SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 12/2012

V 12. čísle roku 2012 si například můžete přečíst:
- Čerpání evropských dotací se zjednoduší. Vláda vymezila pro léta 2014-2020 osm operačních programů
- O nových krajských vládách je rozhodnuto. Jak na tom bude Program obnovy venkova?
- Český a moravský LEADER má v Evropě dobrý zvuk, Národní síť MAS v ní chce posílit, říká v rozhovoru Radim Sršeň
- Reforma veřejné správy je pro Spolek stále aktuálním tématem
- Česko–polská konference Leader bez hranic 2012 přinesla sblížení pro MAS obou zemí
- Finanční konference SMO: Využijme evropské peníze efektivně a odpovědně!
- Program obnovy a rozvoje venkova MMR má pro rok 2013 jen 3 dotační tituly
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_12-2012

 

ČlánekSpolupráce a sdílení aktivit v oblasti přípravy programového období 2014+

Na toto téma jednali v pondělí 26. 11. 2012 zástupci SMS ČR, SMO ČR, SPOV ČR a NS MAS ČR. Za Spolek pro obnovu venkova ČR se jí zúčastnil místopředseda JUDr. Radan Večerka.
 

Starostové proti rušení stavebních úřadů v ČT

Další reportáž České televize k návrhu MV na dokončení reformy státní správy najdete v Událostech 1. prosince 2012. Viz také článek "Plánovaná reforma veřejné správy ohrožuje fungování menších měst a obcí" ze dne 19. září 2012.
 

ČlánekSpolupráce partnerů Spolku probíhá i na krajské úrovni

Celostátní síť pro venkov Olomouckého kraje uspořádala ve středu 28. listopadu slavnostní setkání se svými partnery ve Smržicích u Prostějova. Pozván byl i předseda SPOV ČR Mgr. Eduard Kavala.

 

ČlánekDva diskusní semináře Sdružení místních samospráv ČR 4.12.

V úterý 4. prosince se v hotelu Jalta v Praze uskuteční od 12 hodin seminář "Církevní restituce přede dveřmi: co přinesou obcím?" a od 14 do 16 hodin diskuse s kandidáty na prezidenta republiky "Kudy kam, český a moravský venkove?! aneb debata starostů s prezidentskými kandidáty". Registrace účastníků (nejen členů SMS ČR) na adrese bartonicka@smscr.cz nejpozději do středy 28. listopadu.
 

Soubor ke staženíStephanshart, Dolní Rakousko - Životní prostory bez bariér

Pozvánka na konferenci „Barrierefreie Lebensräume“ v Stephanshartu (části městyse Ardagger na Dunaji 133 km západně od Vídně) 17. prosince 2012 od 13.30 do 17 hodin. Vložné se nevybírá, přihlášky na info@clubnoe.at.   
 

ČlánekPozitivní evoluce

Od 8. října 2012 se začaly ve sdělovacích prostředcích objevovat jednotlivě dále uvedená sdělení "Vlny evoluce", k nimž se 16. října přihlásil Karel Janeček, český podnikatel, pedagog, mecenáš a bojovník proti korupci. Poté následovalo jeho diskusní turné "Pozitivní města" v krajských městech, které vyvrcholilo 23. listopadu v pražské Lucerně. Cílem jeho projektu "Pozitivní evoluce" je propojení pozitivně smýšlejících lidí, kteří vnímají zodpovědnost za náš společný svět. Orientuje se na změnu volebního systému. Více na www.pozitivnievoluce.cz.
 

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury

najdete v aktualizované příručce, vydané v roce 2012 Ústavem územního rozvoje v Brně. Je k dispozici pouze v elektronické verzi. Příručka byla původně součástí řady 9 publikací ústavu v edici VESNICE, vzniklých v návaznosti na Program obnovy venkova. Kopii publikace "Stavby a krajina mají svůj řád" najdete zde. Aktuální informace o publikační činnosti ústavu najdete na jeho webu.
 

ČlánekKonference "Farmářské trhy – Quo vadis?" v úterý 11. prosince

od 9,00 hod. v Národním zemědělském muzeum v Praze na Letné - Kostelní ul. č. 44, Praha 7. Bližší informace na www.konferenceft.cz, zde se také můžete přihlásit k účasti prostřednictvím registračního formuláře.
 

ČlánekSpolek ani letos nechyběl na listopadových Dnech malých obcí

Letos poprvé se podzimní Den malých obcí uskutečnil kromě Prahy v Prostějově, kam se přestěhoval z Vyškova. 
 

Podklady pro jednání prosincové Valné hromady

Seznamte se v pozvánce na Valnou hromadu SPOV ČR v úterý 4. 12. 2012 v 9 hodin na MZe v Praze s doplněnými podklady (návrh změny sdílení členských příspěvků, zpráva o plnění rozpočtu a návrh rozpočtu na rok 2013).
 

ČlánekZáznam chatu z 20.11.2012 na téma "Rodina a média"

Příští chat na téma "Rodina a trvalé hodnoty" se uskuteční třetí prosincové úterý tj. 18. 12. 2012 v 9 hodin.

 

Starostové proti rušení stavebních úřadů a matrik

Reportáž České televize najdete v Událostech 18. listopadu 2012.
 

Soubor ke staženíInteligentní města, budovy a regiony

Ke stažení úvahy českého architekta Vladimíra Matuše, působícího v Kanadě. Jejich výchozím bodem je skutečnost, že současný vztah přírody a člověka je neudržitelný. Není to jenom problém etický nebo estetický. Je to problém pokračování nebo zániku lidského života.

 

ČlánekVýstupy z Národní konference Venkov 2012

K dispozici závěry konference Venkov 2012 "Venkov na hranici" 1. - 3. října 2012 v Nových Hradech, závěrečná zpráva, prezentace z pléna a závěry z workshopů.