SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekSpolek pro obnovu venkova ČR hostil svůj slovenský protějšek

Koncem dubna zavítal na Moravu autobus s 26 členy slovenského Spolku pre obnovu dediny, který je obdobou Spolku pro obnovu venkova ČR. Mezi účastníky bylo několik starostů slovenských obcí, několik poslanců a senátorů a především početná skupina architektů. Vedení SPOV ČR připravilo pro své slovenské přátele třídenní exkurzi po okolních obcích s dalším doprovodným programem.
 

Soubor ke stažení26. května v Senátu – seminář k zákonu o zadávacích řízeních

Ke stažení dopis předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Ing. Miroslava Nenutila a vlastní pozvánka na seminář, který se uskuteční v úterý 26. 5. 2015 od 10 hodin v jednacím sále Senátu PČR. Účast je nutno potvrdit na tel. 257 072 755 nebo e-mailem na adrese sarmanovak@senat.cz. Kromě předsedy Spolku, který s účastí počítá, jsou zváni i jeho další členové, starostové a představitelé MAS.

 

ČlánekOdešla Lída Krušková

V sobotu 9. května 2015 ve věku nedožitých 78 let zemřela zakládající členka Spolku pro obnovu venkova ČR, dlouholetá předsedkyně revizní komise Spolku a zakladatelka hnutí Pampeliška Ing. Ludmila Krušková. Poslední rozloučení se bude konat v pátek 15. května 2015 ve 13:20 hodin v malé obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

 

Soubor ke staženíSetkání škol obnovy venkova v Modré 27. - 28. května 2015: ZELEŇ

Ke stažení pozvánka na setkání, určené nejen školám obnovy venkova a dalším vzdělávacím institucím, ale i obcím a MASkám. Zaměření na zeleň pojali organizátoři šířeji: od krajiny a ekologie až po výchovu nejmenších ve vztahu k životnímu prostředí (lesní školky), vzdělávání rodičů a dětí hrou, zkušenosti s využitím nezaměstnaných pro tyto aktivity a možnosti zapojení MAS. Organizační pokyny na konci pozvánky, návratku zašlete do 26. 5. 2015, 12 hod. na adresu modra@uh.cz (Vlad. Faltová, tel. 731 479 262).

 

Článek2. - 4. července 2015: Mezinárodní konference "Postagrární venkovské ekonomiky a politiky rozvoje venkova"

Univerzita Jana evangelisty Purkyně pořádá 2. – 4. července 2015 v Krušných horách mezinárodní konferenci zaměřenou na následující témata: nezemědělské a neturistické ekonomické aktivity ve venkovských oblastech; podnikání na venkově v éře znalostní společnosti, vnímání venkovských oblastí jako místa pro podnikání, prostorově nerovnoměrné podmínky venkovských oblastí pro ekonomický růst.
 

Soubor ke stažení23. dubna: Odborný seminář k novele zákona č. 100/2001 Sb.

Ke stažení zvláštní číslo elektronického časopisu PRO města a obce, upozorňující na velkou novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která nabyla účinnost 1. 4. 2015, a přednášku ředitele legislativního odboru Ministerstva životního prostředí JUDr. Libora Dvořáka, Ph.D., v Centru vzdělávání ve stavebnictví v Praze 7, Argentinská 38 (cca 250 m od stanice metra Nádraží Holešovice). On-line přihlášku najdete zde (vložné 1390 Kč).
 

2. zasedání Národní stálé konference

Odkaz na web Národní sítě MAS ČR, kde byl zveřejněn zápis s přílohami z 2. zasedání Národní stálé konference, které se uskutečnilo dne 27. 3. 2015 ve Slovanském domě v Praze. Hlavním cílem Národní stálé konference je koordinace a sladění územní dimenze a tematického zaměření programů, které vychází ze znalostí na místní, regionální (krajské) a národní úrovni. Je základním prvkem pro nastavení a realizaci principu víceúrovňového partnerství při přípravě programového období 2014–2020. Informace o jejím 1. zasedání 23. 1. 2015 a další podrobnosti o jejích úkolech a úkolech Regionálních stálých konferencí najdete na webu MMR.

