SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Jan Florian v Síni slávy rozvoje venkova

 
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR podruhé vyhlašovali "Síň slávy – poctu za rozvoj venkova". Oficiálního uznání se v letošním roce dostalo Ing. arch. Janu Florianovi za celoživotní přínos českému venkovu - nastartování národního Programu obnovy venkova, propagaci soutěže Vesnice roku a osobní nasazení při vzniku evropského Programu rozvoje venkova včetně zahájení programu LEADER v České republice. Ocenění převzal 18. října 2019 z rukou předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslava Nenutila za přítomnosti Veroniky Vrecionové, předsedkyně SPOV ČR a poslankyně Evropského parlamentu, Stanislava Polčáka, předsedy SMS ČR a poslance Evropského parlamentu, Pavla Drahovzala, místopředsedy SMO ČR a ředitele Národního divadla Jana Buriana. Národní zemědělské muzeum v Praze pak bude nově ve svých prostorách každoročně vystavovat fotografie oceněných.

 

 

Soubor ke staženíVesničko má přestavovaná – Vesnice po roce 1990

Ke stažení 4. díl seriálu o venkovské zástavbě v časopisu Obec & finance. Zveřejňujeme jej se souhlasem autora Ing. Jana Krumla a redakce tohoto časopisu. Je věnován příkladným úpravám v duchu Programu obnovy venkova, výsledků naší soutěže a našich snah o obnovu venkova.
 

Soubor ke staženíZávěry Národní konference Venkov 2019 v Teplé

Ke stažení závěry podle pracovních skupin a podle hlasování v plénu konference.
 

Závěry Národní konference Venkov 2019 v Teplé

Odkaz na výsledky hlasování účastníky konference v rámci ankety "12 problémů českého venkova" na webu konference. Bylo hlasováno o 5 problémech/opatřeních z každé pracovní skupiny. 12 problémů/opatření, které získaly nejvíce hlasů v plénu všech účastníků konference, představuje hlavní závěry konference. Poznatky získané z ankety budou východiskem pro další činnost Spolku pro obnovu venkova ČR a partnerských organizací a také podkladem pro jednání s jednotlivými ministerstvy.
 

Českou vesnicí roku 2019 se stala Lipová na Děčínsku

Na přehlídce Jarmark venkova v Luhačovicích byla Vesnicí roku 2019 vyhlášena obec Lipová na Děčínsku v Ústeckém kraji. Druhá se umístila Ratiboř ze Vsetínska ve Zlínském kraji a třetí příčku obsadily Libovice z Kladenska ve Středočeském kraji. V obci ve Šluknovském výběžku žije zhruba 600 obyvatel. Více o soutěži na www.vesniceroku.cz.
 

Soubor ke staženíSetkání členů TOŠ – trvalá obnova školy v Chanovicích

Přes 50 ředitelek a ředitelů škol z celé ČR získalo nové informace a vyměnilo si praktické zkušenosti ze své práce v zámeckém areálu v Chanovicích (okr. Klatovy).
 

Národní konference VENKOV 2019 1.-3. října v Teplé

Odkaz na webové stránky konference, která se letos uskuteční v Karlovarském kraji. Najdete tam informace o klášteře, program konference, přihlášku i možnosti ubytování. S ohledem na pojetí konference jako národního venkovského parlamentu se vložné nevybírá, účastníci si hradí cestu a ubytování. Ubytování si zajišťuje a hradí každý účastník sám v doporučených ubytovacích zařízeních, kde jsou pro účastníky Konference VENKOV 2019 dohodnuty jednotné ceny (viz odkaz Ubytování). Přímý odkaz na formulář on-line přihlášky:
 

Soubor ke stažení29. srpna na MZe v Praze: "Monitoring eroze"

Ke stažení pozvánka na seminář 29. 8. 2019, který připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem, Státním zemědělským a intervenčním fondem a Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy. Představí starostům a zemědělcům systém monitoringu včetně řešení konkrétních událostí, předcházení erozi a dotací. Účast je bezplatná. Přihlášky do 20. srpna prostřednictvím webové aplikace na https://www.uzei.cz/akce/seminar-monitoring-eroze.

 

Soubor ke stažení23. srpna na Zemi živitelce v ČB: "Jak se nám žije na venkově"

Ke stažení pozvánka na seminář Spolku pro obnovu venkova ČR, který se koná v rámci doprovodného programu 46. ročníku výstavy Země živitelka 2019 v Českých Budějovicích v pátek 23. srpna 2019 od 9,30 hodin v 1. patře pavilonu "Z". Prosíme o přihlášení se co nejdříve na e-adrese spov.veronika@seznam.cz. Po celou dobu výstavy budeme prezentovat činnost SPOV ČR v pavilonu T2 ve stánku Celostátní sítě pro venkov a partnerů. Navštivte nás! Informace PaedDr. Věra Libichová, tel. 602356375.
 

Soubor ke staženíI vážná hudba patří na venkov. Spoluvytváří naše chování.

Tuto sobotu 13. července 2019 bude v Chanovicích na zámku koncertovat Kubelíkovo trio: Shizuka Ishikawa – housle, Karel Fiala – violoncello a Kvita Bilynská – klavír.
 

Soubor ke staženíVesničko má přestavovaná – Vesnice v letech 1948-1990

Ke stažení 3. díl seriálu o venkovské zástavbě v časopisu Obec & finance číslo 2/2019 Zveřejňujeme jej se souhlasem autora Ing. Jana Krumla a redakce tohoto časopisu.
 

Soubor ke staženíVesničko má přestavovaná – Venkovské stavby

Ke stažení 2. díl seriálu o venkovské zástavbě v časopisu Obec & finance číslo 2/2019 Zveřejňujeme jej se souhlasem autora Ing. Jana Krumla a redakce tohoto časopisu.
 

Soubor ke staženíVesničko má přestavovaná – Lidová architektura

Ke stažení 1. díl seriálu o venkovské zástavbě v časopisu Obec & finance číslo 1/2019 Zveřejňujeme jej se souhlasem autora Ing. Jana Krumla a redakce tohoto časopisu.
 

Soustřeďme se na historická jádra vesnic, o která jde především!

Video "Přestavba vesnic Jižní Moravy", jehož autorem je emeritní předseda Spolku pro obnovu venkova České republiky Ing. Jan Kruml, je dokumentem i hodnocením stavebního vývoje, k němuž na venkově dochází. Jeho cílem je zvýšit angažovanost i odpovědnost občanů, zastupitelů, projektantů a pracovníků stavebních úřadů o udržení charakteristického rázu našich vsí pro další generace. Pokud chceme žít ve vesnici pospolité, s místními tradicemi a s živým společenstvím, pak sami posuďte, co ji činí pěknou a co jí škodí.