SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekPrezentace z veřejného slyšení v Senátu "Rodina dnes"

Veřejné slyšení, uspořádané 6. června 2016 Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR u příležitosti 5. výročí vzniku Programu obnovy rodiny zahájil a řídil senátor Jiří Čunek. V diskusi vystoupil také místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Gazdík. Přednášející i diskutující se dotkli zejména nezastupitelné role rodiny a manželství ve společnosti, významu prorodinné a etické výchovy v základní škole i rodiny jako základu obecní pospolitosti a lokálního partnerství v ekonomické oblasti.

 

Soubor ke stažení16. června Kutná Hora: Vyhlášení Vesnice roku Středočeského kraje

Ke stažení pozvánka na slavnostní vyhlášení výsledků Soutěže Vesnice Středočeského kraie roku 2016 ve čtvrtek 16. 6. 2016 v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.
 

ČlánekÚřad ORP Liberec nositelem ocenění "Přívětivý úřad"


7. června 2016 proběhl první ročník předávání ocenění Přívětivý úřad, jehož cílem je mapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost služeb nabízených městskými úřady obcí s rozšířenou působností.

 

Soubor ke stažení7. června 2016 Senát: Veřejné slyšení na téma Rodina dnes

Ke stažení finální pozvánka na veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR, připravené ve spolupráci se SPOV ČR, které se uskuteční v úterý 7. 6. 2016  v 9 hodin. Je nutné se pouze do 3. 6. přihlásit u tajemnice SPOV ČR Ivy Svobodové - SPOV.svobodova@seznam.cz, tel. 777258628. Vítáni jsou i další zájemci o tuto problematiku.
 

ČlánekSetkání 2016: Adaptace obce na klimatické změny a podpora zdravého životního stylu v obcích

Ke stažení prezentace ze setkání ŠOV a obcí 26. května 2016 v Tvarožné Lhotě (MAS Strážnicko, Jihomoravský kraj).
 

Soubor ke stažení10.-11. června v Brně "Zapojování veřejnosti – problém nebo výzva"

Ke stažení pozvánka na seminář, pořádaný hnutím Nesehnutí ve dnech 10. – 11. 6. 2016 v Brně.
 

ČlánekEkonomika: Jak přežít a uspět v novém světě?

Níže najdete odkaz na tiskovou zprávu ze stejnojmenné konference Nadace ZET 19. května 2016 na Vysoké škole obchodní v Praze, včetně prezentace přednášejících, které doporučujeme k laskavé pozornosti.
 

ČlánekMá vlast cestami proměn 2016 na pražském Vyšehradě

Již poosmé se konala 21. května 2016 v Praze na Vyšehradě přehlídka tvořivosti a úspěchů obcí, měst a krajů ČR a některých státních i nestátních subjektů ke zvelebení prostředí, společenského a kulturního života jejich občanských komunit, spojená s výstavou realizovaných stavebních, rekonstrukčních či zkrášlovacích akcí, s bohatým kulturním programem a setkáním osobností.

 

Soubor ke stažení8. června 2016: Poroučíme větru, dešti a společnosti?

Ke stažení pozvánka na diskusi s historiky environmentálních a sociálních dějin (s komentáři V. Špidly a B. Moldana) , která se uskuteční ve středu 8. 6. 2016 na Filozofické fakultě UK v Praze, nám. Jana Palacha 2. Přihlášky do pondělí 6. června 2016 zde.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 5/2016

V 5. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:
- 165 MAS podalo do konce března na MMR rozvojovou strategii CLLD/LEADER
- Odborníci na pozvání SPOV v Senátu debatovali o erozi půdy: Auto z půjčovny nikdo nemyje
- Snažíme se iniciovat aktivity pro periferní oblasti kraje, říká Radan Večerka, ze SPOV Karlovarského kraje
- Výbor NS MAS řešil rozdílný přístup MŠMT k MAPům vzdělávání
- NS MAS uzavřela memorandum o spolupráci s Fórem cestovního ruchu
- Nový zákon o zadávání veřejných zakázek uveřejněn ve sbírce
- Obce získají z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 více než 360 milionů
- Žadatelé podali již přes 360 projektů do IROP. Na sociální podniky a památky
- Na zlepšení ovzduší nových 2,7 miliardy z OPŽP. Zájem dvojnásobně překonal alokaci
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_5-2016
 

ČlánekSenát v úterý 7. června 2016 v 9 hodin: Seminář "Rodina dnes"

Spolek pro obnovu venkova ČR připravil společně se senátorem Jiřím Čunkem a poslankyní Ninou Novákovou k 5. výročí vzniku Programu obnovy rodiny SPOV ČR výše uvedený seminář v Jednacím sále Senátu v Praze s dále uvedeným programem. Zváni jsou nejen členové Spolku, ale i všichni příznivci tradiční rodiny!

 

ČlánekCivilizace na rozcestí: Přirozená rodina jako záštita svobody a lidských hodnot

To je téma X. Světového kongresu rodin, který se s podtitulem "Gruzie je rodina" uskuteční ve dnech 15. - 18. května v Tbilisi. Jedním ze sponzorů kongresu, které se konají každoročně (v minulém roce byl v USA), je CitizenGO.
 

ČlánekPočátky česko-rakouské spolupráce očima Jan Krumla

Přinášíme překlad článku Ing. Jana Krumla, bývalého předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR a spoluzakladatele českého Programu obnovy vesnice, v posledním čísle dolnorakouského magazínu pro obnovu vesnic a měst (Dorf- und Stadterneuerung) "Žít ve městě a na venkově". Fotografie z počátků spolupráce s Dolním Rakouskem najdete zde. Informace o současné obnově vesnice a malých měst v této rakouské spolkové zemi najdete na www.dorf-stadterneuerung.at.

 

Soubor ke staženíJednání o poštách na venkově

9. 5. 2016 proběhlo v Praze jednání organizací hájících venkovské samosprávy (SMO ČR, SPOV ČR a SMS ČR) se zástupci České pošty. Spolek se dlouhodobě snaží vyjednat s Českou poštou možnost zpětného chodu, tj. znovuotevření kamenné pobočky v místě, kde projekt Partner selže. Ke stažení tisková zpráva s výsledkem jednání.

 

Soubor ke stažení26. května Tvarožná Lhota: Setkání škol obnovy venkova a dalších zájemců, tentokráte v Jihomoravském kraji

Ke stažení pozvánka na tradiční setkání, přístupné nejen vzdělávacím institucím, ale všem příznivcům venkova, připravené obcí Tvarožná Lhota, Spolkem obnovy venkova ČR a MAS Strážnicko pod názvem "Adaptace obce na klimatické změny a podpora zdravého životního stylu v obcích".