SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

11. ledna 2010

12. ročník soutěže ZLATÝ ERB zahájen

Sdružení Zlatý erb dnes 11. 1. 2010 zahájilo 12. ročník soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky Zlatý erb 2010. Přihlášky se podávají do středy 3.2.2010 16:00 hodin na webu soutěže http://zlatyerb.obce.cz.

 
Ve Zlatém erbu soutěží města a obce se svými oficiálními webovými stránkami
a elektronickými službami. I letos mohou soutěžit také weby měst, obcí a regionů
zaměřené na turistický ruch. Budou se vyhlašovat i zvláštní ceny.
Soutěží se ve třech tradičních kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města
    (včetně magistrátů, městských částí a obvodů. V hl. m. Praze webové stránky
   městských částí pověřených výkonem státní správy, tj. Praha 1 - 22)
b) nejlepší webové stránky obce
    (v hl. m. Praze webové stránky ostatních městských částí)
c) nejlepší elektronická služba
Soutěž je organizována opět v krajských a v navazujícím celostátním kole. Předsedou
celostátní poroty je Ing. Tomáš Holenda. Obce kraje, které nevyhlásí své krajské kolo,
bude hodnotit tzv. Malá porota pod vedením Ing. Jiřího Benedikta.
Důraz je kladen na kvalitu hodnocení na všech úrovních soutěže. Ve spolupráci
s TyfloCentrem Brno, o.p.s., RNDr. Hanou Bubeníčkovou a Mgr. Radkem Pavlíčkem
připravujeme například speciální školení porotců se zaměřením na hodnocení bezbariérové
přístupnosti webů.
Děkujeme sponzorům hlavních cen soutěže, společnostem Microsoft, Olympus
a Velebný & Fam za trvalou podporu.
Jak se soutěže zúčastnit?
1. Zástupci měst a obcí se mohou do soutěže přihlásit na stránkách Zlatého erbu
   (http://zlatyerb.obce.cz) do středy 3. 2. 2010 16:00.
2. Soutěže Zlatý erb se může zúčastnit i veřejnost - uživatelé městských a obecních
   stránek. Mohou dát svůj hlas pro cenu veřejnosti např. své obci. Pokyny naleznou
   na stránkách soutěže. Hlasovat mohou všichni uživatelé internetu, kteří disponují
   platnou e-mailovou schránkou, na niž bude poslána ověřovací zpráva. Hlasovat lze
   pouze pro jedno město nebo obec. Hlasy bude možné posílat až do počátku dubna 2010.
Finále soutěže proběhne již tradičně na konferenci ISSS (https://www.isss.cz).
Těšíme se na vaši účast.
Mnoho zdaru v soutěži přeje
Jan Savický
za Sdružení Zlatý erb
ředitel portálu Města a obce online