SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíSetkání škol obnovy venkova v Modré 27. - 28. května 2015: ZELEŇ

Ke stažení pozvánka na setkání, určené nejen školám obnovy venkova a dalším vzdělávacím institucím, ale i obcím a MASkám. Zaměření na zeleň pojali organizátoři šířeji: od krajiny a ekologie až po výchovu nejmenších ve vztahu k životnímu prostředí (lesní školky), vzdělávání rodičů a dětí hrou, zkušenosti s využitím nezaměstnaných pro tyto aktivity a možnosti zapojení MAS. Organizační pokyny na konci pozvánky, návratku zašlete do 26. 5. 2015, 12 hod. na adresu modra@uh.cz (Vlad. Faltová, tel. 731 479 262).

 

Článek2. - 4. července 2015: Mezinárodní konference "Postagrární venkovské ekonomiky a politiky rozvoje venkova"

Univerzita Jana evangelisty Purkyně pořádá 2. – 4. července 2015 v Krušných horách mezinárodní konferenci zaměřenou na následující témata: nezemědělské a neturistické ekonomické aktivity ve venkovských oblastech; podnikání na venkově v éře znalostní společnosti, vnímání venkovských oblastí jako místa pro podnikání, prostorově nerovnoměrné podmínky venkovských oblastí pro ekonomický růst.
 

Soubor ke stažení23. dubna: Odborný seminář k novele zákona č. 100/2001 Sb.

Ke stažení zvláštní číslo elektronického časopisu PRO města a obce, upozorňující na velkou novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která nabyla účinnost 1. 4. 2015, a přednášku ředitele legislativního odboru Ministerstva životního prostředí JUDr. Libora Dvořáka, Ph.D., v Centru vzdělávání ve stavebnictví v Praze 7, Argentinská 38 (cca 250 m od stanice metra Nádraží Holešovice). On-line přihlášku najdete zde (vložné 1390 Kč).
 

2. zasedání Národní stálé konference

Odkaz na web Národní sítě MAS ČR, kde byl zveřejněn zápis s přílohami z 2. zasedání Národní stálé konference, které se uskutečnilo dne 27. 3. 2015 ve Slovanském domě v Praze. Hlavním cílem Národní stálé konference je koordinace a sladění územní dimenze a tematického zaměření programů, které vychází ze znalostí na místní, regionální (krajské) a národní úrovni. Je základním prvkem pro nastavení a realizaci principu víceúrovňového partnerství při přípravě programového období 2014–2020. Informace o jejím 1. zasedání 23. 1. 2015 a další podrobnosti o jejích úkolech a úkolech Regionálních stálých konferencí najdete na webu MMR.

 

Soubor ke stažení28. - 29. května 2015 Dolní Rakousko ve Strassu a Kremži s ARGE pro rozvoj venkova a obnovu vesnice startují "Rozvoj center"

jako proces, kdy obce a jejich obyvatelstvo stejnou měrou přebírají odpovědnost za naplnění cíle živých center, jako prostoru sdílejícího více funkcí (bydlení, práce, nakupování, rekreace a sociální komunikace), exkurzí a sympoziem pod názvem "V centru: Kvalita života, identita, hospodářská síla – příklady, strategie a téze rozvoje center" (bez vložného – účastníci si hradí jen cestu a nocleh). Zváni jsou i čeští starostové, představitelé MAS a další aktéři rozvoje venkova! Podmínkou je přihláška (v němčině).

 

Soubor ke staženíMá vlast cestami proměn – na Vyšehradě 9. května v 11 hodin

Ke stažení pozvánka na zahájení 7. ročníku putovní výstavy a program již tradičního setkání na Vyšehradě, připraveného Asociací Entente Florale CZ ve spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi, mezi nimiž je od počátku také Spolek pro obnovu venkova ČR. Další informace najdete na www.cestamipromen.cz, plakát je ke stažení zde.
 

Evropa páchá sebevraždu

Spisovatel a publicista Vlastimil Podracký zobecňuje knihu Thilo Sarrazina "Německo páchá sebevraždu". Největším ohrožením Evropanů není vnější nepřítel, ale oni sami.

