SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíKonference "Strategické řízení rozvoje obcí" ve Velké Bystřici

Ke stažení pozvánka na konferenci připravenou Ministerstvem pro místní rozvoj, která se uskuteční ve středu 10. června 2015 od 9:30 hodin ve Velké Bystřici (u Olomouce). Konference představí nové metodické a elektronické nástroje podporující strategické řízení obcí, novinky v aplikaci www.obcepro.cz a také možnosti financování rozvojových aktivit z fondů EU v období 2014 – 2020. Vložné se nevybírá.

 

ČlánekHlukové limity platí. Většina poslanců podpořila zachování ochrany zdraví lidí před nadměrným hlukem.

Poslanci 20. května 2015 zamítli pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o veřejném zdraví, který by fakticky zrušil zákonné limity hluku ve vnějším prostředí. Stovky tisíc lidí postižených nadměrným hlukem z dopravy tak mají nadále šanci postupně dosáhnout nápravy a ochránit tak své zdraví. Také nově připravované stavby musí respektovat tyto limity.
 

ČlánekSpolek pro obnovu venkova ČR hostil svůj slovenský protějšek

Koncem dubna zavítal na Moravu autobus s 26 členy slovenského Spolku pre obnovu dediny, který je obdobou Spolku pro obnovu venkova ČR. Mezi účastníky bylo několik starostů slovenských obcí, několik poslanců a senátorů a především početná skupina architektů. Vedení SPOV ČR připravilo pro své slovenské přátele třídenní exkurzi po okolních obcích s dalším doprovodným programem.
 

Soubor ke stažení26. května v Senátu – seminář k zákonu o zadávacích řízeních

Ke stažení dopis předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Ing. Miroslava Nenutila a vlastní pozvánka na seminář, který se uskuteční v úterý 26. 5. 2015 od 10 hodin v jednacím sále Senátu PČR. Účast je nutno potvrdit na tel. 257 072 755 nebo e-mailem na adrese sarmanovak@senat.cz. Kromě předsedy Spolku, který s účastí počítá, jsou zváni i jeho další členové, starostové a představitelé MAS.

 

ČlánekOdešla Lída Krušková

V sobotu 9. května 2015 ve věku nedožitých 78 let zemřela zakládající členka Spolku pro obnovu venkova ČR, dlouholetá předsedkyně revizní komise Spolku a zakladatelka hnutí Pampeliška Ing. Ludmila Krušková. Poslední rozloučení se bude konat v pátek 15. května 2015 ve 13:20 hodin v malé obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

 

Soubor ke staženíSetkání škol obnovy venkova v Modré 27. - 28. května 2015: ZELEŇ

Ke stažení pozvánka na setkání, určené nejen školám obnovy venkova a dalším vzdělávacím institucím, ale i obcím a MASkám. Zaměření na zeleň pojali organizátoři šířeji: od krajiny a ekologie až po výchovu nejmenších ve vztahu k životnímu prostředí (lesní školky), vzdělávání rodičů a dětí hrou, zkušenosti s využitím nezaměstnaných pro tyto aktivity a možnosti zapojení MAS. Organizační pokyny na konci pozvánky, návratku zašlete do 26. 5. 2015, 12 hod. na adresu modra@uh.cz (Vlad. Faltová, tel. 731 479 262).

 

Článek2. - 4. července 2015: Mezinárodní konference "Postagrární venkovské ekonomiky a politiky rozvoje venkova"

Univerzita Jana evangelisty Purkyně pořádá 2. – 4. července 2015 v Krušných horách mezinárodní konferenci zaměřenou na následující témata: nezemědělské a neturistické ekonomické aktivity ve venkovských oblastech; podnikání na venkově v éře znalostní společnosti, vnímání venkovských oblastí jako místa pro podnikání, prostorově nerovnoměrné podmínky venkovských oblastí pro ekonomický růst.
 

Soubor ke stažení23. dubna: Odborný seminář k novele zákona č. 100/2001 Sb.

