SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Záznam příspěvků z XVI. mezinárodní konference o RP v Praze

Odkaz na webové stránky www.rodiny.cz, kde najdete odkaz na nahrávku příspěvků, které zazněly 5. června 2017 v Jednacím sále Senátu v Praze na XVI. konferenci o rodinné politice na téma Komunální rodinná politika jako partner státní rodinné politiky.
 

Farský: Sami dostaneme 7-10 procent

Odkaz na rozhovor Seznamu s poslancem, členem STAN Mgr. Janem Farským, někdejším úspěšným starostou Semil a novým volebním leaderem STAN.
 

Čunek: S Babišem spolupracovat lze; budoucnost státu je rodina

Odkaz na web Novinky.cz. Zlínský hejtman a senátor Jiří Čunek v rozhovoru pro Právo o Andreji Babišovi, zrušení předvolební koalice se Starosty a nezávislými a podpoře rodiny.
 

Senát schválil 19. července 2017 novelu zákona o RUD

Odkaz na stenozáznam z jednání Senátu. Spolupráce Spolku pro obnovu venkova ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Svazu měst a obcí ČR s poslanci a senátory přinesla ovoce - po kladném projednání ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Stálé komisi Senátu pro rozvoj venkova schválil Senát návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Návrh byl schválen 64 z 69 přítomných senátorů. 5 senátorů se zdrželo hlasování. Zákon by měl být účinný od 1. ledna 2018. Bude ještě předložen k podpisu prezidentu republiky.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 5/2017

V 5. čísle roku 2017 si například můžete přečíst:
- Komunální rozpočty posílí. Poslanci nakonec schválili zvýšení rozpočtového určení daní pro obce a města
- Spolek v květnu o zemědělství na venkově: Asociace soukromých zemědělců představila své desatero
- Dialog k problematice obchodní obslužnosti venkova
- V 23. ročníku Vesnice roku 2017 soutěží 213 obcí: Jsou známi první krajští vítězové
- LeaderFEST 2017 v Hlinsku aneb Venkov tradičně i nově
- NS MAS už deset let pomáhá rozvoji venkovských regionů
- Zpoždění operačních programů aneb úřady proti místnímu rozvoji
- Ministr Jurečka: Na náš venkov se musí vrátit služby a prodejny potravin
- Nedostatečný limit pro spolky k osvobození od EET
- Města a obce: Lidé třídí odpadu víc a s větším zájmem
- „Má vlast cestami proměn“ a klobouky rozzářily Vyšehrad
- NKÚ: Česko nezvládá čerpat eurodotace, unijní sedmiletka je přitom už v polovině
- MMR: Systém pro administraci dotací EU za 500 miliard nemůže být z podstaty ani primitivní, ani levný
Prostorový prohlížeč:
https://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_5-2017
 

ČlánekVzpomínka na Nechanickou aféru

V sobotu 1. 7. se zúčastnila předsedkyně SPOV ČR Veronika Vrecionová v Nechanicích vzpomínkového dne na tzv. Nechanickou aféru, která se před sedmdesáti lety stala předehrou únorového puče, po němž se komunisté krutě vypořádali nejen se členy Selských jízd, krojovaných jízdních banderií, jež byly vždy symbolem vlastenectví, svobody selského stavu, lásky k půdě a koním. Akci pořádal Janákův východočeský sbor Selských jízd Nechanice společně s Asociací soukromého zemědělství.

 

Soubor ke stažení18. července: Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po r. 2020

Ke stažení předběžný program. Cílem "kulatého stolu" na MMR je na širší platformě představit přínosy a dopady politiky soudržnosti, vliv geopolitických faktorů EU na budoucí směřování politiky soudržnosti a východiska možné pozice České republiky k její budoucí podobě. Součástí bude také debata nad finančním rámcem a strategickým (věcným) směřováním možné podpory v ČR. Přihlásit se můžete do 28. června 2017 na: http://strukturalni-fondy.cz/Temp/Kulaty-stul-k-budoucnosti-kohezni-politiky-po-r-2020.
 

