SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekStarostové Moravskoslezského kraje podporují návrh nového RUD

Okolo 120 starostů z obcí a měst Moravskoslezského kraje se v pondělí 5. září 2011 zúčastnilo shromáždění na podporu nového návrhu rozpočtového určení daní (RUD) před budovou ostravského magistrátu ve chvíli, kdy si primátor města pozval k jednání o RUD poslance za tento kraj.
 

ČlánekNovela zákona o rodině: Poslanci nepřehlasovali Senát

Poslanecká sněmovna 6. záři 2011 projednala návrh novely zákona o rodině, posilující střídavou péči a prodlužující lhůtu pro popření otcovství, vrácený sněmovně Senátem. Pozměňovací návrh Senátu sněmovna neschválila. K přehlasování Senátu chybělo 13 hlasů. 33 poslanců, kteří se zdrželi hlasování, tak prakticky rozhodlo o tom, že novela spadla pod stůl. K dispozici stenografický záznam a přehled hlasování.
 

ČlánekÚčast SPOV ČR na veletrhu Země Živitelka v Českých Budějovicích

Osmatřicátého ročníku mezinárodní výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích se ve dnech 25. - 30. srpna jako už tradičně zúčastnil i Spolek pro obnovu venkova ČR. Své místo měl společně s Národní sítí MAS ČR a Ministerstvem zemědělství uprostřed pavilonu R1, obklopen stánky místních akčních skupin ČR. Součástí doprovodného programu byl v pátek 26. srpna seminář Spolku s názvem Podpora rozvoje venkova ČR.
 

ČlánekÚčast SPOV ČR na výstavě Agrokomplex v Nitře

Ve dnech 18. - 21. srpna se ve slovenské Nitře uskutečnil 38. ročník mezinárodní zemědělské a potravinářské výstavy s názvem Agrokomplex. Své zastoupení na této akci měl i Spolek pro obnovu venkova ČR, který sdílel stánek společně s Národní sítí MAS ČR a Ministerstvem zemědělství ČR – Celostátní sítí pro venkov.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 9/2011

V 9. čísle roku 2011 si například můžete přečíst:
- Boj o naše peníze začíná! Upozorňuje předseda SPOV ČR Eduard Kavala. Vláda bude projednávat změnu rozpočtového určení daní.
- Vesnice roku 2011 jde do finále. Komise právě vybírá vítěze. Znám bude už 10. září.
- Vize venkova: Potřebuje větší prostor. Klíčoví aktéři debatovali na Zemi živitelce o budoucnosti politiky pro venkov po roce 2013
- Založili jsme národní síť na Slovensku. Teď chceme spolupracovat s tou českou. Rozhovor s Andreou Hradiskou, předsedkyní NSS MAS
- Národní síť MAS ČR řeší rozšíření metody LEADER do "bílých míst" a nové opatření pro regiony na „osvojování schopností MAS“
- SZIF podpořil 32 nových projektů spolupráce, z toho devět česko-slovenských
Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_09-2011

 

ČlánekSetkání Spolku 5. září v 9,45 hodin v Ostravě na podporu návrhu Ministerstva financí na nové rozpočtové určení daní

Setkání před Magistrátem města Ostravy organizuje SPOV Moravskoslezského kraje. Výsledkem pokojného setkání bude podpis listin, které budou předány poslancům. Reaguje na informační kampaň, zahajovanou městem Ostrava proti návrhu ministerstva. Dále je uveden dopis předsedy SPOV ČR starostům, ke stažení jsou články v tisku.
 

ČlánekV úterý 6. září 2011 má Poslanecká sněmovna znovu projednávat novelu zákona o rodině

Na programu 21. řádné schůze PS Parlamentu ČR je v bodě 6 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 205/4), vrácený Senátem s pozměňovacím návrhem. Spolek podporuje původní verzi schválenou PS a požaduje posílení pozice střídavé péče i v novém občanském zákoníku, který má nahradit zákon o rodině s účinností od 1. 1. 2013. V této věci zaslal předseda Spolku následující dopis předsedům poslaneckých klubů a členům ústavně-právního výboru.

 

ČlánekNárodní konference Venkov 2011 proběhne v termínu 14. až 16.11.2011 na Sedlčansku a Sedlecko-Prčicku

Národní konference Venkov 2011 proběhne v termínu 14. až 16.11.2011 na Sedlčansku a Sedlecko-Prčickuxxx

Konference navazuje na předchozí v roce 2009 v Holešově a 2010 v Lázních Bělohrad. Pořadatelem je Spolek pro obnovu venkova ČR. Kromě tradičních gestorů konference Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR budou dalšími partnery Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo dopravy ČR.

 

Soubor ke staženíPozvánka na Mezinárodní festival dětských folklorních souborů „PÍSNÍ a TANCEM“ v Luhačovicích

Ke stažení v PDF pozvánka na festival, jehož součástí bude 10. září 2011 vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2011. Více zde.

 

ČlánekPříští diskusní chat SPOV ČR v úterý 20. září v 9 hodin ráno na téma: Podpora rodin na úrovni obcí

Dobu "chatování" jsme přizpůsobili starostům, jejichž účast především očekáváme. Našimi hosty budou Alžběta Hošková z oddělení rodinné politiky MPSV a garant soutěže Obec přátelská celé rodině, Rut Kolínská a Kateřina Kulhánková Čejková, prezidentka a 1. viceprezidentka Sítě mateřských center a další. Dozvíte se výsledky 1. kola soutěže, do níž se letos přihlásilo 127 obcí, měst a městských částí a obvodů. Otázky, které budou předmětem diskuse, jsou uvedeny dále. Na chat vstoupíte zde.
 

ČlánekVyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2011 10. září 2011 na XIX. Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů

Vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2011 10. září 2011 na XIX. Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborůxxx „PÍSNÍ a TANCEM“ v Luhačovicích, který se letos uskuteční 9.-11. září. Festival vznikl k uctění 400. výročí narození Jana Ámose Komenského a dodnes se nese v duchu jeho myšlenky přátelství všech národů. Je to jedna z nejkrásnějších přehlídek, na které dětské soubory s hrdostí a zaujetím představují písně a tance svých regionů a zemí, prožívají radost ze vzájemného setkání a veselí při společné zábavě.
 

ČlánekChat 9.8.2011 zahájil diskusi k vládnímu návrhu Občanského zákoníku. Další chat 16.8.2011.

K dispozici je záznam chatu 9. srpna. Stáhnout si potřebné podklady a průběžně vkládat svá stanoviska můžete na diskusním fóru webu Spolku zde. Na chat zaměřený k novému Občanskému zákoníku 16. srpna v 21 hodin vstoupíte zde.
 

ČlánekZáznam chatu k Programu obnovy rodiny ze dne 2.8.2011

Podklady pro další diskusi 9.8.2011 v 21 hodin a adresu, jejímž prostřednictvím se připojíte k chatu, najdete zde.