SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke stažení17. března připomínáme: Symposion Sítě mateřských center

Symposion "Akademie svobodného a aktivního občanství" se koná jako paralelní akce Evropského Habitatu. Vstup na akci Sítě MC je díky podpoře z grantu Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů zdarma. Zdarma je také mezinárodní konference OSN "Evropský Habitat". Péče o děti včetně doprovodného programu bude v případě zájmu zajištěna. Přihlašování probíhá prostřednictvím online formuláře.

 

Soubor ke stažení23. - 24. března 2016 doporučujeme konferenci "Dobrá radnice - Participace, komunikace, transparentnost"

o inovativních metodách participace od informování k participativnímu rozpočtování v prostorách rezidence primátorky a na magistrátu hl. m. Prahy. Konferenci pořádají Agora Central Europe, Centrum pro komunitní práce Střední Čechy a Partnerství, o.p.s. Více na http://www.agora-ce.cz/vzdelavani/konference-dobra-radnice-2016/. On-line přihlášení zde.
 

Soubor ke staženíSemináře pro obce – účastníky soutěže Vesnice roku 2016

V průběhu měsíce března a dubna se uskuteční motivační semináře pro soutěžící obce ve Zlíně (24.3.), Vítkovicích (29.3.), Českých Budějovicích (31.3.), Ústí nad Labem (12.4.), Hradci Králové (14.4.), Olomouci (19.4.) a Brně (21.4.). Semináře pořádají vyhlašovatelé soutěže ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Přihlášky: Miroslava.Tichá@mmr.cz.
 

Soubor ke staženíMotivační seminář k Vesnici roku 2016 ve Středočeském kraji 31.3.

Seminář připravily SPOV Středočeského kraje a Sdružení místních samospráv Středočeského kraje na statku v Úholičkách. Ke stažení program a návratka (přihláška) na seminář, kterou zašlete na adresu: spov.sk@seznam.cz.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 2/2016

V 2. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:
- Spolek se prezentoval na Regiontouru 2016 v Brně. Křtila se nová kniha Venkovské stavby     
- Někdy mám pocit, že chodím pořád dokola jako kočka za ocasem, říká v rozhovoru předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala
- Lednová schůze Spolku: rozpočtové určení daní, příprava semináře o půdě, odpady
- Výbor NS MAS posoudil výstupy projektu SMS o spolupráci obcí na platformě MAS, řešil pravidla CLLD i venkovský parlament
- ROK ŘEMESEL: Asociace malých a středních podniků a profesní spolky zahajují změny v tuzemském řemesle
- Národní dotační programy MMR ČR přijaly tři tisíce žádostí za 2,2 miliardy
- Nový program MZe/SZIF „Udržování a obnova kulturního dědictví venkova"

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_2-2016

 

ČlánekEvropský Habitat – Kongresové centrum Praha 16. - 18. března

Mimořádná příležitost prožít atmosféru velké mezinárodní konference OSN, zaměřené na bydlení v nejrůznějších souvislostech. Vyžaduje se pouze registrace, vložné se nevybírá. Další informace najdete na http://www.europeanhabitat.com.

 

ČlánekDen malých obcí 1. a 8. března

pořádají SPOV ČR, SMS ČR a SMO ČR ve spolupráci s časopisem OBEC & finance pod záštitou MMR.

 

21. května 2016 na Vyšehradě: Má vlast cestami proměn

Odkaz na web stejnojmenného projektu putovní výstavy, která i s podporou SPOV ČR ukazuje příznivé proměny míst z celé naší země. Její zahájení se uskuteční na Vyšehradě v sobotu 21. května 2016.Ještě stále se mohou přihlásit obce, které se na této prestižní výstavě chtějí prezentovat. Registrační formulář najdete na http://cestamipromen.cz (v sekci "Pro vystavovatele").

 

Soubor ke staženíStane se Tisíciletá lípa v Tatobitech Evropským stromem roku 2016?

Obec Tatobity vyhrála v roce 2015 s Tisíciletou lípou v Tatobitech STROM ROKU 2015 v ČR a postoupila mezi Evropské stromy. V současné době probíhá hlasování o Evropský strom roku. Tato hlasování je od 1. 2. do 29. 2. 2016. Hlasujte s námi na www.treeoftheyear.org.
 

Soubor ke staženíJe manželství jen kus papíru?

Tisková zpráva koordinátorů Národního týdne manželství, vzniknuvšího v roce 1996 ve Velké Británii. Letos tento týden začíná 8. února a jeho cílem je upozornit na nezaměnitelnou roli a důležitost manželství.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 1/2016

V 1. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:
- Verdikt senátorů k RUD šokoval starosty. Novela rozpočtového určení daní neprošla o jeden hlas. Přijatý návrh obce poškodí
- Spolek po valné hromadě mezi hlavní úkoly zařadil opět RUD, pošty či uspořádání semináře Tvář venkova
- Soutěž Vesnice roku naplňuje dávné sny o venkovu
- Výbor NS MAS se na základě jihočeské výzvy zabýval zejména předfinancováním činnosti MAS
- 140 MAS podalo žádost o MAP vzdělávání
- Svazky obcí se zapojují do projektu SMO Centra společných služeb obcí
- Studie současné veřejné správy SMS: spoluprací obcí proti slučování
- Začíná podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy z IROP
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_1-2016
 

ČlánekSpolek se opět prezentoval na veletrhu Regiontour 2016 v Brně

Spolek pro obnovu venkova ČR se ve dnech 14. – 17. ledna 2016 aktivně zúčastnil veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2016, který se již 25 let koná na brněnském výstavišti. Za podpory Ministerstva pro místní rozvoj sdílel stánek se Státním pozemkovým úřadem, s nímž v prosinci 2015 podepsal Dohodu o vzájemné spolupráci.

 

Soubor ke stažení4. února 2016: Seminář Venkov 2016 na Univerzitě Karlově v Praze

Pod hlavičkou České geografické společnosti připravili členové výzkumného týmu Rural Přírodovědecké fakulty UK již tradiční seminář Venkov 2016. Uskuteční se ve čtvrtek 4. 2. 2016 od 10 do 15 hodin v budově Přírodovědecké fakulty Praha 2, Albertov 6, učebna Velká geologická. V letošním roce se bude věnovat především proměnám krajiny a rolí zemědělství při usměrňování rozvoje krajiny. Seminář je otevřený, bez vložného. průběhu semináře bude pro účastníky připraveno drobné občerstvení. Nutné je však přihlášení předem na adrese perlin@natur.cuni.cz.

 

ČlánekNový program "Udržování a obnova kulturního dědictví venkova"

Stručná informace o novém programu Ministerstva zemědělství, podporujícím údržbu a obnovu kulturních prvků venkovské krajiny, významných zemědělských historických dominant, historických zemědělských strojů a zařízenímíst pasivního odpočinku. Žádosti je možno podat od 27. ledna do 15. března 2016 na regionálních odborech SZIF.