SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíObnova vesnic Kloboucka II

Ke stažení je i druhá knížka, která přináší doklady o současném životě ve vesnicích zemitého kraje jižní Moravy. Dokládá, že rozdíl mezi dobou socialistického venkova a dneškem je propastný. V každé vesnici je to vidět na první pohled, místní tradice jsou stále živé, společenský a kulturní život je bohatý. Základem úspěšného vývoje je odpovědná práce samospráv obcí. Kniha je i dokladem, že vize prezidenta Václava Havla o důležitosti občanské společnosti se na venkově zdárně uskutečňuje. Kniha byla vydána v roce 2014 k 25. výročí obnovy demokracie v ČR. Autorem je Jan Kruml.
 

Klíčové referendum o ochraně rodiny – třikrát ano rodině

můžete podpořit, když se připojíte k evropské petici "Podpora slovenského referenda o rodině" na webu CiticenGO. Vyplníte jméno, příjmení, vyberete stát (Tschechische Republik), doplníte poštovní směrovací číslo vaší obce/města a kliknete na "podepsat" (unterschreiben). Vstup v angličtině najdete zde.

Referendum vypsal prezident Slovenské republiky Andrej Kiska na 7. února 2012. Mohou se ho účastnit občané od 18 let, podmínkou jeho platnosti je nadpoloviční účast voličů. Mají odpovědět na tři otázky:

1. Souhlasíte s tím, aby se manželstvím nemohlo nazývat žádné jiné spolužití osob kromě svazku mezi jedním mužem a jednou ženou?

2. Souhlasíte s tím, aby párům nebo skupinám stejného pohlaví nebylo umožněno osvojení (adopce) dětí a jejich následná výchova?

3. Souhlasíte s tím, aby školy nemohly vyžadovat účast dětí na vyučování v oblasti sexuálního chování či eutanázie, když jejich rodiče nebo děti samé nesouhlasí s obsahem vyučování?

Více na www.alianciazarodinu.sk.

 

ČlánekMgr. Eduard Kavala znovu předsedou SPOV ČR


Na volební valné hromadě SPOV ČR 6. ledna 2015 byli do předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR zvoleni Mgr. Eduard Kavala, Ing. Veronika Vrecionová, Miroslav Kovařík, Jiří Řezníček, Ing. Petr Martiňák, Ing. Stanislav Rampas, PhDr. Pavel Bureš, Ing. arch. Jan Florian a Pavel Hroch. Na navazujícím jednání předsednictva spolku byl jeho předsedou zvolen starosta obce Bělotín Mgr. Eduard Kavala, 1. místopředsedkyní senátorka Ing. Veronika Vrecionová a místopředsedou Ing. arch. Jan Florian. Funkci výkonného tajemníka bude nadále zastávat Ing. Stanislav Rampas.

 

ČlánekŠestý leden je dnem svátku Tří králů

Šestý leden je dnem svátku Tří králůxxx Zamyšlení emeritní tajemnice Spolku pro obnovu venkova ČR
Vlasty Jílkové k valné hromadě spolku.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova 1_2015

V 1 čísle roku 2015 si například můžete přečíst: - Spolek pro obnovu venkova volí nové vedení na další tři roky - Kdy budou první výzvy z nových programů 2014-2020? - Meziobecní spolupráce: Projekt SMO se prezentoval na Celostátní finanční konferenci. Spolupráci mezi obcemi řeší také SMS na platformě MAS - Výbor NS MAS jednal o Společné zemědělské politice i začleňování v sociálně vyloučených lokalitách - Nový Plán odpadového hospodářství ČR. Podporuje zvýšení recyklace a využití odpadů - Novela zákona o veřejných zakázkách. Důraz na kvalitu plnění, jež potlačí nejnižší cenu - 22. kolo PRV: miliarda zemědělcům a podpora projektů spolupráce MAS - Na PORV má MMR připraveno 80 milionů - REGIONTOUR 2015: veletrh turistických možností v regionech (15.-18. ledna) Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_1-2015
 

Prezentace z česko-rakouské konference "Mezisektorové partnerství v politice zaměstnanosti"

Odkaz na stránky NS MAS, z nichž si můžete stáhnout prezentace ze semináře v Poslanecké sněmovně 15. prosince 2014 a elektronickou verzi publikace "Rakousko - dobrá praxe za humny".

