SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíSeznam poboček České pošty transformovaných v 1. pol. 2012

Dne 24. listopadu byl SPOV ČR přizván na jednání Komory obcí SMO ČR s generálním ředitelem České pošty ing. Petrem Zatloukalem. Hlavním diskutovaným tématem byl způsob transformace ČP – za pomoci partnerů (COOP apod.) např. zavedením tzv. výdejních míst. Na jednání generální ředitel ČP závazně přislíbil, že jakoukoliv změnu stávajícího stavu bude ČP předem konzultovat se starosty dotčených obcí a předal všem zúčastněným seznam poboček, u nichž se v prvním pololetí roku 2012 počítá se změnou, který si můžete stáhnout kliknutím na název tohoto článku.
 

Starostové obcí u prezidenta Václava Klause

Vítěze krajských kol soutěže Vesnice roku 2011 přijal 6. prosince na Pražském hradě prezident. Vesnicí roku je obec Komňa na Uherskohradišťsku. Ke stažení reportáž ČT v dnešních Událostech, doplněná o vstupy do obcí - vítězů posledních 16 let soutěže.
 

Jak vidí RUD velká města

Reportáž ČT v Událostech v předvečer projednání novely zákona o rozpočtovém určení daní ve vládě se vstupy předsedy vlády Nečase, ministra financí Kalouska a předsedy poslaneckého klubu TOP 09 - STAN Gazdíka a navazující diskuse v pořadu Události, komentáře 6.12.2011 s Gazdíkem, předsedou poslaneckého klubu ODS Stanjurou a primátorem Ostravy Kajnarem.

 

ČlánekZáznam chatu na téma Komplexní řešení demografického problému - vize a realita

Hostem chatu k Programu obnovy rodiny 6.12.2011 na výše uvedené téma byl Ing. Ivo Patta. Příští chat, zaměřený na Národní koncepci rodinné politiky, se uskuteční třetí lednové úterý tj. 17.1.2012 v 9 hodin.
 

ČlánekOčekávaný stavební zákon prošel Legislativní radou vlády

Zpráva převzatá z webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 12/2011

V 12. čísle roku 2011 si například můžete přečíst:
- Premiér zařadil RUD na jednání vlády. Pojďme prosadit náš zákon!
- Národní síť MAS ČR zveřejňuje výsledky hodnocení leaderovských regionů 2011
- Národní konference Venkov 2011: Venkov ví, jak se má rozvíjet, potřebuje k tomu ale peníze. Prčická výzva
- Rozhovor s Monikou Hienlovou, organizátorkou konference Venkov 2011: Venkov je velká příležitost pro podnikání i mladé lidi
- Nová kniha o architektuře: Venkovské stavby 2011
- Aktuálně o venkovu: Chudé vesnice a menší města již nadále nehodlají sponzorovat bohaté metropole. Nový ministr zemědělství Petr Bendl představil své priority.
- MMR Vyhlásilo dotace na rok 2012: Na Program obnovy a rozvoje venkova (PORV) bude 180 milionů
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_12-2011

 

Soubor ke staženíKe stažení druhé číslo dvouměsíčníku VENKOV

V informačním periodiku Programu rozvoje venkova, vydávaném Ministerstvem zemědělství, si přečíst:
- Rozhovor s ministrem zemědělství Petrem Bendlem
- Základní informace o Celostátní síti pro venkov
- Půda – základ udržitelného rozvoje (z činnosti Tematické pracovní skupiny Jihomoravského kraje)
- Kulatý stůl v Libereckém kraji
- Národní konference VENKOV 2011 (závěry jednotlivých Workshopů)
- Hodnocení místních akčních skupin
- Odchovna mladého dobytka (úspěšný projekt na Drahanské vysočině)
- Náš venkov – příklady dobré praxe z Ústeckého kraje, fotosoutěž  
- Setkání mikroregionů Středočeského kraje v Lidicích
- Obec Řepeč převzala titul (příkladná spolupráce obce a zemědělského družstva)
Periodikum, které vychází také v tištěné podobě, lze stáhnout také na adresách www.eagri.cz/venkov a www.denik.obce.cz.
 

