SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíPříjem žádost o standardizaci MAS do 22. května 2015

Ke stažení Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020, schválená vládou 21. května 2014. Příjem žádostí o standardizaci byl zahájen 24. 11. 2014 a bude probíhat do 22. 5. 2015 na SZIF.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova 12_2014

Ve 12 čísle roku 2014 si například můžete přečíst: - Jednání o novém programovém období EU 2014+ gradují: Jak jsou na tom místní akční skupiny? - Spolek bude volit nové předsednictvo na další tři roky - Modlitba za domov: Rodina mi dává kořeny a křídla - MAS se připravují na čtyři typy žádostí ke strategii. Chystají se volby orgánů. Vznikla nová databáze. - Nový Plán odpadového hospodářství ČR je po veřejném projednání - Nový OP Životní prostředí: Žádné spalovny, ale recyklace dál pod evropským průměrem - Pět změn v čerpání evropských fondů pro období 2014-2020 - Ministryně Šlechtová na Žofínském fóru 2014: Chceme, aby si každý mohl napsat žádost o dotaci sám Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_12-2014
 

Soubor ke staženíPředseda SPOV ČR požádal poslance o navýšení podpory památek

Ke stažení dopis předsedy Mgr. Eduarda Kavaly poslancům Parlamentu ČR, kterým je požádal o podporu pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru ke státnímu rozpočtu 2015, navyšujícímu obnovu památek o 400 mil. Kč.
 

Soubor ke staženíZamítněte novelu zákona o registrovaném partnerství,

žádá Spolek pro obnovu venkova ČR dopisem předsedy Mgr. Eduarda Kavaly poslance Parlamentu ČR. Poslanecká novela má umožnit osvojení dítěte, které ve stejnopohlavní "rodině" žije, partnerem jeho rodiče a v zákonech o matrikách a o sociálně právní ochraně dětí postavit homosexuální partnery na roveň manželů. Představuje tak velmi nebezpečný průlom do českého rodinného práva ve vztahu k manželství a rodičovství a jeho biologické podstatě při ztrátě přirozených vzorů otce a matky.

 

ČlánekProsincová valná hromada odvolána

Předseda SPOV ČR Mgr. Eduard Kavala 2. prosince 2014 ráno rozhodl z důvodů problémů s vlaky a počasím (vlaky do Prahy nejezdí a silnice jsou zledovatělé a místy nesjízdné) o zrušení valné hromady SPOV ČR. Náhradní valná hromada se uskuteční v úterý 6. ledna 2015 v 9:30 hod. na Ministerstvu zemědělství.
 

Soubor ke stažení15. 12. 2014 Konference "Mezisektorové partnerství v politice zaměstnanosti" v 10 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Konferenci připravilo Krajské sdružení MAS Olomouckého kraje ve spolupráci s rakouskými partnery v rámci projektu Místní partnerství zaměstnanosti. Vložné se nevybírá, registrace na ksmasok@gmail.com. Další informace: Karel Hošek, tajemník KS MAS Olomouckého kraje, tel. 777 952 988.
 

Obcím chybí dotace - Program obnovy venkova v České televizi

ČT 24 během 21. prosince 2014 vysílala několik vstupů, zaměřených na financování a realizaci Programu obnovy venkova v krajích. Odkaz na videozáznam pražského pořadu "Události v regionech", který poukázal na rozdílné přístupy jednotlivých krajů.

 

Česká pošta chce v roce 2015 převést 200 poboček na franšízy

Během několika let by měly partnerské pošty v síti čítající více než 3200 míst převládnout. Odkaz na článek na webu Novinky.cz.

 

Soubor ke staženíLiberec 8. prosince: Energeticky soběstačné obce a regiony

Jak využít místní zdroje v situaci měnícího se klimatu? Jak snížit škody pomocí dobrého plánování a znalosti místních podmínek? Jak využít místní energetické zdroje a ponechat příjmy v regionu? Jak to vše financovat z nových operačních programů?
Pozvánka na seminář
Ekologického institutu Veronica a CEE Bankwatch, určený pro obce, MAS, nevládní organizace i aktivní občany, kteří mají zájem na rozvíjení místní energetické soběstačnosti a odolnosti proti změnám klimatu, nejen z Libereckého kraje. Přihlášky do do 4. 12. na lucie.jahnova@veronica.cz.
 

Vyhlášení nového ročníku soutěže "Obec přátelská rodině 2014"

Soutěž vyhlašují odbor rodiny a ochrany práv dětí MPSV ČR a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR. Obce se mohou přihlásit do konce roku 2014. K přihlášce je nutno připojit plán rozvoje rodinné politiky, schválený zastupitelstvem obce.
 

Soubor ke staženíStanovisko Asociace center pro rodinu ČR k novele zákona o registrovaném partnerství

Ke stažení odmítavé stanovisko ACER ke sněmovnímu tisku č. 320/0 novely zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství. ACER považuje návrh za naprostý průlom do rodinného práva oslabením významu biologického rodičovství. Nejlepší zájem dítěte je dostatečně upraven ve stávající legislativě a nevyžaduje změny.
 

ČlánekZveme Vás na 42. DEN MALÝCH OBCÍ

Konference určená zástupců nejen malých obcí a měst, přináší nové informace, možnosti výměny zkušeností a setkání s novými kolegy z veřejné správy i samosprávy.
 

ČlánekKandidáti do předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR

Návrhy pro volby členů předsednictva SPOV ČR na valné hromadě 2. prosince 2014 (v pořadí, jak byly předloženy tajemnici Spolku): Pavel Hroch, PeaDr. Věra Libichová, PhDr. Pavel Bureš, Ing. arch. Jan Florian, Mgr. Eduard Kavala, Jiří Řezníček, Ing. Veronika Vrecionová, Jana Gerešová, JUDr. Radan Večerka, Ing. Stanislav Rampas, Miroslav Kovařík, Ing. Petr Martiňák, Radomír Hanačík a Ing. Petr Zaremba. Dalšími členy předsednictva jsou podle stanov zástupci krajských organizací, volení jejich orgány.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 10-11/2014

V 10-11 čísle roku 2014 si například můžete přečíst:
- Národní konference VENKOV 2014: Kreativita, inovace, spolupráce, rozvoj
- Vesnice roku 2014: Vyhráli Valaši - obec Kateřinice ze Zlínského kraje. Druhý je Ořechov, třetí Nová Hradečná
- Kateřinice: Nejdůležitější je žít a radovat se z každé minuty, říká starosta Zubíček
- Vrcholí registrace pro národní putovní výstavu „Má vlast cestami proměn 2015“
- Nová úloha MAS: řešení územní a sociální dimenze dotací, investice do vybavení škol a vzdělávání
- NS MAS zahájila školení k upřesnění úlohy CLLD v operačních programech
- Karla Šlechtová je novou ministryní pro místní rozvoj. Vystřídala novou eurokomisařku Věru Jourovou
- Premiér uklidnil veřejnost: pošta se privatizovat nebude, pobočky udržíme

Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_10-11_2014

 

Soubor ke staženíHaranti

Ke stažení inspirativní prezentace k vystoupení Mirky Válové o grantovém programu Mikroregionu Konstantinolázeňsko, připravené pro workshop "Škola" Národní konference Venkov 2014, která však nebyla po změně na panelovou diskusi na konferenci promítnuta. Program, z něhož jsou podporovány projekty dětí a mládeže, vznikl v r. 2010. Roční alokace 100 tis. Kč, max. výše podpory 10 tis. Kč.