Článek18. června: Den otců v Praze

Pozvánky na dvě akce:

1) Unie otců – Mezinárodní oslava Dne otců v 10 hodin na Václavském náměstí v Praze u sv. Václava

2) Ministerstva obrany ČR - DEN OTCŮ S ARMÁDOU ČR od 11 do 18 hodin v parku Ladronka v Praze 6
 

Novela zákona o RUD schválena 96 poslanci z 96 přítomných

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila 9. června 2017 ve třetím čtení návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů podle pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru včetně posílení podílu škol podle návrhu poslance Vilímce (ODS) a přechodných opatření podle pozměňovacího návrhu poslance Babiše (ANO). Pozměňovací návrhy poslance Klašky (KDU-ČSL) sněmovna zamítla. Odkaz na stenografický záznam projednávání.
 

Soubor ke staženíPomůže procedura hlasování navýšení podílu obcí na RUD?

Ke stažení usnesení rozpočtového výboru PSP ČR ze dne 7. června 2017. Kromě legislativně technických úprav, které vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, výbor doporučil úpravu přechodných ustanovení podle návrhu poslance Andreje Babiše (ANO). Podle navržené procedury bude ve třetím čtení hlasováno nejprve o změně čl. I návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, podle návrhu rozpočtového výboru. Pokud by návrh nebyl přijat, bude hlasováno o návrhu poslance Andreje Babiše, který při akceptaci navýšení podílu obcí na DPH z 21,4 na 23,58 % navrhuje vyšší podíl na žáka základních a mateřských škol. Naposledy bude hlasováno o pozměňovacích návrzích poslance Jaroslava Klašky (KDU-ČSL), k jejichž věcné podstatě výbor nepřijal žádné stanovisko.
 

Soubor ke staženíZpráva o uplatňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

Strategie byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 15. května 2013 č. 344. Ke stažení vyhodnocení za roky 2014-2016, rozeslané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR do meziresortního připomínkového řízení (č. j. MMR-23942/2017-52). MMR navrhuje zprávu ve vládě schválit a doporučit hejtmanům vzít na vědomí doporučení z ní vzešlá.
 

Podpora rodin s více dětmi je naprosto zásadní úkol

Lidé očekávají, že KDU-ČSL by měla vědět co je rodina. Neřešíme prvotní příčiny – rozpad rodin a s tím související snížení porodnosti, které nám nemůže zajistit ani budoucnost. Vymíráme, ale neřešíme to. Podpora rodin s více dětmi je naprosto zásadní úkol. Vynaložené prostředky nejsou ztrátou, ale investicí do budoucnosti státu. České děti se nejvíce bojí rozchodu rodičů… Najděte si čas na shlédnutí projevu Jiřího Čunka na sjezdu KDU-ČSL 27. května 2017 na YouTube.
 

Sjezd KDU-ČSL: Nižší daně pro rodiny s více dětmi

Přihlásí se k podpoře vícečetné přirozené rodiny i ostatní strany?
 

Soubor ke staženíPozměňovací návrhy ve 2. čtení novely zákona o RUD

Ke stažení pozměňovací návrh Andreje Babiše, přednesený poslancem Romanem Kubíčkem (ANO). Akceptuje Libereckým krajem navrhované navýšení podílu obcí na DPH z 21,4 na 23,58 % (nároky na státní rozpočet 8,5 mld. Kč). Oproti pozměňovacímu návrhu rozpočtového výboru, iniciovaného poslancem Vladislavem Vilímcem (ODS), navyšuje podíl na žáka základních a mateřských škol z původních 7 na 11 % na vrub snížení přepočítacího koeficientu pro velká města. Dva alternativní pozměňovací návrhy poslance Jaroslava Klašky (KDU-ČSL) se týkají využití části daní pro posílení Státního fondu dopravní infrastruktury. Najdete je v odkazu z předchozího článku. Stenozáznam z 2. čtení najdete na http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/057schuz/s057172.htm.
 

Novela zákona o rozpočtovém určení daní

Varianta Libereckého kraje (sněmovní tisk 791), podporovaná SPOV ČR, SMS ČR a SMO ČR byla zařazena ve 2. čtení na současně probíhající 57. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (přerušena do úterý 23. května do 14 hodin) jako bod 59 pořadu jednání. Garanční Rozpočtový výbor doporučil Poslanecké sněmovně návrh schválit ve znění pozměňovacích návrhů, Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jej doporučil schválit v předloženém znění.