SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekMístní akční skupiny dokážou rozdělit veřejné zdroje do venkovského území

Místní akční skupiny a metoda LEADER, kterou uplatňují, jsou reálnou a úspěšnou silou, která umí rozdělit veřejné zdroje do venkovského území. Na druhou stranu se tím ale stávají konkurencí pro resortní i místní politiky. Ukázalo to vyjednávání Dohody o partnerství pro další plánovací období Evropské unie 2014–2020, řekl místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV) Radan Večerka na valné hromadě Národní sítě MAS ČR 14. března ve Žluticích na Karlovarsku.
 

Prezentace z konference Sociální podnikání a rozvoj venkova

Odkaz na stránky MAS Růže, kde si můžete stáhnout jednotlivé prezentace z konference, konané 19.  února 2013 v prostorách Jihočeské hospodářské komory v Českých Budějovicích. Na konferenci vystoupili zahraniční partneří projektu, dále zazněli příspěvky ředitele Úřadu práce, Jihočeské hospodářské komory, dále informace o podpoře sociálního podnikání v Polsku, představily se chráněné dílny Nazaret z Borovan a Domova sv. Anežky z Týna nad Vltavou.
 

Soubor ke staženíStrategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 – 2010

Ke stažení návrh strategie, předložený k posouzení koncepce z hlediska vlivu na životní prostředí (SEA). Pozvánka na veřejné projednání 20. 3. 2013 ke stažení zde. Více informací o SEA zde.

 

Soubor ke staženíSetkání škol obnovy venkova 23. a 24. května 2013

Ke stažení předběžný program a přihláška na pravidelné setkání evropských škol obnovy venkova, které v letošním roce pořádá Škola obnovy venkova Vísky (okres Blansko). Možnost vystoupení v rámci programu. Vložné 500 Kč, náklady na ubytování se hradí zvlášť.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 3/2013

V 3. čísle roku 2013 si například můžete přečíst:
- Téma: Nový návrh PRV 2014–2020 je zdrcující. Venkované všech regionů, spojme se!
- Věříme, že náš boj bude úspěšný, říká v rozhovoru autorka Druhé zlínské výzvy Jana Juřenčáková. Iniciativa navrhuje evropské peníze rozdělit přímo obcím, městům a jejich sdružením!
- Je nezbytné, aby se aktéři venkova spojili a o peníze bojovali. Jinak je získá někdo jiný, znělo na únorové schůzi Spolku
- Výbor NS MAS podpořil pro vyjednávání přístup pozitivního vysvětlování
- Dovednosti MAS chce získávat 60 nových místních partnerství
- Do PORV MMR 2013 se přihlásilo 1206 projektů za 389 milionů
- V březnu startuje 19. ročník Vesnice roku 2013. Uzávěrka je do konce dubna.
Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_3-2013

 

Premiér uznal výhrady obcí a měst k dokončení reformy veřejné správy

Odkaz na web SMO ČR: Předseda vlády Petr Nečas v dopise předsedovi SMO ČR Danu Jiránkovi z 25. 2. 2012 vyjádřil shodu s postojem Svazu, že není reálný důvod pro plošné rušení stavebních a matričních úřadů a odebírání dalších kompetencí výkonu státní správy obcím I. a II. typu.

 

Soubor ke staženíJak skloubit práci a rodinu? 7.-8. března 2013 v Jihlavě

Ke stažení pozvánka na konferenci Kraje Vysočina "(O) slaďování života".  V úvodu konference připomenutí Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina 2012-2016 z května 2012, kterou si můžete stáhnout zde.

 

ČlánekSetkání ve Skotnici

Setkání pracovní skupiny Programu obnovy rodiny SPOV ČR 28. února 2013 se účastnili také představitelé neziskových organizací a některých MAS. Seznámili se s realizací POR ve Skotnici a prodiskutovali možnosti podpory rodiny ve strategiích MAS.

 

Soubor ke staženíZemě živitelka 29. srpna – 30. září 2013

Ke stažení pozvánka na výstavu Země živitelka "Budoucnost českého zemědělství a českého venkova" v Českých Budějovicích.

 

Soubor ke staženíStanovisko k "Analýze stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu"

Ke stažení stanovisko SPOV ČR k analýze MMR. Spolek požaduje vypuštění zavádějících a neodůvodněných závěrů, týkajících se podjatosti a zastupitelnosti úředníků. Doporučuje prohloubení analýzy tak, aby mohla být využita pro zpracování modelu financování státní správy, který by byl předložen k diskusi obcím a krajům.

 

Soubor ke staženíZajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2013

Prezentace Víta Richtera, předsedy Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, k bodu 3. programu schůze SPOV ČR 5. 1. 2013.
 

ČlánekZákon o transformaci občanského sdružení na OPS schválen

Podle zákona bude možné do konce roku 2013 za souhlasu všech členů občanského sdružení změnit jeho právní formu na obecně prospěšnou společnost, aniž by sdružení bylo rušeno nebo zaniklo (bude zachována jeho historie).
 

Chat Střídavky: Manželství je umění

Chat Střídavky: Manželství je uměníxxx Manželství je součástí lidské kultury, život v manželství je užitečná dovednost, kterou neovládá každý, a této dovednosti je případně třeba (když ji někdo neovládá) se naučit. Na toto téma jsme diskutovali u příležitosti Národního týdne manželství. Můžete si přečíst výběr z tohoto chatu, který se na téma "Manželství je umění" konal v neděli 17. února 2013 od 21:00. Chaty, které bývají tematicky zaměřené, případně diskutujeme s pozvaným hostem, pořádáme v tento čas pravidelně každou neděli na adrese http://www.stridavka.cz/chat.html.
 

ČlánekAnalýza stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj zaslalo 14. 2. 2013 Spolku pro obnovu venkova ČR k připomínkám analýzu, která má být předložena vládě. Spolek musí připomínky odeslat do 28. 2. Ke stažení materiál pro vládu, ke kterému můžete poslat připomínky a názory do pátku 22. února na ing.florian@gmail.com.
 

Soubor ke staženíSetkání k Programu obnovy rodiny ve Skotnici 28. února 2013

Setkání pracovní skupiny POR je veřejné. Předpokládáme, že by aktivity, týkající se rodiny, mohly být v příštím evropském plánovacím období podporovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím MAS. Uvítáme proto účast jejich představitelů a diskusi s nimi. Účast potvrďte na adrese starostka@skotnice.cz.