SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke stažení14. dubna: Konference "Voda v krajině – naděje pro budoucnost"

Ke stažení pozvánka na konferenci, připravenou Výborem pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Agrární komorou ČR pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Konference se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna 2016 v 10 hodin ve Zlatém sále Lichtenštejnského paláce, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1. Účast je podmíněna registrací do 11. dubna zde. Více informací julia.tobikova@mzp.cz, tel. 267 122 712.
 

31. března - 1. dubna: Konference Naše společná přítomnost 2016

Odkaz na web 6. ročníku mezinárodní mezioborové konference, zaměřené na úspěšné a neúspěšné zásahy člověka do přírody, jejich historii, současnost a výhledy do budoucna. Konference je určena akademické obci i široké veřejnosti. První den je v češtině a slovenštině, druhý v angličtině, vstup zdarma.

Místo konání: Filozofická fakulta UK v Praze nám. Jana Palacha 2. Registrovat se můžete do 30. března 2016 zde. Ke stažení: pozvánka, program konference a mapa.

 

Ministrům nestačí návrh adopcí homosexuály, vymysleli další

Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) s šéfem resortu spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO) sepsali novelu zákona o registrovaném partnerství, která by umožnila homosexuálním párům žijícím v tomto svazku adopci dítěte jejich partnera. Návrh by měl nahradit poslanecký návrh, ke kterému se již dříve negativně vyjádřil Spolek pro obnovu venkova ČR. Jeho prvé čtení bylo zařazeno v bodě 81 na současně probíhající 42. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

 

ČlánekByl zahájen 22. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova

Podpisem podmínek soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova odstartoval již její dvaadvacátý ročník. U podpisu se v úterý 1. března v rámci Dne malých obcí na pražském Smíchově sešli nejvyšší představitelé všech čtyř vyhlašovatelů - ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ministr zemědělství Marian Jurečka, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala a předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

 

Soubor ke stažení5. dubna 2016 v Senátu: Seminář "Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje"

Pozvánka na seminář Spolku pro obnovu venkova ČR a Státního pozemkového úřadu, připraveného ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR namísto dubnové schůze Spolku. Najděte v něm podrobný program semináře a lektorů, kteří vystoupí ve třech blocích: 1. pozemkové úpravy, 2. finanční nástroje (dotace MZe a MŽP) a 3. ochrana půdy.
 

Článek17. března: 20 let Vesnice roku v ČR na Evropském Habitatu

Evropský Habitat není jen o životě ve městech. Ve svém programu představí konference seminář zaměřený na bydlení na venkově s názvem "20 let Vesnice roku". Regionální konference OSN proběhne v Kongresovém centru ve dnech 16. - 18. 3. 2016. Během tří dní veřejnosti nabídne 86 přednášek a diskusí zaměřených na bydlení a udržitelný rozvoj.
 

Soubor ke stažení16. dubna: Ukliďme svět, ukliďme Česko

Třetí ročník Ukliďme Česko se uskuteční po celé České republice 16. dubna 2016. Díky spolupráci s Českým svazem ochránců přírody by účast měla dosáhnout až 100 000 dobrovolníků a tím zhruba třikrát přesáhnout počet těch, kteří se do akce zapojili v roce 2015. Podrobnosti zjistíte na webu projektu www.UklidmeCesko.cz. Nepřipojíte se?

 

ČlánekPoslanci schválili novelu školského zákona

Na www.novinky.cz byl zveřejněn článek, podle něhož poslanci ve středu 9. března odsouhlasili novelu školského zákona, která počítá s povinnou maturitou z matematiky, jednotnými přijímacími zkouškami na střední školy i se zavedením povinného posledního roku v mateřské škole. Pro návrh hlasovalo 96 poslanců. Nereagovali na otevřený dopis Fóra rodičů proti zavedení povinné docházky do MŠ. 
 

Soubor ke stažení17. března připomínáme: Symposion Sítě mateřských center

Symposion "Akademie svobodného a aktivního občanství" se koná jako paralelní akce Evropského Habitatu. Vstup na akci Sítě MC je díky podpoře z grantu Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů zdarma. Zdarma je také mezinárodní konference OSN "Evropský Habitat". Péče o děti včetně doprovodného programu bude v případě zájmu zajištěna. Přihlašování probíhá prostřednictvím online formuláře.

 

Soubor ke stažení23. - 24. března 2016 doporučujeme konferenci "Dobrá radnice - Participace, komunikace, transparentnost"

o inovativních metodách participace od informování k participativnímu rozpočtování v prostorách rezidence primátorky a na magistrátu hl. m. Prahy. Konferenci pořádají Agora Central Europe, Centrum pro komunitní práce Střední Čechy a Partnerství, o.p.s. Více na http://www.agora-ce.cz/vzdelavani/konference-dobra-radnice-2016/. On-line přihlášení zde.
 

Soubor ke staženíSemináře pro obce – účastníky soutěže Vesnice roku 2016

V průběhu měsíce března a dubna se uskuteční motivační semináře pro soutěžící obce ve Zlíně (24.3.), Vítkovicích (29.3.), Českých Budějovicích (31.3.), Ústí nad Labem (12.4.), Hradci Králové (14.4.), Olomouci (19.4.) a Brně (21.4.). Semináře pořádají vyhlašovatelé soutěže ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Přihlášky: Miroslava.Tichá@mmr.cz.
 

Soubor ke staženíMotivační seminář k Vesnici roku 2016 ve Středočeském kraji 31.3.

Seminář připravily SPOV Středočeského kraje a Sdružení místních samospráv Středočeského kraje na statku v Úholičkách. Ke stažení program a návratka (přihláška) na seminář, kterou zašlete na adresu: spov.sk@seznam.cz.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 2/2016

V 2. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:
- Spolek se prezentoval na Regiontouru 2016 v Brně. Křtila se nová kniha Venkovské stavby     
- Někdy mám pocit, že chodím pořád dokola jako kočka za ocasem, říká v rozhovoru předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala
- Lednová schůze Spolku: rozpočtové určení daní, příprava semináře o půdě, odpady
- Výbor NS MAS posoudil výstupy projektu SMS o spolupráci obcí na platformě MAS, řešil pravidla CLLD i venkovský parlament
- ROK ŘEMESEL: Asociace malých a středních podniků a profesní spolky zahajují změny v tuzemském řemesle
- Národní dotační programy MMR ČR přijaly tři tisíce žádostí za 2,2 miliardy
- Nový program MZe/SZIF „Udržování a obnova kulturního dědictví venkova"

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_2-2016

 

ČlánekEvropský Habitat – Kongresové centrum Praha 16. - 18. března

Mimořádná příležitost prožít atmosféru velké mezinárodní konference OSN, zaměřené na bydlení v nejrůznějších souvislostech. Vyžaduje se pouze registrace, vložné se nevybírá. Další informace najdete na http://www.europeanhabitat.com.