SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke stažení12.-13. září: České Budějovice workshop Sociální zemědělství/podnikání

Ke stažení pozvánka a program workshopu, který bude probíhat v termínu 12. - 13. září 2018 v Českých Budějovicích na půdě Zemědělské fakulty, Jihočeské univerzity. Jeho součástí je také exkurze, která umožní shlédnutí fungování sociálního zemědělství v praxi. Workshop jsme avizovali již v článku Sociální zemědělství – praktické semináře a exkurze v září a říjnu ze dne 4. 7. 2018.
 

Stateční muži a něžné ženy

Odkaz na stránky http://hnutiprozivot.cz. Jak obhájit své názory proti mainstreamu a jak je převést do života? Proč je tak důležitá sexualita? Jak poznat, s kým chodit? Co hledat do manželství a jak jej pak žít? Pár praktických rad do života pro život dává psychoterapeutka Mgr. Hana Imlaufová. Pracuje jako speciální pedagog v oblasti předškolního, manželského a rodinného poradenství v křesťanské pedagogicko-psychologické poradně v Praze-Karlíně (www.kppp.cz).
 

Konec neférových praktik obchodních řetězců. Skupina států včetně ČR chce více chránit své zemědělce

Přečtěte si zajímavý článek na stránkách Euroactivu.
 

ČlánekPrezentace ze sympozia Venkov v proměnách času 1918 - 2018

Ke stažení prezentace k referátům Mgr. Antonína Jurigy a Mgr. Kateřiny Čapounové, Ing. Zdeňka Nováka, Mgr. Jana Malého, Ing. arch. Jana Floriana, Ing. Zdeňka Jandejska, CSc., Mgr. Víta Hrdouška, Ivany Vlkové, Mgr. Tomáše Chovance a RNDr. Richarda Nikischera, Ph.D. z druhého dne sympozia Spolku pro obnovu venkova České republiky a Národního zemědělského muzea v Praze 1. – 2. srpna 2018.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 6-7/2018

Z obsahu čísla červen-červenec 2018:
- Společný postoj územních partnerů k budoucí politice soudržnosti
- Krajští vítězové soutěže Vesnice roku 2018: Cítov. Dolní Němčí. Hrušky. Kamenný Újezd. Kytlice. Nový Kostel. Pustá Kamenice. Stěžery. Svatý Jan nad Malší. Šumvald. Tatobity. Úvalno. Vepříkov.
- Výbor NS MAS projednával návrh víceletého finančního rámce pro období 2021-2027. Nyní jej zhodnotí kraje
- SZIF schválil již téměř tisíc projektů vybraných MAS v PRV
- CLLD/IROP: První projekt je již hotový. Škola v Prusinovicích na Holešovsku
- Tříletý dotační plán NPŽP nabídne obcím 8 miliard korun na lepší životní prostředí
- Sociální zemědělství - praktické semináře a exkurze na sociální farmy
 

Registrace účasti na Národní konferenci VENKOV 2018

Odkaz na přihlášku na Národní konferenci – venkovský parlament ve Strážnici 19.-21. září. Program konference najdete na odkazu zveřejněném v levém sloupci webové stránky. Témata konference jsou: 1. Voda a stromy v krajině, 2. Obnova center malých měst , 3. Program rozvoje venkova a společná zemědělská politika a 4. Možnosti Komunitně vedeného místního rozvoje při řešení vybavenosti obcí. Exkurze jsou připraveny do vinařských oblastí Strážnicka, Hodonínska, Horňácka-Ostrožska a Kyjovského Slovácka. Očekává se velký zájem, proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve. Registrace bude uzavřena po naplnění kapacity konference!
 

Vesnice se vyklidňují, zubaře v pohraničí stát podpoří

Rozhovor s poslanci Veronikou Vrecionovou (ODS), předsedkyní Spolku pro obnovu venkova ČR a Stanislavem Juránkem (KDU-ČSL) v Událostech a komentářích 2. srpna 2018 (30:32 minut po začátku Událostí). Navazující rozhovor se stomatologem Jakubem Papežem se týká dotací Ministerstva zdravotnictví na zřizování ordinací v pohraničí a na venkově.
 

