SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíMá vlast cestami proměn – na Vyšehradě 9. května v 11 hodin

Ke stažení pozvánka na zahájení 7. ročníku putovní výstavy a program již tradičního setkání na Vyšehradě, připraveného Asociací Entente Florale CZ ve spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi, mezi nimiž je od počátku také Spolek pro obnovu venkova ČR. Další informace najdete na www.cestamipromen.cz, plakát je ke stažení zde.
 

Evropa páchá sebevraždu

Spisovatel a publicista Vlastimil Podracký zobecňuje knihu Thilo Sarrazina "Německo páchá sebevraždu". Největším ohrožením Evropanů není vnější nepřítel, ale oni sami.

 

Soubor ke stažení13. dubna: Rodinná politika – jaké hodnoty a principy hledáme

Ke stažení pozvánka na XIV. mezinárodní konferenci o rodinné politice v Senátu Parlamentu ČR. Vložné se nevybírá, je ale nutno do do 6. dubna poslat na mailovou adresu hlavního organizátora – Národního centra pro rodinu v Brně (ncpr@volny.cz) návratku, kterou najdete zde.

 

Soubor ke stažení27.-30.4.2015 setkání sítě Evropských škol obnovy vesnice a venkova

Škola obnovy venkova Mecklenburg-Vorpommern při univerzitě v Rostocku si vás dovoluje pozvat na letošní setkání setkání sítě Evropských škol obnovy vesnice a venkova (účastnit se mohou i další podobné instituce z České republiky) od 27. do 30. dubna 2015 na statku "Dalwitz ". Těšíme se na aktuální témata rozvoje venkova a na to reagující výměnu zkušeností. Přihlašovací formulář zašlete nejpozději 8. dubna 2015.

 

Soutěž Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova vyhlášena

Podmínky soutěže 21. ročníku byly podepsány 10. března na Dni malých obcí v Praze. Přihlášky do soutěže je možno podat do 30. dubna 2015.

 


Zájemcům o soutěž, její tradici, podmínky a zkušenosti starostů je určen i poslední motivační seminář 24. března v obci Hájek v Karlovarském kraji.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 3/2015

V 3. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:

  • PRV bude podporovat kromě zemědělského i nezemědělské podnikání. Ministr vyslyšel žádost tří venkovských organizací
  • Spolek jednal s partnery o problémech nastavení eurofondů. Chce znovu otevřít rozpočtové určení daní.
  • První publikace o Programu obnovy vesnice
  • NS MAS řešila větší prostor pro venkovské projekty v budoucím IROPu i přípravu na novou spolupráci.
  • SMS pořádá se 72 MAS kulaté stoly pro starosty obcí
  • Dotace pro obce a malá města? Šance se zásadně snižují
  • Velký zájem obcí o podporu MMR z Programu obnovy a rozvoj venkova
 

Soubor ke staženíDalší motivační semináře pro účastníky soutěže Vesnice roku 2015

se uskuteční 13. března v Kateřinicích (Zlínský kraj), 20. března v Dolním Újezdu (Pardubický kraj) a 24. března v Hájku (Karlovarský kraj). Získáte informace o organizaci soutěže a jejím hodnocení. Na semináři také vystoupí starostové/starostky obcí, které v rámci soutěže zaznamenali výrazné úspěchy. Zúčastnit se za obec může kdokoli – paní starostka, pan starosta, knihovnice, ředitel školy, manažer mikroregionu či místní akční skupiny, zastupitel, občan …

 

Soubor ke stažení31. března: Motivační semináře soutěže Vesnice roku 2015

Ke stažení pozvánka na seminář, který připravil SPOV Středočeského kraje ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a Sdružením místních samospráv tohoto kraje pro starosty obcí, zastupitele a další zájemce. Seminář se uskuteční 31. 3. 2015 v Královicích u Slaného, v obci, která je nositelem  oranžové a zelené stuhy. Seminář bude doplněn prohlídkou obce, realizované projekty z PRV (Hyppocentrum, oprava kapličky), OP Životní prostředí (2 vodní nádrže, výsadba 1000 stromů). Podrobný program nejdete zde. Účast potvrďte do 25. 3. 2015 na spov.sk@seznam.cz.
 

ČlánekTradiční setkání vítězů s prezidentem

Při příležitosti ukončení 20. ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova přijal pan prezident Miloš Zeman ve středu 25. února krajské vítěze této populární akce Spolku pro obnovu venkova.

 

ČlánekPodklady na březnovou schůzi Spolku

Ke stažení podkladové materiály pro schůzi SPOV ČR 10. března 2015 od 12 do 14 hodin v Národním domě na Smíchově v rámci Dne malých obcí.

 

Soubor ke staženíEvropský hospodářský a sociální výbor k CLLD

Ke stažení "průzkumné stanovisko", které vydal v prosinci 2014 Evropský hospodářský a sociální výbor Rady Evropy ke komunitně vedenému místnímu rozvoji jako nástroji politiky soudržnosti na období 2014–2020 nejen venkovských, ale i městských a příměstských oblastí tam, kde bude o metodu CLLD zájem.
 

Soubor ke staženíSpolečné prohlášení NS MAS, SPOV a SMS k IROP z 18. února 2015

Zveřejňujeme další pokus o prosazení zájmů venkova v Integrovaném regionálním operačním programu při závěrečných jednáních v Bruselu. Na obdobné prohlášení k Programu rozvoje venkova reagoval ministr zemědělství Marian Jurečka dopisem ze dne 12. 2. 2015. Podle informace ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové na vládě 23. 2. 2015 došlo k výraznému přiblížení schválení jednotlivých operačních programů EK. Podle ní jsou hlavní otázky kolem podporovaných aktivit z podstatné části vyřešeny. Zbývá dořešit otázky technického charakteru, kde obě strany nevidí zásadní problém.
 

Článek43. Dny malých obcí v březnu v Praze a Prostějově

Tradiční setkání starostů s představiteli ústředních orgánů státní správy, již 43. Dny malých obcí, se uskuteční v úterý dne 10. března 2015 v Praze (Národní dům na Smíchově) a 17. března v Prostějově (Společenský dům), začátek vždy od 9:00 hod.
 

Soubor ke staženíPublikace Venkovské stavby 2014

Ke stažení náhled publikace, vydané obcí Bělotín (editoři Ing. arch. Aleš Klose, Jan Machovský), shrnující výsledky soutěže Vesnice roku 2014 a soutěže Zlatá cihla v Programu obnovy venkova.
 

Soubor ke staženíSíť mateřských center boří mýty o nečitelnosti neziskových organizací

Síť mateřských center zahájila celorepublikovou kampaň Spolu u kulatého stolu, jejímž cílem je nabourat přetrvávající nedůvěru v neziskový sektor. Kampaň zahájila beseda 12. února v Rakovníku, do června 2015 proběhne dvacet besed na obecní a regionální úrovni. Projekt vyvrcholí závěrečným symposiem 18. května 2015 v Praze.