 

Soubor ke stažení13. dubna: Rodinná politika – jaké hodnoty a principy hledáme

Ke stažení pozvánka na XIV. mezinárodní konferenci o rodinné politice v Senátu Parlamentu ČR. Vložné se nevybírá, je ale nutno do do 6. dubna poslat na mailovou adresu hlavního organizátora – Národního centra pro rodinu v Brně (ncpr@volny.cz) návratku, kterou najdete zde.

 

Soubor ke stažení27.-30.4.2015 setkání sítě Evropských škol obnovy vesnice a venkova

Škola obnovy venkova Mecklenburg-Vorpommern při univerzitě v Rostocku si vás dovoluje pozvat na letošní setkání setkání sítě Evropských škol obnovy vesnice a venkova (účastnit se mohou i další podobné instituce z České republiky) od 27. do 30. dubna 2015 na statku "Dalwitz ". Těšíme se na aktuální témata rozvoje venkova a na to reagující výměnu zkušeností. Přihlašovací formulář zašlete nejpozději 8. dubna 2015.

 

Soutěž Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova vyhlášena

Podmínky soutěže 21. ročníku byly podepsány 10. března na Dni malých obcí v Praze. Přihlášky do soutěže je možno podat do 30. dubna 2015.

 


Zájemcům o soutěž, její tradici, podmínky a zkušenosti starostů je určen i poslední motivační seminář 24. března v obci Hájek v Karlovarském kraji.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 3/2015

V 3. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:

  • PRV bude podporovat kromě zemědělského i nezemědělské podnikání. Ministr vyslyšel žádost tří venkovských organizací
  • Spolek jednal s partnery o problémech nastavení eurofondů. Chce znovu otevřít rozpočtové určení daní.
  • První publikace o Programu obnovy vesnice
  • NS MAS řešila větší prostor pro venkovské projekty v budoucím IROPu i přípravu na novou spolupráci.
  • SMS pořádá se 72 MAS kulaté stoly pro starosty obcí
  • Dotace pro obce a malá města? Šance se zásadně snižují
  • Velký zájem obcí o podporu MMR z Programu obnovy a rozvoj venkova
 

Soubor ke staženíDalší motivační semináře pro účastníky soutěže Vesnice roku 2015

se uskuteční 13. března v Kateřinicích (Zlínský kraj), 20. března v Dolním Újezdu (Pardubický kraj) a 24. března v Hájku (Karlovarský kraj). Získáte informace o organizaci soutěže a jejím hodnocení. Na semináři také vystoupí starostové/starostky obcí, které v rámci soutěže zaznamenali výrazné úspěchy. Zúčastnit se za obec může kdokoli – paní starostka, pan starosta, knihovnice, ředitel školy, manažer mikroregionu či místní akční skupiny, zastupitel, občan …

 

Soubor ke stažení31. března: Motivační semináře soutěže Vesnice roku 2015

Ke stažení pozvánka na seminář, který připravil SPOV Středočeského kraje ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a Sdružením místních samospráv tohoto kraje pro starosty obcí, zastupitele a další zájemce. Seminář se uskuteční 31. 3. 2015 v Královicích u Slaného, v obci, která je nositelem  oranžové a zelené stuhy. Seminář bude doplněn prohlídkou obce, realizované projekty z PRV (Hyppocentrum, oprava kapličky), OP Životní prostředí (2 vodní nádrže, výsadba 1000 stromů). Podrobný program nejdete zde. Účast potvrďte do 25. 3. 2015 na spov.sk@seznam.cz.
 

ČlánekTradiční setkání vítězů s prezidentem

Při příležitosti ukončení 20. ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova přijal pan prezident Miloš Zeman ve středu 25. února krajské vítěze této populární akce Spolku pro obnovu venkova.

 

ČlánekPodklady na březnovou schůzi Spolku

Ke stažení podkladové materiály pro schůzi SPOV ČR 10. března 2015 od 12 do 14 hodin v Národním domě na Smíchově v rámci Dne malých obcí.