SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekMístní programy obnovy rodiny/Plány rodinné politiky k inspiraci

Z tohoto článku si můžete stáhnout příklady dokumentů konkrétních obcí, metodický materiál MPSV a manuál vytvořený v rámci činnosti Pracovní skupiny Programu obnovy rodiny.

 

Soubor ke staženíPlánování rozvojových aktivit v nadmístní úrovni

Ke stažení obšírná tisková zpráva z diskusního kulatého stolu 26. března 2013 na Vysoké škole ekonomické v Praze s odkazy na vystoupení zástupců ministerstev, vysokých škol a neziskového sektoru včetně MAS.

 

Soubor ke staženíMusíme říci nahlas, že nejsme druhořadí

Rozhovor předsedy SPOV ČR a starosty obce Bělotín Eduarda Kavaly pro časopis Veřejná správa o Programu obnovy venkova, jeho financování, rozvoji venkova, problémech malých obcí a reformě veřejné správy.

 

Královéhradecký knihovnický zpravodaj "U nás" propaguje POR

Odkaz na poslední číslo Knihovnicko-informačního zpravodaje Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Doporučujeme zejména články Boženy Blažkové Knihovna – místo mezigeneračních setkáváníProgram obnovy rodiny a knihovny a Václava Mertina Rodina v dnešní společnosti a její vliv na čtenářství.

 

Dotace končí v síti velkých hráčů, starostové se bouří

Článek Zuzany Hronové na www.aktualne.cz o Druhé zlínské výzvě a „cedulovém protestu“ téměř 600, převážně menších, obcí. Článek o protestu na www.euractiv.cz najdete zde.

 

Starostové chtějí, aby 65 % evropských dotací čerpaly obce

Reportáž k brífinku po jednání vlády 10. dubna ve zprávách ČT24 ve 13 hodin. Druhé zlínské výzvy se týká začátek reportáže, na dnešní vyvěšování tabulí na její podporu na vjezdech a výjezdech z obcí reagoval premiér na brífinku (13:20 min. reportáže).

 

Soubor ke staženíKonference 12.-13. září v Brně: "… aby peníze dávaly smysl"

Ke stažení upozornění na konferenci, na které vystoupí představitelé etických bank ze zahraničí a domácí odborníci, kterým není lhostejné, jaký vliv mají koncentrované peníze bank na budoucnost naší země.

 

Soubor ke staženíPodpořte "Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby"

PhDr. Jindřiška Gregoriniová, vedoucí Útvaru koncepcí a metodiky Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) informovala na schůzi SPOV ČR 2. dubna o jeho internetové poradně a "Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby" 17.–26. května 2013. Připojit se můžete kulturními akcemi, které zaregistrujete nejpozději do 30. dubna 2013 zde.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 4/2013

V 4. čísle roku 2013 si například můžete přečíst:
- Soutěž Vesnice roku letos poprvé doprovodily semináře pro starosty
- Už začátkem roku 2015 by měla být naše země pokryta MASkami s vysokou odbornou úrovní. Rozhovor se staronovým předsedou Národní sítě MAS ČR Františkem Winterem
- Spolek v březnu navrhl novou místopředsedkyni, věnoval se Vesnici roku i plánovacímu období 2014+
- Konference o pozemkových úpravách na MZe vzbudila zájem odborníků, zemědělců i starostů
- Bendl na Agrární komoře v Olomouci: Zemědělci by neměli přijít o peníze na rozvoj venkova
- Pohled SMS: Co přinese Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020?

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_4-2013

 

ČlánekK soutěži Vesnice roku proběhly už celkem čtyři semináře

Po tradičním semináři členů hodnotících komisí se v březnu uskutečnily tři semináře pro obce, které zvažují účast v letošním ročníku soutěže Vesnice roku i pro ty, které hledají inspiraci k tomu, jak svou vesnici prezentovat.
 

Soubor ke staženíŽádné násilné rušení poboček neplánujeme

říká generální ředitel České pošty Petr Zatloukal v rozhovoru pro Deník z 20. 3. 2013.
 

Soubor ke staženíPozvánka na velikonoční koncert 1. dubna v Chanovicích

Ke stažení pozvánka na koncert "Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů". Chcete-li vědět, co se všechno dá za rok naplánovat a uskutečnit v obci se 750 obyvateli - vítězi krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 v Plzeňském kraji, klikněte zde.
 

ČlánekMá vlast cestami proměn 2013

Má vlast cestami proměn 2013xxx

Letos se v pořadí již po páté otevřou brány staroslavného Vyšehradu národní putovní výstavě "Má vlast cestami proměn". Vernisáž této výstavy, tradiční Slavnostní setkání krajů, zde proběhne v druhou májovou sobotu, 11. května v 11 hodin.

Představuje fotografie proměn zvelebených míst z celé země i ze zahraničí. Vystavují zejména krajské úřady, které si váží práce obyvatel svého kraje a touto formou jim děkují. K dnešnímu datu jsou to kraje Plzeňský, Karlovarský, Jihomoravský a Hlavní město Praha.

Slavnostní setkání krajů, vernisáž výstavy, zahájí Václav Cílek a zástupci partnerských krajů. Chcete-li se dozvědět více o těchto aktivitách, sledujte www.aefcz.org.

 

Soutěž Vesnice roku 2013 vyhlášena – přihlášky je možno podat do 30. dubna 2013

Soutěž byla vyhlášena na Dnu malých obcí v Praze 5. března. Jak podat přihlášku, najdete zde. Vyhlašovatelé soutěže doporučili zájemcům účast na seminářích, které přiblíží podmínky a systém hodnocení soutěže. Jejich součástí je prohlídka dříve v soutěži oceněné obce. Poslední seminář bude 26. března 2013 obci Pikárec, okr. Žďár nad Sázavou od 9 do 14 hod. Přihlášky na adrese obec@pikarec.cz, tel. 566 673 758.
 

Soubor ke staženíKe stažení deváté číslo dvouměsíčníku VENKOV

Tímto odkazem se vracíme k nově pojatému periodiku VENKOV. Z obsahu čísla vybíráme např. Rozhovor s ministrem zemědělstvím Petrem Bendlem, Program rozvoje venkova: tři slova plná milionů nebo reportáž z veletrhu REGIONTOUR. Dosud vydaná čísla najdete webu Ministerstva zemědělství.
 
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).