SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke stažení11. – 12.7. Novosedly nad Nežárkou: Komunální informatorium - aneb rodina a venkov

Pozvánka na dvoudenní seminář zaměřený na realizaci Programu obnovy rodiny a další aktuální otázky (včetně realizace Programu obnovy venkova Jihočeského kraje, přípravy období 2014+ a činnosti místních akčních skupin).
 

Soubor ke stažení29.6.2013 Beňov u Přerova: Setkání pro rodinu a venkov

Pozvánka na minikonferenci v rámci akce Beňovské poklady 2013, která od 17 hodin naváže na odpolední Pohádkovou říši (aneb Naučná stezka Beňovské poklady ožívá) určenou pro rodiny s dětmi. Pro ně je určeno i Komunitní nocování se Shrekem.
 

ČlánekSvépomocná burza solidarity a další důležité informace k povodním

Aktuální odkazy na stránky SMS ČR, SMO ČR, vlády a ústředních orgánů
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 6/2013

V 6. čísle roku 2013 si například můžete přečíst:- Zástupci obcí a církví podepsali memorandum "Venkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje"- Obce napříč republikou vyvěsily „eurohrábě“ místo vlajek. Demonstraci starostů zatím nahradil mírnější protest, jsou v pohotovosti- Regionální značky upozorní na ty, kdo jsou na venkově ekonomicky aktivní. Rozhovor s předsedkyní Asociace regionálních značek Kateřinou Čadilovou- Spolek rekapituloval rozpočtové určení daní, jednal o přípravách strategií MAS a knihovnách- Výbor NS MAS projednával standardy pro příští období, komentoval smysl auditů a změny právní formy
Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_6-2013

 

ČlánekZítřejší schůze Spolku v Praze zrušena

Schůze Spolku pro obnovu venkova ČR 4. června byla z důvodů povodňové situace (nejen) v Praze zrušena. Prosíme všechny účastníky o pochopení a přejeme jim, aby doma, pokud jsou jejich obce povodněmi ohroženy, situaci bez problémů zvládli.

 

ČlánekLEADERFEST 2013 20.-21. června 2013 ve Velkém Meziříčí

Dvoudenní program čtvrtého ročníku mezinárodního setkání  LEADERFEST 2013 zahrnuje workshopy a přednášky na téma "Vzdělávání v hnutí Leader" a "Partnerství a spolupráce". Nedílnou součástí akce je prezentace MAS a realizovaných projektů z regionů, jarmark s prezentací tradičních řemesel a výrobků a bohatý kulturní program.

 

Soubor ke stažení19.6. v Praze: Na cestě k energetické soběstačnosti obcí a regionů

Pozvánka na česko-rakouskou konferenci v Rakouském kulturním fóru na Jungmannově náměstí. Vstup zdarma, nutná registrace na adrese romana.panska@calla.cz, další informace Romana Panská, tel. 384 971 930. Po konferenci pro zájemce navazuje od 18 hodin prohlídka energetického Biocentra v Kněžicích. Podmínkou je vlastní doprava účastníků tam i zpět. Informace o prohlídce: lea@ecn.cz.

 

ČlánekPrůzkum zájemců o účast na konferenci 19. 6. 2013 v Praze

Konferenci "Na cestě k energetické soběstačnosti obcí a regionů" doporučujeme nejen členům klubu RURENER, ale všem, kdo se chtějí něco dozvědět o možnostech mikroregionální spolupráce v této oblasti, podpoře z fondů EU a konkrétních zkušenostech modelového rakouského regionu Waldviertel Kernland.

 

ČlánekPrezentace ze setkání ve Vískách 23. a 24. května 2013

Ke stažení prezentace ze setkání obcí, evropských škol obnovy venkova a podobných vzdělávacích institucí a aktivit, uspořádaného obcí Vísky ve spolupráci se Školou obnovy venkova Vísky a Místní akční skupinou Partnerství venkova.
 

Hlídání dětí by mohl zajistit zaměstnavatel, obecní úřad nebo nezisková organizace

Od příštího roku by v České republice mohly nově začít fungovat dětské skupiny o max. 24 dětech, kam by rodiče umísťovaly své malé děti na hlídání. Návrh MPSV, který reaguje na přeplněnost státních školek a jeslí, schválila 22. května vláda.
 

Soubor ke staženíVenkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje

Předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka, předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml, předseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR František Winter, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala a předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Jana Juřenčáková podepsali 18. května 2013 v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí memorandum „Venkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje“. Memorandum je ke stažení zde.

 

Soubor ke staženíMetodická podpora spolupráce obcí při zřizování škol

Ke stažení dotační program, vyhlášený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 7. 5. 2013, č.j. MSMT-14313/2013-200, jehož účelem je vytvořit systém podrobných metodických nástrojů k založení dobrovolného svazku obcí, založení a vzniku školské právnické osoby zřizované svazkem obcí, převod činností a s tím souvisejících právních vztahů stávajících právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcí na novou školskou právnickou osobu zřizovanou svazkem obcí. Žadatelem může být občanské sdružení, obecně prospěšná společnost nebo jiná právnická nezisková osoba, jejíž předmět činnosti s těmito aktivitami souvisí. Žádost o dotaci je nutno podat do 15. června 2013.
 

Soubor ke stažení24. května v Senátu: Odpadové hospodářství po roce 2013

Ke stažení pozvánka na seminář, pořádaný 24. května 2013 Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Účast potvrďte Kanceláři SMO ČR (Ing. Bc. Barbora Fürstová, furstova@smocr.cz, tel. 234 709 713), popř. tajemnici komise (Mgr. Kateřina Šarmanová, sarmanovak@senat.cz, tel. 257 072 755).
 

ČlánekCelkem 273 obcí soutěží o titul Vesnice roku 2013

Téměř dva měsíce měly obce na to, aby poslaly přihlášku do soutěže o titul Vesnice roku 2013 a začaly se tak připravovat na návštěvu krajské hodnotitelské komise. V letošním roce bude v průběhu měsíce května a června navštíveno a hodnoceno celkem 273 obcí ze třinácti krajů České republiky.
 

ČlánekPřeji Vám pěkný den a zasílám informaci z obce Chanovice

Přeji Vám pěkný den a zasílám informaci z obce Chanovicexxx

k dnešní akci "Hrábě" – symbolu snahy venkovských obcí omezit hrabivost velkých hráčů při rozdělování financí z prostředků EU a ČR na úkor venkova.

Lidé na venkově umí užívat "selský rozum" a umí se o sebe postarat, ale potřebují alespoň trochu cítit podporu systému. Nemůžeme přece všichni žít ve velkých městech. Proto dnešní hrábě jako symbol a upozornění, že i na venkově žije člověk a chce tam být i nadále.

Vyvěsit hrábě znamená podporu snaze získávat pro venkov dostatek financí na zajištění denních potřeb venkovských občanů. A to nejen z evropských fondů, ale narovnat ještě spravedlivěji rozdělování financí ze státního rozpočtu, z krajských rozpočtů a bojovat proti korupčníkům.