SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

12. března 2016

17. března: 20 let Vesnice roku v ČR na Evropském Habitatu

Evropský Habitat není jen o životě ve městech. Ve svém programu představí konference seminář zaměřený na bydlení na venkově s názvem "20 let Vesnice roku". Regionální konference OSN proběhne v Kongresovém centru ve dnech 16. - 18. 3. 2016. Během tří dní veřejnosti nabídne 86 přednášek a diskusí zaměřených na bydlení a udržitelný rozvoj.
 
Od roku 1995 se pravidelně koná soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Cílem této soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR.

Soutěž Vesnice roku také dokumentuje bydlení a život na venkově za uplynulých dvacet let.
Jaké je dnes bydlení na venkově?
Co vše nabízí život na vsi obyvatelům?
Jaké jsou odlišnosti vesnic v jednotlivých regionech České republiky?

Na tyto i další otázky odpoví seminář Evropského Habitatu 17. března 2016 od 9:30 do 12:00 hodin s tímto programem:
1) Zahájení
    Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj
2) Architektura na vesnici
    Jan Kruml, Spolek pro obnovu venkova ČR
3) Krajina venkova
    Klára Salzmann, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
4) Život na vesnici
    Vít Hrdoušek, Tvarožná Lhota
5) Závěr semináře

Účast je otevřená pro všechny zájemce, vstup na akci je zdarma. Program, registrace na konferenci a další informace jsou k dispozici na webu http://www.europeanhabitat.com/.