SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíČerný den pro obce a kraje 26. června 2020

vyhlásily společně Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkovy ČR v den, kdy se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR očekává pojednání Senátem vrácené novely zákona zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tyto organizace již dříve - zatím neúspěšně – požadovaly vhodnou zákonnou úpravu tak, aby náklady na kompenzační bonusy nebyly kryty v rámci rozpočtového určení daní na vrub rozpočtů obcí a krajů.
 

Podpoří stát živnostníky i obce? Rodí se v Senátu kompromis?

Senátor Zdeněk Nytra (ODS) s dalšími senátory napříč politickým spektrem předložil samostatný zákon k problematice kompenzačního bonusu pod názvem "Návrh zákona, o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších zákonů, do rozpočtů územních samosprávných celků" (tisk č. 263).

Z odkazu se dostanete na web Senátu k informacím o znění navrhovaného zákona a o jeho projednávání. První čtení proběhlo 20. května 2020.
 

Briefing k senátnímu návrhu k problematice kompenzačního bonusu

Odkaz na web Senátu s videozáznamem tiskového briefingu 20. května 2020, na kterém vystoupili: Martin Červíček (ODS), Tomáš Goláň (BEZPP), Zdeňka Hamousová (ANO), Zbyněk Linhart (STAN) a Jiří Carbol (KDU-ČSL).

Představený zákon by obcím a krajům kompenzoval předpokládaný výpadek z rozpočtového sdílení daní ve výši 15 mld. Kč. V úvodním vystoupení Martin Červíček m.j. uvedl, že Senát minulý týden novelu zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, projednával a pokusil se situaci vyřešit tím, že vrátil návrh do Poslanecké sněmovny a avizoval, že by byl velmi rád, aby došlo k nějaké náhradě ve výpadku toho rozpočtového určení daní. Nicméně paní ministryně Schillerová uvedla, že to je nepřijatelný návrh, že velmi pravděpodobně schválen v Poslanecké sněmovně nebude.

Proto senátoři připravili samostatný zákon, zmírňující dopady do rozpočtů územních samosprávných celků. Kompenzace obcí je stanovena podle počtu obyvatel krát 1000 Kč na jednoho obyvatele v roce 1990, u krajů 400 Kč na obyvatele.
 

Zatím 438 podpisů petice starostů, aby náklady na kompenzační bonusy nebyly kryty na vrub rozpočtů obcí

Podepsaní představitelé obcí nesouhlasí s tím, aby se kompenzační bonusy pro OSVČ, vyplácené podle zákona č. 159/2020 Sb. formou vratky daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, hradily ve výši cca 25% z očekávaných rozpočtů obcí. Vláda by je měla krýt ze státního rozpočtu. Podle hrubého odhadu by obce byly připraveny o 11 miliard a kraje o 4 miliardy (celkem 1/3 nákladů na všechny poskytnuté bonusy). Petici zorganizoval starosta obce Velatice na Brněnsku Jan Grolich. Organizátoři chtějí seznam podepsaných starostů a zastupitelů předat v Poslanecké sněmovně osobně příští týden před projednáváním Senátem vrácené novely tohoto zákona (mělo by to být 26. května). Odkaz na www.petice.com, kde můžete petici podepsat.
 

ČlánekPožádejte "své" poslance o podporu pozměňovacích návrhů Senátu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb.

Novelu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Senát mimo jiné reaguje na ve sněmovně nepřijatý pozměňovací návrh předsedy poslaneckého klubu KDU ČSL Ing. Jana Bartošky, který, podobně jako Společná výzva vládě a parlamentu ČR "Zachraňme společně investice v obcích, městech a regionech" předsedů Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, Národní sítě místních akčních skupin ČR a hejtmanů Pardubického, Libereckého a Zlínského kraje nesouhlasí s přenesením nákladů na prominutí části daní na kraje a obce (viz výpočet SMS ČR pro jednotlivé obce). Návrh Senátu definuje v legislativně upraveném pozměňovacím návrhu, že kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě, hrazeným ze státního rozpočtu. Bude projednán na 49. schůzi Poslanecké sněmovny jako druhý bod programu v úterý 26. května 2020.
 

