SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Návrh programového prohlášení vlády

Dne 18. prosince 2017 schválila vláda Andreje Babiše Návrh programového prohlášení vlády České republiky a pověřila premiéra jednáním o tomto návrhu se sněmovními stranami. Podle tohoto návrhu vláda sjednotí podporu a rozvoj venkova pod správu Ministerstva pro místní rozvoj a zpracuje ucelenou Koncepci rozvoje venkova v jeho gesci. Státní fond rozvoje bydlení má být transformován na Státní fond regionálního rozvoje a kromě podpory bydlení rozšířen o aktivity i do oblasti regionálního rozvoje a podpory venkova (podpora strategických investic obcí do modernizace veřejných prostranství v bytové zástavbě, regenerace brownfields, místních komunikací a cestovního ruchu).
 

ČlánekPrezentace ze semináře "Krajinné plánování a pozemkové úpravy"

Ke stažení prezentace ze semináře, pořádaného SPOV ČR 5. prosince 2017 na MZe v Praze.
 

ČlánekPrezentace ze semináře "Voda a zemědělství"

Ke stažení prezentace ze semináře, pořádaného SPOV ČR ve spoluprací se SPOV Středočeského kraje 21. listopadu 2017 v Královicích u Slaného.
 

ČlánekIng. Vrecionová obhájila funkci předsedkyně SPOV ČR


5. prosince 2017 zvolila Valná hromada Spolku pro obnovu venkova ČR na další tříleté období 9 členů předsednictva Spolku. Předsednictvo doplní členové, zastupující pobočné krajské spolky, zapsané do spolkového rejstříku. Bezprostředně po jednání valné hromady se sešlo předsednictvo Spolku, které zvolilo Ing. Veroniku Vrecionovou do funkce předsedkyně Spolku a do funkcí místopředsedů Mgr. Eduarda Kavalu a Ing. arch. Jana Floriana.

 

Soubor ke staženíZávěry Národní konference Venkov 2017 – požadavky na vládu ČR

Závěry konference, která se konala ve dnech 1. 11. – 3. 11. 2017 v Dřítči v Pardubickém kraji s ústředním tématem "Spojujeme venkov".
 

Rychlý internet, rozvoj služeb a spolupráce jsou podmínkami udržení čilého života na vesnicích

Odkaz na informaci o Národní konferenci VENKOV 2017 na webu MZe. Úplné znění závěrů konference, prezentace a fotografie z ní najdete na www.konferencevenkov.cz/2017.
 

Denně ubývá 25 hektarů zemědělské půdy

Výměra obhospodařované zemědělské půdy se trvale zmenšuje, varují statistici. Od roku 2000 jí ubylo téměř 148 tisíc hektarů, to znamená 25 hektarů denně, zjistil ČSÚ ve strukturálním šetření o zemědělských subjektech. Odkaz na www.novinky.cz.
 

Soubor ke staženíVolební valná hromada SPOV ČR

5. prosince v 9:30 hod. na MZe v Praze. Ke stažení pozvánka s programem.
 

Návrhy členů předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR

pro volby na valné hromadě SPOV ČR 5. prosince 2017 najdete v levém sloupci webu.
 

ČlánekLAUDATIO JANU FLORIANOVI

LAUDATIO JANU FLORIANOVIxxx Jana Floriana jsem poznal v 80. letech jako mladého pracovníka odboru územního plánování na Jihomoravském KNV, který byl zaujatý Programem obnovy vesnice (DORFERENEUERUNG). Přivezl jeho podmínky z návštěvy Rakouska, kde již byl zdárně realizován. Program obnovy vesnice byl pro Jana Floriana tak silnou, závažnou a stěžejní ideou, že se stal trvalou součástí jeho celoživotních snah. Zpočátku se staral o uplatnění jeho myšlenek v urbanistických pracích za minulého režimu, i když to příliš nešlo. Avšak hned po změně režimu zahájil z Ministerstva životního prostředí hektické úsilí prosadit Program také u nás.
 

48. Den malých obcí 31. října v Prostějově a 7. listopadu v Praze

V Prostějově ve Společenském domě, v Praze v Kongresovém sálu na výstavišti v Letňanech. Začátek v 9:00 hodin. Na programu aktuální informace z ministerstev pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí, financí a vnitra. Přihláška na www.denmalychobci.cz/prihlaska.asp.
 

Soubor ke stažení5. prosince: seminář "Krajinné plánování a pozemkové úpravy"

Seminář, pořádaný Spolkem pro obnovu venkova ČR, se uskuteční po volební valné hromadě spolku ve 13 hodin v zasedací místnosti 400 Ministerstva zemědělstvi v Praze, Těšnov 17.
 

Soubor ke stažení21. listopadu: seminář "Voda a zemědělství"

Seminář, zaměřený na kulturní krajinu a zemědělství, pořádá Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s krajskou organizací SPOV Středočeského kraje od 10 hodin ve Královickém dvoře v Královicích u Slaného, okres Kladno.
 

ČlánekSPOV ČR a Národním zemědělské muzeum budou úzce spolupracovat

V prostorách Národního zemědělského muzea Praha se v odpoledních hodinách dne 3. 10. 2017 uskutečnilo jednání mezi vedením NZM a SPOV ČR. Byla dohodnuta spolupráce na projektu "Síť zemědělských muzeí" (viz https://www.nzm.cz/sit-zemedelskych-muzei). NZM nabídlo uskutečnit v roce 2018 Národní konferenci Venkov právě v prostorách NZM. Tématem by se měla stát dvě výročí, a to 100 let samostatné ČSR a 100 let NZM Praha.

 

FotogalerieDohoda o součinnosti Ministerstva kultury a Spolku pro obnovu venkova ČR

V úterý 3. 10. 2017 byla v reprezentačních prostorách Ministerstva kultury podepsána Dohoda o součinnosti Ministerstva kultury a Spolku pro obnovu venkova ČR. Dohodu podepsali ministr kultury Mgr. Daniel Herman a předsedkyně Spolku Ing. Veronika Vrecionová. Hlavním cílem spolupráce je zajištění aktivní péče o obnovu a rozvoj venkova v České republice v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje v nejrůznějších podobách.