání svazků obcí a představitelů kraje k problematice zastavení podpory svazků obcí z POV. Na setkání bude připravena výzva představitelům kraje k obnovení finanční podpory svazků obcí. Účast potvrďte na adrese tajemnice@obnovavenkova.cz nebo telefonicky na čísle 493 691 538 (Hana Rozsévačová).

   
 

ČlánekSpolek pozval ministra Bendla. Navštívil čtyři vesnice.

Návštěvu, zaměřenou na zemědělství, připravil Spolek pro ministra Petra Bendla na čtvrtek 24. ledna. Významný host navštívil postupně Tučín, Bělotín, Rouské a Partutovice v Olomouckém kraji. Podebatoval s tamními představiteli samospráv i soukromými zemědělci, informoval je o vizích svého ministerstva do budoucna a slíbil podporu živočišné výroby a s ní související vznik nových pracovních příležitostí.