SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekKřest knihy VENKOVSKÉ STAVBY 2016


Slavnostní křest knihy VENKOVSKÉ STAVBY 2016 se uskutečnil v pátek 20. ledna 2017 na Regiontour 2017 za přítomnosti ministryně MMR ČR Karly Šlechtové, předsedkyně SPOV ČR Veroniky Vrecionové,  ředitelky SPÚ ČR Svatavy Maradové a 1. místopředsedy SPOV ČR a starosty obce Bělotína Eduarda Kavaly.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova 1/2017

V 1. čísle roku 2017 si například můžete přečíst:
- Zvýší se podíl měst a obcí na DPH? Do sněmovny zamířilo několik návrhů
- Společné prohlášení organizací hájících zájmy samospráv ČR ke změně RUD
- Střídání v čele Spolku: dlouholetého předsedu Eduarda Kavalu nahradila Veronika Vrecionová
- Nový projekt Spolku: Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení
- Saďte s námi stromy! Projekt „Milion ovocných stromů pro krajinu“
- MAS pomáhají zkvalitnit život na venkově. Díky novým strategiím budou  mít třikrát větší částku
- Celkový stav administrace hodnocení strategií CLLD
- Průzkum SMS: Zavedení EET provází výrazný zánik provozoven. Obce vyzývají vládu k řešení
- Zájem o národní dotace MMR stoupá. Žádostí je stále více
- MZe i v roce 2017 podpoří obnovu a údržbu drobných venkovských památek
Zpravodaj si můžete stáhnout také na adrese: https://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_1-2017

 

Soubor ke staženíSpolečné prohlášení organizací hájících zájmy samospráv ČR ke změně rozpočtového určení daní

V pátek 20. ledna 2016 na Regiontour 2017 v Brně podepsali předseda SMO ČR František Lukl, předseda SMS Stanislav Polčák a předsedkyně SPOV ČR Veronika Vrecionová Společné prohlášení organizací hájících zájmy samospráv ČR ke změně RUD.




Zákonodárný návrh Libereckého kraje na navrácení cca 8 miliard korun ročně z vybraného DPH ve prospěch municipalit má od soboty podporu všech tří organizací sdružujících naše obce. Posílení RUD ve prospěch obcí bude patrně posledním důležitým milníkem tohoto volebního období.
 

Soubor ke stažení10. ročník diskusního semináře RURAL/VENKOV 2017

výzkumného centra Přírodovědecké fakulty UK RURAL se uskuteční jako vždy první čtvrtek v únoru -  2. 2. 2017 od 10:00 v budově Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2.

 

Na semináři vystoupí Annetta Steinführerová z Thünen Institutu v Braunschweigu, Německo, (anglicky), diskuse bude v češtině. Druhou část semináře obohatí panelová diskuse různých odborníků na problematiku rozvoje venkova od akademiků, přes představitele státní správy až po praktiky z MAS nebo venkovských obcích.

 

Počet míst v sále je omezen, proto je nutné nahlásit účasti (jméno, příjmení, instituce) na mail perlin@natur.cuni.cz. Vaši účast bude po nahlášení potvrzena.

 

Soubor ke staženíPodpora rozvoje alternativní dopravy v ČR

Prezentace MŽP k Národnímu akčnímu plánu čisté mobility z listopadu 2015, jehož cílem je zásadní rozvoj alternativní dopravy v ČR (rozvoj elektromobilů, plug-in, CNG), na schůzi SPOV ČR 3. ledna 2017.

 

Soubor ke staženíPodpora alternativních způsobů dopravy

Prezentace výzvy č. 13/2016 Státního fondu životního prostředí ČR na schůzi SPOV ČR 3. ledna 2017.

