SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíEkonomická doporučení pro Českou republiku 2014

Ke stažení tisková zpráva z tematické debaty 19. června 2014 v Evropském domě v Praze, reagující na doporučení Evropské komise z 2. června t.r. pro Českou republiku. EK v nich mj. doporučuje udržet schodek veřejných financí v "bezpečné" vzdálenosti pod úrovní 3% HDP, zvýšit prorůstové výdaje, zajistit dlouhodobě udržitelný veřejný důchodový systém, snížit vysoké daňové zatížení práce, zlepšit fungování veřejných služeb zaměstnanosti, kvalitu vzdělávacího systému a zvýšit energetickou účinnost.
 

Poslanecká sněmovna schválila zákon o dětské skupině

PS Parlamentu ČR schválila 20. června 2014 po složité proceduře (stenozáznam) 95 ze 157 přítomných poslanců (proti hlasovalo 29) zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Zákon bude postoupen Senátu. Návazně PS schválila 153 ze 159 přítomných poslanců doprovodné usnesení, kterým vyzvala vládu k posouzení a revizi hygienických parametrů mateřských škol.
 

Umaštění automechanici přijedou vypískat ministra Mládka

Praha příští týden zažije netradiční demonstraci před ministerstvem průmyslu a obchodu. Ve středu 25. června by se mělo před resortem, který řídí soc. demokrat Jan Mládek, shromáždit okolo tří set lidí v zamaštěných montérkách a s hasáky v rukou.
 

Článek25. června 2014: Demonstrace za změnu negativního postoje MPO k zařazení podpory malých a středních živnostníků na venkově do CLLD

Vyjednávání s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR o podpoře mikropodniků na venkově se dostalo do slepé uličky, když premiér v odpovědi na dopis ministra zemědělství, který podporu z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu Leader a Místních akčních skupin (tj. v rámci Komunitě vedeného místního rozvoje, zkráceně CLLD) doporučil, napsal, že "je to věc ministra průmyslu a obchodu". V situaci, kdy v řádu dní hrozí dokončení OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 a jeho předložení vládě bez této podpory, svolávají místopředsedové SMS ČR a SPOV ČR demonstraci před hlavní budovu ministerstva v Praze, Na Františku 32.
 

ČlánekZáznam chatu z 17.6.2014 a pozvánka na chat 15.7.2014 na téma "Komunitní utváření strategií MAS a rodina"

Další virtuální setkání členů pracovní skupiny Programu obnovy rodiny a jeho krajských koordinátorů se uskuteční třetí úterý v červenci – tj. 15. 7. 2014 v 9 hodin dopoledne. S ohledem na téma jsou zvány také místní akční skupiny. Přístup na chat je otevřený pro všechny zájemce, dostanete se na něj zde.
 

ČlánekZávěry jednání k OP Zaměstnanost

V článku si můžete stáhnout podklady a výsledky společného brainstormingu představitelů SMO ČR, SMS ČR, SPOV ČR, NS MAS, Asociace krajů a Agentury pro sociální začleňování.

 

Soubor ke staženíPřehled aktuálních výzev k 2. červnu 2014

Ke stažení přehled otevřených výzev v českých operačních programech období 2007-2013 z webu strukturálních fondů. Ještě jsou otevřené možnosti např. v oblastech omezování emisí (str. 3 přehledu), kulturního dědictví (str. 5), sociální integrace a sociálních služeb (str. 7) a v rámci integrovanýcgh plánů rozvoje měst (problémová sídliště - str. 5), regionálních operačních programů Severozápad (str. 8), Moravskoslezsko (str. 10), Jihozápad (str. 11), Jihovýchod (str. 12), Severovýchod (str. 13) a Střední Morava (str. 14). Většina z nich ale končí v červnu 2014!

 

Článek19. - 20. června: konference "Poznáváme středočeské venkovy"

Na konferenci v obci Srby budou vyhlášeny výsledky Soutěže Vesnice roku 2014 ve Středočeském kraji. Návratku zašlete do 13. 6. 2014 na adresu v.libichova@centrum.cz.
 

V Bruselu byla představena "Evropská kuchařka" CLLD pro zapojení místních aktérů do MAS

Oficiální překlad publikace, která by měla usnadnit implementaci CLLD a zapojení místních aktérů do MAS na základě příkladů dobré praxe, byla představena na konferenci 28. května 2014. Odkaz na web NS MAS ČR, kde si můžete stáhnout její anglickou verzi a prezentace z konference (kromě českých i z Finska, Švédska a Maďarska).
 

Integrovaný regionální operační program - verze z 30.5.2014

Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh programového dokumentu Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020. Tento dokument, který si můžete stáhnout z webu MMR, bude také podkladem pro hodnocení vlivu na životní prostředí (SEA). Pozvánku na veřejné projednání OP z hlediska vlivu na životní prostředí 9. června 2014 ve 14 hod. na MMR najdete zde.

 

ČlánekProgram studijní cesty do Rakouska 30.6.–2.7.2014 se finalizuje

Seznamte se s předběžným programem studijní cesty, zaměřené na příklady "zelené energie" v rámci projektu Komunity pro zelenou energii českého klubu RURENER. Přihlášku zašlete ihned, nejpozději do 15. června 2014, mailem na adresu lea@ecn.cz nebo Paulina.Pidana@afconsult.com (tel. 277 005 509). Nezapomeňte v ní uvést také telefonní spojení. Cesta na rakouské straně je hrazena v rámci projektu. O formě finanční spoluúčasti za dopravu do Rakouska budou vybraní zájemci včas informováni. Přednost budou mít představitelé obcí a MAS.
 

Soubor ke staženíNárodní programy podpory v působnosti MMR

Prezentace Ing. Jiřího Houdka, náměstka pro cestovní ruch ministryně místního rozvoj, na schůzi SPOV ČR 23. 5. 2014

 

Soubor ke staženíPerspektivy veřejných zakázek: Zadávací směrnice

Prezentace MMR k bodu 2. programu schůze SPOV ČR 23. 5. 2014

 

Soubor ke staženíZajištění dostupnosti lékařské péče

Prezentace MUDr. Tomáše Šindlera, Česká lékařská komora, k bodu 3. programu schůze SPOV ČR 23. 5. 2014

 
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).