SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíPodpora rozvoje alternativní dopravy v ČR

Prezentace MŽP k Národnímu akčnímu plánu čisté mobility z listopadu 2015, jehož cílem je zásadní rozvoj alternativní dopravy v ČR (rozvoj elektromobilů, plug-in, CNG), na schůzi SPOV ČR 3. ledna 2017.

 

Soubor ke staženíPodpora alternativních způsobů dopravy

Prezentace výzvy č. 13/2016 Státního fondu životního prostředí ČR na schůzi SPOV ČR 3. ledna 2017.

 

Soubor ke staženíRok venkova 2017

Informace o projektu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, řemeslných a zemědělských-potravinářských profesních spolků a zájmová sdružení podporující aktivity na venkově si kladou za cíl podpořit hlavní skupiny podnikatelů v obcích do třech tisíc obyvatel a motivovat je zakládat a udržovat provozovny na venkově na schůzi SPOV ČR 3. ledna 2017.

 

V Zichovci mají regulativ výstavby

Přečtěte si, jak v obci Zichovec (okr. Kladno), ve které byl v listopadu seminář o venkovské architektuře, usměrňují novou výstavbu, jak o tom informoval Mgr. Kavala na lednové schůzi SPOV ČR.

 

Novou předsedkyní SPOV ČR Veronika Vrecionová. Rozhovor na ČT

Na schůzi Spolku pro obnovu venkova ČR 3. ledna 2017 předal jeho dosavadní předseda Mgr. Eduard Kavala po 18 letech oficiálně svou funkci dosavadní 1. místopředsedkyni spolku a bývalé senátorce Ing. Veronice Vrecionové. Ta povede spolek nejméně do řádné volební valné hromady v prosinci 2017. Mgr. Kavala bude 1. místopředsedou. Odkaz na rozhovor s nimi, který přinesla ČT 24 téhož dne. S novou předsedkyní přichází i nová tajemnice, paní Jitka Valínová, která na této pozici nahradí slečnu Ivu Svobodovou.

 

Soubor ke staženíPF z Bělotína

 

PF 2017: Saďte s námi stromy!

PF 2017: Saďte s námi stromy!xxx

Odkaz na webovou stránku projektu iniciativy místních akčních skupin Jihomoravského kraje "Milion ovocných stromů pro krajinu".


Iniciativa získala podporu účastníků Národní konference Venkov 2016 v Litoměřicích, kde bylo na 7. místě v hierarchii problémů k řešení formulováno doporučení účastníků konference: "Spustit velký program výsadby ovocných stromů v krajině a v sídlech".

 

Soubor ke staženíPříloha Zpravodaje venkova 9/2016 - Postavení žen na venkově

Informace o projektu Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 10/2016

V 10. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:
- Kašava doma slavila s dalšími oceněnými vítězství ve Vesnici roku 2016
- Závěry Národní konference VENKOV 2016 předá SPOV vládě
- MMR: kvalitní práce MAS pomáhá ke konkurenceschopnosti regionů
- Celkový stav administrace hodnocení strategií CLLD: po téměř roce schváleno jen 15 MAS
- Konference v Corku: Přímé platby budoucnost nemají, venkov ji mít musí
- SMS chce změnit systém komunálních voleb, aby více lidí chodilo hlasovat
- Kalkulačka RUD 2017 aktualizována
- MMR: Na rozvoj regionů půjde půl miliardy korunu
Prostorový prohlížeč: https://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_10-2016

 

Rozpočtové určení daní míří do Poslanecké sněmovny

Novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům ...,  je zařazen na 53. schůzi Poslanecké sněmovny. Předloženy jsou 3 návrhy: Pardubického kraje, Libereckého kraje a skupinou poslanců, jejichž zástupcem je poslanec ODS Ing. Vilímec. Vláda však nepodpořila žádný z nich.
 

Zvýší se podíl měst a obcí na DPH?

Díky lepšímu výběru daní v letošním roce by se daňové příjmy obcí měly zvýšit o 14 miliard korun a daňové příjmy krajů o 10 miliard korun. Na jednání pracovní skupiny Ministerstva financí a samospráv 29. 11. 2016 to řekl 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Dodal, že města a obce z územně samosprávních celků nejlépe hospodaří a resort se snaží podnětům samospráv naslouchat. Podle místopředsedy Svazu měst a obcí ČR a starosty Velkého Oseku Pavla Drahovzala by se měl zvýšit podíl z DPH, které města a obce dostávají z rozpočtového určení daní, na 23,58 % přislíbených před důchodovou reformou a podíl příspěvků z daní na jednoho žáka ze 7 na 9 %.
 

Soubor ke staženíVýzva k podávání žádosti obcí o zařazení do projektu

"Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení" končí 6. ledna 2016. Projekt se zaměřuje na posílení strategického řízení venkovských obcí. V jeho rámci bude zpracováno 20 programů rozvoje obce dle metodiky MMR (viz www.obcepro.cz). Tyto programy postupně nahradí místní programy obnovy vesnice.
 

Soubor ke staženíPodpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení

Projekt Spolku pro obnovu venkova ČR, podpořený z OP Zaměstnanost (prioritní osy 03.4 Efektivní veřejná správa) se zaměřuje na posílení strategického řízení venkovských obcí. Při řešení projektu bude kladen důraz na participaci obyvatel, na prohloubení duchovního a společenského života na venkově a na podporu hodnot a dědictví venkova. V obcích zapojených do projektu budou zpracovány programy rozvoje obce (PRO). PRO budou zpracovány dle metodiky MMR vzniklé v minulém plánovacím období EU. Proces tvorby i struktura PRO budou inovovány, aby lépe reflektovaly specifická témata rozvoje venkova.

 

Soubor ke staženíVznikla nová koalice pro komunitní obnovitelné zdroje energie

Ve středu 9. 11. 2016 se na tiskové konferenci v Praze představila nová česká komunitní koalice pro podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE). Je složená z více než šedesáti měst a obcí (např. Brna, Kladna, Litoměřic, Kněžic) a jejich asociací (Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR), expertů z oboru (Komora OZE) a Hnutí DUHA, které si kladou za cíl dosáhnout změn legislativy, které dopomohou dalšímu rozvoji OZE. Ke stažení je společná tisková zpráva z této konference. Další informace o OZE budeme zveřejňovat v původní rubrice Klub RURENER, založené na webu SPOV ČR v roce 2012, jejíž název jsme upravili na "RURENER + komunitní OZE". Příklady úspěšných zahraničních OZE a stručný popis navrhovaných opatření v oblasti větrných elektráren a oblasti fotovoltaiky najdete v této rubrice.
 

Soubor ke staženíKvalita života je funkcí blízkosti/Lebensqualität durch Nähe

Jan Florian, Jan Tomiczek a Jana Liberdová se účastnili setkání sítě Evropského vzdělávacího fóra pro rozvoj venkova 13. – 14. 11. 2016 v jihotyrolském klášteře v Neustiftu u Brixenu. Ke stažení česká verze prezentace Jana Floriana "Funkční rodina – fungující obecní pospolitost – úspěšná místní ekonomická spolupráce".