SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

3. května 2012

Chat na téma "Rodina, vzory a práce" 15.5.2012 v 9 hodin

Tento den byl v roce 1992 OSN vyhlášen Mezinárodním dnem rodiny. Chat bude zaměřen na tématické oblasti Programu obnovy rodiny "Rodina a vzory" a "Rodina a práce". Jeho hosty budou Mgr. Vít Liška z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR; PhDr. Ing. Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu v Brně; představitelé ve své kategorii nejúspěšnějších obcí v soutěži Obec přátelská rodině 2011: Lenka Hozová, starostka obce Suchovršice (okr. Trutnov); Petra Dvořáčková, předsedkyně o.s. Centrum pro rodinu Veselá beruška v městysi Černá Hora (okr. Blansko); Mgr. Monika Žídková a Gabriela Šnajdrová z Rodinného centra U Rosničky v obci Malenovice (okr. Frýdek-Místek); Mgr. Ivana Majíčková, starostka města Kunovice (okr. Uherské Hradiště); Mgr.  David Šimek, starosta města Svitavy a Mgr. Monika Čuhelová, vedoucí mateřského a rodinného centra Krůček ve Svitavách a dále Vladimír Buchta, starosta obce Vendolí (okr. Svitavy); Silvie Serbousková, radní města Jablonné nad Orlicí (okr. Ústí nad Orlicí) a ředitelka rodinného centra Jablíčko a Marek Michalčík, výkonný ředitel slovenského občanského sdružení Fórum života. Na chat vstoupíte zde.
 
 
Východiska pro diskusi:
 
Rodina a vzory
 
Kampaň Táta dneska frčí
 
Z programu:
Otec jako vzor moudrosti, člověk zprostředkující rodině komunikaci s vnějším světem (ministr zahraničí), který vede své dítě k dovednosti, samostatnosti a zodpovědnosti, je pro ně jako vzor i výchovný činitel nenahraditelný. Staré norské přísloví říká, že jeden otec je pro výchovu dítěte lepší, než sto učitelů. Matka jako strážce a garantem vnitřního rodinného uspořádání (ministr vnitra). Muž a žena jsou odlišní, poněvadž mají splnit různé úkoly.
Cíle
- Propagovat nezastupitelnou roli otce i v rámci DNE OTCŮ (třetí červnová neděle), stejně jako roli matky i v rámci DNE MATEK (druhá květnová neděle).
- Podporovat skutečnou rovnoprávnost mužů a žen, danou jednotou v různosti funkcí, nikoliv jako boj o moc – proti dětem, který je neslučitelný s výchovou.
  
Rodina a práce
 
Audit rodina & zaměstnání
 
Z programu:
Rodina, společenský a hospodářský systém se vzájemně doplňují a podmiňují. Svět práce, podnikání a konzumismu – není příliš přátelský rodinnému životu a v podstatě je nepřizpůsobený jeho potřebám. Upřednostňování zaměstnání před rodinným životem, vede ve svém důsledku k národohospodářským ztrátám.
Cíle
- Hledat sladění zaměstnání, podnikání a občanských aktivit s rodinným životem.
- Usilovat o rozšiřování podniků přátelských rodině.
 
Své dotazy můžete poslat také předem na adresu ing.florian@gmail.com.
   
Na chat vstoupíte z adresy http://chat.vsevjednom.cz/login.php?room=12482. Přihlásíte se bez hesla a jako "Nick" uvedete své jméno nebo přezdívku a kliknete na "LOGIN". Vlevo uvidíte, kdo je přítomen a nahoru vepisujete své otázky, stanoviska či odpovědi v krátkých větách. Pokud Váš celý text program "nepustí", lze myšlenku doplnit v dalším vstupu.
  
Kdo se chatu zúčastníte, klikněte, prosím, na ANO. Pokud nemůžete, klikněte na NE.

Výsledky hlasování

  předsednictvo členové - obce členové - ostatní sympatizanti návštěvníci výsledky *)
ANO 1 5 0 1 55 62
NE 1 6 4 0 59 70

*) Celkový výsledek je vypočten jako součet hlasů všech skupin. Členové a sympatizanti hlasují pomocí mailů, které jim jsou zasílány při spuštění hlasování. Správu mailových skupin zajišťuje ing. arch. Jan Florian (mail ing.florian@gmail.cz).