SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekOslovte své senátory! Senát bude hlasovat o RUD 2. 12. 2015

Výtah z pozměňovacího návrhu senátorů RNDr. Vystrčila (ODS) a Ing. Linharta (bez politické příslušnosti, zvolen za STAN), schváleného Senátním výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a společná výzva předsedů SMS a SPOV ČR.
 

Soubor ke staženíPoděkování organizátorům konference VENKOV 2016

Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR v otevřeném dopise děkuje organizátorům a donátorům konference VENKOV 2015. Již existující tradici Národních konferencí VENKOV převezme v roce 2016 Ústecký kraj.
 

Soubor ke stažení26. listopadu: Budoucnost meziobecní spolupráce a nadmístního strategického plánování v České republice

Pozvánka na stejnojmenný workshop Střediska pro výzkum regionálního rozvoje Západočeské univerzity v Plzni, připraveného ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje v Praze v prostorách této školy v Praze 17 - Řepích, Žalanského 68/54. Přihlášky posílejte do 23.11.2015 na jezekji@kge.zcu.cz.

 

Evropský venkovský parlament 2015

Informace o jednání v Schärdingu na stránkách NS MAS ČR s překladem Manifestu, pořízeného Evropskou LEADER asociací pro rozvoj venkova (European LEADER Association for Rural Development – ELARD).
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 10/2015

V 10. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:
- Vláda hází obce přes palubu, z rozpočtového určení daní chce přidat jen krajům. Návrh jde ze sněmovny do Senátu
- Na schůzi SPOV s náměstkyní Letáčkovou o eurofondech a expremiérem Špidlou o udržitelném rozvoji
- Výbor NS MAS řešil plánování nových opatření pro žadatele a místní akční plány vzdělávání
- Evropské fondy „polopatě“ představily říjnové konference SMS
- Díky meziobecní spolupráci by měla vzniknout Společná centra služeb
- Společnost mladých agrárníků: Výměna know-how mezi mladými lidmi na venkově na univerzitě v Brně
- Dalších 6 miliard z OPŽP na kanalizace, ČOV, ovzduší i odpady
- MMR v roce 2016: 375 milionů na obnovu venkova. Na podporu cestovního ruchu připraveno 70 milionů. Na podporu bydlení půl miliardy korun
… o výstupech z Národní konference Venkov 2015 si můžete podrobněji přečíst v příštím vydání
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_10_2015

 

Soubor ke staženíZávěry z Národní konference Venkov 2015

Ke stažení společné prohlášení účastníků Národní konference Venkov 2015, která se konala ve dnech 12. – 13. listopadu 2015 na Velehradě a v Modré ve Zlínském kraji s ústředním tématem "půda". Závěrečná tisková zpráva ke stažení zde. Více na www.konferencevenkov.cz.
 

Soubor ke staženíManifest evropského venkova 2015

Ke stažení manifest, schválený na druhém setkání venkovských komunit z EU a dalších zemí v hornorakouském Schärdingu 4. – 6. 11. 2015, nazvaném "Evropský venkovský parlament". Obsahuje 30 bodů, týkajících se oživení a rovnoprávného postavení venkova v Evropě. Závěrečnou tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.

 

Článek18.-20. listopadu: 2 konference v Havlovicích na téma inovací

v Kulturním domě v Havlovicích se v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov 18. 11. uskuteční konference "Venkov jako prostor pro šíření inovací a inovačních technologií", pořádaná Observatoří venkova, z.s. a 19.–20. 11. konference na téma "Inovace a inovační technologie na venkově v Královéhradeckém kraji", pořádaná MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Stačí jediné – zaregistrujte se a přijeďte.
 

Národní konference VENKOV 2015 již 12. – 13. 11. 2015

Odkaz na web konference s přihláškou. Ke stažení z webu Spolku pozvání a program. V pořadí již 7. ročník celorepublikové konference je příležitostí pro setkání zástupců veřejných, neziskových i soukromých organizací působících na celostátní, regionální a místní úrovni i jednotlivců zajímajících se o rozvoj venkova.
 

Modlitba za domov 2015

Přímý přenos ČT2 ze závěrečné části ekumenického setkání - komponovaného pořadu v katolickém kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 28. října 2015. Setkání v souvislosti s oslavami státního svátku každoročně připravuje Ekumenická rada církví v ČR ve spolupráci s Národní síti místních akčních skupin ČR. Setkání letos 27. října v Pražském arcibiskupském paláci záhájila konference MAS na téma "Mít pevnou půdu pod nohama".
 

Soubor ke staženíPodpora realizace polních cest bude možná tam, kde jsou ukončeny pozemkové úpravy

Ke stažení dopis, kterým reagoval Ing. Pavel Sekáč, náměstek pro řízení Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU MZe, na dopis předsedy SPOV ČR Mgr. Eduarda Kavaly z 3. září 2015.  V dopise zmiňovanou Metodiku pro tvorbu Fichí místními akčním skupinami do Programového rámce PRV najdete zde.
 

Soubor ke stažení9. listopadu: Trvale udržitelné zemědělské hospodaření v aridních oblastech

Ke stažení pozvánka na konferenci, pořádanou MZe, SZIV a Celostátní sítí venkova. Konference se zvláštním zaměřením na suché a polosuché oblasti jižní Moravy se uskuteční v pondělí 9. 11. 2015 od 10 hodin v Lednici.

 

Soubor ke stažení26. října: Seminář o spolupráci s církvemi v Poslanecké sněmovně

Ke stažení pozvánka na seminář poslankyně Ing. Věry Kovářové s úplným názvem "Podpora rozvoje lokální ekonomiky II. Spolupráce samospráv s církvemi", který se uskuteční v pondělí 26. 10. 2015 od 13 hodin v Poslanecké sněmovně.

 

3. čtení novely zákona o RUD proběhlo 23.10. pro obce nepříznivě

Odkaz na stav projednávání novely zákona o rozpočtovém určení daní. Poslanecká sněmovna neschválila pozměňovací návrhy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj (ze 156 příhlášených poslanců bylo 74 pro a 21 proti) ani poslanců Vilímce, Stanjury a Beznosky, takže navýšení podílu z DPH se podle znění, schváleného Poslaneckou sněmovnou, má týkat jen krajů. Stenografický záznam najdete zde. Nyní bude novela zákona postoupena Senátu.