SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekPremiér Andrej Babiš se sešel se zástupci SMS ČR kvůli zpřísnění zákona o střetu zájmů

Zástupci Sdružení místních samospráv ČR se 6. dubna sešli s premiérem Andrejem Babišem, aby mu tlumočili své výhrady proti zpřísnění zákona o střetu zájmů, které shrnuli v petici podané minulý týden. Premiér přislíbil, že na jednání poslaneckého klubu ANO podpoří takový pozměňovací návrh, který stanoví, že údaje o majetkových poměrech komunálních politiků, které mají být podle stávajícího návrhu veřejné, budou zveřejňovány pouze na základě individuální žádosti.
 

ČlánekDiskuzní kulaté stoly na téma "Knihovna – věc veřejná"

začínají 11. dubna 2018 v Ostravě. Kulaté stoly organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sdružení knihoven ČR se záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst na obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a s podporou Ministerstva kultury ČR. Ve zprávě najdete termíny kulatých stolů v jednotlivých krajích. Další aktuální informace najdete na: www.knihovna-vec-verejna.cz.
 

Soubor ke stažení14. dubna: První jarmark Vesnice roku na MMR od 10 do 16 hodin

v budově Ministerstva pro místní rozvoj ČR – vchod z Pařížské ulice č. 4. Ke stažení pozvánka – přihlásit se můžete do 10. dubna 2018 na adrese: Miroslava.Ticha@mmr.cz. Informace o soutěži na www.vesniceroku.cz.
 

Soubor ke staženíDubnové motivační semináře k přípravě soutěže Vesnice roku 2018

se letos uskuteční v úterý 10. dubna ve Větřkovicích v Moravskoslezském kraji (účast potvrdit do 9. 4. 2018), ve čtvrtek 12. dubna v Kruhu v Libereckém kraji, (účast potvrdit do 10. 4. 2018) a v pátek 13. dubna ve Slavkově ve Zlínském kraji (účast potvrdit do 11. 4. 2018). Účast na Vámi vybraný seminář potvrďte e-mailem na adresu: Miroslava.Ticha@mmr.cz.
 

16. dubna v 10 hod. v Senátu: Mohou opatření rodinné politiky ovlivňovat rozvodovost?

Odkaz na přihlášku na XVII. ročník mezinárodní konference o rodinné politice, pořádané Národním centrem pro rodinu v Brně ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR, Rodinným svazem ČR, rakouským Institutem pro manželství a rodinu a Nadací Hannse Seidela. Přihlásit se můžete do 11. dubna 2018. Ke vstupu je potřebný občanský průkaz, konferenční poplatek se nevybírá, tlumočení je zajištěno. Podrobnosti na www.rodiny.cz.
 

Zdeněk Mahler: Osud i naděje

V souvislosti s úmrtím PhDr. Zdeňka Mahlera, Dr.h.c. se vracíme k jeho nadčasové přednášce, která byla nahrána na prvním ročníku České konference v roce 2009 v Poděbradech a je dostupná na Youtube. Najdete v ní i tato slova: "Jádro našeho, českého, života bylo samozřejmě na venkově. Lidé, kteří obdělávali, po snad padesát generací, tuto krajinu v podstatě vytvořili zahradu a vytvořili si současně k ní nesmírně intenzivní vztah. A takový vztah byl obdobně vytvářen tím, že bylo vytvářeno jako jisté kolektivní povědomí a prostředek kulturnosti, co bylo až zmasakrováno, tj. řeč, mateřština. Dál to souviselo s tím a potom v posledních 200 let našich dějin, kdy už je to výrazně patrné, s mimořádným zvyšováním vzdělanosti, … k zesílení sebereflexe a k něčemu, co se dá označit, něco jako jistá mravní opravdovost…"
 

Soubor ke staženíSchůze SPOV ČR v úterý 3.4.2018

tentokráte v 10 hod. ve Frýdlandském salonku Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR. V 9 hod. schůze předsednictva.

 

PS propustila do 2. čtení vládní návrh novely insolventního zákona

Odkaz na web Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V rozpravě poslankyně Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. navrhla aplikovat novelu zákona pouze na pohledávky, které vznikly v minulosti, například do platnosti toho zákona, která je spojena s uveřejněním ve Sbírce zákonů. Tím by odpadla protiargumentace o jeho zneužívání ze strany těch, kteří by s pozdějším benevolentnějším oddlužením počítali již při vzniku dluhů. Stenografický záznam z jednání 20. 3. 2018 najdete zde. Zákon byl přikázán ústavně právnímu jako garančnímu výboru a výboru pro sociální politiku.

 

Soubor ke staženíKoncept adaptačního zákona a web GDPR na stránkách MV ČR

Připravte se na seminář v Senátu 13. března, k bodu "Obecné nařízení Evropské komise o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a stav přípravy adaptačního zákona". Stáhnout si můžete koncept tohoto zákona z dílny Ministerstvo vnitra ČR, který byl předložen k informaci Radě vlády pro veřejnou správu 16. února 2018. Dále doporučujeme seznámit se s dalšími informacemi ve speciální části webu tohoto ministerstva na adrese www.mvcr.cz/gdpr. Českou verzi nařízení EK najdete na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
 

ČlánekBoj o novelu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, pokračuje

Návrh poslanců Marka Výborného a dalších neprošel 28. února v prvním čtení Poslanecké sněmovny. Do druhého čtení postoupil téhož dne návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších, který byl přikázán Ústavně právnímu výboru a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Poslední informace získáte a další projednávání můžete ovlivnit na semináři v Senátu 13. března. Přihlaste se mailem, který pošlete do 10. března 2018 na adresu spov.veronika@seznam.cz.
 

ČlánekKlíčové výsledky jednání Rady pro zemědělství EU

V pondělí 19. února 2018 se v Bruselu konalo jednání Rady EU pro zemědělství a rybolov, která se schází většinou 1x měsíčně a jejími členy jsou ministři zemědělství jednotlivých členských států. Rada přijímá v součinnosti s Evropským parlamentem legislativu pro produkci potravin a rozvoj venkova EU. Jedním z hlavních témat pondělního jednání byla opět budoucnost Společné zemědělské politiky.
 

Soubor ke staženíSoutěž Vesnice roku 2018 vyhlášena


Ke stažení podmínky soutěže, slavnostně podepsané předsedkyní SPOV ČR Ing. Veronikou Vrecionovou, ministryní pro místní rozvoj Ing. Klárou Dostálovou, ministrem zemědělství Ing. Jiřím Milkem a předsedou Svazu měst a obcí ČR Mgr. Františkem Luklem, MBA na 49. Dni malých obcí 20. února 2018 v Praze.
 

Soubor ke stažení13. března: Seminář "Snižování administrativní zátěže" v Senátu

Seminář pořádá od 10:30 do 13:30 Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR. Ke stažení program semináře. Seminář bude přenášen živě na www.senat.cz. Zaměří se na Zákon o střetu zájmů a jeho poslanecké novely, Obecné nařízení Evropské komise o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a činnost Antibyrokratické komise MZe ČR.