SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíSpolek se připojil k společnému prohlášení SMS a NS MAS k PRV

Po projednání na schůzi Spolku pro obnovu venkova ČR 3. února 2015 se Spolek připojil ke společnému prohlášení Sdružení místních samospráv ČR a Národní sítě MAS ČR k aktuálnímu projednávání Programu rozvoje venkova.
 

ČlánekSlovenské referendum o rodině 7. 2. 2015: Účast 21,4 % voličů

Podle zveřejněných výsledků 95 % z nich souhlasilo s tím, aby se manželstvím nemohlo nazývat žádné jiné spolužití kromě svazku mezi jedním mužem a jednou ženou. 92 % souhlasilo s tím, aby párům nebo osobám stejného pohlaví nebylo umožněné osvojení (adopce) dětí a jejich následná výchova a 90 % chtělo, aby školy nemohly vyžadovat účast dětí na vyučování v oblasti sexuálního chování nebo eutanázie, pokud rodiče nebo děti samé nesouhlasí s obsahem vyučování.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 2/2015

V 2. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:
- SPOV zvolil na další tři roky předsedou opět starostu Bělotína Eduarda Kavalu
- Jan Kruml: 25 ROKŮ PROGRAMU OBNOVY VESNICE
- 171 MAS připravilo 24 společných projektů spolupráce, čeká je školení k nastavení nového LEADERu
- Náměstkem pro státní službu, tzv. superúředníkem, bude Josef Postránecký
- Šéfhejtman Hašek: Děkujeme vládě za 4,6 miliardy korun na opravy krajských silnic
- SMS pořádalo workshopy k úloze MAS v novém programovacím období
- Semináře MŽP Biotour 2015 – jak na bioodpady podle nové legislativy
- ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany
- LXIV. výzva OP Životní prostředí: Odpady, úspory energie, krajina
Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_2-2015
 

Článek17. února 2015: Vzdělávání jako nástroj rozvoje MAS - seminář na konferenci Dobrá radnice 2015

Seminář proběhně v úterý 17. února od 14 hodin jako součást konference Dobrá radnice 2015 v prostorách "Zeleného salonku" Nové radnice na Mariánském náměstí na Praze 1. Seminář je určen především pro pracovníky MAS.

 

Soubor ke staženíObnova vesnic Kloboucka II

Ke stažení je i druhá knížka, která přináší doklady o současném životě ve vesnicích zemitého kraje jižní Moravy. Dokládá, že rozdíl mezi dobou socialistického venkova a dneškem je propastný. V každé vesnici je to vidět na první pohled, místní tradice jsou stále živé, společenský a kulturní život je bohatý. Základem úspěšného vývoje je odpovědná práce samospráv obcí. Kniha je i dokladem, že vize prezidenta Václava Havla o důležitosti občanské společnosti se na venkově zdárně uskutečňuje. Kniha byla vydána v roce 2014 k 25. výročí obnovy demokracie v ČR. Autorem je Jan Kruml.
 

Klíčové referendum o ochraně rodiny – třikrát ano rodině

můžete podpořit, když se připojíte k evropské petici "Podpora slovenského referenda o rodině" na webu CiticenGO. Vyplníte jméno, příjmení, vyberete stát (Tschechische Republik), doplníte poštovní směrovací číslo vaší obce/města a kliknete na "podepsat" (unterschreiben). Vstup v angličtině najdete zde.

Referendum vypsal prezident Slovenské republiky Andrej Kiska na 7. února 2012. Mohou se ho účastnit občané od 18 let, podmínkou jeho platnosti je nadpoloviční účast voličů. Mají odpovědět na tři otázky:

1. Souhlasíte s tím, aby se manželstvím nemohlo nazývat žádné jiné spolužití osob kromě svazku mezi jedním mužem a jednou ženou?

2. Souhlasíte s tím, aby párům nebo skupinám stejného pohlaví nebylo umožněno osvojení (adopce) dětí a jejich následná výchova?

3. Souhlasíte s tím, aby školy nemohly vyžadovat účast dětí na vyučování v oblasti sexuálního chování či eutanázie, když jejich rodiče nebo děti samé nesouhlasí s obsahem vyučování?

Více na www.alianciazarodinu.sk.

 

ČlánekMgr. Eduard Kavala znovu předsedou SPOV ČR


Na volební valné hromadě SPOV ČR 6. ledna 2015 byli do předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR zvoleni Mgr. Eduard Kavala, Ing. Veronika Vrecionová, Miroslav Kovařík, Jiří Řezníček, Ing. Petr Martiňák, Ing. Stanislav Rampas, PhDr. Pavel Bureš, Ing. arch. Jan Florian a Pavel Hroch. Na navazujícím jednání předsednictva spolku byl jeho předsedou zvolen starosta obce Bělotín Mgr. Eduard Kavala, 1. místopředsedkyní senátorka Ing. Veronika Vrecionová a místopředsedou Ing. arch. Jan Florian. Funkci výkonného tajemníka bude nadále zastávat Ing. Stanislav Rampas.

 

ČlánekŠestý leden je dnem svátku Tří králů

Šestý leden je dnem svátku Tří králůxxx Zamyšlení emeritní tajemnice Spolku pro obnovu venkova ČR
Vlasty Jílkové k valné hromadě spolku.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova 1_2015

V 1 čísle roku 2015 si například můžete přečíst: - Spolek pro obnovu venkova volí nové vedení na další tři roky - Kdy budou první výzvy z nových programů 2014-2020? - Meziobecní spolupráce: Projekt SMO se prezentoval na Celostátní finanční konferenci. Spolupráci mezi obcemi řeší také SMS na platformě MAS - Výbor NS MAS jednal o Společné zemědělské politice i začleňování v sociálně vyloučených lokalitách - Nový Plán odpadového hospodářství ČR. Podporuje zvýšení recyklace a využití odpadů - Novela zákona o veřejných zakázkách. Důraz na kvalitu plnění, jež potlačí nejnižší cenu - 22. kolo PRV: miliarda zemědělcům a podpora projektů spolupráce MAS - Na PORV má MMR připraveno 80 milionů - REGIONTOUR 2015: veletrh turistických možností v regionech (15.-18. ledna) Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_1-2015
 

Prezentace z česko-rakouské konference "Mezisektorové partnerství v politice zaměstnanosti"

Odkaz na stránky NS MAS, z nichž si můžete stáhnout prezentace ze semináře v Poslanecké sněmovně 15. prosince 2014 a elektronickou verzi publikace "Rakousko - dobrá praxe za humny".

 

Soubor ke staženíMulti-Level Governance - co je víceúrovňová správa?

Ke stažení prezentace RNDr. Josefa Postráneckého z konference Více-úrovňová správa - zdroj přiměřeného a efektivního vládnutí na Ministerstvu vnitra ČR 8. prosince 2014. Vysvětluje pojem, odlišnosti víceúrovňové správy od "klasické veřejné správy" a evropský kontext (např. Bílá kniha Výboru regionů o víceúrovňové správě věcí veřejných z r. 2009, Zásady partnerství při provádění fondů společného strategického rámce z r. 2012 Listina Víceúrovňové správy v Evropě z r. 2014) včetně vazby na Komunitně vedený místní rozvoj.

 

Prezentace ze semináře na téma Sociální podnikání

Odkaz na stránky NS MAS, z nichž si můžete stáhnout prezentace ze semináře v Háji ve Slezsku – Lhotě 21. října 2014.