SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Žádáme, aby stát využil evropské fondy na podporu rodin se třemi a více dětmi

Odkaz na webové stránky Hnutí pro život ČR, které chce podpořit podpořit snahu poslanců Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, aby alespoň zlomek z půl biliónu korun z evropských fondů na období 2021 až 2027 byl využit na podporu rodin se třemi a více dětmi. Z článku můžete odkliknout na informace o Národním pochodu pro život a rodinu 2019 (http://hnutiprozivot.cz/pochod-pro-zivot) v sobotu 27. dubna 2019 v Praze, který by měl tento záměr také podpořit.
 

FotogalerieÚspěšný seminář "Rodina v souvislostech"

Fotografie ze semináře, který se uskutečnil 2. dubna 2019 v návaznosti na valnou hromadu Spolku pro obnovu venkova ČR pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Jaroslava Kubery. Zdůraznil význam ochrany manželství jako státem podporovaného svazku muže a ženy a přirozené rodiny, kterou tvoří muž, žena a jejich děti. Stenozáznamy referátů se zpracovávají a budou zveřejněny spolu s prezentacemi na webu SPOV ČR.
 

Soubor ke staženíLöbau (Sasko): 26.-27. dubna seminář "LEADER–prostor pro kreativitu"

Kulturní a kreativní průmysl je rychle se rozvíjejícím odvětvím budoucnosti a proto je velmi zajímavý pro rozvoj venkova. Je však spíše spojován s urbanizovanými než s venkovskými oblastmi. Je šancí pro malá města a venkov? Pozvánka na seminář, připravený Saským zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii v sasko-česko-polském pohraničí. Jedním z partnerů je Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice se sídlem ve Vídni (organizátor Evropské soutěže obnovy vesnice). Jednací řečí je němčina, vložné na seminář a exkurzi se nevybírá. Ubytování v hotelu Honigbrunnen nebo jinde v okolí hradí účastníci, kteří si je sami objednají. Ke stažení program s odkazy na přihlášku a ubytování.
 

Soubor ke staženíŘízení rozvoje obce - doporučení a inspirace pro malé obce

Příručka, vycházející z metodiky MMR navrhuje pro potřebu malých obcí řadu zjednodušení, variant přístupů, praktických tipů a ukázek. Byla zpracována v rámci projektu SPOV ČR Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení z OP Zaměstnanost (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003008).
 

Soubor ke staženíZapojování aktérů do rozvoje obce - návody a tipy

Příručka se zaměřuje na praktické návody, tipy a inspirace pro zapojování občanů, místních organizací a podnikatelů do plánování rozvoje obci i do realizace naplánovaných činností. Byla zpracována v rámci projektu SPOV ČR Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení z OP Zaměstnanost (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003008).
 

Rozporuplné jednání k protichůdným poslaneckým návrhům na umožnění manželství gayů a leseb

namísto dosavadního funkčního registrovaného partnerství a na vyhrazení instituce manželství jen pro svazek muže a ženy na 27. schůzi sněmovny 26. března 2019 (body 37 a 38 programu) – odkaz na stenoprotokol na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Společné projednávání obou návrhů bylo přerušeno do příští schůze sněmovny.
 

V roce 2018 potraty opět klesly. Více dětí se nerodí, chybí nám třetí děti

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu klesl v roce 2018 počet umělých potratů na 18 175. Je to o 1240 méně než v roce 2017. Umělé potraty podstupují nejčastěji ženy se dvěma dětmi. V roce 2018 se narodilo 114 036 dětí. Odkaz na stránky Hnutí pro život ČR. Můžete si zde přečíst i další zajímavé články.
 

Soubor ke staženíSoučasný stav přípravy období 2021+ na schůzi SPOV ČR 5. března

Předsednictvo SPOV ČR 5. března 2019 za přítomnosti náměstka ministryně pro místní rozvoj Mgr. Zdeňka Semoráda, ředitele odboru Řídící orgán PRV MZe Ing. Josefa Tabery a zástupců územních partnerů – člena předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starosty obce Bočanov Karla Reicherta, místopředsedy Sdružení místních samospráv ČR a starosty obce Dolní Studénky Ing. Radima Sršně, Ph.D., projednalo současný stav přípravy období 2021+. Ke stažení úvodní vystoupení JUDr. Radana Večerky, v dalším článku "K současnému stavu přípravy období 2021+" podklady pro vystoupení Ing. arch. Jana Floriana v diskusi.
 

ČlánekK současnému stavu přípravy období 2021+

na schůzi SPOV ČR 5. března v diskusi vystoupil také místopředseda SPOV ČR Ing. arch. Jan Florian. Podklady k jeho vystoupení zveřejňujeme.
 

Soubor ke stažení26. března 2019: Motivační seminář pro soutěž VR 2019 v Třemošné

Seminář "Vesnice roku 2019 - Cesta za Oranžovou a Zelenou stuhou" v městě Třemošná (okr. Plzeň-sever) připravený SPOV Plzeňského kraje s podporou Celostátní sítě pro venkov Jihočeského a Plzeňského kraje.
 

Soubor ke staženíSeminář "Rodina v souvislostech" v úterý 2. dubna 2019 v 10:30 hod.

v Jednacím sále Senátu Parlamentu České republiky naváže na jednání valné hromady SPOV ČR. Prezence od 10 hodin. Ukončení semináře kolem 15 hodiny. Podmínkou účasti členů SPOV ČR i veřejnosti, je přihlášení mailem do 29. března 2019 na adrese: spov.veronika@seznam.cz.
 

Soubor ke staženíValná hromada SPOV ČR v úterý 2. dubna 2019 v 9 hodin

Ke stažení pozvánka na jednání, které se uskuteční v Jednacím sále Senátu Parlamentu České republiky. Prezence od 8:30 hodin.
 

Další motivační semináře k soutěži Vesnice roku 2019

se uskuteční 8. března v Šumvaldě (okr. Olomouc), 19. března v Kytlici (okr. Děčín), 28. března ve Stěžerech (okr. Hradec Králové) a 29. března v Hruškách (okr. Vyškov).