SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíPodpora realizace polních cest bude možná tam, kde jsou ukončeny pozemkové úpravy

Ke stažení dopis, kterým reagoval Ing. Pavel Sekáč, náměstek pro řízení Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU MZe, na dopis předsedy SPOV ČR Mgr. Eduarda Kavaly z 3. září 2015.  V dopise zmiňovanou Metodiku pro tvorbu Fichí místními akčním skupinami do Programového rámce PRV najdete zde.
 

Soubor ke stažení9. listopadu: Trvale udržitelné zemědělské hospodaření v aridních oblastech

Ke stažení pozvánka na konferenci, pořádanou MZe, SZIV a Celostátní sítí venkova. Konference se zvláštním zaměřením na suché a polosuché oblasti jižní Moravy se uskuteční v pondělí 9. 11. 2015 od 10 hodin v Lednici.

 

Soubor ke stažení26. října: Seminář o spolupráci s církvemi v Poslanecké sněmovně

Ke stažení pozvánka na seminář poslankyně Ing. Věry Kovářové s úplným názvem "Podpora rozvoje lokální ekonomiky II. Spolupráce samospráv s církvemi", který se uskuteční v pondělí 26. 10. 2015 od 13 hodin v Poslanecké sněmovně.

 

3. čtení novely zákona o RUD proběhlo 23.10. pro obce nepříznivě

Odkaz na stav projednávání novely zákona o rozpočtovém určení daní. Poslanecká sněmovna neschválila pozměňovací návrhy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj (ze 156 příhlášených poslanců bylo 74 pro a 21 proti) ani poslanců Vilímce, Stanjury a Beznosky, takže navýšení podílu z DPH se podle znění, schváleného Poslaneckou sněmovnou, má týkat jen krajů. Stenografický záznam najdete zde. Nyní bude novela zákona postoupena Senátu.

 

Soubor ke staženíObce a města nemůže vláda diskriminovat, starostové jdou za poslanci

Ke stažení tisková zpráva Sdružení místních samospráv ČR. Starostové obcí a měst se ohrazují proti vládní novele rozpočtového určení daní, která přidává peníze pouze krajům a na obce a města zapomíná. Chtějí přímo u poslanců podpořit pozměňovací návrhy, které tento diskriminační přístup vlády odstraňují.

 

ČlánekProhlášení SPOV ČR k návrhu vládní novely RUD

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bude pravděpodobně ve středu 21. října 2015 projednávat v závěrečném čtení návrh novely zákona, kterým má být posílen podíl krajů na rozpočtovém určení daní (RUD). Ve hře jsou dva pozměňovací návrhy ve prospěch obcí poslankyně Věry Kovářové, schválený Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který posiluje rozpočty obcí a měst od roku 2016 o cca 2 mld. Kč ročně a poslance Vladislava Vilímce, který navrhuje posílení RUD ve prospěch obcí od roku 2017 cca o 3,5 mld. Kč a od roku 2018 téměř o 6 mld. Kč.

Spolek pro obnovu venkova ČR v dále uvedeném prohlášení oba návrhy podporuje.

 

Soubor ke staženíMísto venkovského parlamentu každoroční konference VENKOV

Ke stažení zápis z neformálního jednání zástupců NS MAS, SMO ČR, SMS ČR, SPOV ČR, České biskupské konference, Zemědělského svazu ČR, Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a Asociace malých a středních podnikatelů ČR.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 9/2015

V 9. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:
- Závěr prázdnin patřil tradičně prezentaci venkova na Agrokomplexu a Zemi živitelce
- Vesnici roku 2015 vyhrála obec Krásná. Pospolitost obci vládne, říká starosta Krásné Luboš Pokorný. Reportáž ze slavnostního vyhlašování v Luhačovicích
- SPOV a Zemědělský svaz zahájili novou partnerskou spolupráci
- Výbor NS MAS na Zemi živitelce řešil dohody i systém připomínkování operačních programů
- Příprava jednání Evropského venkovského parlamentu
- Novým předsedou SMS se stal europoslanec Stanislav Polčák
- Projekt Rok v obci vstupuje do finále
- DSO se mohou zapojit do nového projektu SMO Centra společných služeb
 

ČlánekPetice proti adopcím dětí homosexuály

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR sílí odpor proti novele zákona o registrovaném partnerství. Negativní stanovisko poslal poslancům také Spolek pro obnovu venkova ČR. O tom svědčí nejen skutečnost, že se poslanecká novela po řadu měsíců nedostala na pořad jednání, ale i internetová petice, u jejíhož zrodu stojí poslankyně ČSSD Ing. Pavlína Nytrová. Prosíme členy Spolku a sympatizanty jeho Programu obnovy rodiny, aby ji podpořili a upozornili na ni další zastánce tradiční rodiny.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 8/2015

V 8. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:
- Komunitně vedený místní rozvoj lépe zacílí podporu do venkovských oblastí
- Předpokládaná alokace CLLD pro jednotlivé MAS
- Spolek jednal o zaměstnanosti na venkově, práci krajských spolků či výstavě Má vlast
- Výbor NS MAS analyzoval novinky z operačních programů a řešil činnost odborných skupin
- MZe: Výtah z analýzy střednědobých hodnocení Strategických plánů LEADER
- Díky projektu SMS si MAS prohlubují ve svých strategiích spolupráci obcí
- Rodina regionálních značek se rozrůstá. Sdružuje již 1000 produktů z 26 regionů
- MZe rozdělí prvních 5 miliard z eurodotací
- OPŽP odstartoval. Na první ekologické projekty je připraveno 12 miliard
 

Soubor ke stažení12. - 13. listopadu 2015: VENKOV 2013 v Modré a Velehradu

Rezervujte si termín pro tradiční celostátní konferenci – otevřené fórum venkovanů, obcí, svazků obcí, MAS, krajů, zemědělců, podnikatelů na venkově, vládních i nevládních organizací a odborníků, tentokráte ve Zlínském kraji na ústřední téma "Půda".
 

Soubor ke stažení20. října v 9 hodin v Třanovicích konference "Rodina!!!"

Ke stažení pozvánka na konferenci, pořádanou Ob Třanovice (Moravskoslezský kraj), Školou obnovy venkova Třanovice, o. p. s., a Spolkem pro obnovu venkova České republiky. Vedle celkového pohledu na současnou rodinu přinese konkrétní zkušenosti dětského psychologa, mediátora řešení manželských sporů, poznatky z realizace programu pro pěstounské rodiny a péče o seniory. Na podporu prorodinných opatření obcí, MAS a dalších místních aktérů se zaměří odpolední panelová diskuse.

Přihlášku vyplňte na www.sov.tranovice.org v sekci Aktuality/Přihláška nejpozději do 15. 10. 2015, další informace Jana Liberdová, tel. 777 549 286, sov@tranovice.org.

 

Výzva k podpoře Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání

Ministerstvo školství vyhlásilo 8. září 2015 výzvu č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV. Odkaz na web MŠMT.
 

Interaktivní mapa sociálně vyloučených lokalit

Odkaz na web MPSV. Další informace z tohoto webu najdete zde. Závěrečnou zprávu zpracovatele - společnosti GAC si můžete stáhnout zde.