SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 3/2015

V 3. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:

  • PRV bude podporovat kromě zemědělského i nezemědělské podnikání. Ministr vyslyšel žádost tří venkovských organizací
  • Spolek jednal s partnery o problémech nastavení eurofondů. Chce znovu otevřít rozpočtové určení daní.
  • První publikace o Programu obnovy vesnice
  • NS MAS řešila větší prostor pro venkovské projekty v budoucím IROPu i přípravu na novou spolupráci.
  • SMS pořádá se 72 MAS kulaté stoly pro starosty obcí
  • Dotace pro obce a malá města? Šance se zásadně snižují
  • Velký zájem obcí o podporu MMR z Programu obnovy a rozvoj venkova
 

Soubor ke staženíDalší motivační semináře pro účastníky soutěže Vesnice roku 2015

se uskuteční 13. března v Kateřinicích (Zlínský kraj), 20. března v Dolním Újezdu (Pardubický kraj) a 24. března v Hájku (Karlovarský kraj). Získáte informace o organizaci soutěže a jejím hodnocení. Na semináři také vystoupí starostové/starostky obcí, které v rámci soutěže zaznamenali výrazné úspěchy. Zúčastnit se za obec může kdokoli – paní starostka, pan starosta, knihovnice, ředitel školy, manažer mikroregionu či místní akční skupiny, zastupitel, občan …

 

Soubor ke stažení31. března: Motivační semináře soutěže Vesnice roku 2015

Ke stažení pozvánka na seminář, který připravil SPOV Středočeského kraje ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a Sdružením místních samospráv tohoto kraje pro starosty obcí, zastupitele a další zájemce. Seminář se uskuteční 31. 3. 2015 v Královicích u Slaného, v obci, která je nositelem  oranžové a zelené stuhy. Seminář bude doplněn prohlídkou obce, realizované projekty z PRV (Hyppocentrum, oprava kapličky), OP Životní prostředí (2 vodní nádrže, výsadba 1000 stromů). Podrobný program nejdete zde. Účast potvrďte do 25. 3. 2015 na spov.sk@seznam.cz.
 

ČlánekTradiční setkání vítězů s prezidentem

Při příležitosti ukončení 20. ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova přijal pan prezident Miloš Zeman ve středu 25. února krajské vítěze této populární akce Spolku pro obnovu venkova.

 

ČlánekPodklady na březnovou schůzi Spolku

Ke stažení podkladové materiály pro schůzi SPOV ČR 10. března 2015 od 12 do 14 hodin v Národním domě na Smíchově v rámci Dne malých obcí.

 

Soubor ke staženíEvropský hospodářský a sociální výbor k CLLD

Ke stažení "průzkumné stanovisko", které vydal v prosinci 2014 Evropský hospodářský a sociální výbor Rady Evropy ke komunitně vedenému místnímu rozvoji jako nástroji politiky soudržnosti na období 2014–2020 nejen venkovských, ale i městských a příměstských oblastí tam, kde bude o metodu CLLD zájem.
 

Soubor ke staženíSpolečné prohlášení NS MAS, SPOV a SMS k IROP z 18. února 2015

Zveřejňujeme další pokus o prosazení zájmů venkova v Integrovaném regionálním operačním programu při závěrečných jednáních v Bruselu. Na obdobné prohlášení k Programu rozvoje venkova reagoval ministr zemědělství Marian Jurečka dopisem ze dne 12. 2. 2015. Podle informace ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové na vládě 23. 2. 2015 došlo k výraznému přiblížení schválení jednotlivých operačních programů EK. Podle ní jsou hlavní otázky kolem podporovaných aktivit z podstatné části vyřešeny. Zbývá dořešit otázky technického charakteru, kde obě strany nevidí zásadní problém.
 

Článek43. Dny malých obcí v březnu v Praze a Prostějově

Tradiční setkání starostů s představiteli ústředních orgánů státní správy, již 43. Dny malých obcí, se uskuteční v úterý dne 10. března 2015 v Praze (Národní dům na Smíchově) a 17. března v Prostějově (Společenský dům), začátek vždy od 9:00 hod.
 

Soubor ke staženíPublikace Venkovské stavby 2014

Ke stažení náhled publikace, vydané obcí Bělotín (editoři Ing. arch. Aleš Klose, Jan Machovský), shrnující výsledky soutěže Vesnice roku 2014 a soutěže Zlatá cihla v Programu obnovy venkova.
 

Soubor ke staženíSíť mateřských center boří mýty o nečitelnosti neziskových organizací

Síť mateřských center zahájila celorepublikovou kampaň Spolu u kulatého stolu, jejímž cílem je nabourat přetrvávající nedůvěru v neziskový sektor. Kampaň zahájila beseda 12. února v Rakovníku, do června 2015 proběhne dvacet besed na obecní a regionální úrovni. Projekt vyvrcholí závěrečným symposiem 18. května 2015 v Praze.
 

Soubor ke staženíSpolek se připojil k společnému prohlášení SMS a NS MAS k PRV

Po projednání na schůzi Spolku pro obnovu venkova ČR 3. února 2015 se Spolek připojil ke společnému prohlášení Sdružení místních samospráv ČR a Národní sítě MAS ČR k aktuálnímu projednávání Programu rozvoje venkova.
 

ČlánekSlovenské referendum o rodině 7. 2. 2015: Účast 21,4 % voličů

Podle zveřejněných výsledků 95 % z nich souhlasilo s tím, aby se manželstvím nemohlo nazývat žádné jiné spolužití kromě svazku mezi jedním mužem a jednou ženou. 92 % souhlasilo s tím, aby párům nebo osobám stejného pohlaví nebylo umožněné osvojení (adopce) dětí a jejich následná výchova a 90 % chtělo, aby školy nemohly vyžadovat účast dětí na vyučování v oblasti sexuálního chování nebo eutanázie, pokud rodiče nebo děti samé nesouhlasí s obsahem vyučování.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 2/2015

V 2. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:
- SPOV zvolil na další tři roky předsedou opět starostu Bělotína Eduarda Kavalu
- Jan Kruml: 25 ROKŮ PROGRAMU OBNOVY VESNICE
- 171 MAS připravilo 24 společných projektů spolupráce, čeká je školení k nastavení nového LEADERu
- Náměstkem pro státní službu, tzv. superúředníkem, bude Josef Postránecký
- Šéfhejtman Hašek: Děkujeme vládě za 4,6 miliardy korun na opravy krajských silnic
- SMS pořádalo workshopy k úloze MAS v novém programovacím období
- Semináře MŽP Biotour 2015 – jak na bioodpady podle nové legislativy
- ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany
- LXIV. výzva OP Životní prostředí: Odpady, úspory energie, krajina
Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_2-2015
 

Článek17. února 2015: Vzdělávání jako nástroj rozvoje MAS - seminář na konferenci Dobrá radnice 2015

Seminář proběhně v úterý 17. února od 14 hodin jako součást konference Dobrá radnice 2015 v prostorách "Zeleného salonku" Nové radnice na Mariánském náměstí na Praze 1. Seminář je určen především pro pracovníky MAS.