SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

10. srpna 2015

3 semináře Ministerstva zemědělství

k prvnímu kolu příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020:

·       24. srpna 2015 v 10 hodin – Praha, Ministerstvo zemědělství

·       28. srpna 2015 ve 14 hodin – České Budějovice, pavilon Z (součást odborného programu mezinárodního veletrhu Země živitelka 2015)

·       8. září 2015 – Kralice na Hané

 

Program 1. semináře  "Aktuality z Programu rozvoje venkova 2014-2020" 24. srpna 2015 od 10 do 14 hodin v zasedací místnosti č. 400, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1:

1) Zahájení Ing. Marian Jurečka - ministr zemědělství

2) Úvodní slovo Ing. Pavel Sekáč - náměstek Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU

3) Obecné podmínky PRV a příjmu žádostí Ing. Josef Tabery - ředitel ŘO PRV, zástupce SZIF

4) Přestávka

5) Operace vyhlašované v 1. kole příjmu žádostí – základní podmínky, způsobilé výdaje a) 4.1.1 Investice do zemědělských podniků b) 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů c) 4.3.2 Lesnická infrastruktura d) 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství e) 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

6) Dotazy, závěr

 

Vzhledem k omezenému počtu míst na bezplatném semináři je nutno potvrdit účasti (jméno, příjmení, organizace, e-mail) na semináři nejpozději do středy 19. srpna 2015 na e-mailovou adresu lucie.kokulova@mze.cz.

 

Ke stažení pozvánky na semináře z webu MZe:

Pozvánka na seminář Aktuality z PRV 2014-2020, 24.8.2015
Pozvánka na seminář Aktuality z PRV 2014-2020, 28.8.2015