 

Soubor ke staženíMulti-Level Governance - co je víceúrovňová správa?

Ke stažení prezentace RNDr. Josefa Postráneckého z konference Více-úrovňová správa - zdroj přiměřeného a efektivního vládnutí na Ministerstvu vnitra ČR 8. prosince 2014. Vysvětluje pojem, odlišnosti víceúrovňové správy od "klasické veřejné správy" a evropský kontext (např. Bílá kniha Výboru regionů o víceúrovňové správě věcí veřejných z r. 2009, Zásady partnerství při provádění fondů společného strategického rámce z r. 2012 Listina Víceúrovňové správy v Evropě z r. 2014) včetně vazby na Komunitně vedený místní rozvoj.

 

Prezentace ze semináře na téma Sociální podnikání

Odkaz na stránky NS MAS, z nichž si můžete stáhnout prezentace ze semináře v Háji ve Slezsku – Lhotě 21. října 2014.

 

Soubor ke staženíPříjem žádost o standardizaci MAS do 22. května 2015

Ke stažení Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020, schválená vládou 21. května 2014. Příjem žádostí o standardizaci byl zahájen 24. 11. 2014 a bude probíhat do 22. 5. 2015 na SZIF.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova 12_2014

Ve 12 čísle roku 2014 si například můžete přečíst: - Jednání o novém programovém období EU 2014+ gradují: Jak jsou na tom místní akční skupiny? - Spolek bude volit nové předsednictvo na další tři roky - Modlitba za domov: Rodina mi dává kořeny a křídla - MAS se připravují na čtyři typy žádostí ke strategii. Chystají se volby orgánů. Vznikla nová databáze. - Nový Plán odpadového hospodářství ČR je po veřejném projednání - Nový OP Životní prostředí: Žádné spalovny, ale recyklace dál pod evropským průměrem - Pět změn v čerpání evropských fondů pro období 2014-2020 - Ministryně Šlechtová na Žofínském fóru 2014: Chceme, aby si každý mohl napsat žádost o dotaci sám Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_12-2014
 

Soubor ke staženíPředseda SPOV ČR požádal poslance o navýšení podpory památek

Ke stažení dopis předsedy Mgr. Eduarda Kavaly poslancům Parlamentu ČR, kterým je požádal o podporu pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru ke státnímu rozpočtu 2015, navyšujícímu obnovu památek o 400 mil. Kč.
 

Soubor ke staženíZamítněte novelu zákona o registrovaném partnerství,

žádá Spolek pro obnovu venkova ČR dopisem předsedy Mgr. Eduarda Kavaly poslance Parlamentu ČR. Poslanecká novela má umožnit osvojení dítěte, které ve stejnopohlavní "rodině" žije, partnerem jeho rodiče a v zákonech o matrikách a o sociálně právní ochraně dětí postavit homosexuální partnery na roveň manželů. Představuje tak velmi nebezpečný průlom do českého rodinného práva ve vztahu k manželství a rodičovství a jeho biologické podstatě při ztrátě přirozených vzorů otce a matky.

 

ČlánekProsincová valná hromada odvolána

Předseda SPOV ČR Mgr. Eduard Kavala 2. prosince 2014 ráno rozhodl z důvodů problémů s vlaky a počasím (vlaky do Prahy nejezdí a silnice jsou zledovatělé a místy nesjízdné) o zrušení valné hromady SPOV ČR. Náhradní valná hromada se uskuteční v úterý 6. ledna 2015 v 9:30 hod. na Ministerstvu zemědělství.