SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

7. března 2010

Boj o dřevo pokračuje. V zájmu koho je prohlubování sociálních problémů v regionech?

Tisková zpráva Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR reaguje na tiskovou zpráva MZe o podpoře regionů formou prodeje 10% dřevní hmoty na veřejných trzích (komoditní burza, elektronická aukce), což SDP chápe jako snahu státu problém, kdy jsou ohroženy malé dřevařské firmy a zaměstnanost v regionech, bagatelizovat, nehledě na to, že na těchto trzích nemá malá regionální firma šanci proti velkým a nadnárodním podnikům.

 

Malí a střední zpracovatelé dřevní hmoty sdružení ve Společenstvu dřevozpracujících podniků v ČR (SDP) v reakci na dění kolem připravovaných tendrů LČR vyjadřují jednoznačnou obavu z ekonomické likvidace regionálních dřevozpracujících zaměstnavatelů a z omezení dostupnosti palivového dříví – biomasy pro občany, obce a města.

Poslední vývoj událostí v připravovaných výběrových řízeních, zejména poslední tisková zpráva MZe o podpoře regionů formou prodeje 10% dřevní hmoty na veřejných trzích (komoditní burza, elektronická aukce) SDP chápe jako snahu státu problém regionů bagatelizovat. Od roku 2000 dosud státní podnik LČR obchoduje významný podíl produkce dřeva regionálním  zpracovatelům na základě smluv (viz Výroční zprávy LČR 2000-2008).

Pro potřeby regionálních zpracovatelů dřevní hmoty je nabízený objem 10% zcela nedostatečný, především z hlediska využití jejich kapacit a vytvořených pracovních míst. Ekonomická životaschopnost regionálních zpracovatelů je podmíněna uzavřením dlouhodobých smluv s producentem suroviny a nikoli možností jednorázových nákupů suroviny na burze.

Malý pilař nemůže na burze čelit tlaku ze strany velkých zpracovatelských kapacit.

V případě, kdy malá regionální firma bude nucena na burze nakupovat veškerou hmotu pro svou potřebu, jakou má asi šanci proti gigantu, pro kterého stejný objem představuje mizivé množství a snadno regionálního zpracovatele ekonomicky zlikviduje a pošle jeho zaměstnance na Úřad práce.

Stejně tak není zajištěn v budoucnosti přístup jednotlivých občanů k palivu. Ve chvíli, kdy stát dotuje v programu Zelená úsporám výměnu kotlů za kotle na palivové dříví (biomasu), již nezaručí občanovi dostupnost paliva. Biomasa se stává strategickou surovinou a je v zorném poli obřích elektráren i mimo rámec České republiky. Je reálný předpoklad, že palivo pro naše občany a obce zmizí v těchto elektrárnách.

Všechny kroky, které dosud byly ze strany státu a politických představitelů učiněny, jsou pouhou předvolební zdržovací taktikou a chápeme to jako neochotu jednoznačně přijmout politickou zodpovědnost za připravované zdecimování regionálního dřevozpracujícího průmyslu, zánik mnoha tisíc pracovních míst a systémové nezajištění paliva pro jednotlivé občany, obce a města v regionech.

Dosavadní průběh jednání v nás budí dojem, že panuje dohoda napříč politickým spektrem tyto kontroverzní tendry v nezměněné podobě dokončit a všechny negativní dopady jak sociální, tak ekonomické přičíst na vrub úřednické vládě premiéra Fischera.

Stát touto formou jedná v přímém rozporu s přijatými závazky o podpoře a rozvoji venkova a regionální zaměstnanosti a to nejen na státní ale i evropské úrovni a v případě neochoty ze strany vlády ČR se tímto problémem zabývat, budeme nuceni se obrátit na orgány Evropské unie se žádostí o podporu v našich snahách o zachování regionálního rozvoje.

Podle vyjádření jednoho z předních nezávislých ekonomů, ředitele Liberálního institutu ing. Miroslava Ševčíka je vyhlášení výběrového řízení s navrženými podmínkami typickou ukázkou arogance moci. Je nevýhodné pro malé a střední firmy i pro živnostníky. Může za jistých okolností vést k jejich ekonomické likvidaci a tím i ke zvýšení nezaměstnanosti. Podmínky tendru jsou uměle připraveny pro předem známý okruh subjektů. Jsou netransparentní a diskriminační. Celou situací by se měl bezodkladně zabývat zakladatel vyhlašovatele (MZe), vláda a Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

Proto SDP vyzývá všechny představitele jednotlivých stran, aby přijali jednoznačnou politickou zodpovědnost  za negativní  sociální dopady vyplývající ze současných tendrů na venkovské regiony a zasadili se o zastavení a  modifikaci podmínek těchto tendrů na společném jednání se zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a zástupců obcí sdružených ve Spolku pro  obnovu venkova ČR dne 9.3.2010 v Průhonicích, kam jsou všichni zodpovědní vládní a političtí představitelé pozváni.

Za představenstvo SDP

Zdeňka Besedová

tisková mluvčí SDP

tel. 777 618 570