 

Soubor ke staženíRok venkova 2017

Informace o projektu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, řemeslných a zemědělských-potravinářských profesních spolků a zájmová sdružení podporující aktivity na venkově si kladou za cíl podpořit hlavní skupiny podnikatelů v obcích do třech tisíc obyvatel a motivovat je zakládat a udržovat provozovny na venkově na schůzi SPOV ČR 3. ledna 2017.

 

V Zichovci mají regulativ výstavby

Přečtěte si, jak v obci Zichovec (okr. Kladno), ve které byl v listopadu seminář o venkovské architektuře, usměrňují novou výstavbu, jak o tom informoval Mgr. Kavala na lednové schůzi SPOV ČR.

 

Novou předsedkyní SPOV ČR Veronika Vrecionová. Rozhovor na ČT

Na schůzi Spolku pro obnovu venkova ČR 3. ledna 2017 předal jeho dosavadní předseda Mgr. Eduard Kavala po 18 letech oficiálně svou funkci dosavadní 1. místopředsedkyni spolku a bývalé senátorce Ing. Veronice Vrecionové. Ta povede spolek nejméně do řádné volební valné hromady v prosinci 2017. Mgr. Kavala bude 1. místopředsedou. Odkaz na rozhovor s nimi, který přinesla ČT 24 téhož dne. S novou předsedkyní přichází i nová tajemnice, paní Jitka Valínová, která na této pozici nahradí slečnu Ivu Svobodovou.

 

Soubor ke staženíPF z Bělotína

 

PF 2017: Saďte s námi stromy!

PF 2017: Saďte s námi stromy!xxx

Odkaz na webovou stránku projektu iniciativy místních akčních skupin Jihomoravského kraje "Milion ovocných stromů pro krajinu".


Iniciativa získala podporu účastníků Národní konference Venkov 2016 v Litoměřicích, kde bylo na 7. místě v hierarchii problémů k řešení formulováno doporučení účastníků konference: "Spustit velký program výsadby ovocných stromů v krajině a v sídlech".

 

Soubor ke staženíPříloha Zpravodaje venkova 9/2016 - Postavení žen na venkově

Informace o projektu Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 10/2016

V 10. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:
- Kašava doma slavila s dalšími oceněnými vítězství ve Vesnici roku 2016
- Závěry Národní konference VENKOV 2016 předá SPOV vládě
- MMR: kvalitní práce MAS pomáhá ke konkurenceschopnosti regionů
- Celkový stav administrace hodnocení strategií CLLD: po téměř roce schváleno jen 15 MAS
- Konference v Corku: Přímé platby budoucnost nemají, venkov ji mít musí
- SMS chce změnit systém komunálních voleb, aby více lidí chodilo hlasovat
- Kalkulačka RUD 2017 aktualizována
- MMR: Na rozvoj regionů půjde půl miliardy korunu
Prostorový prohlížeč: https://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_10-2016

 

Rozpočtové určení daní míří do Poslanecké sněmovny

Novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům ...,  je zařazen na 53. schůzi Poslanecké sněmovny. Předloženy jsou 3 návrhy: Pardubického kraje, Libereckého kraje a skupinou poslanců, jejichž zástupcem je poslanec ODS Ing. Vilímec. Vláda však nepodpořila žádný z nich.
 

Zvýší se podíl měst a obcí na DPH?

Díky lepšímu výběru daní v letošním roce by se daňové příjmy obcí měly zvýšit o 14 miliard korun a daňové příjmy krajů o 10 miliard korun. Na jednání pracovní skupiny Ministerstva financí a samospráv 29. 11. 2016 to řekl 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Dodal, že města a obce z územně samosprávních celků nejlépe hospodaří a resort se snaží podnětům samospráv naslouchat. Podle místopředsedy Svazu měst a obcí ČR a starosty Velkého Oseku Pavla Drahovzala by se měl zvýšit podíl z DPH, které města a obce dostávají z rozpočtového určení daní, na 23,58 % přislíbených před důchodovou reformou a podíl příspěvků z daní na jednoho žáka ze 7 na 9 %.