SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíZbývající evropské dotace z období 2007-2013

Ke stažení přehled otevřených výzev k 30. červnu 2014.

 

Rodina - hlavní téma na Velehradě 4. - 5. července 2014

Odkaz na program Dnů lidí dobré vůle 2014.

 

Soubor ke staženíDen řemesel v Chanovicích v sobotu 5. července 2014

Ke stažení podrobný program 12. ročníku tradiční přehlídky řemeslných dovedností Plzeňského kraje v zámeckém areálu a skanzenu v Chanovicích, kterou připravilo Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech a obec Chanovice. Další informace na tel. číslech 376 514 164 a 376 514 353. Leták najdete zde.
 

Soubor ke staženíStanoviska MPO jsou stále stejná - k CLLD negativní

Ke stažení 1. část dopisu náměstka ministra průmyslu a obchodu JUDr. Ing. Tomáše Novotného, Ph.D., z 23. června 2014 (2. část dopisu je ke stažení zde), kterým reagoval na dopis předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduarda Kavaly ministru Ing. Janu Mládkovi, CSc.

 

Soubor ke staženíŽádost o podporu venkovské ekonomiky

předaná 25. června 2014 pracovníkům Ministerstva průmyslu a obchodu ČR téměř šedesátkou starostů a členů MAS na demonstraci za změnu negativního postoje ministerstva k CLLD. To reagovalo tiskovou zprávou. Fotogalerii naleznete zde.

 

Jak na sociální podnikání

Odkaz na projekt "Podpora sociálního podnikání v ČR", který v současné době realizuje MPSV. V jeho rámci je možné využít bezplatné konzultace uvedených konzultantů, kteří mají zkušenosti z konkrétních sociálních podniků.

 

Soubor ke staženíObnova vesnic Kloboucka

Ke stažení je předložena kniha, která dokumentuje výsledky Programu obnovy venkova v kraji, proslaveném bratry Mrštíkovými, Janem Herbenem, kde mládí prožil Tomáš Masaryk. Dokumentuje vývoj obcí od historických map po současnost, zachycuje různorodost domácích tradic, kulturního a společenského vesnického života. Kniha byla vydána k 10. výročí přijetí Programu obnovy venkova vládou ČR v roce 2001. Autorem je Jan Kruml s kolektivem Ateliéru obnovy venkova.

 

Soubor ke staženíEkonomická doporučení pro Českou republiku 2014

Ke stažení tisková zpráva z tematické debaty 19. června 2014 v Evropském domě v Praze, reagující na doporučení Evropské komise z 2. června t.r. pro Českou republiku. EK v nich mj. doporučuje udržet schodek veřejných financí v "bezpečné" vzdálenosti pod úrovní 3% HDP, zvýšit prorůstové výdaje, zajistit dlouhodobě udržitelný veřejný důchodový systém, snížit vysoké daňové zatížení práce, zlepšit fungování veřejných služeb zaměstnanosti, kvalitu vzdělávacího systému a zvýšit energetickou účinnost.
 

Poslanecká sněmovna schválila zákon o dětské skupině

PS Parlamentu ČR schválila 20. června 2014 po složité proceduře (stenozáznam) 95 ze 157 přítomných poslanců (proti hlasovalo 29) zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Zákon bude postoupen Senátu. Návazně PS schválila 153 ze 159 přítomných poslanců doprovodné usnesení, kterým vyzvala vládu k posouzení a revizi hygienických parametrů mateřských škol.
 

Umaštění automechanici přijedou vypískat ministra Mládka

Praha příští týden zažije netradiční demonstraci před ministerstvem průmyslu a obchodu. Ve středu 25. června by se mělo před resortem, který řídí soc. demokrat Jan Mládek, shromáždit okolo tří set lidí v zamaštěných montérkách a s hasáky v rukou.
 

Článek25. června 2014: Demonstrace za změnu negativního postoje MPO k zařazení podpory malých a středních živnostníků na venkově do CLLD

Vyjednávání s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR o podpoře mikropodniků na venkově se dostalo do slepé uličky, když premiér v odpovědi na dopis ministra zemědělství, který podporu z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu Leader a Místních akčních skupin (tj. v rámci Komunitě vedeného místního rozvoje, zkráceně CLLD) doporučil, napsal, že "je to věc ministra průmyslu a obchodu". V situaci, kdy v řádu dní hrozí dokončení OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 a jeho předložení vládě bez této podpory, svolávají místopředsedové SMS ČR a SPOV ČR demonstraci před hlavní budovu ministerstva v Praze, Na Františku 32.
 

ČlánekZáznam chatu z 17.6.2014 a pozvánka na chat 15.7.2014 na téma "Komunitní utváření strategií MAS a rodina"

Další virtuální setkání členů pracovní skupiny Programu obnovy rodiny a jeho krajských koordinátorů se uskuteční třetí úterý v červenci – tj. 15. 7. 2014 v 9 hodin dopoledne. S ohledem na téma jsou zvány také místní akční skupiny. Přístup na chat je otevřený pro všechny zájemce, dostanete se na něj zde.
 

ČlánekZávěry jednání k OP Zaměstnanost

V článku si můžete stáhnout podklady a výsledky společného brainstormingu představitelů SMO ČR, SMS ČR, SPOV ČR, NS MAS, Asociace krajů a Agentury pro sociální začleňování.

 

Soubor ke staženíPřehled aktuálních výzev k 2. červnu 2014

Ke stažení přehled otevřených výzev v českých operačních programech období 2007-2013 z webu strukturálních fondů. Ještě jsou otevřené možnosti např. v oblastech omezování emisí (str. 3 přehledu), kulturního dědictví (str. 5), sociální integrace a sociálních služeb (str. 7) a v rámci integrovanýcgh plánů rozvoje měst (problémová sídliště - str. 5), regionálních operačních programů Severozápad (str. 8), Moravskoslezsko (str. 10), Jihozápad (str. 11), Jihovýchod (str. 12), Severovýchod (str. 13) a Střední Morava (str. 14). Většina z nich ale končí v červnu 2014!

 
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).