SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekDopis ministru financí k rozpočtovému určení daní

Na základě výsledků trojstranného jednání představitelů Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR 22. února 2010 v Kyjově požádaly tyto organizace ministra financí o obnovení činnosti pracovní skupiny pro RUD (dopis ke stažení zde).

 

ČlánekBoj o dřevo pokračuje. V zájmu koho je prohlubování sociálních problémů v regionech?

Tisková zpráva Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR reaguje na tiskovou zpráva MZe o podpoře regionů formou prodeje 10% dřevní hmoty na veřejných trzích (komoditní burza, elektronická aukce), což SDP chápe jako snahu státu problém, kdy jsou ohroženy malé dřevařské firmy a zaměstnanost v regionech, bagatelizovat, nehledě na to, že na těchto trzích nemá malá regionální firma šanci proti velkým a nadnárodním podnikům.

 

Soubor ke staženíNová dohoda o součinnosti SPOV ČR a MŽP ČR

podepsaná 2. 3. 2010 u příležitosti Dne malých obcí v Praze
 

Soutěž Vesnice roku 2010 vyhlášena – přihlášky do 30. dubna!

K dispozici ohlasy z tisku o vyhlášení soutěže 2.3.2010 na Dni malých obcí v Praze, o loňském vítězi – obci Tučín a rozhovor s ministrem pro místní rozvoj. Ke stažení ve formátu pdf podmínky soutěže, charakteristika předmětu soutěže a kontakty, další informace na webu soutěže www.vesniceroku.cz.

 

Soubor ke staženíZpravodaj SPOV: 2/2010

V 2. čísle roku 2010 si například můžete přečíst:

- Vyhlášení již šestnáctého ročníku soutěže Vesnice roku 2010 na Dni malých obcí
- Spolek se zastal malých dřevařských firem, které se bojí likvidace po vyhlášení tendru Lesů ČR za 15 miliard
- Každý starosta by měl svou vesnici dobře znát. Rozhovor s Bohumilem Škarpichem, předsedou SPOV ve Zlínském kraji
- SPOV navázal spolupráci s Českou komorou architektů: Venkov a krajina musí mít tvář
- Do národního programu Podpora obnovy venkova MMR se přihlásilo 745 žadatelů s malými projekty za 200 milionů

 

ČlánekÚOHS pozastavil kritizovaný obří tendr Lesů ČR

(iRegiony) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pozastavil obří tendr státního podniku Lesy ČR na prodej dřeva a lesní práce v hodnotě asi 16 miliard korun. ČTK to dnes řekl mluvčí státních lesů Zbyněk Boublík. Důvodem jsou kritéria, jimiž chtěly Lesy ČR zúžit počet uchazečů o zakázku, řekl ČTK šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj. Tendr kritizují a žádají jeho změnu či zastavení lesnické organizace, některé politické strany a ekologové.

 

Pozvánka do projektu Péče o krajinu

Ke stažení je stejnojmenná publikace vydaná v rámci projektu spolupráce MAS NAD ORLICÍ, o.p.s., Občanského sdružení MAS Krajina srdce a LEADER Loucko, o.s. Vzdělávací projekt je koncipován tak, aby v jednotlivých MAS zahájil koordinovanou přípravu projektů účastníků seminářů, zaměřených na péči o krajinu. První semináře se uskuteční 6.3.2010 ve Smilových Horách (okr. Tábor), 13.3.2010 v Kosteleckých Horkách (okr. Rychnov nad Kněžnou) – přihláška do 8.3.2010 – a 20.3.2010 v Lukách nad Jihlavou (okr. Jihlava). Informace a studijní materiály na www.nadorlici.cz – PROJEKTY – Péče o krajinu.

 

MMR zřídilo webové stránky soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova na www.vesniceroku.cz

Obsahují základní informace týkající se soutěže, její výsledky a kontakty na MMR. Jejich prostřednictvím bude možné zpracovat elektronickou přihlášku do soutěže v roce 2010 po jejím vyhlášení 2.3.2010 na Dni malých obcí v Praze.

 

Soubor ke staženíEvropská konference „Venkov bez hranic“ 21. – 22. března 2010

Evropská konference „Venkov bez hranic“ 21. – 22. března 2010xxx

Ke stažení pozvánka (německy a francouzsky) na konferenci k obnově vesnice v Belgii, Lucembursku a Porýní v obci Sankt Vith - kongresovém centru Triangel,  tel. +32 (0)80 88 16 79, info@triangel.com. Příspěvek na exkurzi v neděli 21.3. je 10 Euro, účast na konferenci v pondělí 22.3. zdarma. Přihlášku nutno poslat do 15.3.2010. Další informace Dieter Gubbels, tel. +32 (0)87 59 63 00, dieter.gubbels@dgov.be.

 

Soubor ke staženíMMR zveřejnilo na svém webu seznam evidovaných žádosti podprogramu Podpora obnovy venkova v roce 2010

Rekapitulace

dotační titul

počet žádostí

celkem žádáno v tis. Kč

prům. žádost v Kč

1 Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

 55

 40 715

 740 273

2 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

 437

 109 064

 249 574

3 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

 57

 8 892

 156 000

4 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

 188

 37 267

 198 229

5 Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti

 8

 420

 427 500

celkem

 745

 199 358

 267 595

 

ČlánekCentrum Veronica Hostětín informuje | únor 2010

1. Nabídka zaměstnání pro poradce v energetica a ekologickém stavění, 2. Zveme Vás, 3. Získali jsme českou solární cenu v roce 2009, 4. Co nás čeká v roce 2010, 5. Výsledky benefiční akce, 6. Zvou Vás jiní
 

Soubor ke staženíSpolek podporuje dřevaře v regionech

Malé a střední regionální firmy zabývající se zpracováním dřevní suroviny se cítí být přímo ohroženy připravovaným výběrovým řízením na těžbu v lesních porostech v majetku České republiky spravovaných státním podnikem Lesy České republiky pro období let 2011 – 2020. Snahu pilařů zvrátit současné záměry Lesů ČR podporuje i Spolek pro obnovu venkova ČR.

Více informací v přiložené zprávě včetně rozhovoru s předsedou představenstva Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR Ing. Petrem Pražanem.

Další informace např. v článku "Lesy ČR chystají tendry za 15 miliard korun": http://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/lesy-cr-chystaji-tendry-za-15-miliard

 

ČlánekSPOV ČR žádá: České dřevo se musí zpracovávat doma!

Předsednictvo Spolku pro obnovu venkova ČR spolu s jeho krajskými organizacemi při vědomí hodnoty našeho největšího národního bohatství – lesů – ostře protestuje proti záměrům podniku Lesy České republiky ponechat v letech 2011-2020 veškerou vytěženou dřevní hmotu v majetku těžebních firem.
 

Soubor ke staženíProjekt krajinného plánu Kostelec

Prezentace Anny Čarkové z MAS Kyjovské Slovácko v pohybu na schůzi SPOV ČR 2.2.2010 k bodu 4) Rozvoj venkova – krajinný plán a facilitace pozemkové úpravy.

 

Soubor ke staženíVenkov 2010 ve čtvrtek 4. února 2010 v 10 hodin

Pozvánka na seminář zaměřený na typologii venkova, který se bude konat 4.2.2010 od 10 do 15 hodin na Přírodovědecké fakultě UK v Praze na Albertově. Vstup volný.
 
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).