SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 5/2018

Z obsahu čísla květen 2018:
- LEADERFEST 2018: Stovky nových tváří i z nových MAS hostilo tři dny valašské město Rožnov pod Radhoštěm
- O titul Vesnice roku 2018 soutěží 228 obcí. Nejvíce z Vysočiny a jižní Moravy
- Staronové vedení Spolku prohlubuje spolupráci s územními partnery
- Národní stálé konference hodnotí operační programy 2013-2020. Začala ovšem již příprava období 2021+. Jaké bude?
- Rozvojové strategie CLLD/LEADER byly na konci roku 2017 konečně schváleny. Místo 112 nyní vyhlašuje výzvy 178 MAS
- Strategie SCLLD jsou v plném proudu. MAS vypisují nové výzvy. Žadatelé podali v IROP tisíc projektů.
- Valná hromada NS MAS v jihomoravských Valticích schválila nové stanovy a určila trendy k přípravě období 2020+
- Evropská komise navrhuje praktický a moderní rozpočet na období 2021-2027 pro Evropskou unii, která chrání, posiluje a brání
- Výběr z programového prohlášení nově připravované vlády – venkov, veřejná správa, životní prostředí

 

Soubor ke staženíLeaderFEST 22. - 24. května 2018 v Rožnově pod Radhoštěm

Konference LeaderFEST je mezinárodním setkáním zástupců Místních akčních skupin a dalších příznivců venkova. Setkání slouží k výměně zkušeností, přátelským setkáním aktérů venkova, navázání spolupráce a představení příkladů dobré praxe ve venkovském prostoru. Mottem letošního ročníku je "Úspěch českého venkova" – prezentovány budou inspirativní, úspěšné a vizionářské projekty a aktivity na venkově. Stáhnout si můžete program, který bude probíhat v sále Společenského domu a v přilehlých budovách v Rožnově pod Radhoštěm ve Zlínském kraji. Farmářské trhy a doprovodný program pak v okolních Městských sadech. Společenský večer je připraven v Hotelu Horal 23. května od 19.30 hod. Další informace na www.leaderfest.cz, popř. u organizátora Ondřeje Neumana (email: info@masroznovsko.cz, mobil: 732 824 166).
 

FotogaleriePrezident Zeman přijal vítěze soutěže "Vesnice roku 2017"

Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu dne 28. března 2018 ve 14 hodin na Pražském hradě starosty vítězných obcí soutěže Vesnice roku 2017. Fotografie ke stažení (zdroj: fotoarchiv KPR, foto Hana Brožková).
 

ČlánekMá vlast cestami proměn 2018

V článku najdete informaci o letošní putovní výstavě včetně toho, jak na internetu podpořit jednotlivé proměny. Více pak na www.cestamipromen.cz. Od jejího vzniku je SPOV ČR jejím partnerem a podporovatelem. Hlavním pořadatelem je Asociace Entente Florale CZ, od jejíž ředitelky a iniciátorky Ing. Drahomíry Kolmanové se dozvíte další podrobnosti 14. dubna od 8 hodin na ČRo 2 v rozhovoru s Jirkou Holoubkem a také 12. nebo 13. května v Country rádiu.

Letos se slavnostní veřejná vernisáž výstavy uskuteční na Vyšehradě v Praze v sobotu 19. května v 11 hodin. Vernisáž probíhá celý den – můžete si užít stánky s řemeslnými výrobky, regionálními pochutinami a koncerty. Na Vyšehradě výstava zůstane měsíc. Poté se rozjede do různých koutů České republiky a takto putuje celý rok.
 

ČlánekPremiér Andrej Babiš se sešel se zástupci SMS ČR kvůli zpřísnění zákona o střetu zájmů

Zástupci Sdružení místních samospráv ČR se 6. dubna sešli s premiérem Andrejem Babišem, aby mu tlumočili své výhrady proti zpřísnění zákona o střetu zájmů, které shrnuli v petici podané minulý týden. Premiér přislíbil, že na jednání poslaneckého klubu ANO podpoří takový pozměňovací návrh, který stanoví, že údaje o majetkových poměrech komunálních politiků, které mají být podle stávajícího návrhu veřejné, budou zveřejňovány pouze na základě individuální žádosti.
 

