SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíEkonomická doporučení pro Českou republiku 2014

Ke stažení tisková zpráva z tematické debaty 19. června 2014 v Evropském domě v Praze, reagující na doporučení Evropské komise z 2. června t.r. pro Českou republiku. EK v nich mj. doporučuje udržet schodek veřejných financí v "bezpečné" vzdálenosti pod úrovní 3% HDP, zvýšit prorůstové výdaje, zajistit dlouhodobě udržitelný veřejný důchodový systém, snížit vysoké daňové zatížení práce, zlepšit fungování veřejných služeb zaměstnanosti, kvalitu vzdělávacího systému a zvýšit energetickou účinnost.
 

Poslanecká sněmovna schválila zákon o dětské skupině

PS Parlamentu ČR schválila 20. června 2014 po složité proceduře (stenozáznam) 95 ze 157 přítomných poslanců (proti hlasovalo 29) zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Zákon bude postoupen Senátu. Návazně PS schválila 153 ze 159 přítomných poslanců doprovodné usnesení, kterým vyzvala vládu k posouzení a revizi hygienických parametrů mateřských škol.
 

Umaštění automechanici přijedou vypískat ministra Mládka

Praha příští týden zažije netradiční demonstraci před ministerstvem průmyslu a obchodu. Ve středu 25. června by se mělo před resortem, který řídí soc. demokrat Jan Mládek, shromáždit okolo tří set lidí v zamaštěných montérkách a s hasáky v rukou.
 

Článek25. června 2014: Demonstrace za změnu negativního postoje MPO k zařazení podpory malých a středních živnostníků na venkově do CLLD

Vyjednávání s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR o podpoře mikropodniků na venkově se dostalo do slepé uličky, když premiér v odpovědi na dopis ministra zemědělství, který podporu z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu Leader a Místních akčních skupin (tj. v rámci Komunitě vedeného místního rozvoje, zkráceně CLLD) doporučil, napsal, že "je to věc ministra průmyslu a obchodu". V situaci, kdy v řádu dní hrozí dokončení OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 a jeho předložení vládě bez této podpory, svolávají místopředsedové SMS ČR a SPOV ČR demonstraci před hlavní budovu ministerstva v Praze, Na Františku 32.
 

ČlánekZáznam chatu z 17.6.2014 a pozvánka na chat 15.7.2014 na téma "Komunitní utváření strategií MAS a rodina"

Další virtuální setkání členů pracovní skupiny Programu obnovy rodiny a jeho krajských koordinátorů se uskuteční třetí úterý v červenci – tj. 15. 7. 2014 v 9 hodin dopoledne. S ohledem na téma jsou zvány také místní akční skupiny. Přístup na chat je otevřený pro všechny zájemce, dostanete se na něj zde.
 

ČlánekZávěry jednání k OP Zaměstnanost

V článku si můžete stáhnout podklady a výsledky společného brainstormingu představitelů SMO ČR, SMS ČR, SPOV ČR, NS MAS, Asociace krajů a Agentury pro sociální začleňování.

 

Soubor ke staženíPřehled aktuálních výzev k 2. červnu 2014

Ke stažení přehled otevřených výzev v českých operačních programech období 2007-2013 z webu strukturálních fondů. Ještě jsou otevřené možnosti např. v oblastech omezování emisí (str. 3 přehledu), kulturního dědictví (str. 5), sociální integrace a sociálních služeb (str. 7) a v rámci integrovanýcgh plánů rozvoje měst (problémová sídliště - str. 5), regionálních operačních programů Severozápad (str. 8), Moravskoslezsko (str. 10), Jihozápad (str. 11), Jihovýchod (str. 12), Severovýchod (str. 13) a Střední Morava (str. 14). Většina z nich ale končí v červnu 2014!

 

Článek19. - 20. června: konference "Poznáváme středočeské venkovy"

Na konferenci v obci Srby budou vyhlášeny výsledky Soutěže Vesnice roku 2014 ve Středočeském kraji. Návratku zašlete do 13. 6. 2014 na adresu v.libichova@centrum.cz.
 

V Bruselu byla představena "Evropská kuchařka" CLLD pro zapojení místních aktérů do MAS

Oficiální překlad publikace, která by měla usnadnit implementaci CLLD a zapojení místních aktérů do MAS na základě příkladů dobré praxe, byla představena na konferenci 28. května 2014. Odkaz na web NS MAS ČR, kde si můžete stáhnout její anglickou verzi a prezentace z konference (kromě českých i z Finska, Švédska a Maďarska).
 

Integrovaný regionální operační program - verze z 30.5.2014

Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh programového dokumentu Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020. Tento dokument, který si můžete stáhnout z webu MMR, bude také podkladem pro hodnocení vlivu na životní prostředí (SEA). Pozvánku na veřejné projednání OP z hlediska vlivu na životní prostředí 9. června 2014 ve 14 hod. na MMR najdete zde.

 

ČlánekProgram studijní cesty do Rakouska 30.6.–2.7.2014 se finalizuje

Seznamte se s předběžným programem studijní cesty, zaměřené na příklady "zelené energie" v rámci projektu Komunity pro zelenou energii českého klubu RURENER. Přihlášku zašlete ihned, nejpozději do 15. června 2014, mailem na adresu lea@ecn.cz nebo Paulina.Pidana@afconsult.com (tel. 277 005 509). Nezapomeňte v ní uvést také telefonní spojení. Cesta na rakouské straně je hrazena v rámci projektu. O formě finanční spoluúčasti za dopravu do Rakouska budou vybraní zájemci včas informováni. Přednost budou mít představitelé obcí a MAS.
 

Soubor ke staženíNárodní programy podpory v působnosti MMR

Prezentace Ing. Jiřího Houdka, náměstka pro cestovní ruch ministryně místního rozvoj, na schůzi SPOV ČR 23. 5. 2014

 

Soubor ke staženíPerspektivy veřejných zakázek: Zadávací směrnice

Prezentace MMR k bodu 2. programu schůze SPOV ČR 23. 5. 2014

 

Soubor ke staženíZajištění dostupnosti lékařské péče

Prezentace MUDr. Tomáše Šindlera, Česká lékařská komora, k bodu 3. programu schůze SPOV ČR 23. 5. 2014