SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíFINANCOVÁNÍ MATRIK 2019+

aneb DOJDE K EKONOMICKÉ LIKVIDACI MATRIK V MENŠÍCH OBCÍCH? Pozvánka na seminář pořádaný poslankyněmi Ing. Věrou Kovářovou a Ing. Veronikou Vrecionovou 17. září 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
 

Miroslav Toman: Nechci dělit podniky podle velikosti

Odkaz na článek převzatý z týdeníku Ekonom, zveřejněný na webu EurAactiv 6. září 2018.
 

Soubor ke stažení12.-13. září: České Budějovice workshop Sociální zemědělství/podnikání

Ke stažení pozvánka a program workshopu, který bude probíhat v termínu 12. - 13. září 2018 v Českých Budějovicích na půdě Zemědělské fakulty, Jihočeské univerzity. Jeho součástí je také exkurze, která umožní shlédnutí fungování sociálního zemědělství v praxi. Workshop jsme avizovali již v článku Sociální zemědělství – praktické semináře a exkurze v září a říjnu ze dne 4. 7. 2018.
 

Stateční muži a něžné ženy

Odkaz na stránky http://hnutiprozivot.cz. Jak obhájit své názory proti mainstreamu a jak je převést do života? Proč je tak důležitá sexualita? Jak poznat, s kým chodit? Co hledat do manželství a jak jej pak žít? Pár praktických rad do života pro život dává psychoterapeutka Mgr. Hana Imlaufová. Pracuje jako speciální pedagog v oblasti předškolního, manželského a rodinného poradenství v křesťanské pedagogicko-psychologické poradně v Praze-Karlíně (www.kppp.cz).
 

Konec neférových praktik obchodních řetězců. Skupina států včetně ČR chce více chránit své zemědělce

Přečtěte si zajímavý článek na stránkách Euroactivu.
 

ČlánekPrezentace ze sympozia Venkov v proměnách času 1918 - 2018

Ke stažení prezentace k referátům Mgr. Antonína Jurigy a Mgr. Kateřiny Čapounové, Ing. Zdeňka Nováka, Mgr. Jana Malého, Ing. arch. Jana Floriana, Ing. Zdeňka Jandejska, CSc., Mgr. Víta Hrdouška, Ivany Vlkové, Mgr. Tomáše Chovance a RNDr. Richarda Nikischera, Ph.D. z druhého dne sympozia Spolku pro obnovu venkova České republiky a Národního zemědělského muzea v Praze 1. – 2. srpna 2018.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 6-7/2018

Z obsahu čísla červen-červenec 2018:
- Společný postoj územních partnerů k budoucí politice soudržnosti
- Krajští vítězové soutěže Vesnice roku 2018: Cítov. Dolní Němčí. Hrušky. Kamenný Újezd. Kytlice. Nový Kostel. Pustá Kamenice. Stěžery. Svatý Jan nad Malší. Šumvald. Tatobity. Úvalno. Vepříkov.
- Výbor NS MAS projednával návrh víceletého finančního rámce pro období 2021-2027. Nyní jej zhodnotí kraje
- SZIF schválil již téměř tisíc projektů vybraných MAS v PRV
- CLLD/IROP: První projekt je již hotový. Škola v Prusinovicích na Holešovsku
- Tříletý dotační plán NPŽP nabídne obcím 8 miliard korun na lepší životní prostředí
- Sociální zemědělství - praktické semináře a exkurze na sociální farmy
 

Registrace účasti na Národní konferenci VENKOV 2018

Odkaz na přihlášku na Národní konferenci – venkovský parlament ve Strážnici 19.-21. září. Program konference najdete na odkazu zveřejněném v levém sloupci webové stránky. Témata konference jsou: 1. Voda a stromy v krajině, 2. Obnova center malých měst , 3. Program rozvoje venkova a společná zemědělská politika a 4. Možnosti Komunitně vedeného místního rozvoje při řešení vybavenosti obcí. Exkurze jsou připraveny do vinařských oblastí Strážnicka, Hodonínska, Horňácka-Ostrožska a Kyjovského Slovácka. Očekává se velký zájem, proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve. Registrace bude uzavřena po naplnění kapacity konference!
 

Vesnice se vyklidňují, zubaře v pohraničí stát podpoří

Rozhovor s poslanci Veronikou Vrecionovou (ODS), předsedkyní Spolku pro obnovu venkova ČR a Stanislavem Juránkem (KDU-ČSL) v Událostech a komentářích 2. srpna 2018 (30:32 minut po začátku Událostí). Navazující rozhovor se stomatologem Jakubem Papežem se týká dotací Ministerstva zdravotnictví na zřizování ordinací v pohraničí a na venkově.
 

Soubor ke stažení27. srpna: Seminář "Krajina – půda a voda"

Seminář pořádá Spolek pro obnovu venkova ČRv rámci doprovodného programu 45. ročníku výstavy Země živitelka 2018 v Českých Budějovicích v 9 hodin v pavilonu "Z", sál č.2 v 1. patře. Přihlášky na spov.veronika@seznam.cz.
 

Soubor ke stažení24. srpna: Seminář "Program obnovy a rozvoje venkova v ČR"

Seminář pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci doprovodného programu agrosalónu Země živitelka v Českých Budějovicích. Zájemci o účast na semináři se registrují prostřednictvím odkazu na webu MMR do 20. srpna 2018. Více informací RNDr. Ivana Kašparová, PhD., odbor regionální politiky MMR, tel. 224 864 057, Ivana.Kasparova@mmr.cz.
 

Soubor ke staženíNejméně 13 obcí se chystá zahájit zpracování programů rozvoje

Pod názvem "Obnova a rozvoj života na venkově" předložil SPOV ČR nový projekt v rámci výzvy č. 80 OP Zaměstnanost. V případě schválení bude jeho hlavním výstupem zpracování programu rozvoje zapojených obcí Bernartice, Brozany nad Ohří, Hukvaldy, Jistebník, Keblice, Rouské, Skotnice, Skřipov, Sloup, Smilovice, Staré město, Tvarožná Lhota a Tištín. Rezervovány jsou místa pro další tři obce.
 

Sociální zemědělství – praktické semináře a exkurze v září a říjnu

Odkaz na stránky Sociálního zemědělství. Akce budou realizovány v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. Finanční náklady budou hrazeny z prostředků Sítě. Přihlásit se účastníci mohou pomocí registračního formuláře dostupného na internetových stránkách www.socialni-zemedelstvi.cz. Po vyplnění tohoto formuláře budou zájemci o jednotlivé akce individuálně osloveni.
 

Registrace na sympozium "Venkov v proměnách času 1918-2018" 1.-2. srpna 2018 v Národním zemědělském muzeu v Praze

Zde se můžete do 26. července zaregistrovat na sympozium Spolku pro obnovu venkova ČR a Národního zemědělského muzea, pořádané u příležitosti 100. výročí vzniku Československa a tohoto muzea, 25 let České republiky a SPOV ČR. Diskuse u kulatých stolů se bude týkat naplňování Závěrů Národní konference VENKOV 2017. Program sympozia najdete zde, vložné se neplatí.
 

Strom roku 2018 – soutěží 12 lip svobody

Odkaz na hlasování o 12 Stromech svobody, které byly zařazeny do letošního ročníku soutěže s ohledem na stoleté výročí Československa. Hlasovat můžete až do 25. září. Vítězný strom získá odborné ošetření a postoupí do mezinárodního kola ankety Evropský strom roku 2019.