SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekPodklady na březnovou schůzi Spolku

Ke stažení podkladové materiály pro schůzi SPOV ČR 10. března 2015 od 12 do 14 hodin v Národním domě na Smíchově v rámci Dne malých obcí.

 

Soubor ke staženíEvropský hospodářský a sociální výbor k CLLD

Ke stažení "průzkumné stanovisko", které vydal v prosinci 2014 Evropský hospodářský a sociální výbor Rady Evropy ke komunitně vedenému místnímu rozvoji jako nástroji politiky soudržnosti na období 2014–2020 nejen venkovských, ale i městských a příměstských oblastí tam, kde bude o metodu CLLD zájem.
 

Soubor ke staženíSpolečné prohlášení NS MAS, SPOV a SMS k IROP z 18. února 2015

Zveřejňujeme další pokus o prosazení zájmů venkova v Integrovaném regionálním operačním programu při závěrečných jednáních v Bruselu. Na obdobné prohlášení k Programu rozvoje venkova reagoval ministr zemědělství Marian Jurečka dopisem ze dne 12. 2. 2015. Podle informace ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové na vládě 23. 2. 2015 došlo k výraznému přiblížení schválení jednotlivých operačních programů EK. Podle ní jsou hlavní otázky kolem podporovaných aktivit z podstatné části vyřešeny. Zbývá dořešit otázky technického charakteru, kde obě strany nevidí zásadní problém.
 

Článek43. Dny malých obcí v březnu v Praze a Prostějově

Tradiční setkání starostů s představiteli ústředních orgánů státní správy, již 43. Dny malých obcí, se uskuteční v úterý dne 10. března 2015 v Praze (Národní dům na Smíchově) a 17. března v Prostějově (Společenský dům), začátek vždy od 9:00 hod.
 

Soubor ke staženíPublikace Venkovské stavby 2014

Ke stažení náhled publikace, vydané obcí Bělotín (editoři Ing. arch. Aleš Klose, Jan Machovský), shrnující výsledky soutěže Vesnice roku 2014 a soutěže Zlatá cihla v Programu obnovy venkova.
 

Soubor ke staženíSíť mateřských center boří mýty o nečitelnosti neziskových organizací

Síť mateřských center zahájila celorepublikovou kampaň Spolu u kulatého stolu, jejímž cílem je nabourat přetrvávající nedůvěru v neziskový sektor. Kampaň zahájila beseda 12. února v Rakovníku, do června 2015 proběhne dvacet besed na obecní a regionální úrovni. Projekt vyvrcholí závěrečným symposiem 18. května 2015 v Praze.
 

Soubor ke staženíSpolek se připojil k společnému prohlášení SMS a NS MAS k PRV

Po projednání na schůzi Spolku pro obnovu venkova ČR 3. února 2015 se Spolek připojil ke společnému prohlášení Sdružení místních samospráv ČR a Národní sítě MAS ČR k aktuálnímu projednávání Programu rozvoje venkova.
 

ČlánekSlovenské referendum o rodině 7. 2. 2015: Účast 21,4 % voličů

Podle zveřejněných výsledků 95 % z nich souhlasilo s tím, aby se manželstvím nemohlo nazývat žádné jiné spolužití kromě svazku mezi jedním mužem a jednou ženou. 92 % souhlasilo s tím, aby párům nebo osobám stejného pohlaví nebylo umožněné osvojení (adopce) dětí a jejich následná výchova a 90 % chtělo, aby školy nemohly vyžadovat účast dětí na vyučování v oblasti sexuálního chování nebo eutanázie, pokud rodiče nebo děti samé nesouhlasí s obsahem vyučování.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 2/2015

V 2. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:
- SPOV zvolil na další tři roky předsedou opět starostu Bělotína Eduarda Kavalu
- Jan Kruml: 25 ROKŮ PROGRAMU OBNOVY VESNICE
- 171 MAS připravilo 24 společných projektů spolupráce, čeká je školení k nastavení nového LEADERu
- Náměstkem pro státní službu, tzv. superúředníkem, bude Josef Postránecký
- Šéfhejtman Hašek: Děkujeme vládě za 4,6 miliardy korun na opravy krajských silnic
- SMS pořádalo workshopy k úloze MAS v novém programovacím období
- Semináře MŽP Biotour 2015 – jak na bioodpady podle nové legislativy
- ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany
- LXIV. výzva OP Životní prostředí: Odpady, úspory energie, krajina
Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_2-2015
 

Článek17. února 2015: Vzdělávání jako nástroj rozvoje MAS - seminář na konferenci Dobrá radnice 2015

Seminář proběhně v úterý 17. února od 14 hodin jako součást konference Dobrá radnice 2015 v prostorách "Zeleného salonku" Nové radnice na Mariánském náměstí na Praze 1. Seminář je určen především pro pracovníky MAS.

 

Soubor ke staženíObnova vesnic Kloboucka II

Ke stažení je i druhá knížka, která přináší doklady o současném životě ve vesnicích zemitého kraje jižní Moravy. Dokládá, že rozdíl mezi dobou socialistického venkova a dneškem je propastný. V každé vesnici je to vidět na první pohled, místní tradice jsou stále živé, společenský a kulturní život je bohatý. Základem úspěšného vývoje je odpovědná práce samospráv obcí. Kniha je i dokladem, že vize prezidenta Václava Havla o důležitosti občanské společnosti se na venkově zdárně uskutečňuje. Kniha byla vydána v roce 2014 k 25. výročí obnovy demokracie v ČR. Autorem je Jan Kruml.
 

Klíčové referendum o ochraně rodiny – třikrát ano rodině

můžete podpořit, když se připojíte k evropské petici "Podpora slovenského referenda o rodině" na webu CiticenGO. Vyplníte jméno, příjmení, vyberete stát (Tschechische Republik), doplníte poštovní směrovací číslo vaší obce/města a kliknete na "podepsat" (unterschreiben). Vstup v angličtině najdete zde.

Referendum vypsal prezident Slovenské republiky Andrej Kiska na 7. února 2012. Mohou se ho účastnit občané od 18 let, podmínkou jeho platnosti je nadpoloviční účast voličů. Mají odpovědět na tři otázky:

1. Souhlasíte s tím, aby se manželstvím nemohlo nazývat žádné jiné spolužití osob kromě svazku mezi jedním mužem a jednou ženou?

2. Souhlasíte s tím, aby párům nebo skupinám stejného pohlaví nebylo umožněno osvojení (adopce) dětí a jejich následná výchova?

3. Souhlasíte s tím, aby školy nemohly vyžadovat účast dětí na vyučování v oblasti sexuálního chování či eutanázie, když jejich rodiče nebo děti samé nesouhlasí s obsahem vyučování?

Více na www.alianciazarodinu.sk.