SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Úspěšný seminář Venkov 2020 na Univerzitě Karlově

6. února se na 13. ročníku semináře Venkov v Přírodovědecké fakultě na Albertově sešlo více než 150 účastníků. Odkaz na web http://rural.cz, kde jsou ke stažení všechny prezentace, několik fotografií a také odkaz na rozhovor Radima Perlína pro Českou televizi. Pokud budete prezentace používat, je nutné je standardně citovat! 

 

Zeman: Věřím, že z venkova přijde nové národní obrození

Odkaz na www.irozhlas.cz – článek o přijetí starostů všech obcí, které se od roku 1995 staly Vesnicí roku, prezidentem republiky. Přijetí se zúčastnili ministryně pro místní rozvoj Dostálová, místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR Kavala a předseda Svazu měst a obcí Lukl. Projev prezidenta najdete zde. U příležitosti 25. výročí této soutěže starosty včera přijal a diskutoval s nimi také předseda vlády Babiš.  

 

O stavebním zákonu bude jednat Dostálová i s poslanci

Premiér Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová vystoupili 28. ledna 2020 v Praze na tiskové konferenci k novému stavebnímu zákonu. O návrhu stavebního zákona bude s ministryní pro místní rozvoj jednat i sněmovní pracovní skupina, která se podílela na přípravě digitalizace stavebního řízení. Po jednání s ministryní a premiérem to novinářům řekl předseda ODS Petr Fiala. Odkaz na článek na www.ceskenoviny.cz.

 

Soubor ke staženíRodina v souvislostech

Ke stažení přepis zvukového záznamu ze semináře SPOV ČR 2. dubna 2019 v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Seminář moderovala předsedkyně SPOV ČR Ing. Veronika Vrecionová. K dispozici jsou úvodní vystoupení pana předsedy Senátu, předsedy SMS ČR JUDr. Stanislava Polčáka, členky předsednictva SMO ČR a starostky města Smečno Mgr. Pavly Štrobachové, předsedy Stálé komise Senátu PČR pro rozvoj venkova Mgr. Miroslava Nenutila, senátorky MUDr. Jitky Chalánkové, poslanců Mgr. Marka Výborného, Marka Bendy, Patrika Nachera a Ing. Mariana Jurečky, předsedy Hnutí Pro život ČR Mgr. Radima Ucháče, psychologa PhDr. Jaroslava Šturmy, vedoucího Centra pro rodinný život v Olomouci Mgr. Josefa Záboje, starostky obce Skotnice Mgr. Anny Mužné, ředitelky Muzea romské kultury PhDr. Jany Horváthové, náměstkyně ministryně sociálních věcí pro řízení sekce sociální politiky Mgr. Jany Hanzlíkové a dalších.
 

Je to opravdu tak hrozné a neřešitelné?

Odkaz na článek Josefa Mačí na webu Seznam Zprávy "Tři romské děti ve třídě. Kritické číslo, aby školy nezačaly upadat", popisujícího inkluzi v základních školách v Krnově, Sokolově a Kladně.
 

Soubor ke stažení6. února 2020: 13. ročník diskuzního semináře Venkov 2020

od 10 hodin v budově Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Albertov 6. Pořadatelem je výzkumné centrum RURAL při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK. Referáty se zaměří na představení  Strategie regionálního rozvoje ČR a Koncepce rozvoje venkova pro léta 2021-2027. Výzkumný tým Rural představí výsledky projektu Nemetropolitní regiony Česka. Další referáty se týkají vybavenosti venkovských obcí a budoucnosti venkova a malých měst v ČR.
 

Soubor ke staženíSMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR vyzývají ministryni Dostálovou ke stažení stavebního zákona

Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR vyzvaly ve společném dopise z 6. ledna 2020 (tzv. tříkrálové výzvě) ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou, aby stáhla kontroverzní návrh nového stavebního zákona. Stávající návrh stavebního zákona považují zástupci samospráv za natolik špatný, že je podle nich potřeba ho stáhnout a předložit návrh zcela nový.
 

Praha 21. ledna: Pozemkové úpravy a krajinné plánování

Odkaz na program semináře Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s., a Českomoravské komory pro pozemkové úpravy. Akce proběhne na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Speciální vložné pro starosty obcí: 250 Kč. V současné době je seminář obsazen. Pokud máte o seminář ještě zájem, napište, prosím, na kancelar@szkt.cz. Pořadatel Vás zařadí mezi náhradníky nebo Vás bude informovat o opakování semináře.
 

ČlánekInformace pro obce ohledně vyplnění výkazu konsolidace

V roce 2019 je majetkový a rozhodovací podíl obcí – členů Spolku pro obnovu venkova 1/842 = 0,12 % (nevýznamný podíl).
 

Soubor ke staženíVesničko má přestavovaná – Nešvary v rodinných domech po roce 1990

Ke stažení 5. díl seriálu o venkovské zástavbě v časopisu Obec & finance. Zveřejňujeme jej se souhlasem autora Ing. Jana Krumla a redakce tohoto časopisu.
 

Fórum udržitelného rozvoje 22. listopadu 2019

Odkaz na přehlednou informaci o letošním fóru, tradiční akci Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Fórum je jednou z největších platforem pro setkávání a diskuzi o tématech všech tří dimenzí udržitelného rozvoje (sociální, ekonomické a environmentální) napříč veřejným, soukromým a neziskovým sektorem. Cílem letošní konference bylo představit potenciál nastupujících technologií a jejich dopadu na různé sféry lidského života i přírody. Na konci informace jsou odkazy na prezentace klíčových řečníků.
 

Apel 1 500 vědců: Nová společná zemědělská politika EU musí směřovat k udržitelnosti

Odkaz na závažný článek na webu Kulturní noviny cz. Přináší výtah z dokumentu odborníků ze zemí EU, poukazujícího na možnosti využití/nevyužití evropských prostředků ve prospěch biologické rozmanitosti, lidského zdraví, života na venkově a zmírňování důsledků změny klimatu.

 

Článek26. 11. 2019: Otevřené město aneb Jak na rovnost žen a mužů

Konference se uskuteční v budově Kanceláře veřejné ochránkyně práv v Brně, Údolní 39 se zaměřením na roli, kterou mohou města a obce sehrát ve prospěch rovného postavení žen a mužů a kvality života ve městech s příklady dobré praxe z Rakouska a ČR. Podmínkou účasti je registrace na https://forms.gle/hnBH9wrNKYoR6B6M7.