 

Soubor ke stažení28. - 29. května 2015 Dolní Rakousko ve Strassu a Kremži s ARGE pro rozvoj venkova a obnovu vesnice startují "Rozvoj center"

jako proces, kdy obce a jejich obyvatelstvo stejnou měrou přebírají odpovědnost za naplnění cíle živých center, jako prostoru sdílejícího více funkcí (bydlení, práce, nakupování, rekreace a sociální komunikace), exkurzí a sympoziem pod názvem "V centru: Kvalita života, identita, hospodářská síla – příklady, strategie a téze rozvoje center" (bez vložného – účastníci si hradí jen cestu a nocleh). Zváni jsou i čeští starostové, představitelé MAS a další aktéři rozvoje venkova! Podmínkou je přihláška (v němčině).

 

Soubor ke staženíMá vlast cestami proměn – na Vyšehradě 9. května v 11 hodin

Ke stažení pozvánka na zahájení 7. ročníku putovní výstavy a program již tradičního setkání na Vyšehradě, připraveného Asociací Entente Florale CZ ve spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi, mezi nimiž je od počátku také Spolek pro obnovu venkova ČR. Další informace najdete na www.cestamipromen.cz, plakát je ke stažení zde.
 

Evropa páchá sebevraždu

Spisovatel a publicista Vlastimil Podracký zobecňuje knihu Thilo Sarrazina "Německo páchá sebevraždu". Největším ohrožením Evropanů není vnější nepřítel, ale oni sami.

 

Soubor ke stažení13. dubna: Rodinná politika – jaké hodnoty a principy hledáme

Ke stažení pozvánka na XIV. mezinárodní konferenci o rodinné politice v Senátu Parlamentu ČR. Vložné se nevybírá, je ale nutno do do 6. dubna poslat na mailovou adresu hlavního organizátora – Národního centra pro rodinu v Brně (ncpr@volny.cz) návratku, kterou najdete zde.

 

Soubor ke stažení27.-30.4.2015 setkání sítě Evropských škol obnovy vesnice a venkova

Škola obnovy venkova Mecklenburg-Vorpommern při univerzitě v Rostocku si vás dovoluje pozvat na letošní setkání setkání sítě Evropských škol obnovy vesnice a venkova (účastnit se mohou i další podobné instituce z České republiky) od 27. do 30. dubna 2015 na statku "Dalwitz ". Těšíme se na aktuální témata rozvoje venkova a na to reagující výměnu zkušeností. Přihlašovací formulář zašlete nejpozději 8. dubna 2015.

 

Soutěž Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova vyhlášena

Podmínky soutěže 21. ročníku byly podepsány 10. března na Dni malých obcí v Praze. Přihlášky do soutěže je možno podat do 30. dubna 2015.

 


Zájemcům o soutěž, její tradici, podmínky a zkušenosti starostů je určen i poslední motivační seminář 24. března v obci Hájek v Karlovarském kraji.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 3/2015

V 3. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:

  • PRV bude podporovat kromě zemědělského i nezemědělské podnikání. Ministr vyslyšel žádost tří venkovských organizací
  • Spolek jednal s partnery o problémech nastavení eurofondů. Chce znovu otevřít rozpočtové určení daní.
  • První publikace o Programu obnovy vesnice
  • NS MAS řešila větší prostor pro venkovské projekty v budoucím IROPu i přípravu na novou spolupráci.
  • SMS pořádá se 72 MAS kulaté stoly pro starosty obcí
  • Dotace pro obce a malá města? Šance se zásadně snižují
  • Velký zájem obcí o podporu MMR z Programu obnovy a rozvoj venkova
 

Soubor ke staženíDalší motivační semináře pro účastníky soutěže Vesnice roku 2015

se uskuteční 13. března v Kateřinicích (Zlínský kraj), 20. března v Dolním Újezdu (Pardubický kraj) a 24. března v Hájku (Karlovarský kraj). Získáte informace o organizaci soutěže a jejím hodnocení. Na semináři také vystoupí starostové/starostky obcí, které v rámci soutěže zaznamenali výrazné úspěchy. Zúčastnit se za obec může kdokoli – paní starostka, pan starosta, knihovnice, ředitel školy, manažer mikroregionu či místní akční skupiny, zastupitel, občan …