SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíDohoda o spolupráci Státního pozemkového úřadu a SPOV ČR

3. prosince 2015 byla ústřední ředitelkou Státního pozemkového úřadu Ing. Svatavou Maradovou, MBA, a předsedou SPOV ČR Mgr. Eduardem Kavalou podepsána dohoda vztahující se k pozemkovým úpravám a implementaci venkovské regionální politiky.


 

 

Soubor ke staženíSociální zemědělství - koncept dokumentu MZe

Ke stažení koncept dokumentu zpracovaného v rámci Pracovní komise sociálního zemědělství při Ministerstvu zemědělství a veřejně projednaný 30. listopadu 2015 na tomto ministerstvu. Prezentaci z veřejného projednání najdete na webu sociálního zemědělství www.socialni-zemedelstvi.cz. Vedle vymezení tohoto pojmu, dokument obsahuje i základní pravidla podpor ze státního rozpočtu a evropských programů. Připomínky k materiálu může poslat Ministerstvu zemědělství kdokoliv do konce prosince 2015 na připomínkovém listu, který si můžete stáhnout zde.

 

Soubor ke stažení14. prosince 2015: Lidská práva a děti v 21. století

Pozvánka na konferenci, pořádanou při příležitosti Světového dne za lidská práva v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Sněmovní 4, místnost 108, v pondělí 14. prosince 2015 od 14 hod. Registrace zde.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 11/2015

V 11. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:
- Společná výzva SPOV a SMS starostům: Oslovme senátory. Máme šanci prosadit oprávněný podíl obcí z výběru DPH
- Národní konference Venkov 2015: Chránit ornou půdu, hlídat osevní plány a udržet vodu v krajině
- Evropský venkovský parlament ze zástupců 40 zemí schválil v rakouském Shärdingu ambiciózní manifest
- Výbor NS MAS řešil nastavení nového LEADERU
- Přehled prvních 35 standardizovaných MAS
- Komunálním politikem roku je Petr Halada, starosta Kamýka nad Vltavou
- Kalkulačka RUD 2016
Prostorový prohlížeč:http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_11_2015

 

ČlánekOslovte své senátory! Senát bude hlasovat o RUD 2. 12. 2015

Výtah z pozměňovacího návrhu senátorů RNDr. Vystrčila (ODS) a Ing. Linharta (bez politické příslušnosti, zvolen za STAN), schváleného Senátním výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a společná výzva předsedů SMS a SPOV ČR.
 

Soubor ke staženíPoděkování organizátorům konference VENKOV 2016

Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR v otevřeném dopise děkuje organizátorům a donátorům konference VENKOV 2015. Již existující tradici Národních konferencí VENKOV převezme v roce 2016 Ústecký kraj.
 

Soubor ke stažení26. listopadu: Budoucnost meziobecní spolupráce a nadmístního strategického plánování v České republice

Pozvánka na stejnojmenný workshop Střediska pro výzkum regionálního rozvoje Západočeské univerzity v Plzni, připraveného ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje v Praze v prostorách této školy v Praze 17 - Řepích, Žalanského 68/54. Přihlášky posílejte do 23.11.2015 na jezekji@kge.zcu.cz.

 

Evropský venkovský parlament 2015

Informace o jednání v Schärdingu na stránkách NS MAS ČR s překladem Manifestu, pořízeného Evropskou LEADER asociací pro rozvoj venkova (European LEADER Association for Rural Development – ELARD).
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 10/2015

V 10. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:
- Vláda hází obce přes palubu, z rozpočtového určení daní chce přidat jen krajům. Návrh jde ze sněmovny do Senátu
- Na schůzi SPOV s náměstkyní Letáčkovou o eurofondech a expremiérem Špidlou o udržitelném rozvoji
- Výbor NS MAS řešil plánování nových opatření pro žadatele a místní akční plány vzdělávání
- Evropské fondy „polopatě“ představily říjnové konference SMS
- Díky meziobecní spolupráci by měla vzniknout Společná centra služeb
- Společnost mladých agrárníků: Výměna know-how mezi mladými lidmi na venkově na univerzitě v Brně
- Dalších 6 miliard z OPŽP na kanalizace, ČOV, ovzduší i odpady
- MMR v roce 2016: 375 milionů na obnovu venkova. Na podporu cestovního ruchu připraveno 70 milionů. Na podporu bydlení půl miliardy korun
… o výstupech z Národní konference Venkov 2015 si můžete podrobněji přečíst v příštím vydání
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_10_2015

 

Soubor ke staženíZávěry z Národní konference Venkov 2015

Ke stažení společné prohlášení účastníků Národní konference Venkov 2015, která se konala ve dnech 12. – 13. listopadu 2015 na Velehradě a v Modré ve Zlínském kraji s ústředním tématem "půda". Závěrečná tisková zpráva ke stažení zde. Více na www.konferencevenkov.cz.
 

Soubor ke staženíManifest evropského venkova 2015

Ke stažení manifest, schválený na druhém setkání venkovských komunit z EU a dalších zemí v hornorakouském Schärdingu 4. – 6. 11. 2015, nazvaném "Evropský venkovský parlament". Obsahuje 30 bodů, týkajících se oživení a rovnoprávného postavení venkova v Evropě. Závěrečnou tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.

 

Článek18.-20. listopadu: 2 konference v Havlovicích na téma inovací

v Kulturním domě v Havlovicích se v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov 18. 11. uskuteční konference "Venkov jako prostor pro šíření inovací a inovačních technologií", pořádaná Observatoří venkova, z.s. a 19.–20. 11. konference na téma "Inovace a inovační technologie na venkově v Královéhradeckém kraji", pořádaná MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Stačí jediné – zaregistrujte se a přijeďte.
 

Národní konference VENKOV 2015 již 12. – 13. 11. 2015

Odkaz na web konference s přihláškou. Ke stažení z webu Spolku pozvání a program. V pořadí již 7. ročník celorepublikové konference je příležitostí pro setkání zástupců veřejných, neziskových i soukromých organizací působících na celostátní, regionální a místní úrovni i jednotlivců zajímajících se o rozvoj venkova.
 

Modlitba za domov 2015

Přímý přenos ČT2 ze závěrečné části ekumenického setkání - komponovaného pořadu v katolickém kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 28. října 2015. Setkání v souvislosti s oslavami státního svátku každoročně připravuje Ekumenická rada církví v ČR ve spolupráci s Národní síti místních akčních skupin ČR. Setkání letos 27. října v Pražském arcibiskupském paláci záhájila konference MAS na téma "Mít pevnou půdu pod nohama".
 
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).