SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 6-7/2018

Z obsahu čísla červen-červenec 2018:
- Společný postoj územních partnerů k budoucí politice soudržnosti
- Krajští vítězové soutěže Vesnice roku 2018: Cítov. Dolní Němčí. Hrušky. Kamenný Újezd. Kytlice. Nový Kostel. Pustá Kamenice. Stěžery. Svatý Jan nad Malší. Šumvald. Tatobity. Úvalno. Vepříkov.
- Výbor NS MAS projednával návrh víceletého finančního rámce pro období 2021-2027. Nyní jej zhodnotí kraje
- SZIF schválil již téměř tisíc projektů vybraných MAS v PRV
- CLLD/IROP: První projekt je již hotový. Škola v Prusinovicích na Holešovsku
- Tříletý dotační plán NPŽP nabídne obcím 8 miliard korun na lepší životní prostředí
- Sociální zemědělství - praktické semináře a exkurze na sociální farmy
 

Registrace účasti na Národní konferenci VENKOV 2018

Odkaz na přihlášku na Národní konferenci – venkovský parlament ve Strážnici 19.-21. září. Program konference najdete na odkazu zveřejněném v levém sloupci webové stránky. Témata konference jsou: 1. Voda a stromy v krajině, 2. Obnova center malých měst , 3. Program rozvoje venkova a společná zemědělská politika a 4. Možnosti Komunitně vedeného místního rozvoje při řešení vybavenosti obcí. Exkurze jsou připraveny do vinařských oblastí Strážnicka, Hodonínska, Horňácka-Ostrožska a Kyjovského Slovácka. Očekává se velký zájem, proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve. Registrace bude uzavřena po naplnění kapacity konference!
 

Vesnice se vyklidňují, zubaře v pohraničí stát podpoří

Rozhovor s poslanci Veronikou Vrecionovou (ODS), předsedkyní Spolku pro obnovu venkova ČR a Stanislavem Juránkem (KDU-ČSL) v Událostech a komentářích 2. srpna 2018 (30:32 minut po začátku Událostí). Navazující rozhovor se stomatologem Jakubem Papežem se týká dotací Ministerstva zdravotnictví na zřizování ordinací v pohraničí a na venkově.
 

Soubor ke stažení27. srpna: Seminář "Krajina – půda a voda"

Seminář pořádá Spolek pro obnovu venkova ČRv rámci doprovodného programu 45. ročníku výstavy Země živitelka 2018 v Českých Budějovicích v 9 hodin v pavilonu "Z", sál č.2 v 1. patře. Přihlášky na spov.veronika@seznam.cz.
 

Soubor ke stažení24. srpna: Seminář "Program obnovy a rozvoje venkova v ČR"

Seminář pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci doprovodného programu agrosalónu Země živitelka v Českých Budějovicích. Zájemci o účast na semináři se registrují prostřednictvím odkazu na webu MMR do 20. srpna 2018. Více informací RNDr. Ivana Kašparová, PhD., odbor regionální politiky MMR, tel. 224 864 057, Ivana.Kasparova@mmr.cz.
 

Soubor ke staženíNejméně 13 obcí se chystá zahájit zpracování programů rozvoje

Pod názvem "Obnova a rozvoj života na venkově" předložil SPOV ČR nový projekt v rámci výzvy č. 80 OP Zaměstnanost. V případě schválení bude jeho hlavním výstupem zpracování programu rozvoje zapojených obcí Bernartice, Brozany nad Ohří, Hukvaldy, Jistebník, Keblice, Rouské, Skotnice, Skřipov, Sloup, Smilovice, Staré město, Tvarožná Lhota a Tištín. Rezervovány jsou místa pro další tři obce.
 

Sociální zemědělství – praktické semináře a exkurze v září a říjnu

Odkaz na stránky Sociálního zemědělství. Akce budou realizovány v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. Finanční náklady budou hrazeny z prostředků Sítě. Přihlásit se účastníci mohou pomocí registračního formuláře dostupného na internetových stránkách www.socialni-zemedelstvi.cz. Po vyplnění tohoto formuláře budou zájemci o jednotlivé akce individuálně osloveni.
 

Registrace na sympozium "Venkov v proměnách času 1918-2018" 1.-2. srpna 2018 v Národním zemědělském muzeu v Praze

Zde se můžete do 26. července zaregistrovat na sympozium Spolku pro obnovu venkova ČR a Národního zemědělského muzea, pořádané u příležitosti 100. výročí vzniku Československa a tohoto muzea, 25 let České republiky a SPOV ČR. Diskuse u kulatých stolů se bude týkat naplňování Závěrů Národní konference VENKOV 2017. Program sympozia najdete zde, vložné se neplatí.
 

