SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Uvítáme veškeré Vaše připomínky (pište na adresu spov@belotin.cz). Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíKoncepce dokončení reformy veřejné správy v Senátu 11. září

Ke stažení pozvánka na seminář "Veřejná správa – součást života měst a obcí" 11. září 2012 v 9 hodin, připravený Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR. Účast doporučujeme zejména venkovským starostům, jejichž obcí se dokončení reformy v podobě Ministerstvem vnitra navrhovaného rušení stavebních úřadů a matrik může velmi bolestně dotknout (viz článek "Bude hůř...").
 

Soubor ke staženíVýstava Země Živitelka 30.8.-4.9.2012 v Českých Budějovicích

Čtvrtek 30. srpna

14:00 Pozemkové úpravy – šance venkova v období 2014+  (MZe – Ústřední pozemkový úřad ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR)

Pátek 31. srpna

11:00 Podpora rozvoje venkova v ČR (Spolek pro obnovu venkova ČR a MMR ve spolupráci s MZe)

19:00 Večer venkova (Celostátní síť pro venkov, Národní síť MAS ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR a Agrární komora ČR)

Pondělí 3. září

10:00 Venkov po roce 2014 aneb Komunitně vedený místní rozvoj (Národní síť MAS ČR ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR)

 

7. evropský rodinný kongres 29. srpna – 1. září 2012 v Trnavě

Odkaz na web 7. evropského rodinného kongresu na téma "Kultura a morálka rodiny v globalizované společnosti". Kongres se uskuteční u příležitosti oslav 1150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na území Slovenska a 15. výročí založení Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě. Na téma "Program obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova ČR" na něm vystoupí člen Spolku Ing. Mojmír Kovář.
 

Jak hlasovali senátoři pro RUD

Ve čtvrtek 16. srpna 2012 schválil Senát novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Z 66 přítomných senátorů a senátorek novelu podpořilo 58, proti byli 2 (Jiří Bis z ČSSD a Milan Pešák z ODS) a 6 se zdrželo hlasování. Jak jednotliví senátoři hlasovali, najdete v odkazu; informace o průběhu projednávání zákona v Parlamentu najdete zde.
 

Soubor ke staženíVenkov po roce 2014 aneb Komunitně vedený místní rozvoj 3. září

Ke stažení pozvánka na seminář, pořádaný Národní sítí Místních akčních skupin České republiky, o. s., ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR na agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA 2012 v Českých Budějovicích.

 

Soubor ke staženíPozemkové úpravy – šance venkova v období 2014+ 30. srpna

Ke stažení pozvánka na seminář v rámci odborného doprovodného programu 39. ročníku mezinárodního agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA 2012 v Českých Budějovicích, pořádaný Spolkem pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s Ústředním pozemkovým úřadem MZe.

 

Soubor ke staženíKe stažení šesté číslo dvouměsíčníku VENKOV

V informačním periodiku Ministerstva zemědělství, zaměřeném na potravinářství, najdete:

-    Regionální potravina pro nejlepší výrobky

-    Národní program podpory potravin – KLASA

-    Priority Asociace soukromého zemědělství

-    Rozhovor s předsedou Potravinářské komory

-    Regionální značka oživila Prácheňsko

-    Příkladné projekty PRV v potravinářství

-    Ekologické hospodaření na Dvorském statku

Periodikum, které vychází také v tištěné podobě, lze stáhnout na adresách www.eagri.cz/venkov a www.denik.obce.cz.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 8/2012

V 8. čísle roku 2012 si například můžete přečíst:
- Nové spravedlivější rozdělování daní přinese lepší obnovu a rozvoj obcí. Obce získají 12 miliard navíc. V roce 2013 to má být 130 miliard. 9 tisíc korun na obyvatele
- Všechno je liberální a povolené. Kromě toho, když máte konzervativní názor. Rodina očima děkana Josefa Pelce, faráře v Uherském Brodě
- Národní konference Venkov 2012: hledání identity a cesty k udržitelnosti venkova
- Soutěž „O nejlepší obecní a městský zpravodaj“: Z 388 přihlášek vyhrály Bílovice nad Svitavou a město Most
- Evropská komise obnovila proplácení dotací. Do některých programů však dotace z Bruselu dál nepotečou
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_8-2012

 

ČlánekPrezentace ze setkání ve Vlašimi 14. a 15. června 2012

Ke stažení prezentace z 10. celostátního setkání obcí, škol obnovy venkova a podobných vzdělávacích institucí a aktivit, uspořádaného o.s. Podblanicko ve spolupráci se SPOV Středočeského kraje.
 

Velká Javorina v neděli 29. července

Pozvánka na letošní slavnost česko-slovenské vzájemnosti v Bílých Karpatech.
 

Xcamp 21. – 28. července ve Smilovicích

Odkaz na web včera zahájeného tradičního křesťanského letního tábora v Moravskoslezském kraji. Týdenní tábor s bohatým duchovním a kulturním programem navazuje na setkávání křesťanské mládeže v Oldřichovicích (1969) a Tošanovicích (1989-2000). Od roku 2001 se realizuje v rámci česko-polské spolupráce v euroregionu Těšínské Slezsko v obci Smilovice, v roce 2007 poprvé pod názvem XcamP.
 

Petice "Za záchranu českého regionálního školství" v Senátu

Odkaz na stenozáznam z projednávání petice plénem Senátu 19. července. Senátoři a senátorky napříč politickým spektrem schválili návrh usnesení výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petici z 2. května 2012 shledali jako důvodnou. Ve stenozáznamu na webu Senátu jsou odkazy na audiozáznam a videozáznam, který vysílala také ČT24 dne 21. července.
 

5. ročník soutěže Obec přátelská rodině má nová pravidla – uzávěrka přihlášek 31.12.2012

Obce a města mohou i letos získat dotaci na aktivity podporující rodiny a titul Obec přátelská rodině roku 2012. Již pátý ročník celostátní soutěže pořádá MPSV a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center. Nově musí obce mít tzv. koncepční dokument (plán) rodinné politiky. Odkazy na podmínky a přihlášku.
 

Soubor ke staženíNárodní konference Venkov 2012 v Nových Hradech 1. - 3. října

Ke stažení pozvánka s rámcovým programem konference s podtitulem Venkov na hranici dvou bruselských programových období 2007 – 2013 a 2014 – 2020, která se uskuteční v malém městečku u Českých Budějovic, jen pár kilometrů od česko-rakouské hranice v období, kdy jedno programové období končí a druhé se teprve připravuje. Koná se v místech, kde stále sousedí dva odlišné světy, v čase, kdy se rozdíly mezi městem a venkovem stírají do té míry, že máme problémy venkov vůbec definovat. Informace pro účastníky konference ke stažení zde. Více na www.venkov2012.jihoceskemas.cz.
 

ČlánekNovela stavebního zákona vrácena Senátem Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy

Pozměňovací návrhy jednotlivých výborů doplněné dalšími návrhy na plénu podporují činnost současných stavebních úřadů a dále zjednodušují rozhodování o stavbách. Usnesení Senátu s pozměňovacími návrhy v příloze ke stažení zde.
 
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).