ČlánekPochod za prosazení RUD ve vládě ve středu 7.12.2011 v Praze

Spolek pro obnovu venkova ČR a Sdružení místních samospráv ČR se obrací na všechny starosty dopisem, ve kterém je zve na středu 7. prosince 2011, tj. v den jednání vlády o rozpočtovém určení daní, ve 14.15 hodin na náměstí Jana Palacha v Praze. Odtud přejdeme přes Mánesův most na druhý břeh Vltavy před Úřad vlády tak, abychom dali najevo svou podporu novele zákona o RUD.
 

ČlánekČtvrtý ročník soutěže Obec přátelská rodině zná své vítěze

Celkem 17 zástupců obcí a měst či městských částí převzalo 25. listopadu z rukou ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ocenění v celostátní soutěži Obec přátelská rodině. V kategoriích obcí do 5000 obyvatel byly nejlepší Suchovršice, Černá Hora, Malenovice a Svatobořice-Mistřín.
 

ČlánekPoslanci projednávali plnění Národní koncepce rodinné politiky

Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti PS Parlamentu ČR zahájila na své 7. schůzi 25. listopadu projednávání výstupů a plnění Národní koncepce rodinné politiky. Koncepci a její plnění uvedl PhDr. Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů Ministerstva práce a sociálních věcí.
 

ČlánekEkonomika EU: Brusel chce vsadit na sociální podnikání

Současné vzorce hospodářského růstu nebudou v budoucnu platit. Myslí si to alespoň Evropská komise, která proto zahájila dialog s představiteli sociální ekonomiky. Sociálním podnikům se podle Bruselu musí dostat většího veřejného uznání a je třeba jim zajistit přístup k financím.
 

ČlánekTéma chatu 6. prosince 2012: Komplexní řešení demografického problému - vize a realita

Dalšího diskusního chatu k problematice rodiny, který se uskuteční tentokráte výjimečně první prosincové úterý 6. prosince 2011 (na třetí prosincové úterý byla přeložena valná hromada Spolku) od 9 do cca 10:30 hodin dopoledne se účastní Ing. Ivo Patta. Na chat můžete vstoupit zde.
 

ČlánekKandidáti do předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR

Návrhy členů předsednictva SPOV ČR pro valnou hromadu 20. prosince t.r. (v pořadí, jak byly předloženy tajemnici Spolku): Ing. Petr Zaremba, Ing. Jiří Kosel, Mgr. Eduard Kavala, Ing. Mojmír Kovář, Ing. Aleš Hodina, Ing. arch. Jan Florian, Ing. Marcela Harnová, Pavel Hroch, Ing. Luboš Peterka, Ing. František Winter, Ing. Jana Juřenčáková, Miroslav Kovářík, Ing. Petr Martiňák, Dušan Lederer, Bc. Jan Tomiczek, Jiří Řezníček, Stanislav Rampas, MUDr. Tamara Salcmanová a JUDr. Radan Večerka.

 

Soubor ke staženíVenkov ví, jak se má rozvíjet, potřebuje k tomu ale penízeTřídenní národní konference Venkov 2011, která dostala podtitul Venkov v Prčici, se zúčastnilo 250 zástupců samospráv, státní správy a lidí z organizací i privátních subjektů, kteří se zabývají rozvojem venkova nebo na venkově působí. Jednání probíhalo ve čtyřech skupinách podle předem daných témat, a to Veřejná osobní doprava na venkově, Venkov, rodina a tradice, Rozvoj a ekonomika venkova, Zemědělství a krajina. Podněty, které z konference vzešly, budou zaslány ministerstvům dopravy, zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí. Více zde.