SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Důležité údaje o SPOV ČR: IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíJihočeská výzva za prosperující venkov 2014+

Výzva reaguje na seminář na téma "Evropské fondy 2014+. Venkov v novém programovacím období EU" 16. ledna 2014 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

 

Brusel jedná s ČR o operačních programech

Česká republika zahájila s Evropskou komisí neformální rozhovory o podobě operačních programů pro období 2014-2020, jejichž prostřednictvím potečou do země prostředky z evropských fondů. Úředníci z Evropské komise dorazili do hlavního města 28. ledna. Rámec těchto programů stanoví Dohoda o partnerství, která by měla být schválena vládou koncem března.
 

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 17.-25. května 2014

Po loňské zkušenosti, kdy proběhlo 254 akcí a iniciativ po celé ČR, se může Vaše obec nebo vzdělávací či nezisková organizace podobně jako vloni zviditelnit, když akce v tomto týdnu nahlásíte on-line Národnímu informačnímu a poradenskému středisku pro kulturu. Kontakt Jindřiška Gregoriniová, tel. 221 507 949, jgregoriniova@nipos-mk.cz
 

ČlánekVýstava Má vlast má 5P: Prestižní Putovní Přehlídka Příkladných Proměn!

Putovní výstava Má vlast přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. O proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zkrášlených náměstích a návsích, nádražích, sakrálních stavbách. Máte ve vašem městě nebo obci takovou proměnu? Můžete ji on-line přihlásit do 15. 2. 2014 zde.

 

FotogalerieRegiontour 2014

 

Ve dnech 16. až 19. ledna se Spolek pro obnovu venkova ČR jako již tradičně prezentoval na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. Sdílel stánek společně s Folklorním sdružením ČR a Národní sítí Místních akčních skupin ČR.

 

Stánek Spolku navštívili předseda Senátu Milan Štěch, ministr pro místní rozvoj František Lukl se svým náměstkem Michalem Janebou, hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil a další. Ministr Lukl s předsedou Štěchem se stali kmotry v pořadí již čtvrté publikace Spolku "Venkovské stavby – Tvář venkova 2014".

 

U stánku se zastavovali především ti, kteří měli zájem o informace k soutěži Vesnice roku. Spolek jim nabízel publikace o celostátním i krajských kolech. Poskytoval informace o své činnosti a navazoval kontakty s dalšími potenciálními partnery. 

 

ČlánekMezinárodní konference "Vize evropského venkova 2020. Krize - změny - příležitosti"

Mezinárodní konference "Vize evropského venkova 2020. Krize - změny - příležitosti"xxx

Cílem konference, kterou pořádá Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice společně s polskými partnery 6.–7. března ve Wroclavi v kongresovém centru Pawlowice, je vyjasnit a prodiskutovat budoucí problémy evropských venkovských regionů z pohledu odborníků a zainteresovaných stran.

Vložné 85 Euro bez ubytování, 110, 150 nebo 180 Euro s ubytováním (podle kvality hotelu). Přihlášky on-line do 17. února 2014, pokud možno dříve – do 6. února je rezervováno ubytování.

 

ČlánekZáznam chatu z 21.1.2014 na téma "Prorodinná opatření ve strategiích MAS a dokumentech obcí" a pozvánka na chat 18.2.2014

Diskuse z lednového chatu bude pokračovat na dalším virtuálním setkání členů pracovní skupiny Programu obnovy rodiny a jeho krajských koordinátorů třetí úterý v únoru – tj. 18. 2. 2014 v 9 hodin dopoledne. Přístup na chat je otevřený pro všechny zájemce, dostanete se na něj zde.
 

ČlánekPeníze EU rozdělujme bez centralizace

Peníze EU rozdělujme bez centralizacexxx Neopakujte stejné chyby a pošlete více peněz na rozvoj venkova, vyzývají starostové obcí stát. Nejefektivnější cestou rozdělování dotací jsou místní akční skupiny - klastry podnikatelů, obcí a neziskovek. Právě ty formují rozvoj regionu a především rozdělují evropské dotace pod veřejnou i vzájemnou kontrolou.
 

ČlánekPrezentace ze semináře v PS Parlamentu 16. ledna

"Evropské fondy 2014+ - víme, kam jdeme?" s podtitulem "Venkov v novém programovacím období EU".
 

Soubor ke staženíReakce MMR na připomínky SPOV ČR k Dohodě o partnerství

Ke stažení vypořádání připomínek Spolku k Dohodě o partnerství (verze z prosince 2013), připravené ministerstvem v rámci bloku připomínek nevládních neziskových organizací.
 

Soubor ke stažení23. ledna: Zahájení činnosti Institutu důstojného stárnutí

Ke stažení pozvánka na slavnostní inauguraci Institutu důstojného stárnutí, které se koná ve čtvrtek 23. 1. 2014 od 16 hodin v sídle Diakonie ČCE, Belgická 22, Praha 2. Podrobnosti o prvním projektu institutu najdete zde, další informace na www.dustojnestarnuti.cz.
 

ČlánekPrezident republiky přijal vítěze soutěže Vesnice roku 2013

Prezident republiky Miloš Zeman přijal v pátek dne 10. ledna 2014 na Pražském hradě starosty vítězných obcí soutěže Vesnice roku 2013. 

 

Regiontour 2014 16. – 19. ledna na brněnském výstavišti

SPOV ČR bude mít v pavilonu "P" stejně jako vloni společnou expozici s Folklorním sdružením ČR a Národní sítí MAS ČR. Umístění v pavilonu bude ale jiné - vejdete hlavním vchodem a dáte se zhruba v polovině pavilonu doleva – plánek si můžete stáhnout zde. Přijďte se podívat, jak Spolek propaguje svoji činnost, srovnat prezentaci dalších vystavovatelů a podebatovat o současných problémech venkova. Přijďte ochutnat domácí zabijačku, svatební koláčky, osvěžující ovocný mošt a další speciality.
 

Soubor ke stažení23. ledna: Možnosti financování kulturního dědictví

Pozvánka na odborný seminář v lázních Kyselka v Karlovarském kraji, pořádaný o. p. s. Lázně Kyselka, obcí Kyselka a o. s. Omnium ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ÚOP v Lokti a Ministerstvem kultury ČR. V rámci programu bude prezentován projekt obnovy Lázní Kyselka a projekt "Pro život kostelů Broumovska" (více na http://www.omniumos.cz).
 

Soubor ke staženíProhlášení ČMKPÚ ke stavu v oblasti pozemkových úprav

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) se veřejně vyjádřila ke stavu fungování Státního pozemkového úřadu na konci prvního roku od sloučení agendy pozemkových úřadů a bývalého Pozemkového fondu. V porovnáním s rokem 2012 došlo v roce 2013 k 25 % propadu přidělených finančních prostředků na pozemkové úpravy a ke snížení počtu zaměstnanců, kteří mají tyto úpravy na starosti, což vede k výraznému zpomalení procesu pozemkových úprav v ČR.
 
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).