Ke stažení zvláštní číslo elektronického časopisu PRO města a obce, upozorňující na velkou novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která nabyla účinnost 1. 4. 2015, a přednášku ředitele legislativního odboru Ministerstva životního prostředí JUDr. Libora Dvořáka, Ph.D., v Centru vzdělávání ve stavebnictví v Praze 7, Argentinská 38 (cca 250 m od stanice metra Nádraží Holešovice). On-line přihlášku najdete zde (vložné 1390 Kč).
 

2. zasedání Národní stálé konference

Odkaz na web Národní sítě MAS ČR, kde byl zveřejněn zápis s přílohami z 2. zasedání Národní stálé konference, které se uskutečnilo dne 27. 3. 2015 ve Slovanském domě v Praze. Hlavním cílem Národní stálé konference je koordinace a sladění územní dimenze a tematického zaměření programů, které vychází ze znalostí na místní, regionální (krajské) a národní úrovni. Je základním prvkem pro nastavení a realizaci principu víceúrovňového partnerství při přípravě programového období 2014–2020. Informace o jejím 1. zasedání 23. 1. 2015 a další podrobnosti o jejích úkolech a úkolech Regionálních stálých konferencí najdete na webu MMR.

 

Soubor ke stažení28. - 29. května 2015 Dolní Rakousko ve Strassu a Kremži s ARGE pro rozvoj venkova a obnovu vesnice startují "Rozvoj center"

jako proces, kdy obce a jejich obyvatelstvo stejnou měrou přebírají odpovědnost za naplnění cíle živých center, jako prostoru sdílejícího více funkcí (bydlení, práce, nakupování, rekreace a sociální komunikace), exkurzí a sympoziem pod názvem "V centru: Kvalita života, identita, hospodářská síla – příklady, strategie a téze rozvoje center" (bez vložného – účastníci si hradí jen cestu a nocleh). Zváni jsou i čeští starostové, představitelé MAS a další aktéři rozvoje venkova! Podmínkou je přihláška (v němčině).

 

Soubor ke staženíMá vlast cestami proměn – na Vyšehradě 9. května v 11 hodin

Ke stažení pozvánka na zahájení 7. ročníku putovní výstavy a program již tradičního setkání na Vyšehradě, připraveného Asociací Entente Florale CZ ve spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi, mezi nimiž je od počátku také Spolek pro obnovu venkova ČR. Další informace najdete na www.cestamipromen.cz, plakát je ke stažení zde.
 

Evropa páchá sebevraždu

Spisovatel a publicista Vlastimil Podracký zobecňuje knihu Thilo Sarrazina "Německo páchá sebevraždu". Největším ohrožením Evropanů není vnější nepřítel, ale oni sami.

 

Soubor ke stažení13. dubna: Rodinná politika – jaké hodnoty a principy hledáme

Ke stažení pozvánka na XIV. mezinárodní konferenci o rodinné politice v Senátu Parlamentu ČR. Vložné se nevybírá, je ale nutno do do 6. dubna poslat na mailovou adresu hlavního organizátora – Národního centra pro rodinu v Brně (ncpr@volny.cz) návratku, kterou najdete zde.

 

Soubor ke stažení27.-30.4.2015 setkání sítě Evropských škol obnovy vesnice a venkova

Škola obnovy venkova Mecklenburg-Vorpommern při univerzitě v Rostocku si vás dovoluje pozvat na letošní setkání setkání sítě Evropských škol obnovy vesnice a venkova (účastnit se mohou i další podobné instituce z České republiky) od 27. do 30. dubna 2015 na statku "Dalwitz ". Těšíme se na aktuální témata rozvoje venkova a na to reagující výměnu zkušeností. Přihlašovací formulář zašlete nejpozději 8. dubna 2015.

 

Soutěž Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova vyhlášena

Podmínky soutěže 21. ročníku byly podepsány 10. března na Dni malých obcí v Praze. Přihlášky do soutěže je možno podat do 30. dubna 2015.

 


Zájemcům o soutěž, její tradici, podmínky a zkušenosti starostů je určen i poslední motivační seminář 24. března v obci Hájek v Karlovarském kraji.