SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíProhlášení územních partnerů k návrhu nového stavebního zákona

Ke stažení společné prohlášení Svazu měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, Místní akční skupiny Opavsko a Rady Asociace krajů ČR z 5. března 2020. Uvádějí v něm m.j., že paragrafové znění ze dne 28. února 2020 je zcela rozdílné oproti původnímu paragrafovému znění a zcela popírá vlastní smysl rekodifikace: zrychlení, zjednodušení, zefektivnění a vyřešení existujících problémů. Je tak v rozporu se schváleným věcným záměrem vlády. Předložený text k projednání je zcela novým návrhem, který dosud nebyl územními samosprávami projednán. Signatáři připomínají, že od počátku měli výhrady k institucionální podobě stavebních úřadů podle nového stavebního zákona, odluce stavebních úřadů od samospráv. Pro zajištění dostupnosti stavebních úřadů považují za nezbytné zachovat stavební úřad v nezměněném počtu na obcích s rozšířenou působností i na obcích s pověřeným obecním úřadem. O zachování stavebních úřadů na tzv. "jedničkových" obcích musí být vedena diskuse s územními samosprávami a podmínky pro jejich zachování musí být nastaveny na základě konsensu s územními samosprávami.
 

Soubor ke staženíSPOV ČR a Sdružení místních samospráv ČR společně k "odpadovým" zákonům

Dopis předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR Ing. Vrecionové a předsedy Sdružení místních samospráv ČR starostkám a starostům k vládním návrhům tří nových zákonů odpadového hospodářství a tzv. změnového zákona. Připomínky k návrhům, připraveným MŽP se týkají zejména výrazného zdražení současného skládkovacího poplatku a konstrukce tzv. třídící slevy. Snahou obou organizací je najít shodu se Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR a předložit návrhy změn současných předloh tak, aby úprava byla v souladu s předpisy EU a dopady na obce byly více vyvážené a také poplatkové povinnosti byly vůči obcím adekvátní a nedocházelo ke zbytečnému navyšování zákonných sazeb. V závěru dopisu obě organizace informují, že po odborném posouzení předloží v březnu konkrétní návrhy na změny sněmovních předloh uvedených zákonů a žádají je, aby již teď hledali podporu u poslanců Parlamentu v rámci svých krajů.
 

ČlánekRovněž valná hromada SPOV 26. března 2020 v Hlavenci zrušena

Z důvodů mimořádných opatření, souvisejících s rozšířením Koronaviru, nelze uskutečnit valnou hromadu 26. března 2020 v Senátu, jak bylo dříve avizováno. Uvažovali jsme proto o přesunu do Hlavence - Vesnice Středočeského kraje roku 2011 (www.hlavenec.cz), a to při maximálním využití čl. XII, bod 5. Stanov spolku, a to "zastoupení člena na základě plné moci". Nakonec vedení SPOV i tuto variantu místa konání valné hromady s ohledem na nově vyhlášený nouzový stav zrušilo.
 

ČlánekMotivační semináře CSV k soutěži Vesnice roku 2020 zrušeny

Podle sdělení Celostátní sítě pro venkov se motivační semináře, připravené ve spolupráci s touto komunikační platformou Programu rozvoje venkova, s ohledem na mimořádná opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR k pandemii koronaviru ruší.
 

Soubor ke staženíVesnice roku 2020 – další motivační semináře 7., 9. a 17. dubna

Vyhlašovatelé a spoluvyhlašovatelé soutěže ve spolupráci s finalisty posledních ročníků připravili pro zájemce a potenciální účastníky soutěže motivační semináře: 7. dubna (úterý) v Lipové, okr. Děčín, Ústecký kraj; 9. dubna (čtvrtek) v Pusté Kamenici, okr. Svitavy, Pardubický kraj a 17. dubna (pátek) v Bělotíně, okr. Přerov, Olomoucký kraj. Svou účast potvrďte na e-mailové adrese: Miroslava.Ticha@mmr.cz. Více na www.vesniceroku.cz.
 

Soubor ke staženíKulatý stůl o budoucnosti knihoven - dopis ministra kultury

Ministr kultury Lubomír Zaorálek svolal na 31. ledna 2020 první setkání z plánované série kulatých stolů, pořádaných Ministerstvem kultury, zaměřených na současné a budoucí postavení knihoven a knihovníků. Za SPOV ČR se ho účastnil místopředseda Mgr. Eduard Kavala. Ke stažení je dopis ministra, který poslal všem účastníkům tohoto setkání.

