SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíSeminář "Aplikace zákona o ochraně přírody při péči o dřeviny" 9.5.2013 v Sedlici u Blatné

pořádá Svazek obcí Blatenska ve spolupráci s o. s. Dendrologická Dobřichovice. Přihlášky do 5. května na cesles.dd@seznam.cz  (Mgr. Iva Kubátová, tel. 731 576 710).
 

Soubor ke staženíProgram setkání obcí a ŠOV v obci Vísky (okr. Blansko) 23.-24.5.

Stáhněte si podrobný program pravidelného setkání obcí, evropských škol obnovy vesnice a rozvoje venkova a jiných podobných vzdělávacích institucí a aktivit v obci Vísky (okres Blansko, 45 km severně od Brna - viz mapa). Německo-české tlumočení je zajištěno. Přihlásit se můžete do 6. května (formulář ke stažení zde).

 

Gymnázium Integra: Pedagogická konference "Učíme o Moravě"

Odkaz na stránky brněnského gymnázia, kde byla v souvislosti s pedagogickou konferencí 16. dubna 2013 veřejnosti nabídnuta učebnice v elektronické podobě "Morava - dějiny země uprostřed Evropy" (29.2 MB) a řada dalších výstupů stejnojmenného projektu, podpořeného z OP Vzdělávání a konkurenceschopnost.
 

Starostové požadují směřování finančních prostředků z EU na potřeby samospráv a zjednodušení celého systému

Využití evropských prostředků bylo hlavním tématem jubilejního XX. Kongresu starostů a primátorů 25. dubna 2013 v Brně. Starostové mají oprávněné obavy z toho, zda nový systém a celkové zaměření evropských dotací dokáží zajistit jednodušší a efektivnější podporu rozvoje měst a obcí.
 

Soubor ke staženíMá vlast – slavnost na Vyšehradě 11. května 2013 v 11 hodin

Spolek se stal v letošním roce spolupořadatelem setkání krajů a putovní výstavy "Má vlast". Záštitu nad letošním ročníkem převzal Ústecký kraj, proto se na akci významně podílí také Ústecký SPOV. Ke stažení pozvánka, podrobný program najdete zde.
 

Prohlášení Rady SMO ČR k problematice evropských dotací

Rada Svazu měst a obcí ČR se na zasedání v Třeboni dne 19. dubna 2013 zabývala problematikou čerpání evropských dotací. Řešila problém dopadu korekcí v regionálních operačních programech i následující programové období 2014-2020. Požaduje mimo jiné, aby 300 mil. EUR, které byly přesunuty ze Společné zemědělské politiky do kohezní politiky, byly využity výlučně pro řešení potřeb venkova. Částku 200 mil. EUR navrhuje alokovat do Integrovaného regionálního operačního programu a 100 mil. EUR do Operačního programu Životní prostředí.
 

Venkovské EXPO aneb veletrh krajiny 19. – 20. dubna v Plzni

Zpestřete si weekend návštěvou živé prezentace kulturní a turistické nabídky venkova Plzeňského kraje v areálu bývalého pivovaru Světovar. Akci připravily místní akční skupiny kraje ve spolupráci se společností Plzeň 2015, garantem projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Podrobný program ke stažení zde.
 

Starostové budou manifestovat za změnu v rozdělování evropských dotací 15. května v Praze

Odkaz na brífink 18. dubna na ČT 24, kde manifestaci ohlásili představitelé hnutí Starostové a nezávislí (STAN), SMS ČR a SPOV ČR. Svaz měst a obcí ČR se ještě nerozhodl, zda se k manifestaci připojí.

Informaci o setkání předsedy poslaneckého klubu TOP09 a Starostové Petra Gazdíka se zástupci SMS ČR, SMO ČR a SPOV ČR 18. dubna, které brífinku předcházelo, najdete zde.

 

SMS ČR má novou předsedkyni Janu Juřenčákovou

IV. Republikové shromáždění Sdružení místních samospráv ČR 12. dubna v Havlíčkově Brodě dále zvolilo 1. místopředsedou starostu obce Dolní Studénky Radima Sršně, dalšími místopředsedy se stali Josef Bartoněk a Jan Sedláček.
 

ČlánekZápis a prezentace z konference "Pozemkové úpravy" 26.3.2013

Konferenci tematické pracovní skupiny Komplexní pozemkové úpravy MZe ČR moderoval místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR JUDr. Radan Večerka. Na konferenci vystoupili vrchní ředitel Sekce přímých plateb a rozvoje venkova MZe ČR Ing. Pavel Sekáč a Ing. Veronika Nedvědová, 1. náměstkyně ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu. K dispozici jsou další vystoupení a prezentace.
 

ČlánekMístní programy obnovy rodiny/Plány rodinné politiky k inspiraci

Z tohoto článku si můžete stáhnout příklady dokumentů konkrétních obcí, metodický materiál MPSV a manuál vytvořený v rámci činnosti Pracovní skupiny Programu obnovy rodiny.

 

Soubor ke staženíPlánování rozvojových aktivit v nadmístní úrovni

Ke stažení obšírná tisková zpráva z diskusního kulatého stolu 26. března 2013 na Vysoké škole ekonomické v Praze s odkazy na vystoupení zástupců ministerstev, vysokých škol a neziskového sektoru včetně MAS.

 

Soubor ke staženíMusíme říci nahlas, že nejsme druhořadí

Rozhovor předsedy SPOV ČR a starosty obce Bělotín Eduarda Kavaly pro časopis Veřejná správa o Programu obnovy venkova, jeho financování, rozvoji venkova, problémech malých obcí a reformě veřejné správy.

 

Královéhradecký knihovnický zpravodaj "U nás" propaguje POR

Odkaz na poslední číslo Knihovnicko-informačního zpravodaje Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Doporučujeme zejména články Boženy Blažkové Knihovna – místo mezigeneračních setkáváníProgram obnovy rodiny a knihovny a Václava Mertina Rodina v dnešní společnosti a její vliv na čtenářství.

 

Dotace končí v síti velkých hráčů, starostové se bouří

Článek Zuzany Hronové na www.aktualne.cz o Druhé zlínské výzvě a „cedulovém protestu“ téměř 600, převážně menších, obcí. Článek o protestu na www.euractiv.cz najdete zde.