SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke stažení5. prosince: seminář "Krajinné plánování a pozemkové úpravy"

Seminář, pořádaný Spolkem pro obnovu venkova ČR, se uskuteční po volební valné hromadě spolku ve 13 hodin v zasedací místnosti 400 Ministerstva zemědělstvi v Praze, Těšnov 17.
 

Soubor ke stažení21. listopadu: seminář "Voda a zemědělství"

Seminář, zaměřený na kulturní krajinu a zemědělství, pořádá Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s krajskou organizací SPOV Středočeského kraje od 10 hodin ve Královickém dvoře v Královicích u Slaného, okres Kladno.
 

ČlánekSPOV ČR a Národním zemědělské muzeum budou úzce spolupracovat

V prostorách Národního zemědělského muzea Praha se v odpoledních hodinách dne 3. 10. 2017 uskutečnilo jednání mezi vedením NZM a SPOV ČR. Byla dohodnuta spolupráce na projektu "Síť zemědělských muzeí" (viz https://www.nzm.cz/sit-zemedelskych-muzei). NZM nabídlo uskutečnit v roce 2018 Národní konferenci Venkov právě v prostorách NZM. Tématem by se měla stát dvě výročí, a to 100 let samostatné ČSR a 100 let NZM Praha.

 

FotogalerieDohoda o součinnosti Ministerstva kultury a Spolku pro obnovu venkova ČR

V úterý 3. 10. 2017 byla v reprezentačních prostorách Ministerstva kultury podepsána Dohoda o součinnosti Ministerstva kultury a Spolku pro obnovu venkova ČR. Dohodu podepsali ministr kultury Mgr. Daniel Herman a předsedkyně Spolku Ing. Veronika Vrecionová. Hlavním cílem spolupráce je zajištění aktivní péče o obnovu a rozvoj venkova v České republice v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje v nejrůznějších podobách.

 

2.-8. října 2017: 21. ročník Týdne knihoven

Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Letošní Týden knihoven bude věnován především práci knihoven s předškolními dětmi a jejich rodinami. 5. října bude v Zrcadlové kapli pražského Klementina vyhlášena Knihovna roku 2017. Podkladem pro to je hodnocení vesnických knihoven v rámci soutěže Vesnice roku.
 

Máma není táta aneb Proč je role otce pro děti tak důležitá

Tradiční rodina se bohužel stává minulostí. Stále více dětí vyrůstá jen s matkou, babičkou či tetou. Ve škole je paní učitelka a na středisku lékařka. Absence mužského vzoru se stala téměř normou. Přečtěte si názory dětí, jak je pro Právo zpracovala Iva Prudičová.
 

Národní konference VENKOV 2017 (venkovský parlament ČR)

Odkaz na webové stránky konference, která se tentokráte uskuteční 1. - 3. 11. 2017 v Pardubickém kraji - obci Dříteč. K dispozici je program, možnost přihlášení (povinná registrace), objednávka ubytování a aktuality z přípravy konference. Vložné se nevybírá, účastníci si uhradí jen nocleh. Očekáváme, že zejména starostové a představitelé místních akčních skupin z nejbližšího okolí vyzvou k účasti i další aktéry, podílející se na rozvoji venkova (členové venkovských neziskových organizací, aktivní občané, zemědělci a lesníci, podnikatelé, učitelé, knihovníci, lékaři, zdravotní a sociální pracovníci nebo představitelé církví), kteří se mohou účastnit celé nebo jen části konference (např. workshopů a kulatých stolů 3. 11. 2017 podle svého výběru).
 

Soubor ke staženíVýsledky Národní konference VENKOV 2016

Ke stažení výsledky konference 20. - 21. 10. 2016 v Litoměřicích poprvé koncipované jako "venkovský parlament". 12 problémů/doporučení s největším počtem bodů, které byly zahrnuty do závěrů konference, je uvedeno v bodě 5.
 

Heřmanov Vesnicí roku 2017

Titul Vesnice roku v Programu obnovy venkova získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhém místě se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje, na třetím místě obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR; spoluvyhlašovatelé Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Sdružení místních samospráv ČR. Odkaz na fotografii představitelů vítězných obcí, ministryně pro místní rozvoj Šlechtové, ministra zemědělství Jurečky, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR Vrecionové a předsedy Svazu měst a obcí ČR Lukla na vyhlášení výsledků soutěže v Luhačovicích 16. září 2017.
 

Soubor ke stažení7. září: Realizace Jana Krumla

Ke stažení pozvánka na vernisáž výstavy emeritního předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR Ing. Jana Krumla u příležitosti jeho 82. narozenin v Brně-Tuřanech.
 

Soubor ke staženíSpolečné prohlášení SMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR

k redukci rozpočtu MMR na národní dotace pro obce při přípravě státního rozpočtu 2018
 

ČlánekPrezentace ze semináře "Stromy v krajině"

Seminář SPOV ČR a Celostátní sítě pro venkov 28. srpna 2017 na výstavě "Země živitelka" v Českých Budějovicích zahájili předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR Ing. Veronika Vrecionová, ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a předseda Národní sítě MAS ČR Ing. Jiří Krist. Ke stažení prezentace přednesených referátů.

 

Soubor ke stažení19. září Parlament ČR: Seminář o psychologických a sociálních aspektech nerodičovské péče

v prostorách Poslanecké sněmovny PČR. Je určen odborné i rodičovské veřejnosti, pečujícím o děti, pracovníkům prorodinných organizací a předškolním pedagogům. Jeho cílem je nabídnout širší spektrum pohledů na nerodičovskou péči, pracovat s ní jako s nástrojem rozvoje dítěte a současně upozornit na nezastupitelný význam rodičovské péče. Vložné se neplatí. Pro vstup do budovy je nutný doklad totožnosti, přihlásit se můžete do 13. 9. 2017 na: https://goo.gl/forms/eyV8MQ0bQDJTskAc2
 

Soubor ke stažení8. září 2017 Brno: Role komunity, sousedství a prostředí ve snižování sociálního vyloučení ve vyšším věku

Ke stažení anglická verze předběžného programu evropského semináře k politikám snižování sociální exkluze ve vyšším věku, který se uskuteční v pátek 8. 9. od 13 hod. na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Registrace je zdarma možná na: rosenet@post.cz. Další informace: Lucie Vidovićová, PhD., tel. 602 515 886, Lucie.Vidovic@seznam.cz.
 

Soubor ke stažení25. srpna 2017 České Budějovice: Podpora rozvoje venkova v ČR

Pozvánka na tradiční seminář v rámci doprovodného programu 44. ročníku výstavy Země živitelka, na kterém vystoupí představitelé MMR, MZe, SPOV ČR, SMS ČR a SMO ČR. Vstup do areálu Výstaviště České Budějovice je možný při předložení této pozvánky. Účast je nutno potvrdit do 21. srpna 2017 na e-mail: Miroslava.Ticha@mmr.cz.