SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíXVII. Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald

zahájil 8. května koncertem akademických sborů v Plzni a bude pokračovat v dalších 30 českých a bavorských městech a obcích. Na české straně se koncerty uskuteční 11. 5. v Hamrech a Chudenicích, 12. 5. v Plzni a Klatovech, 16. 5. v Plzni, 17. 5. v Dolanech a Nezdicích, 18. 5. v Chudenicích, 19. 5. ve Švihově, Blovicích a Klatovech, 24. 5. v Dešenicích a Nýrsku, 25. 5. v Chudenicích, 26. 5. v Klatovech a Plzni, 31. 5. V Chlistově, Janovicích nad Úhlavou a Vřeskovicích, 1. 6. v Bezděkově, Velharticích a Klatovech a 2. 6. v Klatovech, Janovicích nad Úhlavou a Boru u Tachova.

 

Soubor ke staženíSeminář Obec přátelská rodině v PS Parlamentu ČR 31. května

MPSV pod záštitou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti PS PČR uspořádá "Seminář dobré praxe rodinné politiky na úrovni obcí při příležitosti vyhlášení VI. ročníku soutěže Obec přátelská rodině", určený především starostům měst a obcí. Jedinou podmínkou Vaší účasti je přihlášení se do 20. května prostřednictvím registračního formuláře, který najdete zde.
 

Soubor ke staženíSPOV ČR na květnové schůzi poděkoval SKIP ČR za jeho vstřícný postoj k Programu obnovy rodiny a uvítal zapojení knihoven

Předsednictvo Spolku pro obnovu venkova ČR dále při projednávání realizace Programu obnovy rodiny 7. května vzalo na vědomí materiál Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR "Rodina a knihovny obcí", připojený ke stažení, a doporučilo starostům obcí – členům Spolku, aby v jeho duchu prohlubovali spolupráci s knihovnami ve svých obcích.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 5/2013

V 5. čísle roku 2013 si například můžete přečíst:
- Předseda Spolku Eduard Kavala vyzývá starosty: „Přijeďte demonstrovat 15. května do Prahy. Jde o peníze nás všech!“
- Evropské dotace končí v síti velkých hráčů, starostové obcí se bouří. Cedulový protest v obcích upozornil, že venkov chce větší vliv po roce 2014
- Nové programové období? Jak se nyní dohodne, tak se nastaví a bude platit do roku 2020. Rozhovor s Radanem Večerkou, místopředsedou Spolku pro obnovu venkova ČR
- Tisíc obcí ze Sdružení místních samospráv má novou předsedkyni Janu Juřenčákovou
- Regionální značky se představily v Senátu

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_5-2013

 

Soubor ke staženíSeminář "Aplikace zákona o ochraně přírody při péči o dřeviny" 9.5.2013 v Sedlici u Blatné

pořádá Svazek obcí Blatenska ve spolupráci s o. s. Dendrologická Dobřichovice. Přihlášky do 5. května na cesles.dd@seznam.cz  (Mgr. Iva Kubátová, tel. 731 576 710).
 

Soubor ke staženíProgram setkání obcí a ŠOV v obci Vísky (okr. Blansko) 23.-24.5.

Stáhněte si podrobný program pravidelného setkání obcí, evropských škol obnovy vesnice a rozvoje venkova a jiných podobných vzdělávacích institucí a aktivit v obci Vísky (okres Blansko, 45 km severně od Brna - viz mapa). Německo-české tlumočení je zajištěno. Přihlásit se můžete do 6. května (formulář ke stažení zde).

 

Gymnázium Integra: Pedagogická konference "Učíme o Moravě"

Odkaz na stránky brněnského gymnázia, kde byla v souvislosti s pedagogickou konferencí 16. dubna 2013 veřejnosti nabídnuta učebnice v elektronické podobě "Morava - dějiny země uprostřed Evropy" (29.2 MB) a řada dalších výstupů stejnojmenného projektu, podpořeného z OP Vzdělávání a konkurenceschopnost.
 

Starostové požadují směřování finančních prostředků z EU na potřeby samospráv a zjednodušení celého systému

Využití evropských prostředků bylo hlavním tématem jubilejního XX. Kongresu starostů a primátorů 25. dubna 2013 v Brně. Starostové mají oprávněné obavy z toho, zda nový systém a celkové zaměření evropských dotací dokáží zajistit jednodušší a efektivnější podporu rozvoje měst a obcí.
 

Soubor ke staženíMá vlast – slavnost na Vyšehradě 11. května 2013 v 11 hodin

Spolek se stal v letošním roce spolupořadatelem setkání krajů a putovní výstavy "Má vlast". Záštitu nad letošním ročníkem převzal Ústecký kraj, proto se na akci významně podílí také Ústecký SPOV. Ke stažení pozvánka, podrobný program najdete zde.
 

Prohlášení Rady SMO ČR k problematice evropských dotací

Rada Svazu měst a obcí ČR se na zasedání v Třeboni dne 19. dubna 2013 zabývala problematikou čerpání evropských dotací. Řešila problém dopadu korekcí v regionálních operačních programech i následující programové období 2014-2020. Požaduje mimo jiné, aby 300 mil. EUR, které byly přesunuty ze Společné zemědělské politiky do kohezní politiky, byly využity výlučně pro řešení potřeb venkova. Částku 200 mil. EUR navrhuje alokovat do Integrovaného regionálního operačního programu a 100 mil. EUR do Operačního programu Životní prostředí.
 

Venkovské EXPO aneb veletrh krajiny 19. – 20. dubna v Plzni

Zpestřete si weekend návštěvou živé prezentace kulturní a turistické nabídky venkova Plzeňského kraje v areálu bývalého pivovaru Světovar. Akci připravily místní akční skupiny kraje ve spolupráci se společností Plzeň 2015, garantem projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Podrobný program ke stažení zde.
 

Starostové budou manifestovat za změnu v rozdělování evropských dotací 15. května v Praze

Odkaz na brífink 18. dubna na ČT 24, kde manifestaci ohlásili představitelé hnutí Starostové a nezávislí (STAN), SMS ČR a SPOV ČR. Svaz měst a obcí ČR se ještě nerozhodl, zda se k manifestaci připojí.

Informaci o setkání předsedy poslaneckého klubu TOP09 a Starostové Petra Gazdíka se zástupci SMS ČR, SMO ČR a SPOV ČR 18. dubna, které brífinku předcházelo, najdete zde.

 

SMS ČR má novou předsedkyni Janu Juřenčákovou

IV. Republikové shromáždění Sdružení místních samospráv ČR 12. dubna v Havlíčkově Brodě dále zvolilo 1. místopředsedou starostu obce Dolní Studénky Radima Sršně, dalšími místopředsedy se stali Josef Bartoněk a Jan Sedláček.
 

ČlánekZápis a prezentace z konference "Pozemkové úpravy" 26.3.2013

Konferenci tematické pracovní skupiny Komplexní pozemkové úpravy MZe ČR moderoval místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR JUDr. Radan Večerka. Na konferenci vystoupili vrchní ředitel Sekce přímých plateb a rozvoje venkova MZe ČR Ing. Pavel Sekáč a Ing. Veronika Nedvědová, 1. náměstkyně ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu. K dispozici jsou další vystoupení a prezentace.
 

ČlánekMístní programy obnovy rodiny/Plány rodinné politiky k inspiraci

Z tohoto článku si můžete stáhnout příklady dokumentů konkrétních obcí, metodický materiál MPSV a manuál vytvořený v rámci činnosti Pracovní skupiny Programu obnovy rodiny.