ČlánekDiskuzní kulaté stoly na téma "Knihovna – věc veřejná"

začínají 11. dubna 2018 v Ostravě. Kulaté stoly organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sdružení knihoven ČR se záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst na obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a s podporou Ministerstva kultury ČR. Ve zprávě najdete termíny kulatých stolů v jednotlivých krajích. Další aktuální informace najdete na: www.knihovna-vec-verejna.cz.
 

Soubor ke stažení14. dubna: První jarmark Vesnice roku na MMR od 10 do 16 hodin

v budově Ministerstva pro místní rozvoj ČR – vchod z Pařížské ulice č. 4. Ke stažení pozvánka – přihlásit se můžete do 10. dubna 2018 na adrese: Miroslava.Ticha@mmr.cz. Informace o soutěži na www.vesniceroku.cz.
 

Soubor ke staženíDubnové motivační semináře k přípravě soutěže Vesnice roku 2018

se letos uskuteční v úterý 10. dubna ve Větřkovicích v Moravskoslezském kraji (účast potvrdit do 9. 4. 2018), ve čtvrtek 12. dubna v Kruhu v Libereckém kraji, (účast potvrdit do 10. 4. 2018) a v pátek 13. dubna ve Slavkově ve Zlínském kraji (účast potvrdit do 11. 4. 2018). Účast na Vámi vybraný seminář potvrďte e-mailem na adresu: Miroslava.Ticha@mmr.cz.
 

16. dubna v 10 hod. v Senátu: Mohou opatření rodinné politiky ovlivňovat rozvodovost?

Odkaz na přihlášku na XVII. ročník mezinárodní konference o rodinné politice, pořádané Národním centrem pro rodinu v Brně ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR, Rodinným svazem ČR, rakouským Institutem pro manželství a rodinu a Nadací Hannse Seidela. Přihlásit se můžete do 11. dubna 2018. Ke vstupu je potřebný občanský průkaz, konferenční poplatek se nevybírá, tlumočení je zajištěno. Podrobnosti na www.rodiny.cz.
 

Zdeněk Mahler: Osud i naděje

V souvislosti s úmrtím PhDr. Zdeňka Mahlera, Dr.h.c. se vracíme k jeho nadčasové přednášce, která byla nahrána na prvním ročníku České konference v roce 2009 v Poděbradech a je dostupná na Youtube. Najdete v ní i tato slova: "Jádro našeho, českého, života bylo samozřejmě na venkově. Lidé, kteří obdělávali, po snad padesát generací, tuto krajinu v podstatě vytvořili zahradu a vytvořili si současně k ní nesmírně intenzivní vztah. A takový vztah byl obdobně vytvářen tím, že bylo vytvářeno jako jisté kolektivní povědomí a prostředek kulturnosti, co bylo až zmasakrováno, tj. řeč, mateřština. Dál to souviselo s tím a potom v posledních 200 let našich dějin, kdy už je to výrazně patrné, s mimořádným zvyšováním vzdělanosti, … k zesílení sebereflexe a k něčemu, co se dá označit, něco jako jistá mravní opravdovost…"
 

Soubor ke staženíSchůze SPOV ČR v úterý 3.4.2018

tentokráte v 10 hod. ve Frýdlandském salonku Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR. V 9 hod. schůze předsednictva.

 

PS propustila do 2. čtení vládní návrh novely insolventního zákona

Odkaz na web Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V rozpravě poslankyně Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. navrhla aplikovat novelu zákona pouze na pohledávky, které vznikly v minulosti, například do platnosti toho zákona, která je spojena s uveřejněním ve Sbírce zákonů. Tím by odpadla protiargumentace o jeho zneužívání ze strany těch, kteří by s pozdějším benevolentnějším oddlužením počítali již při vzniku dluhů. Stenografický záznam z jednání 20. 3. 2018 najdete zde. Zákon byl přikázán ústavně právnímu jako garančnímu výboru a výboru pro sociální politiku.

 

Soubor ke staženíKoncept adaptačního zákona a web GDPR na stránkách MV ČR

Připravte se na seminář v Senátu 13. března, k bodu "Obecné nařízení Evropské komise o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a stav přípravy adaptačního zákona". Stáhnout si můžete koncept tohoto zákona z dílny Ministerstvo vnitra ČR, který byl předložen k informaci Radě vlády pro veřejnou správu 16. února 2018. Dále doporučujeme seznámit se s dalšími informacemi ve speciální části webu tohoto ministerstva na adrese www.mvcr.cz/gdpr. Českou verzi nařízení EK najdete na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0679