SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíZměnit financování regionálního školství?

Redakce Literárních novin vedle sebe postavila dvě stanoviska – "pro" 1. náměstka ministra školství mládeže a tělovýchovy Ladislava Němce & "proti" předsedy SPOV ČR a starosty Bělotína Eduarda Kavaly.

 

Soubor ke staženíPřipomínky a pozměňovací návrhy SPOV ČR k vládnímu návrhu novely stavebního zákona

Zvláště upozorňujeme na pozměňovací návrhy, uvedené v bodě "2. Přesun některých agend na obecné stavební úřady obcí s rozšířenou působností" dopisu předsedy Spolku, který si můžete stáhnout. Návrhy podle bodu "5. Přezkum veřejnoprávní smlouvy" tohoto dopisu vzal Spolek po neformálním vysvětlení jednoho ze spoluautorů novely na semináři Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 23.2.2012 zpět.

 

ČlánekPřijeďte na seminář k novele stavebního zákona v Poslanecké sněmovně 23. února 2012 v 10 hodin

a pomozte tím prosadit nesouhlas Spolku pro obnovu venkova ČR s přesunem části působnosti obecných stavebních úřadů na úřady obcí s rozšířenou působností, což otevře cestu k rušení stavebních úřadů.
 

Soubor ke staženíKe stažení třetí číslo dvouměsíčníku VENKOV

V informačním periodiku Programu rozvoje venkova, vydávaném MZe, naleznete články:
-    Spolupráce s výzkumem v zemědělské škole v Kostelci nad Orlicí
-    Prezentace Agrární komory České republiky
-    Aktivity pro děti a mládež na Strážnicku
-    Virtuální univerzita třetího věku MAS Hradecký venkov
-    Školy obnovy venkova
-    Vzdělávací aktivity v Pošumaví
-  Vzděláváním k vyšší efektivitě cestovního ruchu na Třeboňsku
-     Záchrana technických památek – vzdělávací cyklus v pivovaře
-    Oživené tradice pod Blaníkem
-    Vzdělávací cykly na území MAS Moravský kras
-    Inovační projekty v zemědělství a potravinářství
-    Farmářské trhy – módní výstřelek nebo vzkříšená tradice?
-    Prezentace Programu rozvoje venkova v Brně
Periodikum, které vychází také v tištěné podobě, lze stáhnout na adresách www.eagri.cz/venkov a www.denik.obce.cz.
 

Soubor ke staženíPenzijní reforma 2011-2013 v ČR

Prezentace MPSV k bodu 1. programu schůze SPOV ČR 7.2.2012 v aplikaci Microsoft Power-Point. Ve formátu PPTX ke stažení zde.
 

Televizní cyklus Náš venkov: Poslední zvonění?

Aktuální pořad ČT 2 v sobotu 11.2.2012 ke koncepčnímu záměru reformy financování regionálního školství. Záměr, tak jak je navržen, v sobě skrývá potenciální likvidaci mnoha venkovských škol.
 

ČlánekProč se ČR nezavázala k ratifikaci smlouvy o fiskální unii

Předseda vlády Petr Nečas nechal vypracovat neoficiální překlad Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii, tzv. fiscal compact. Českou i anglickou verzi lze stáhnout z webu Úřad vlády. Odtud převzatý článek přináší i souhrn hlavních argumentů premiéra, proč se zatím Česká republika nezavázala k podpisu.
 

Soubor ke staženíObce na prodej

K 1. lednu 2012 bylo v České republice 6246 obcí. Pět jich je podle článku Profitu v platební neschopnosti nebo v riziku této neschopnosti. Příčiny autor podrobně nezkoumá. Vypadá to na velký problém… I tak o nás píší.
 

Soubor ke staženíByli bychom rádi, aby se návrh nového RUD nejpozději v březnu dostal do Poslanecké sněmovny

říká předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna Dan Jiránek. Rozhovor o RUD, potřebě stabilních příjmů obcí a důvodech jejich dluhů v časopisu Profit.
 

ČlánekChat k rodině s PhDr. Miloslavem Macelou, ředitelem odboru rodiny a dávkových systémů MPSV mimořádně ve středu 22. února v 9 hodin

Chatu se zúčastní také JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph. D., ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. Tématem, dohodnutým na lednovém chatu, je Úmluva o právech dítěte a sociálně-právní ochrana dětí v ČR. Navazuje na jednání vlády 4. ledna 2012, která schválila Národní strategii ochrany práv dětí a program PS Parlamentu ČR, která propustila v 1. čtení novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Na chat vstoupíte zde.

 

ČlánekNovela stavebního zákona prošla prvním čtením

Poslanecká sněmovna 1. února 2012 přikázala zákon k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, hospodářskému výboru a výboru pro životní prostředí. Zpravodaj - poslanec Ing. Jaroslav Krupka (ODS, Moravskoslezský kraj) ve svém vystoupení avizoval záměr na konci února, případně začátkem března, uskutečnit seminář, kde bude novela představena, předneseny kritické připomínky a vytvořen prostor na případnou diskusi o pozměňovacích návrzích.
 

ČlánekPředseda SPOV se zúčastnil jednání Podvýboru pro cestovní ruch PSP ČR v Harrachově

Na pozvání Asociace lanové dopravy ČR se předseda SPOV ČR, Mgr. Eduard Kavala, zúčastnil v úterý 10. ledna 2012 v Harrachově jednání poslanců s představiteli sdružení, podnikajících v cestovním ruchu.
 

Podivná reakce města Ostravy na projednávání RUD v Parlamentu - chce žalovat stát

Město Ostrava se nehodlá vzdát a pokračuje ve svém boji se státem, dokonce zvažuje soudní spor. Vedení moravskoslezské metropole se zlobí kvůli novele zákona o rozpočtovém určení daní. Tato novela by totiž mohla Ostravu připravit o téměř miliardu korun. Ostravský magistrát se i dopisem obrátil na poslance a vyzval je, aby návrh nepřijali. Odkaz na článek na www.novinky.cz.