Soubor ke stažení27. srpna: Seminář "Krajina – půda a voda"

Seminář pořádá Spolek pro obnovu venkova ČRv rámci doprovodného programu 45. ročníku výstavy Země živitelka 2018 v Českých Budějovicích v 9 hodin v pavilonu "Z", sál č.2 v 1. patře. Přihlášky na spov.veronika@seznam.cz.
 

Soubor ke stažení24. srpna: Seminář "Program obnovy a rozvoje venkova v ČR"

Seminář pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci doprovodného programu agrosalónu Země živitelka v Českých Budějovicích. Zájemci o účast na semináři se registrují prostřednictvím odkazu na webu MMR do 20. srpna 2018. Více informací RNDr. Ivana Kašparová, PhD., odbor regionální politiky MMR, tel. 224 864 057, Ivana.Kasparova@mmr.cz.
 

Soubor ke staženíNejméně 13 obcí se chystá zahájit zpracování programů rozvoje

Pod názvem "Obnova a rozvoj života na venkově" předložil SPOV ČR nový projekt v rámci výzvy č. 80 OP Zaměstnanost. V případě schválení bude jeho hlavním výstupem zpracování programu rozvoje zapojených obcí Bernartice, Brozany nad Ohří, Hukvaldy, Jistebník, Keblice, Rouské, Skotnice, Skřipov, Sloup, Smilovice, Staré město, Tvarožná Lhota a Tištín. Rezervovány jsou místa pro další tři obce.
 

Sociální zemědělství – praktické semináře a exkurze v září a říjnu

Odkaz na stránky Sociálního zemědělství. Akce budou realizovány v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. Finanční náklady budou hrazeny z prostředků Sítě. Přihlásit se účastníci mohou pomocí registračního formuláře dostupného na internetových stránkách www.socialni-zemedelstvi.cz. Po vyplnění tohoto formuláře budou zájemci o jednotlivé akce individuálně osloveni.
 

Registrace na sympozium "Venkov v proměnách času 1918-2018" 1.-2. srpna 2018 v Národním zemědělském muzeu v Praze

Zde se můžete do 26. července zaregistrovat na sympozium Spolku pro obnovu venkova ČR a Národního zemědělského muzea, pořádané u příležitosti 100. výročí vzniku Československa a tohoto muzea, 25 let České republiky a SPOV ČR. Diskuse u kulatých stolů se bude týkat naplňování Závěrů Národní konference VENKOV 2017. Program sympozia najdete zde, vložné se neplatí.
 

Strom roku 2018 – soutěží 12 lip svobody

Odkaz na hlasování o 12 Stromech svobody, které byly zařazeny do letošního ročníku soutěže s ohledem na stoleté výročí Československa. Hlasovat můžete až do 25. září. Vítězný strom získá odborné ošetření a postoupí do mezinárodního kola ankety Evropský strom roku 2019.

 

Ztratí tradiční přirozená rodina monopol na institut manželství? Místo registrovaného partnerství manželství?

Odkaz na návrh poslanců Radky Maxové, Františka Kopřivy, Petra Dolínka, Víta Rakušana, Jiřího Dolejše, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 201) na webu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Proklamovaným cílem této novely je poskytnout partnerům téhož pohlaví a jejich dětem stejná práva jako je poskytována manželům a jejich dětem. Institut registrovaného partnerství by byl přijetím této novely zrušen. Vláda na své schůzi dne 22. června 2018 vyjádřila s tímto návrhem zákona souhlas.
 

Soubor ke staženíParlament 20. června: "Sucho v Česku a jak se mu bránit"

Seminář, který se uskuteční 20. 6. 2018 od 14 hodin v Praze - Poslanecké sněmovně ČR (místnost č. 205) pod záštitou poslaneckého klubu Občanské demokratické strany moderuje Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR. Účast potvrďte na e-adresu: vrecionovav@psp.cz. Pro vstup do budovy sněmovny potřebujete občanský průkaz.