Odborný program setkání byl zaměřen na téma "Knihovny jako centra celoživotního a občanského vzdělávání". Cílem diskuze bylo nadefinovat možnosti knihoven a dalších dotčených organizací a institucí státu zapojit se do procesu celoživotního a občanského vzdělávání české společnosti a zahájit intenzivní debatu nad potřebnými změnami.

"Chtěl bych, aby se knihovny, galerie i muzea staly pevnou součástí systému vzdělávání ve školách. Jsem přesvědčen, že všechny tyto instituce mají velký potenciál pro svůj další rozvoj a rád bych pokračoval v rozhovorech na toto téma také s ministrem školství. Mou vizí je povýšit knihovny jako vzdělávací, kulturní a komunitní centra dostupná pro všechny skupiny obyvatel. Místo, kam si člověk bez ohledu na svůj původ a vzdělání přijde rozšířit své obzory, dál se vzdělávat, ale také trávit volný čas. Vím však, že před námi leží řada překážek legislativní i finanční povahy, ale myslím si, že pokud jinde ve světě úspěšně transformovali knihovny do moderních společenských center, my to můžeme zvládnout také," řekl na setkání ministr Zaorálek.
 

Soubor ke staženíPačejov 31. března: VR 2020 - Cesta za Oranžovou a Zelenou stuhou

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov, SZIF a Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje si Vás dovolujeme pozvat na motivační seminář soutěže Vesnice roku 2020, který se koná v úterý 31. března 2020 v kulturním domě Pačejov – nádraží 172; 341 01 Pačejov. Program v pozvánce ke stažení. Přihlášky účastníků zasílejte do 26. 3. 2020 na adresu tomas.havranek@cpkp.cz.
 

Soubor ke staženíJak postupná centralizace dusí český venkov

Z důvodů mimořádných opatření, souvisejících s rozšířením Koronaviru, byl zrušen diskusní seminář se zahraničními účastníky, který se měl uskutečnit 26.3.2020 v 10:30 hod. v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR. Ke stažení původní pozvánka a program.
 

Soubor ke staženíSchůze SPOV ČR ve čtvrtek 5.3.2020 v 10 hodin

v Černínském salonku Kolovratského paláce Senátu PČR v Praze. Na programu nezaměstnanost a VPP, financování školství a inkluze.
 

Prezident republiky přijal vítěze soutěže "Vesnice roku 2019"

Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve čtvrtek dne 20. února 2020 ve 14.00 hodin na Pražském hradě starosty vítězných obcí soutěže "Vesnice roku 2019". Odkaz na web ČTK "České noviny".
 

FotogaleriePřijetí vítězů soutěže Vesnice roku z posledních 25 let prezidentem

Fotografie, získané z MMR, se vrací k přijetí starostů vítězných obcí národní soutěže Vesnice roku prezidentem Zemanem na pražském Hradě a předsedou vlády Babišem ve Strakově akademii 29. ledna 2020.
 

Článek25. února v Praze a a 3. března v Olomouci 53. Dny malých obcí,

které se tradičně uskuteční v Kongresovém sálu výstaviště PVA Praha-Letňany a na Výstavišti FLORA Olomouc – začátek vždy v 9:00 hod. Níže najdete, co bude na programu a kdo se účastní.
 

Soubor ke staženíLibovice 24. března: Cesta za stuhou

Stáhněte si pozvánku Celostátní sítě pro venkov, Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje, Sdružení místních samospráv Středočeského kraje a Svazu měst a obcí ČR na motivační seminář k soutěži Vesnice roku 2020. Účast na semináři je bezplatná, přihlášení na spov.sk@seznam.cz do 20. března 2020.
 

Soubor ke staženíČejetice: Vesnice roku 2020 - Cesta za Oranžovou a Zelenou stuhou

Startují motivační semináře o soutěži Vesnice roku 2020. Stáhněte si pozvánku Celostátní sítě pro venkov, Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje a obce Čejetice. Účast je bezplatná, mohou přijet také starostové z jiných krajů. Přihlášky zasílejte do 13. března na kamila.kupcova@szif.cz.