Strom roku 2018 – soutěží 12 lip svobody

Odkaz na hlasování o 12 Stromech svobody, které byly zařazeny do letošního ročníku soutěže s ohledem na stoleté výročí Československa. Hlasovat můžete až do 25. září. Vítězný strom získá odborné ošetření a postoupí do mezinárodního kola ankety Evropský strom roku 2019.

 

Ztratí tradiční přirozená rodina monopol na institut manželství? Místo registrovaného partnerství manželství?

Odkaz na návrh poslanců Radky Maxové, Františka Kopřivy, Petra Dolínka, Víta Rakušana, Jiřího Dolejše, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 201) na webu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Proklamovaným cílem této novely je poskytnout partnerům téhož pohlaví a jejich dětem stejná práva jako je poskytována manželům a jejich dětem. Institut registrovaného partnerství by byl přijetím této novely zrušen. Vláda na své schůzi dne 22. června 2018 vyjádřila s tímto návrhem zákona souhlas.
 

Soubor ke staženíParlament 20. června: "Sucho v Česku a jak se mu bránit"

Seminář, který se uskuteční 20. 6. 2018 od 14 hodin v Praze - Poslanecké sněmovně ČR (místnost č. 205) pod záštitou poslaneckého klubu Občanské demokratické strany moderuje Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR. Účast potvrďte na e-adresu: vrecionovav@psp.cz. Pro vstup do budovy sněmovny potřebujete občanský průkaz.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 5/2018

Z obsahu čísla květen 2018:
- LEADERFEST 2018: Stovky nových tváří i z nových MAS hostilo tři dny valašské město Rožnov pod Radhoštěm
- O titul Vesnice roku 2018 soutěží 228 obcí. Nejvíce z Vysočiny a jižní Moravy
- Staronové vedení Spolku prohlubuje spolupráci s územními partnery
- Národní stálé konference hodnotí operační programy 2013-2020. Začala ovšem již příprava období 2021+. Jaké bude?
- Rozvojové strategie CLLD/LEADER byly na konci roku 2017 konečně schváleny. Místo 112 nyní vyhlašuje výzvy 178 MAS
- Strategie SCLLD jsou v plném proudu. MAS vypisují nové výzvy. Žadatelé podali v IROP tisíc projektů.
- Valná hromada NS MAS v jihomoravských Valticích schválila nové stanovy a určila trendy k přípravě období 2020+
- Evropská komise navrhuje praktický a moderní rozpočet na období 2021-2027 pro Evropskou unii, která chrání, posiluje a brání
- Výběr z programového prohlášení nově připravované vlády – venkov, veřejná správa, životní prostředí

 

Soubor ke staženíLeaderFEST 22. - 24. května 2018 v Rožnově pod Radhoštěm

Konference LeaderFEST je mezinárodním setkáním zástupců Místních akčních skupin a dalších příznivců venkova. Setkání slouží k výměně zkušeností, přátelským setkáním aktérů venkova, navázání spolupráce a představení příkladů dobré praxe ve venkovském prostoru. Mottem letošního ročníku je "Úspěch českého venkova" – prezentovány budou inspirativní, úspěšné a vizionářské projekty a aktivity na venkově. Stáhnout si můžete program, který bude probíhat v sále Společenského domu a v přilehlých budovách v Rožnově pod Radhoštěm ve Zlínském kraji. Farmářské trhy a doprovodný program pak v okolních Městských sadech. Společenský večer je připraven v Hotelu Horal 23. května od 19.30 hod. Další informace na www.leaderfest.cz, popř. u organizátora Ondřeje Neumana (email: info@masroznovsko.cz, mobil: 732 824 166).
 

FotogaleriePrezident Zeman přijal vítěze soutěže "Vesnice roku 2017"

Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu dne 28. března 2018 ve 14 hodin na Pražském hradě starosty vítězných obcí soutěže Vesnice roku 2017. Fotografie ke stažení (zdroj: fotoarchiv KPR, foto Hana Brožková).
 

ČlánekMá vlast cestami proměn 2018

V článku najdete informaci o letošní putovní výstavě včetně toho, jak na internetu podpořit jednotlivé proměny. Více pak na www.cestamipromen.cz. Od jejího vzniku je SPOV ČR jejím partnerem a podporovatelem. Hlavním pořadatelem je Asociace Entente Florale CZ, od jejíž ředitelky a iniciátorky Ing. Drahomíry Kolmanové se dozvíte další podrobnosti 14. dubna od 8 hodin na ČRo 2 v rozhovoru s Jirkou Holoubkem a také 12. nebo 13. května v Country rádiu.

Letos se slavnostní veřejná vernisáž výstavy uskuteční na Vyšehradě v Praze v sobotu 19. května v 11 hodin. Vernisáž probíhá celý den – můžete si užít stánky s řemeslnými výrobky, regionálními pochutinami a koncerty. Na Vyšehradě výstava zůstane měsíc. Poté se rozjede do různých koutů České republiky a takto putuje celý rok.