SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Dojde k sjednocení pozic Senátu, Poslanecké sněmovny a vlády?

Odkaz na historii tisku č. 263 k návrhu zákona senátora Nytry (ODS) a dalších senátorů napříč politickým spektrem, o zmírnění dopadů zákona č. 159/2020 Sb. do rozpočtů územních samosprávných celků, projednaného v prvém čtení dne 20.5.2020. Senát jej tehdy přikázal výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jako garančnímu, a dále k projednání také výboru pro územní rozvoj a životní prostředí a ústavně právnímu výboru. Senát schválil projednání ve zkrácené lhůtě do 30 dnů (do 19.7.2020, výbory Senátu mají tento návrh projednat do 19.6.2020 - pozn. redakce). Poslankyně Vostrá (KSČM) na jednání Poslanecké sněmovny 26.5.2020 navrhla usnesení, aby vláda do 16.6.2020 předložila návrh řešení výpadku příjmů ze sdílených daní v souvislosti s výskytem koronaviru v obcích do 3000 obyvatel a návrh finančního zajištění investičních akcí obcí a krajů v letech 2020 a 2021 minimálně v rozsahu 15 mld. Kč. Tento návrh jako jediný ze 4 návrhů, předložených v této souvislosti, Poslanecká sněmovna schválila.
 

Sněmovna ve středu 27. května přehlasovala Senát

a schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, podle původního návrhu Poslanecké sněmovny. Pro senátní návrh hlasovalo z přítomných 186 poslanců, pro 67, proti 15. Pro původní návrh Poslanecké sněmovny hlasovalo 171 poslanců, proti nikdo. Odkaz na stenozáznam z části jednání, kdy probíhalo hlasování.
 

Jak to dopadlo 26. května v Poslanecké sněmovně Parlamentu

PS nejprve odsouhlasila návrh poslance Veselého (ČSSD) na doplnění programu o bod "Kompenzace za snížení daňových příjmů obcí a krajů v důsledku výpadku kompenzačního bonusu", a to před projednáváním novely zákona o kompenzačním bonusu, vrácené Senátem. Po rozsáhlé rozpravě (odkaz na stenozáznam na webu PS) bylo hlasováno o návrzích usnesení, zavazujících vládu k řešení výpadku příjmů ze sdílených daní, poslanců Tomáše Martínka (Piráti), Martina Kupky (ODS), Ondřeje Veselého (ČSSD) a Miloslavy Vostré (KSČM), jejíž návrh byl přijat ve znění: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o předložení: a) návrhu řešení výpadku příjmů ze sdílených daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 u obcí do 3 000 obyvatel, b) návrhu finančního zajištění investičních akcí obcí a krajů v letech 2020 a 2021 v souvislosti s výpadkem daňových příjmů minimálně v rozsahu 15 miliard Kč, a to v termínu do 16. 6. 2020." Přihlášeno bylo 189 poslanců a poslankyň, pro 143, proti nikdo. Následující jednání o Senátem vrácené novele zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, bylo ukončeno ve 22:17 hodin s tím, že bude pokračovat ve středu 27. května.
 

Soubor ke staženíSpolečná reakce předsedů SMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR na otevřený dopis ministryně financí Schillerové

Předsedové Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR připomínají, že ministerstvo financí dříve uvádělo, že nechystá žádnou úpravu rozpočtového určení daní, která by šla v neprospěch obcí a měst. Kompenzační bonus byl sice od počátku koncipován jako vratka, ale tako skutečnost nebyla nikde prezentována (v důvodové zprávě zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, není explicitně uvedeno, že část dopadů ponesou rozpočty krajů a obcí). Argumentují, že i při plném nahrazení prostředků RUD dotačními toky, nepůjde o totožné finanční prostředky s ohledem na jejich správu. Prostředky, plynoucí samosprávám z RUD, představují zákonný nárok pro každou obec či kraj. Oproti tomu samospráva nemůže ve svých rozpočtech počítat s dotacemi, neboť jsou nenárokové. Prostředky RUD jsou užívány samosprávami v souladu se zákonem o obcích, zákonem o krajích, příp. zákonem o Hlavním městě Praze. Dotační toky však podléhají řadě byrokratických povinností. Ke stažení plný text dopisu.
 

Soubor ke staženíČerný den pro obce a kraje 26. června 2020

vyhlásily společně Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkovy ČR v den, kdy se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR očekává pojednání Senátem vrácené novely zákona zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tyto organizace již dříve - zatím neúspěšně – požadovaly vhodnou zákonnou úpravu tak, aby náklady na kompenzační bonusy nebyly kryty v rámci rozpočtového určení daní na vrub rozpočtů obcí a krajů.
 

Podpoří stát živnostníky i obce? Rodí se v Senátu kompromis?

Senátor Zdeněk Nytra (ODS) s dalšími senátory napříč politickým spektrem předložil samostatný zákon k problematice kompenzačního bonusu pod názvem "Návrh zákona, o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších zákonů, do rozpočtů územních samosprávných celků" (tisk č. 263).

Z odkazu se dostanete na web Senátu k informacím o znění navrhovaného zákona a o jeho projednávání. První čtení proběhlo 20. května 2020.
 

Briefing k senátnímu návrhu k problematice kompenzačního bonusu

Odkaz na web Senátu s videozáznamem tiskového briefingu 20. května 2020, na kterém vystoupili: Martin Červíček (ODS), Tomáš Goláň (BEZPP), Zdeňka Hamousová (ANO), Zbyněk Linhart (STAN) a Jiří Carbol (KDU-ČSL).