ČlánekDoporučené publikace z let 2018 - 2019

Spolku pro obnovu venkova ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ústavu územního rozvoje v Brně
 

Stavební zákon zrychlí a zjednoduší povolování staveb, tvrdí MMR

Návrh nového stavebního zákona plně koresponduje se schváleným věcným záměrem. Hlavním cílem nového stavebního zákona je zrychlit povolování staveb, zjednodušit přebujelou administrativu, která ho provází a zajistit dodržování lhůt ze strany státu. A to současná verze podle MMR splňuje. Tou největší změnou oproti původnímu návrhu MMR je ponechání stavebních úřadů na nejnižším stupni v přenesené působnosti na obcích. Jde o politickou dohodu, ke které došlo na úrovni premiéra vlády a ministra vnitra. Odkaz na stránky MMR.
 

Je nyní euro v ohrožení?

Odkaz na překlad rozhovoru s hospodářským historikem Adamem Tooze, profesorem na Columbia University v New Yorku na webu Kulturních novin – čtrnáctideníku pro společnost, politiku a umění, vydávaného v Brně.
 

Trumpovo bouchnutí do stolu na americkém Pochodu pro život

V USA se prezident Donald Trump jako první prezident osobně zúčastnil washingtonského Pochodu po život. Potvrdil svůj závazek podporovat kulturu života. Hodně aktivistů obhajujících právo na život nenarozených dětí tím potěšil, zároveň ale podnítil debatu co dál. Odkaz na článek na webu Hnutí pro život ČR.
 

Soubor ke staženíNejkrásnější místa na venkově máme na dosah ruky

Pro celosvětovou pandemii koronaviru jsme museli vynechat letošní soutěž Vesnice roku, ukažme, že "náš venkov žije i nyní, a že je atraktivním místem, jak pro život, tak pro návštěvu", uvádí v dopise  předsedkyně SPOV ČR Ing. Vrecionová. Posílejte své fotografie, tipy a nápady na adresu spov.kampan@seznam.cz.

 

Soubor ke staženíSpolečná výzva vládě a parlamentu ČR "Zachraňme společně investice v obcích, městech a regionech"

Ke stažení společná výzva předsedů Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě místních akčních skupin ČR k posílení rozpočtů obcí po pandemii koronaviru a efektivnímu nastavení národních dotací či podpor z evropských fondů. Výzvu z 12. května 2020 podpořili hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a hejtman Libereckého kraje Martin Půta. 13. května se k ní připojil také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
 

Soubor ke staženíZávěry valné hromady SPOV ČR

Ke stažení zápis z "internetové" valné hromady s výsledky per rollam hlasování. Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova ČR za rok 2019, zveřejněná 14. dubna 2020 na webových stránkách Spolku, byla schválena. Ke stažení také schválený rozpočet SPOV ČR na rok 2020.
 

ČlánekZemě živitelka v Českých Budějovicích se přesouvá na rok 2021

Na základě informace vedení Výstaviště České Budějovice sdělujeme, že na základě důsledků coronavirové pandemie a po dohodě s Ministerstvem zemědělství posunulo letošní 47. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka na příští rok.

 

Soubor ke staženíStanovisko SPOV ČR k návrhu kritérií pro 10. kolo příjmu žádostí pro operace 4.1.1 a 4.2.1. Programu rozvoje venkova

Spolek ve stanovisku nesouhlasí a aktuálním návrhem MZe na úpravy preferenčních kritérií pro 10. kolo příjmu žádostí pro operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Vytýká mu nedostatečný důraz na podporu lokální a šetrné produkce pro menší a začínající subjekty. Navrhuje snížit maximální podporu projektů na 10 mil. Kč, čímž bude zajištěno spravedlivější rozdělení podpory, která se dostane k vyššímu počtu zemědělských subjektů. Dále zvýhodnění ekologického zemědělství, mikro a malých zemědělských podniků a podporu mladých začínajících zemědělců.
 

První, kteří skončí bez práce kvůli koronaviru

V Česku roste bez velké pozornosti nevzdělaná generace, která bude jen obtížně hledat práci. Odkaz na www.seznamzpravy.cz.