SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 10/2013

V 10. čísle roku 2013 si například můžete přečíst:

- Titul Vesnice roku 2013 získal Jeseník nad Odrou z Moravskoslezského kraje. Stříbro patří Holovousům a bronz Dolnímu Újezdu - obcím z východních Čech

- Po povodních jsme úplně jiná vesnice. Ve všem jsme se posunuli kupředu. Rozhovor s Tomášem Machýčkem, starostou Jeseníku nad Odrou

- Oranžovou stuhu má Prlov ze Zlínského kraje, zelenou stuhu jihočeské Cehnice

- Knihovníci z celé republiky se setkali ve Veselici v Moravském krasu

- MMR změní program Podpora obnovy a rozvoje venkova. Vrátí se památky

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_10-2013

 

Soubor ke staženíXII. mezinárodní konference o rodinné politice v Senátu 21. října

XII. mezinárodní konference o rodinné politice v Senátu 21. říjnaxxx

pod názvem "Rodina jako garant odpovědnosti ve společnosti" od 10.00 hodin v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR. Referáty "Rodinná politika není sociální politika" a další, zaměřené na učení a výchovu v rodině i škole, problémy neúplných rodin a odpovědnost rodin v prevenci sociálně-patologických jevů přednesou němečtí a čeští lektoři. Vložné se nevybírá, přihlášky do 14. října (písemně nebo telefonicky na 542 214 865). Počet míst v sále je omezen, rozhoduje datum přihlášení. Sledujte také http://www.rodiny.cz/.

 

ČlánekSeminář "Studenti pro venkov" se vrací! Bude 25.-28. října.

Již dvanáctý ročník semináře "Studenti pro venkov" nechal na sebe čekat celé 3 roky. Věříme, že pro všechny mladé lidi se zájmem o rozvoj venkova, je dobrou zprávou, že se právě letos po delší odmlce vrací a rádi na něj zavítají do Spolkového domu ve Vlašimi. Stručnou pozvánku najdete zde, přihlášku je možno podat do 15. října.

 

Soubor ke staženíDěčín - Konference "Regionální drážní doprava v nestátním režimu"

Děčín - Konference "Regionální drážní doprava v nestátním režimu"xxx

Konference ve dnech 25. a 26.9.2013 proběhne pod patronací statutárního města Děčín a jeho Magistrátu za účasti zástupců SPOV ČR. Je jedním z výsledků aktivity Spolku ve snaze řešit problematiku veřejné železniční osobní dopravy na regionálních drahách. Tato aktivita Spolku se traduje od roku 2010. Ke stažení program, se závěry konference Vás seznámíme.

 

12. Konference rodin 26.-28. října v Beskydech

Odkaz na webové stránky 12. Konference rodin, kterou pořádá Slezská evangelická církev ausburgského vyznání v hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm. Paralelně s programem pro dospělé probíhá zvlášť program pro děti od 5 let. Členství v církvi není podmínkou účasti, stačí se jen do 6. října přihlásit.

 

Soubor ke stažení65 let od úmrtí prezidenta Edvarda Beneše

65 let od úmrtí prezidenta Edvarda Benešexxx

Ke stažení je projev druhého předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR Ing. Jana Krumla na pietním setkání k výročí úmrtí obou prezidentů, zakladatelů našeho státu, konané 14. září v Brně u pomníku TGM. Stručně shrnuje události, které vedly před 75 lety k Mnichovskému ultimatu a předcházely druhé světové válce.

 

Úplné pozastavení čerpání hrozí nově i ROPu Střední Čechy

Na tiskové konferenci 17. září to uvedl ministr pro místní rozvoj František Lukl. Problémy jsou natolik vážné, že Česko může v letošním roce přijít o 15 až 30 miliard eur. Navíc hrozí, že Evropská komise zcela pozastaví další regionální operační program – tentokrát ROP Střední Čechy.
 

Z evropských fondů proplaceno jen 57,4 % alokovaných prostředků

Bylo schváleno 44 430 projektů za 694,9 miliardy Kč. Česká republika se snaží vyjednat výjimku z pravidla n+2, což by umožnilo evropské prostředky, které má ČR přiděleny pro jednotlivá léta do roku 2013, čerpat až do roku 2015.
 

Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova se změní

MMR ČR po roce znovu otevře dotační titul "Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci". 115 milionů Kč plánuje pro dotace v rámci tohoto podprogramu. Minulá vláda chtěla podporu snížit na pouhých 65 milionů a už pro letošní rok zrušila dva dotační tituly. Nově se to má změnit, pro současnou vládu je podpora rozvoje venkova prioritou.
 

Soubor ke stažení14. svatováclavská slavnost v Bílce pod Milešovkou 28. září

Od 11 hodin procházka kolem Milešovky s odborným výkladem. Ve 14 hodin zahájí trubači slavnost s bohatým kulturním programem, pořádanou Občanským sdružením přátel Českého středohoří v Bílce a Občanským sdružením pro znovupostavení kapličky a obnovu návsi v Bílce (části obce Bořislav).
 

Soubor ke staženíJubilejní 20. ročník biojarmarku netradičně v Lucerně 19. a 20. září

v podobě BIOFESTU v samém centru Prahy! BIOFEST začíná již v pátek 19. 9. promítáním v kinokavárně Lucerna filmem o dvacetiletém vývoji biojarmarků a ekozemědělství. Podrobný program referátů, promítání, představení nejúspěšnějších farem a povídání najdete zde. Biojarmark s více než 50 stánky v pasáži i sále, módní přehlídky, biokosmetika, folklór, dětský koutek.
 

Jeseník nad Odrou (Moravskoslezský kraj) Vesnicí roku 2013

Na luhačovickém Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem ji 14. září odpoledne vyhlásil ministr pro místní rozvoj František Lukl. Druhé místo obsadila obec Holovousy (Královéhradecký kraj), třetí Dolní Újezd (Pardubický kraj). Koláčovou cenu si odnesla obec Vysoké pole (Zlínský kraj) a pohár Folklorního sdružení ČR obec Šakvice (Jihomoravský kraj). Výsledky krajských kol najdete zde.
 

ČlánekKnihovna roku 2013 bude vyhlášena 3. října 2013

v 11 hodin v Zrcadlové kapli Klementina v areálu Národní knihovny v Praze. Nejlepší knihovna vzejde z 13 knihoven vybraných v krajských kolech soutěže "Vesnice roku" nebo přímou nominací na MK. Vítězná knihovna získává vyšívanou stuhu a finanční ocenění (70.000 Kč). Další dvě knihovny obdrží čestné uznání Ministerstva kultury a činnost ostatních knihoven je oceněna diplomem Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR "Za vzorné vedení knihovny". Nominované knihovny najdete zde.

 

Soubor ke staženíDožínkový festival pro rodiny s dětmi, školy a školky 28. září

Pozvánka na festival ve Vysoké Libyni u Kralovic (cca 85 km západně od Prahy) na farmě rodiny Janků, pořádaný Asociací soukromého zemědělství ČR ve spolupráci se Švýcarským rolnickým svazem. Od 9:00 do 16:30 hod. paralelní odborný program zaměřený na rodinné farmy. Vice na webu Asociace.
 

Selská jízda na Václavském náměstí v Praze 27. září

Odkaz na web Asociace soukromého zemědělství. Selská jízda bude součástí Svatováclavských slavností v předvečer svátku svatého Václava od 17 do 18 hodin.

 
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).