Představený zákon by obcím a krajům kompenzoval předpokládaný výpadek z rozpočtového sdílení daní ve výši 15 mld. Kč. V úvodním vystoupení Martin Červíček m.j. uvedl, že Senát minulý týden novelu zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, projednával a pokusil se situaci vyřešit tím, že vrátil návrh do Poslanecké sněmovny a avizoval, že by byl velmi rád, aby došlo k nějaké náhradě ve výpadku toho rozpočtového určení daní. Nicméně paní ministryně Schillerová uvedla, že to je nepřijatelný návrh, že velmi pravděpodobně schválen v Poslanecké sněmovně nebude.

Proto senátoři připravili samostatný zákon, zmírňující dopady do rozpočtů územních samosprávných celků. Kompenzace obcí je stanovena podle počtu obyvatel krát 1000 Kč na jednoho obyvatele v roce 1990, u krajů 400 Kč na obyvatele.
 

Zatím 438 podpisů petice starostů, aby náklady na kompenzační bonusy nebyly kryty na vrub rozpočtů obcí

Podepsaní představitelé obcí nesouhlasí s tím, aby se kompenzační bonusy pro OSVČ, vyplácené podle zákona č. 159/2020 Sb. formou vratky daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, hradily ve výši cca 25% z očekávaných rozpočtů obcí. Vláda by je měla krýt ze státního rozpočtu. Podle hrubého odhadu by obce byly připraveny o 11 miliard a kraje o 4 miliardy (celkem 1/3 nákladů na všechny poskytnuté bonusy). Petici zorganizoval starosta obce Velatice na Brněnsku Jan Grolich. Organizátoři chtějí seznam podepsaných starostů a zastupitelů předat v Poslanecké sněmovně osobně příští týden před projednáváním Senátem vrácené novely tohoto zákona (mělo by to být 26. května). Odkaz na www.petice.com, kde můžete petici podepsat.
 

ČlánekPožádejte "své" poslance o podporu pozměňovacích návrhů Senátu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb.

Novelu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Senát mimo jiné reaguje na ve sněmovně nepřijatý pozměňovací návrh předsedy poslaneckého klubu KDU ČSL Ing. Jana Bartošky, který, podobně jako Společná výzva vládě a parlamentu ČR "Zachraňme společně investice v obcích, městech a regionech" předsedů Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, Národní sítě místních akčních skupin ČR a hejtmanů Pardubického, Libereckého a Zlínského kraje nesouhlasí s přenesením nákladů na prominutí části daní na kraje a obce (viz výpočet SMS ČR pro jednotlivé obce). Návrh Senátu definuje v legislativně upraveném pozměňovacím návrhu, že kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě, hrazeným ze státního rozpočtu. Bude projednán na 49. schůzi Poslanecké sněmovny jako druhý bod programu v úterý 26. května 2020.
 

ČlánekDoporučené publikace z let 2018 - 2019

Spolku pro obnovu venkova ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ústavu územního rozvoje v Brně
 

Stavební zákon zrychlí a zjednoduší povolování staveb, tvrdí MMR

Návrh nového stavebního zákona plně koresponduje se schváleným věcným záměrem. Hlavním cílem nového stavebního zákona je zrychlit povolování staveb, zjednodušit přebujelou administrativu, která ho provází a zajistit dodržování lhůt ze strany státu. A to současná verze podle MMR splňuje. Tou největší změnou oproti původnímu návrhu MMR je ponechání stavebních úřadů na nejnižším stupni v přenesené působnosti na obcích. Jde o politickou dohodu, ke které došlo na úrovni premiéra vlády a ministra vnitra. Odkaz na stránky MMR.
 

Je nyní euro v ohrožení?

Odkaz na překlad rozhovoru s hospodářským historikem Adamem Tooze, profesorem na Columbia University v New Yorku na webu Kulturních novin – čtrnáctideníku pro společnost, politiku a umění, vydávaného v Brně.
 

Trumpovo bouchnutí do stolu na americkém Pochodu pro život

V USA se prezident Donald Trump jako první prezident osobně zúčastnil washingtonského Pochodu po život. Potvrdil svůj závazek podporovat kulturu života. Hodně aktivistů obhajujících právo na život nenarozených dětí tím potěšil, zároveň ale podnítil debatu co dál. Odkaz na článek na webu Hnutí pro život ČR.
 

Soubor ke staženíNejkrásnější místa na venkově máme na dosah ruky

Pro celosvětovou pandemii koronaviru jsme museli vynechat letošní soutěž Vesnice roku, ukažme, že "náš venkov žije i nyní, a že je atraktivním místem, jak pro život, tak pro návštěvu", uvádí v dopise  předsedkyně SPOV ČR Ing. Vrecionová. Posílejte své fotografie, tipy a nápady na adresu spov.kampan@seznam.cz.

 

Soubor ke staženíSpolečná výzva vládě a parlamentu ČR "Zachraňme společně investice v obcích, městech a regionech"

Ke stažení společná výzva předsedů Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě místních akčních skupin ČR k posílení rozpočtů obcí po pandemii koronaviru a efektivnímu nastavení národních dotací či podpor z evropských fondů. Výzvu z 12. května 2020 podpořili hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a hejtman Libereckého kraje Martin Půta. 13. května se k ní připojil také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.