SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Českou vesnicí roku 2019 se stala Lipová na Děčínsku

Na přehlídce Jarmark venkova v Luhačovicích byla Vesnicí roku 2019 vyhlášena obec Lipová na Děčínsku v Ústeckém kraji. Druhá se umístila Ratiboř ze Vsetínska ve Zlínském kraji a třetí příčku obsadily Libovice z Kladenska ve Středočeském kraji. V obci ve Šluknovském výběžku žije zhruba 600 obyvatel. Více o soutěži na www.vesniceroku.cz.
 

Soubor ke staženíSetkání členů TOŠ – trvalá obnova školy v Chanovicích

Přes 50 ředitelek a ředitelů škol z celé ČR získalo nové informace a vyměnilo si praktické zkušenosti ze své práce v zámeckém areálu v Chanovicích (okr. Klatovy).
 

Národní konference VENKOV 2019 1.-3. října v Teplé

Odkaz na webové stránky konference, která se letos uskuteční v Karlovarském kraji. Najdete tam informace o klášteře, program konference, přihlášku i možnosti ubytování. S ohledem na pojetí konference jako národního venkovského parlamentu se vložné nevybírá, účastníci si hradí cestu a ubytování. Ubytování si zajišťuje a hradí každý účastník sám v doporučených ubytovacích zařízeních, kde jsou pro účastníky Konference VENKOV 2019 dohodnuty jednotné ceny (viz odkaz Ubytování). Přímý odkaz na formulář on-line přihlášky:
 

Soubor ke stažení29. srpna na MZe v Praze: "Monitoring eroze"

Ke stažení pozvánka na seminář 29. 8. 2019, který připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem, Státním zemědělským a intervenčním fondem a Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy. Představí starostům a zemědělcům systém monitoringu včetně řešení konkrétních událostí, předcházení erozi a dotací. Účast je bezplatná. Přihlášky do 20. srpna prostřednictvím webové aplikace na https://www.uzei.cz/akce/seminar-monitoring-eroze.

 

Soubor ke stažení23. srpna na Zemi živitelce v ČB: "Jak se nám žije na venkově"

Ke stažení pozvánka na seminář Spolku pro obnovu venkova ČR, který se koná v rámci doprovodného programu 46. ročníku výstavy Země živitelka 2019 v Českých Budějovicích v pátek 23. srpna 2019 od 9,30 hodin v 1. patře pavilonu "Z". Prosíme o přihlášení se co nejdříve na e-adrese spov.veronika@seznam.cz. Po celou dobu výstavy budeme prezentovat činnost SPOV ČR v pavilonu T2 ve stánku Celostátní sítě pro venkov a partnerů. Navštivte nás! Informace PaedDr. Věra Libichová, tel. 602356375.
 

Soubor ke staženíI vážná hudba patří na venkov. Spoluvytváří naše chování.

Tuto sobotu 13. července 2019 bude v Chanovicích na zámku koncertovat Kubelíkovo trio: Shizuka Ishikawa – housle, Karel Fiala – violoncello a Kvita Bilynská – klavír.
 

Soubor ke staženíVesničko má přestavovaná – Vesnice v letech 1948-1990

Ke stažení 3. díl seriálu o venkovské zástavbě v časopisu Obec & finance číslo 2/2019 Zveřejňujeme jej se souhlasem autora Ing. Jana Krumla a redakce tohoto časopisu.
 

Soubor ke staženíVesničko má přestavovaná – Venkovské stavby

Ke stažení 2. díl seriálu o venkovské zástavbě v časopisu Obec & finance číslo 2/2019 Zveřejňujeme jej se souhlasem autora Ing. Jana Krumla a redakce tohoto časopisu.
 

Soubor ke staženíVesničko má přestavovaná – Lidová architektura

Ke stažení 1. díl seriálu o venkovské zástavbě v časopisu Obec & finance číslo 1/2019 Zveřejňujeme jej se souhlasem autora Ing. Jana Krumla a redakce tohoto časopisu.
 

Soustřeďme se na historická jádra vesnic, o která jde především!

Video "Přestavba vesnic Jižní Moravy", jehož autorem je emeritní předseda Spolku pro obnovu venkova České republiky Ing. Jan Kruml, je dokumentem i hodnocením stavebního vývoje, k němuž na venkově dochází. Jeho cílem je zvýšit angažovanost i odpovědnost občanů, zastupitelů, projektantů a pracovníků stavebních úřadů o udržení charakteristického rázu našich vsí pro další generace. Pokud chceme žít ve vesnici pospolité, s místními tradicemi a s živým společenstvím, pak sami posuďte, co ji činí pěknou a co jí škodí.
 

Vláda projednala věcný záměr nového stavebního zákona

Vláda ČR projednala 24. června 2019 věcný záměr stavebního zákona. Odkaz na web vlády ČR, kde je možné stáhnout návrh usnesení vlády, vlastní materiál a vypořádání připomínek. Podle přijatého usnesení ze dne 24. června 2018 č. 448 vláda schválila věcný záměr stavebního zákona a uložila ministryni pro místní rozvoj vypracovat a vládě do 31. ledna 2020 předložit návrh stavebního zákona, v němž budou obsaženy připomínky obsažené ve stanovisku předsedkyně Legislativní rady vlády k věcnému záměru.
 

Soubor ke staženíPrezentace z jednání Přípravného výboru IROP 2021-2027

3. jednání Přípravného výboru Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, konaného dne 12. června 2019, se za SPOV ČR účastnil JUDr. Radan Večerka. Ke stažení prezentace MMR z tohoto jednání.
 

Šance pro pět tisíc třetích dětí. Podpora neziskovek nebo rodin?

Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR vyplývá, že z cca dvaceti tisíc potratů ročně připadá pět tisíc na třetí děti, které obvykle čekají ženy se středoškolským a vyšším vzděláním. Třetí dítě je jakýmsi zlomem, kdy se řada párů rozhoduje pod ekonomickým tlakem. Hnutí Pro život ČR přichází s návrhem, pro který nyní získává podporu na politické úrovni. Zaměřuje se na dvě základní věci, které vícečetné rodiny trápí: bydlení a auto. K financování navrhuje využít Evropských fondů. V případě bydlení by podle návrhu každá rodina při narození třetího a dalšího dítěte měla nárok na příspěvek ve výši 200 000 Kč. Týkalo by se to pouze rodin, které nepobírají sociální dávky na bydlení. To proto, aby pomoc směřovala k ekonomicky aktivním rodinám. V oblasti hypoték navrhuje zákonem umožnit možnost mimořádného otevření fixační doby v případě narození třetího a dalšího dítěte. Obdobně jako stát pomáhá zdravotně postiženým při koupi auta, mohl by při koupi auta přispívat rodinám s třemi a více dětmi.
 

Soubor ke stažení27. května v Senátu: Evropské trendy v mezigeneračním dialogu

Takto zaměřenou XVIII. mezinárodní konferenci o rodinné politice pořádá Národní centrum pro rodinu ve spolupráci se Senátorským klubem KDU-ČSL a nezávislí Senátu Parlamentu ČR, Rodinným svazem ČR, rakouským Institutem pro manželství a rodinu a bavorskou nadací Hannse Seidela. Přihláška nutná zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGMZiUnra3S1b2kxgCUmGxajuDq-ued_gzWUG6oUofYpY1ug/viewform