SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke stažení29. srpna seminář "Tvorba kvalitní zeleně v sídle a v krajině – závazek pro příští generace"

od 10 hodin v pavilonu Z, 1. patro, v rámci výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Seminář s finanční podporou z programu MMR ČR připravil Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu. 

 

Článek26. července: Petice za dobrý zákon o NP Šumava v Senátu

V 10 hodin se v Zaháňském salonku uskuteční veřejné slyšení k petici, požadující ochranu divoké přírody na alespoň polovině rozlohy Národního parku Šumava. Petici podpořilo téměř 60 tisíc petentů včetně řady osobností veřejného života. V návaznosti na to se v hlavním sále Senátu ve 13 hodin uskuteční veřejně přístupný brífink.
 

Ochrana půdy v poradně Frank Bold

Přečtěte si jaké hlavní změny přinesla poslední novela zákona o ochraně půdního fondu, účinná od 28. 6. 2016 na www.frankbold.org. Konsorcium Frank Bond je sdružení právnických osob založené v roce 2013. Jeho členy jsou spolek Frank Bold Society (dříve Ekologický právní servis), Frank Bold Advokáti, s.r.o. (dříve advokátní kancelář Šikola & Partneři), společnost která investuje své zisky do společensky prospěšných cílů obou členských spolků, a spolek Frank Bold Kids (dříve občanské sdružení Epsík – zakladatel Lesní mateřské školky Sýkorka v Brně), orientující se na systematickou práci s dětmi, rodiči a vzdělávání.
 

Neúspěch volného pohybu osob

Ačkoliv pohyby národů představují trvalou součást lidských dějin, relativně nekrvavě probíhaly pouze v případě, že se národy stěhovaly na řídce osídlená či rozvíjející se území. Klasickým případem byla emigrace z Evropy do Nového světa v devatenáctém století. Jaké výzvy kladou před mezinárodní společenství současné migrační toky, nad tím se ve svém komentáři zamýšlí ekonom Robert Skidelsky (odkaz převzat ze stránek www.euractiv.cz).
 

Soubor ke stažení23. července: Slavnostní vyhodnocení Soutěže Vesnice roku 2016 ve Středočeském kraji

Ke stažení pozvánka na vyhodnocení, které začíná ve 12:30 hodin v kulturně-společenském centru - statku č. p. 10 ve vítězné středočeské obci Úholičky.
 

Finálová třináctka soutěže Vesnice roku 2016

Odkaz na stránky soutěže Vesnice roku www.vesniceroku.cz.
 

ČlánekPoslanecká novela zákona o registrovaném partnerství v PS

Jako poslední bod před prázdninami Poslanecká sněmovna 13. července 2016 zhruba 1,5 hodiny v prvním čtení projednávala poslaneckou novelu zákona o registrovaném partnerství. V diskusi vystoupili ministři Diensbier, Jurečka a Marksová a dalších 23 poslanců (Černoch, Dolejš, Fiedler, Hnyková, Hovorka, Jakubčík, Kalousek, Kasal, Korte, Kudela, Lorencová, Mihola, Nováková, Nytrová, Ondráček, Pastuchová, Pleticha, Plzák, Schwarzenberg, Stupčuk, Šrámek, Válková a Zlatuška). Nakonec všechny neprojednané body z programu 48. schůze (včetně tohoto) Poslanecká sněmovna vyřadila. K dispozici je stenografický záznam z jednání.
 

Homosexuálové a adopce dětí

Odkaz aktuální komentář Václava Klause ml. na webu Novinky.cz. Negativní stanovisko v této věci poslal dříve poslancům, v souvislosti s dosud neprojednaným návrhem novely zákona o registrovaném partnerství, také Spolek pro obnovu venkova ČR.
 

ČlánekAdopce dětí homosexuálům?

Eva Čápová, mluvčí Společenství matek, reaguje 1. 7. 2016 otevřeným dopisem poslancům na nález ústavního soudu ze dne ze dne 14. 6. 2016. Nastavuje zrcadlo nám všem.
 

ČlánekPrezentace z veřejného slyšení v Senátu "Rodina dnes"

Veřejné slyšení, uspořádané 6. června 2016 Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR u příležitosti 5. výročí vzniku Programu obnovy rodiny zahájil a řídil senátor Jiří Čunek. V diskusi vystoupil také místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Gazdík. Přednášející i diskutující se dotkli zejména nezastupitelné role rodiny a manželství ve společnosti, významu prorodinné a etické výchovy v základní škole i rodiny jako základu obecní pospolitosti a lokálního partnerství v ekonomické oblasti.

 

Soubor ke stažení16. června Kutná Hora: Vyhlášení Vesnice roku Středočeského kraje

Ke stažení pozvánka na slavnostní vyhlášení výsledků Soutěže Vesnice Středočeského kraie roku 2016 ve čtvrtek 16. 6. 2016 v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.
 

ČlánekÚřad ORP Liberec nositelem ocenění "Přívětivý úřad"


7. června 2016 proběhl první ročník předávání ocenění Přívětivý úřad, jehož cílem je mapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost služeb nabízených městskými úřady obcí s rozšířenou působností.

 

Soubor ke stažení7. června 2016 Senát: Veřejné slyšení na téma Rodina dnes

Ke stažení finální pozvánka na veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR, připravené ve spolupráci se SPOV ČR, které se uskuteční v úterý 7. 6. 2016  v 9 hodin. Je nutné se pouze do 3. 6. přihlásit u tajemnice SPOV ČR Ivy Svobodové - SPOV.svobodova@seznam.cz, tel. 777258628. Vítáni jsou i další zájemci o tuto problematiku.
 

ČlánekSetkání 2016: Adaptace obce na klimatické změny a podpora zdravého životního stylu v obcích

Ke stažení prezentace ze setkání ŠOV a obcí 26. května 2016 v Tvarožné Lhotě (MAS Strážnicko, Jihomoravský kraj).
 

Soubor ke stažení10.-11. června v Brně "Zapojování veřejnosti – problém nebo výzva"

Ke stažení pozvánka na seminář, pořádaný hnutím Nesehnutí ve dnech 10. – 11. 6. 2016 v Brně.